DOÇ.DR. RUKİYE DAĞALP    
Adı : RUKİYE
Soyadı : DAĞALP
E-posta : rdagalp@ankara.edu.tr, rukiyedagalp@gmail.com
Tel : (312) 2126720
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: RUKİYE DAĞALP

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik

Gazi Üniversitesi

1987

Y. Lisans

İstatistik

Gazi Üniversitesi

1992

Y. Lisans

İstatistik

Michigan State University

1997

Doktora

İstatistik

North Carolina State University

2001

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :

İki faktör varyans analizinde faktör etkileri için dağılıma bağlı olmayan bir sıra testi    (Danışman: Prof. Dr. Hazma Gamgam)

Doktora Tezi Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar) :

Estimators for generalized linear measurement error models with interaction terms   (Danışman: Prof. Dr. Leonard A. Stefanski)

Görevler:

Görev Ünvanı

  Görev Yeri

Yıl

İstatistikci/

Raportör

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

1987 - 1990

Arş. Gör.

İstatistik Bölümü, Gazi Üniversitesi

1990 - 1993

Arş. Gör.

Matematik Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1993 - 2003

İdareci ve Arş.Gör.

Matematik Bölümü, North Carolina State University

1998 - 2001

Arş.Gör.

İstatistik Bölümü, North Carolina State University

2000 - 2001

Öğr. Gör. Dr.

İstatistik Bölümü, Ankara Üniversitesi

2003 -

 

 

YAYINLAR

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aka PS, Canturk N, Dagalp R, Yagan M, “Age Determination from Central Incisors of Fetuses and Infants”, Forensic Science International, 184 (1-3): 15-20, (2009).                                                                                                           ISSN: 0379-0738, Index: SCI.

 

A2. Cantürk N, Cantürk G, Karbeyaz K, Özdeş T, Dağalp R, Çelik S, “Ankara’da 2003-2006 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Suda Boğulma Olgularının Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 29 (5): 1198-205, (2009).                                                                                                            ISSN: 1300-0292, Index: SCI-expanded.

 

A3. Cantürk N, Cantürk G, Özdeş T, Dağalp R, “Ankara’da 2004-2006 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Yaşlı Ölümleri” Türk Geriatri Dergisi,12 (4): 165-170, (2009).

       ISSN: 1304-2947, Index: SCI-expanded.

 

A4. Dağalp R, “Asymptotic Properties of Simple Linear Measurement Error Models“,  Communications, Series A1: Mathematics and Statistics, 60 (1) :71-84 (2011). 

       ISSN: 1303-5991,  Index: Mathematical  Reviews.

 

A5. Şengül HA, Cantürk N, Cantürk G, Dağalp R, “Evaluation of The Children on Trial in the Ankara 1st Children's High Criminal Court for Peer Abuse”, Türk Pediatri Arşivi, DOI: 10.4274/tpa.909, 47: 283-9, (2012).

       ISSN: 1306-0015, Index: SCI-expanded

 

A6. Sengul HA, Canturk N, Canturk G, Dagalp R, Isir AB.Evaulation of juveniles sexual delinquency in the Ankara 1st Children’s High Criminal Court”, South Eastern Europe Health Sciences Journal 2 (2): (2012)

      ISSN: 2233-0186 Index:  Index Medicus.

 

B.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

B1. Cantürk N, Başbulut AZ, Cantürk G, Dağalp R “Ankara’da 2002-2006 Yılları Arasında Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi,  22 (1): 25-30, (2008).

 

 

C.    Uluslararası Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C1.  Dagalp R, Stefanski LA, “Estimation for Generalized Linear Measurement Error Models with Interaction Terms”, International Congress on Characterizations Modelling and Applications (CMA2001), December 7 – 9, 2001 Antalya TURKEY

 

C2.  Aka PS, Canturk N, Yagan M, Dagalp R, ‘‘Age Determination From Fetus and Infant Teeth’’, International Association of Forensic Sciences (IAFS 2008) 18th IAFS Triennial Meeting, July 21 - 25, 2008 New Orleans, Louisiana USA

C3.  Dağalp R, Karabulut İ, Öztürk F, “Ölçüm Hatalı Basit Doğrusal Regresyonda Bazı Tahmin Yöntemleri: Simülasyon Çalışması ve Bir Uygulama“, 7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011 Antalya TURKEY

D. Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

D1.  Dağalp R, “Logistik Regresyonda Ölçüm Hatası”, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2006, Antalya

 

