PROF.DR. RAHMİ ER    
Adı : RAHMİ
Soyadı : ER
E-posta : rer@ankara.edu.tr
Tel : +90(312)3103280/1091
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/rahmi-er
Kişisel Akademik Bilgiler


Prof. Dr. Rahmi Er, 10.10.1959’da Kastamonu ili, Çatalzeytin ilçesi, Kaymazlar Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalına girdi ve buradan 1981’de mezun oldu. Bir süre özel sektörde İngilizce ve Arapça mütercim olarak çalıştı. 1982’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1984’te Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Badî’ al-Zamân al-Hamazânî ve Makameleri başlıklı tezle yüksek lisans diploması aldı ve aynı yıl doktora programına kaydoldu. Eylül 1986 – Şubat 1988 tarihleri arasında, doktora konusuyla ilgili araştırmalarda bulunmak ve Dil Enstitüsünün programını izlemek amacıyla Kral Suud Üniversitesinde (Riyad) görevlendirildi. 1988 Haziranında Mısırlı çağdaş yazarlardan Tâhâ Husayn ve Üç Romanı başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. Aynı yılın Ekim ayında yardımcı doçentliğe yükseltildi. Nisan 1989-Ağustos 1990 arasında askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda Arapça öğretmeni olarak yaptı. 1991’de doçentliğe, 1997’de de profesörlüğe yükseltildi. 01 Ekim 1999’dan itibaren bir yıllığına Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Kürsüsünde öğretim elemanı olarak görevlendirildi. Gerek Kahire Üniversitesinde ve gerekse Kahire’de bulunan Ayn Şems Üniversitesinde lisans ve lisans üstü  (master ve doktora) öğrencilerine çeşitli dersler ve seminerler verdi, doktora çalışmalarına danışmanlık yaptı. 05 Ekim 2000 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığına, 23 Mayıs 2002 tarihinde de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atandı. 05 Ekim 2003 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığı, 9 Mart 2007 tarihine kadar da Dekan Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Rahmi Er, 08 Mart 2010 tarihinde Dekan olarak atandı ve 07 Mart 2013 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Ankara Üniversitesindeki görevine ek olarak 25 Mart 2015 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulunda uluslararası ilişkiler alanında Başkan Danışmanı olarak görev yaparken, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından 25 Ağustos 2015 tarihinde YÖK Genel Kurul Üyesi oldu.


AKADEMİK UNVANLARI (Üniversitesi - Fakültesi ve Tarihi)

Lisans                      : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 30.06.1981.

Yüksek Lisans        : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 14.09.1984.  

Doktora                    : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 24.06.1988.  

Doçentlik                  : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 10.10.1991.

Profesörlük              : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 04.03.1997.

Dekan Yardımcılığı  : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 23.05.2002-                                     09.03.2007           

Dekanlık                    : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 08.03.2010-                                     07.03.2013

 

Yayınlar

 

A. Kitaplar:

Telif Kitaplar

- Türkçe Öğreniyoruz II, (Türkçe-Arapça Anahtar Kitap), Ankara: Engin Yayınevi 1986.

- Türkçe Öğreniyoruz III, (Türkçe-Arapça Anahtar Kitap), Ankara: Engin Yayınevi 1986.

- Bedîu’z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri , İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1994.

- Hırsız ve Köpekler, (Necip Mahfuz’un "el-Lıss ve’l-Kilâb" adlı romanı üzerine bir değerlendirme ve romanın Türkçeye çevirisi), Vadi Yayınları, Ankara 1996.

- Modern Mısır Romanı (1914-1944) , Ankara: Star Ajans 1997 (İkinci Baskı: Hece Yayınları, Ankara 2015).

- Arapça Lise 1 (Azmi Yüksel ve Emrullah İşler ile birlikte), Doğan Yayıncılık, Ankara 1998.

- Arapça Lise 2 (Azmi Yüksel ve Emrullah İşler ile birlikte), Doğan Yayıncılık, Ankara 1998.

- Arapça Lise 3 (Azmi Yüksel ve Emrullah İşler ile birlikte), Doğan Yayıncılık, Ankara 1998.

- Arapça Lise 4 (Azmi Yüksel ve Emrullah İşler ile birlikte), Doğan Yayıncılık, Ankara 1998.

- Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004 (ikinci baskı: Vadi Yayınları, Ankara 2012).

