DOÇ. DR. RABİYE ÇETİN    
Adı : RABİYE
Soyadı : ÇETİN
E-posta : rcetin@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/rabiye-cetin
Kişisel Akademik Bilgiler