D2.  Dağalp R, “Ölçüm Hatalı Basit Doğrusal Regresyon”, 6. İstatistik Günleri Sempozyumu 28-30 Ağustos 2008, Samsun

D3. Dağalp R, Aka PS, Cantürk N, Kedici İ. ‘‘Fetus ve İnfantların Yaş Tayininde Diş Ölçümlerinin Etkisi ve Baş Ölçümleri ile Karşılaştırılması’’, 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Davetli Konuşma, Bildiri Kitabı, 18, 6-8 Kasım 2012, Zonguldak

E. Atıflar:

E1. Carroll RJ,  Ruppert D, Stefanski LA,  Crainiceanu CM, “Measurement error in nonlinear models: a modern perspective”, SBN-10: 1584886331, Chapman & Hall/CRC; 2 edition (2006) (Atıf Yapılan Yayın No: Ph.D. Tezi).

E2.  Iwase H, Yajima D,Hayakawa M, Yamamoto S, Motani  H, Sakuma A, Kasahara S, Ito H,Evaluation of computed tomography as a screening test for death inquest”, Journal of Forensic Sciences, 55 (6), : 1509–1515, (2010) (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

 

E3.  Yıldız, Ş, “Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve Türkiye verileri” IV. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kurultayı, 29-30 Nisan 2011, 2.Oturum Kongre Kitabı:34–41 (Atıf Yapılan Yayın No: B1).

 

E4.  Wood K, Cunningham CA, “Age Determination in the Juvenile”, Forensic Anthropology: 2000 to 2010, CRC Press (2011) (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

 

E5.  Janardhanan M, Umadethan B, Biniraj KR,  Vinod Kumar RB, Rakesh S, “Neonatal line as a linear evidence of live birth: Estimation of postnatal survival of a new born from primary tooth germs”, J Forensic Dental Sciences, 3(1): 8–13 (2011) (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

 

E6.  Ishikawa N, Hara J,  Takasaka T,  Kobayashi M,  Yoshimoto K,  Ikegaya H, “Age estimation using cytochrome c oxidase activity analysis”, Forensic Science International, 209 (1–3), :48–52 (2011) (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

E7. Kaya A, Şenol E, Bilgin UE, Koçak A, Aktaş EO, Ereturk S, Sen F, “Forensic Autopsies Performed On Elderly People in Izmir:2004-2007”, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi 15(1): 12-18 (2012) (SCI-Exp), (Atıf Yapılan Yayın No: A3).

E8.  Malik P, Singh G, Gorea R, Jasuja OP, “Prevalence of Developmental Dental Anomalies : A study of Punjabi Population”,  Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 2012 (13), 1 (2012) (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

E9.  Colombo A,  Coqueugniot H,  Dutailly B,  Desbarats P, Tillier A,  “Nouvelles données sur l’édification des molaires et l’estimation de l’âge dentaire des enfants par imagerie médicale et 3D : apports et perspectives” Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 10.1007/s.13219-012-0076-4 Springer-Verlag  France (2012) (Atıf Yapılan Yayın No: A1).

 

E10. Karbeyaz K, Melez İE, , Melez OD, Akkaya H, Özsoy S, “Eskişehir İlinde Suda Ölü Bulunma Olgularında Çevresel Değerlendirme ve Adli Yaklaşım“,  Adli Tıp Dergisi (J For Med) 26 (1):  8-19 (2012) (Atıf Yapılan Yayın No: A2).

 

E11. Tuğcu H, Canoğulları G, Karslıoğlu Y, Balcı YG, Uzuner K, Yorulmaz C, Comparison of the Effects of Two Different Fixation Methods on Lung Morphology: An Experimental Study”  Turkiye Klinikleri J Med Sci, 33(1):177-83 (2013) (SCI-Exp), (Atıf Yapılan Yayın No: A2).

  

 

F. Ulusal Hakemli Dergi Hakemliği :

 

F1.  İstatistik Araştırma Dergisi (Journal of Statistical Research) TUİK. Volume:05 Number:02 Aralık 2007

 

G. Son üç yılda ve halen verdiği lisans düzeydeki dersler:  

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

İST 417 Lineer Modeller

2

2

46

İST 307 Regresyon Analizi

2

2

106

KYM 251 Olasılık ve İstatistik A Şubesi

3

0

47

KYM 251 Olasılık ve İstatistik B Şubesi

3

0

50

İST451 Özel Konu(M)

