DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜSTEM BOZER    
Adı : RÜSTEM
Soyadı : BOZER
E-posta : rbozer@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3103280/1092
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/rustem-bozer
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU

 

DOKTORA: Ankara Üniversitesi 1993

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi 1986

LİSANS: Ankara Üniversitesi 1984

LİSE: İzmir 1978

 

AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞILAN DİĞER YERLER

 

-          1985, Araştırma Görevlisi, A.Ü. D.T.C.F.

-          1986, Yüksek Lisans: “Erken Osmanlı Dönemi Ahşap Kapı ve Pencere Kanatları”

-          1993, Doktora: “15. Yüzyılın Ortasına Kadar Anadolu Türk Sanatında Ahşap Kapılar”

-          1993, Yardımcı Doçent

 

YAYINLAR

 

KİTAP:

 

 • TELİF KİTAPLAR:

 

 1. Kula Evleri, Ankara 1988.

 

 1. Kula’da Türk Mimarisi, Ankara 1990.

 

 • KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

 

 1. “Eğirdir Hanı 1993 Yılı Kazı Çalışmaları”, Göller Bölgesi Arkeolojik - Kültürel - Turistik Araştırma ve Değerlendirme Projesi 1993 Yılı Çalışmaları, Ankara 1994, s. 95 - 103.

 

 1. “Amasya ve Çevresinde Erken Osmanlı Dönemine Ait Üç Ahşap Kapı”, Osmanlı, C. 11, Ankara 1999, s. 285 - 293.

 

 1. “Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekari Tekniği”, Türkler, Cilt 7, Ankara 2002,  s. 911 - 916.

 

 1. “Ahşap Sanatı”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat) 2, (Editörler: Ali Uzay Peker - Kenan Bilici), Ankara 2006, s. 533 - 541.

 

 1. Ortaçağ’da Aktöbe (Aktöbe in the Medieval Ages - Orta Asırlardağı Aktöbe), Metin: V. Şalekenov - N. O. Aldaber Genov, Resim ve Altyazılar: R. Bozer, Ankara 2006.

 

 1. “Eğirdir Han”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Editör: Hakkı Acun), Ankara 2007, s. 237 - 253.

 

 1. “Süleymaniye’nin Ahşapları”, Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, (Editör: Selçuk Mülayim), Ankara 2007, s. 329 - 353.

 

 1. “Selçuklu Devri Levha Çinilerinde Form, Duvar Kaplama Tasarımlarına Yönelik Tespitler ve Fırınlama Sonrası Yapılan Bazı İşlemler”, Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, (Rüçhan Arık - Oluş Arık), İstanbul 2007, s. 191 - 207.

 

 1. “Forms of Seljuk Tile Panels, Observations on the Designs of Wall Coverings and Some Processes After Glazing”, Tiles, Treasures of Anatolian Soil, Tiles of the Seljuk and Beylik Periods, (Rüçhan Arık - Oluş Arık), İstanbul 2008, s. 191 - 207.

 

MAKALE:

 

 • ISI'YA KAYITLI DERGİLERDE:

 

 1. Yanık, G.- Bozer, R.- Çeken, M.- Esenli, F.- Göçmez, H., “The Characterization of Medieval Ceramics Excavated From The Eğirdir Caravanserai”, Ceramics-Silikaty 56 (3) 261-268 (2012).

 

 • DİĞER ENDEKSLERE KAYITLI HAKEMLİ DERGİLERDE:

 

 1. “Kayseri Hunad Hamamı Çinileri”, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı: XIV / 1, Nisan 2005, İzmir, s. 1 - 27. (Tarayan Index: Turkologischer Anzeiger)

 

 1. “The Kundekari Technique In Middle Age Anatolian Turkish Woodwork Art”, Prilozi Za Orijentalnu Filologiju, Vol. 57 (2007), Sarajevo 2008, s. 187 - 204.