0

2

2

İlkbahar

İST 306 İstatistik Deney Tasarımı

2

2

81

İST 418 Ekonometri

2

2

30

İST 140 Biyoistatistik

A Şubesi

2

2

72

İST 250 Olasılık ve İstatistik B Şubesi

3

0

23

İST452 Özel Konu(M)

0

2

2

2010-2011

Güz

İST 417 Lineer Modeller

2

2

58

İST 225 B İstatistik I

2

2

71

KYM 251 Olasılık ve İstatistik A Şubesi

3

0

51

KYM 251 B Olasılık ve İstatistik B Şubesi  

3

0

51

İST451 Özel Konu(M)

0

2

2

İlkbahar

İST 418 Ekonometri

2

2

23

İST 226 B İstatistik II

2

2

71

İST 140 Biyoistatistik 

A Şubesi

3

0

76

İST 250 Olasılık ve İstatistik B Şubesi

3

0

3

 

İST452 Özel Konu(M)

0

2

3

 

 

2011-2012

 

Güz

İST 417 Lineer Modeller

2

2

38

İST 225 B İstatistik I

2

2

63

İST 211 Olasılık ve İstatistik C Şubesi

3

0

8

İST451 Özel Konu(M)

0

2

1

 

İlkbahar

 

İST 418 Ekonometri

2

2

16

İST 226 B İstatistik II

0

2

60

İST 250 Olasılık ve İstatistik B Şubesi

3

0

27

İST452 Özel Konu(M)

3

0

1

 

 

2012-2013

 

Güz

İST 417 Lineer Modeller I.Öğretim

2

2

40

İST 417 Lineer Modeller II.Öğretim

2

2

11

İST 415 Nüfusbilim

I.Öğretim

2

2

42

İST 415 Nüfusbilim

II.Öğretim

2

2

30

İST 225 B İstatistik I

2

2

63

STS 101 Statistics I (İngilizce)

3

0

4

İST451 Özel Konu(N)

I.Öğretim

0

2

1

 

İST451 Özel Konu(N)

II.Öğretim

0

2

0

 

İlkbahar

 

İST 418 Ekonometri

I.Öğretim

2

2

28

İST 418 Ekonometri

II.Öğretim

2

2

32

İST 420 Kesikli Çok Değişkenli Veri Analizi I.Öğretim

2

2

18

İST 420 Kesikli Çok Değişkenli Veri Analizi II.Öğretim

2

2

18

İST 226 B İstatistik II

2

2

40

STS 102 Statistics II (İngilizce)

3

0

4

İST452 Özel Konu(N)

I.Öğretim

0

2

3

 

 

İST452 Özel Konu(N)

II.Öğretim

0

2

2

 

 

 

H. Öğrenci (Seçilmiş bazı) Projelerinde Yönlendiricilik veya   Danışmanlıklar :

H1. İlknur GÜR, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H2. Gökhan ORTATEPE, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H3. S. Aydın MENEKŞE, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H4. S. Ezgi ERSOY, Özel Konu Danışmanlık (2008).                 

H5. Zübeyde ŞENTÜRK, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H6. Kemal Toygun AKIN, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H7. Nursel DURMAZ, Özel Konu Danışmanlık (2008).

H8. Merve ÖZTEKİN, Özel Konu Danışmanlık (2009).

H9. Dilara C. TEYMUR, Özel Konu Danışmanlık (2010).

H10. Şaziye YILDIZ, Özel Konu Danışmanlık (2011).

H11. Ebru ŞANLI, Özel Konu Danışmanlık (2011).

H12. İlyas ÇİFTSÜREN, Özel Konu Danışmanlık (2011).

H13. Duygu KOCATÜRK, Özel Konu Danışmanlık (2012).

H14. H. Gözde ÖZDEMİR, Özel Konu Danışmanlık (2012).

H15. Tuğçe BİÇER, Özel Konu Danışmanlık (2013).

 

I. Uluslararası/Ulusal Bilimsel Bir Etkinliğin Düzenleme Komitesi :

I1. 5.İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 24-27 Mayıs, Antalya, (2006).

I2. International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and Retirement, 14-15 June, Ankara Turkey (2012)

 

 

J. İdari Görevler :

J1. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nce yurtdışı görevlendirmesi, 1993

 

J2.  5. İstatistik Günleri Sempozyumu “İGS2006” Düzenleme ve Yürütme  Kurul Üyeliği, 2006.

 

K.  Ödüller :

K1. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Birinciliği, 1987

K2.  Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Lisansüstü Eğitim Bursu, 1993