 

 • DİĞER DERGİ VE YAYIN ORGANLARlNDA:

 

 1. “Kula - Emre Köyü’nde Resimli Bir Cami”, Türkiyemiz, S. 53, Ekim 1987, s. 15 - 22.

 

 1. “A Painted Mosque in The Village of Emre in Kula”, Türkiyemiz,  S. 53, Ekim 1987, s. 49 - 53.

 

 1. “Kula Evlerinden Seçkin Bir Örnek: Hacı Recepler Evi”, Bilim Birlik Başarı, S. 49, Yıl: 1987 (12),  s. 25 - 28.

 

 1. “Kula’da Türk Devri Mimari Araştırmaları I: Sivil Mimari”, D.T.C.F. Dergisi, C. XXXII, S. 1 - 2, Ankara 1988, s. 3 - 21.

 

 1. “Sinan Eserlerinde Ahşap İşçiliği”, VI. Vakıf Haftası (Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde “Mimar Sinan ve Dönemi” Sempozyumu, 5 - 8 Aralık 1988), İstanbul 1989, s. 327 - 346.

 

 1. “Eğri Kesim Tekniğine Anadolu’dan Bir Örnek: Konya II. Kılıçarslan Türbesi’nin Ahşap Kapı Kanatları”, IX. Vakıf Haftası Kitabı (Türk Vakıf Medeniyetinde Hz. Mevlana ve Mevlevihanelerin Yeri ve Vakıf Eserlerde Yer Alan Türk İslam Sanatları Semineri, Ankara, 2 - 4 Aralık 1991), Ankara 1992, s. 227 - 236.

 

 1. “Kula’nın Emre Köyü’ndeki Türk Eserleri”, X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 22 - 26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler), V. Cilt, Ankara 1994, s. 2447 - 2460.

 

 1. “Kemerli Şemaya Sahip Selçuklu Devri Ahşap Kapı Kanatları”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Cilt: I, Ankara 1995, s. 407 - 421.

 

 1. “Edirne Selimiye Camii’nin Ahşap Kapı ve Pencere Kanatları”, Vakıf ve Kültür Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 3, Ankara 1998, s. 31 - 33.

 

 1. “Kaybolan Bir Ahşap Çocuk Sandukası”, Vakıf ve Kültür Dergisi, Yıl 2, Cilt 1, Sayı 4, Ankara 1999, s. 27 - 30.

 

 1. “Kırgızistan’ın Son - Köl Bölgesi’nde Yapılan Türk Kültürüne Yönelik Kazılar (1997 Çalışmaları)”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4 - 7 Kasım 1997, Ankara, 1999, s. 131 - 138.

 

 1. R. Bozer – K. Tabaldiev; “Kırgızistan’ın Alay Bölgesi Günelek Kazıları”, IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, 24 - 27 Nisan 2000 / Van, Van 2000, s. 259 - 266.

 

 1. K. Tabaldiev - R. Bozer - M. Moskalev - O. Soltobayev, “Arheoloqiçeskiye issledovaniya v Alayskoy doline”, Oş i Fergana: Arhelogiya, Novoye Vremya, Kul’turagenez, Etnogenez, 4,  Bişkek 2000, s. 87 - 93.

 

 1. K. Tabaldiev - R. Bozer - M. Moskalev - O. Soltobayev; “Arheoloqçeskiye issledovaniya v Alaye: Yeyo Perspektivı”, Oş i Drevnosti Yujnogo Kırgızstana, 5, Bişkek 2000, s. 12 - 13.

 

 1. “Kubadabad Çinilerinde Fırınlama Sonrası Yapılan İşlemler ve Bazı Tespitler”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler I, Konya 2001, s. 175 - 185, 587 - 594.

 

 1. R. Bozer – K. Tabaldiev; “Kırgızistan’da Alay - Günelek Kazıları ve Çevre Araştırmaları (2000 Yılı Çalışmaları)”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 19 - 20 Nisan 2001, Ankara 2001, s. 133 - 143.

 

 1. “Selçuklu Saray Çinileri İle Karşılaştırmalı Olarak Kayseri’de Huand Hatun Hamamı Çinileri”, XIV. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, (9 - 13 Eylül 2002), Ankara 2002, s. 39 - 40.

 

 1. K. Ş. Tabaldiev - R. Bozer, “Pamyatniki rannih koçevnikov dolinı ozera Son-Kul”, Stepe of Eurasia in Ancient Times and Middle Ages, Proceedings of International Conference, Book II, St.Petersburg 2003, s.158-161. (Son-Köl Vadisi’ndeki Erken Göçebe Dönemi Anıtları, Eskiçağ ve Ortaçağda Avrasya Stepleri, Uluslar arası Konferans Bildirileri, II. Kitap, St. Petersburg 2003, s. 158-161.)

 

 1. R. Bozer – K. Ş. Tabaldiyev, “Kırgızistan - Alay Kazı ve Araştırmaları (2002)”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003, Cilt 2, (Ocak 2007), (Mak. #26), s. 284 - 294. (http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/ctas/e-bildiriler/ctas2003.php)

 

 1. “Tarihlendirmede Yapı İle Ahşap Eserlerinin Kitabeleri Arasındaki İlişkiler (Selçuklu ve Beylikler Devri)”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Konya Kitabı X, Rüçhan Arık - M. Oluş Arık’a Armağan (Editörler: Prof. Dr. Haşim Karpuz - Doç. Dr. Osman Eravşar), Konya 2007, s. 175 - 180.

 

 1. R. Bozer – A. Yavaş, “Çankırı - Çerkeş IV. Murat (Muradiye) Cami ve Osmanlı Dönemindeki Yenileme Projesi”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Ağustos 2007, Çankırı, s. 9 - 16.

 

 1. “Eğirdir Hanı Kazı Çalışmalarının Ortaçağ Türk Sanatına Katkıları”, XI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (17 - 19 Ekim 2007, İzmir), İzmir 2009, s. 65 - 75.

 

BİLDİRİ:

 

 • ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER:

 

 1. “Erken Osmanlı Ahşap Sanatı Üzerine Tespitler”, XI. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Utrecht - Hollanda, 23 - 28 Ağustos 1999.

 

 1. “Selçuklu Saray Çinileri İle Karşılaştırmalı Olarak Kayseri Huand Hatun Hamamı Çinileri”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9 - 13 Eylül 2002, Ankara.

 

 1. “The Cross Shaped Tiles of Kubad Abad Palace”, XII. Internatinal Congress of Turkish Art, 5 - 9 October 2003, Amman - JORDAN.

 

 1. “Kırgızistan’da Kümbez (Türbe) Geleneği”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (1st International Turkish World Culture Congress), İzmir, 9 - 15 Nisan 2006.

 

 1. “Eğirdir Hanı Kazısı (2006 - 2007)”, XXX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26 - 30 Mayıs 2008, Ankara.

 

 1. G. Yanık - R. Bozer - M. Çeken - F. Esenli - H. Göçmez, “The Characterization of Ancient Ceramics From Eğirdir Khan (Han) (Turkey)”, XIV. International Clay Conference, Castellaneta Marina, Italy, June 2009.

 

 1. “Timurlu Zamanında Türkistan - Anadolu Ahşap Sanatı İlişkileri”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 17 Temmuz 2009, Ankara.

 

 1. “Kula Süleyman Şah Türbesi Kazı Çalışmaları”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19-21 Ekim 2011, Eskişehir.

 

 • ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER:

 

 1. “Kula’da Türk Devri Mimari Araştırmaları II: Dini Mimari”, D.T.C.F. II. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 11 - 15 Ocak 1988.

 

 1. “Amasya ve Çevresinde Bazı Ahşap Kapı Kanatları”, XI. Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri, İstanbul Topkapı Sarayı, 3 - 7 Haziran 1991.

 

 1. “Kula’da Eski Eser Tahribatı ve Tarihi Şehir Dokusuna Etkileri”, Türkiye’de Eski Eser Tahribatı ve Korunması Sempozyumu - II, Ankara, 3 - 6 Aralık 1991.

 

 1. “Eğridir Hanı Kazısı”, Göller Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeoloji Sempozyumu, Ankara, 12 - 13 Kasım 1994.

 

 1. “Isparta - Eğridir Hanı 1993 Yılı Kazısı”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara, 20 - 22 Nisan 1994.

 

 1. “Karaman İbrahim Bey İmaretine Ait Olduğu İleri Sürülen Ahşap Kapı Kanadı”, XV. Vakıf Haftası Sempozyumu, Ankara 1 - 7 Aralık 1997.

 

 1. “Kırgızistan’ın Son - Köl Bölgesi’nde Yapılan Arkeolojik Çalışmalar”, Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu, İzmir, 9 - 11 Nisan 1997.

 

 1. “Kırgızistan Son - Köl Kazıları (1998 Çalışmaları)”, III. Ortaçağ ve Türk Dünyasına Yönelik Kazılar Sempozyumu, Ankara, 12 - 13 Nisan 1999.

 

 1. “Ahşap Eserlerin Envanterlenmesi ve Korunmasına Yönelik Görüşler”, II. Türkiye Vakıflar Şurası, Ankara 6 - 8 Aralık 1999.

 

 1. “Kırgızistan Son - Köl’de Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 8 - 10  Mayıs 2002.

 

 1. “Kula Evlerinde Kimlik”, Kula Sempozyumu, Kula, 11 - 13 Ekim 2002.

 

 1. “Kırgizstan’da Yaşayan Kümbez Geleneği”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 4 - 7 Mayıs 2004.

 

 1. “Kırgızistan’daki Türk Mimari Araştırmaları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005, 07 - 11 Haziran 2005, Ankara.

 

 1. “Türk Ahşap Sanatı Menşei, Anadolu Selçuklu - Beylikler - Osmanlı Ahşap Sanatı”, Taşınır Kültür Varlıklarının Tanıtımı ve Teberrukat Eşyasının Tespit ve Tasnifi Semineri ve Kaçakçılıkla Mücadele için Alınması Gereken Önlemler Semineri, İstanbul, 10 - 15 Nisan 2006.

 

 1. “Eğirdir Hanı Kazı çalışmalarının Ortaçağ Türk Sanatına Katkıları”, XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 17 - 18 Ekim 2007, İzmir.

 

 1. “Kırgızistan Talas’da Canpolat Ulu Koçkor Kümbeti”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15 - 17 Ekim 2008, Çanakkale.

 

 1. “Ahşap Sanatı Ve Camilerdeki Ahşap Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Taşınır Vakıf Kültür Varlıklarının Tespiti, Tasnifi Ve Tescili Semineri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı, 27 Şubat – 03 Mart 2012, Ankara.

 

 • KONFERANSLAR:

 

 1. “Kırgızistan’dan izlenimler ve Son - Köl Bölgesi’nde Yapılan Arkeolojik Çalışmalar”, Gazi Üniversitesi, 2 Nisan 1997.

 

 1. “Kırgızistan Kazıları”, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 23 Ekim 1997.

 

 1. “Türk Süsleme Sanatlarına Bakış”, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, Ankara, 14 Mayıs 1998.

 

 1. “Anadolu Türk Ahşap Sanatından İzlenimler”, İngiliz Kültür Derneği, Ankara, 4 Haziran 1998.

 

 1. “Kırgızistan - Alay Bölgesi Günelek Kazıları”, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 11 Kasım 1999

 

 1. “Kırgızistan - Alay Bölgesi Günelek Kazıları”, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 18 Ocak 2001

 

 1. “Kula Evleri”, İzmir Türk - Amerikan Derneği, 19 Şubat 2002

 

 1. “2001 Yılı Alay Bölgesi Kazıları ve Kırgızistan Mimari Eserlerine Bakış”, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2 Mayıs 2002.

 

 1. “Türk Ahşap Sanatından İzlenimler”, Konferans, 29 Nisan 2010, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 

YER ALDIĞI PROJELER

 

 1. 1982 – 2004, Kubadabad Kazısı (Heyet Üyesi)

 

 1. 1984, Peçin Kazısı (Heyet Üyesi)

 

 1. 1985 – 1987, Alanya Kazısı (Heyet Üyesi)

 

 1. 1987 – 1988, Malazgirt Yüzey Araştırması (Heyet Üyesi)

 

 1. 1990, Hasankeyf Kazısı (Heyet Üyesi)

 

 1. 1993, 2006 – 2007, Eğridir Hanı Kazısı (Kazı Bilimsel Başkanı)

 

 1. 1996 – 1998, Kırgızistan Son - Köl Bölgesi Arkeolojik Kazıları (Eş Başkan)

 

 1. 1999 – 2002, Kırgızistan - Alay Kazıları (Eş Başkan)

 

 1. 2002 – 2003, Kırgızistan’daki Türk Eserlerinin Envanteri (Proje Başkanı)

 

 1. 2000,Ukrayna’daki Osmanlı Eserleri’nin Envanterlenmesi Projesi, (Ekip Üyeliği)

 

 1. 2010, Kula Süleyman Şah Türbesi Kazısı (Kazı Bilimsel Başkanı)

 

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER

 

1.       Gaye Gümüşışık, Konya Mevlana Müzesi’nde Yer Alan Rüstem Paşa’nın Vakfettiği Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, Yüksek Lisans Tezi. 

 

 1. Fatma Öztürk, Manisa Muradiye Camii Süslemeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Yüksek Lisans Tezi.

 

 1. Muhlisahon Rustamova, Kırgızistan Müzelerindeki Karahanlı Seramikleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans Tezi.

 

 1. İffet Aslı Kök Karakaya, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Üniversite A Ve Üniversite B Koleksiyonları Yazmalarında Tezhipler, Ankara Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans Tezi.

 

 1. Seyedeh Sonaz Jalali Zenooz, İran’ın İsfahan Bölgesi’nde Bulunan Ahşap Eserler (16. Yüzyıla Kadar), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans Tezi.

 

DANIŞMA VE BİLİM KURULU ÜYELİĞİ:

 

 1. Çankırı Araştırmaları Dergisi 

 

KONGRE VE SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ:

 

 1. Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 17 Temmuz 2009, Ankara.

 

 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü V. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Sanatsal Göstergeler, 20 – 22 Nisan 2011, Ankara.

 

 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Sanat ve Estetikte Asal Değerler Mekân Zaman, 27 – 29 Kasım 2012, Ankara.

 

YARIŞMA SEÇİCİ KURUL ÜYELİĞİ:

 

 1. 15. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması, Seçici Kurul Üyeliği (Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 25 Mayıs 2009 tarih, 98365 sayılı yazısı)

 

İDARİ GÖREVLER

 

 1. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, İhale Komisyonu Üyeliği ( 2003, 2005 )

 

 1. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Hurda ve Enkaz Ayıklama ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 2004, 2005, 2006, 2007.

 

 1. Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (13.11.2006-02.10.2007)

 

ÜYESİ OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ VE DERNEKLER

 

1.       Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyeliği (1999 - 2005)

 

 1. Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği (2013 -    )

 

AĞIRLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI

 

-          Türk Sanatı ve Arkeolojisi

-          Türk ve İslam Ahşap Sanatı

-          Türk Çini Sanatı

-          Kula Evleri