 

Çeviri Kitaplar

- Klasik Arap Literatürü, [Prof.Dr.Azmi Yüksel’le birlikte yapılan, Ignace Goldziher’in A Short History of Classical Arabic Literature (İngilizceye çeviren: Joseph de Somogyi) adlı eserinin Türkçeye çevirisi], Ankara: İmaj Yayınları, 1994 (ikinci baskı: Vadi Yayınları, Ankara 2012).

- Yeni Bir Şarkı Söylüyorum, (Atal Bihari Vajpayee’nin şiirlerinden bir seçki, Haz. Sita Lakshmi Kidambi, İngilizceden Çev. Rahmi Er, Serpil Ural), Ankara: 2003.

- O Koku (Sunullah İbrahim'in "Tilke'r-Râiha" adlı romanının Arapça aslından Türkçeye çevirisi), Jaguar Kitap, İstanbul 2013.

- Nil Üstünde Gevezelik (Necib Mahfuz'un "Sersera fevka'n-Nîl" adlı romanının Arapça aslından Türkçeye çevirisi), Hece Yayınları, Ankara (Şubat) 2015.

- Sessizlik ve Gürültü (Nihad Sîris'in "es-Samt ve's-Sahab" adlı romanının Arapça aslından Türkçeye çevirisi), Jaguar Kitap, İstanbul (Nisan) 2015.


Çeviri Öyküler

- Davet [Cemâl el-Gıytânî'nin kısa öykü seçkisi Yemâme (Birinci Baskı: Kahire, Ocak 2015), s. 23-26’da yer alan “Da‘va” adlı öykünün Arapça aslından Türkçeye çevirisi], Türk Dili Dergisi, Ankara (Mart) 2015, Sayı: 759, s.52-54.B. Makaleler:

- “İbn Zaydûn”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi , IV, 1 (1985), s. 175-194.

- “Tâhâ Husayn’in Fî’ş-Şi‘ri’l-Câhilî Adlı Eserinden Dolayı Muhakemesi ve Davaya Bakan Savcının Raporu”, İslami Araştırmalar Dergisi, III, 3 (1989), s. 139-152.

- “Modern Mısır Romanının Bazı Özellikleri”, (Menahem Milson’ın “Some Aspects of the Modern Egyptian Novel” başlığıyla Muslim World Dergisinin 60/3 (1970) sayısında yayınlanmış olan makalesinin Türkçeye çevirisi, İlim ve Sanat Dergisi, Sayı: 26 (İstanbul,1989), s. 63-68.

- “Modern Mısır Tiyatrosu (I)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXVIII, 1-2 (1990), s. 123-140.

-  “Modern Mısır Tiyatrosu (II)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXV, 1 (1992), s. 105-122.

- ”12 Numaralı Yatağın Ölümü” [Gassân Kenefânî’nin el-Âsâr el-Kâmile (Beyrut 1973, c.II, s. 127-152) adlı eserinden aktarılan bir hikaye], Öykü Seçkisi (Hazırlayan: Gürsel Aytaç), Ankara, Gündoğan Yayınları (1991), s. 56-71.

-  “12 Numaralı Yatağın Ölümü Üzerine”, Kayıtlar Dergisi, Sayı: 6 (Ankara, 1991), s. 34-43.

-  “Modern Lübnan Romanına Genel Bir Bakış”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi, C. V, Sayı:1 (1992), s.125-151.

-  “İki Endülüs Şairi: İbn Ammâr ve İbn Hafâce”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXXV, Sayı:2, (Ankara, 1992), s.87-125.

-  “İhsân Abdu’l-Kuddûs ve el-Visâdetu’l-Hâliye Koleksiyonu”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi, 2 (1993), s.47-59.

-  “Muhammed Huseyn Heykel ve Onun Dil ve Edebiyatla İlgili Bazı Görüşleri”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXXVII, Sayı: 1-2 (1995), s. 599-623.

-  “Necîb Mahfûz’un Hırsız ve Köpekler Adlı Romanı Üzerine”, Tömer Dil Dergisi , Sayı: 46 (Ankara, 1996), s. 5-19.

-  “Bidâyâtu’t-Tecdîd fî’l-Edebeyn et-Turkî ve’l-‘Arabî fî’l-Karni’t-Tâsi‘ ‘Aşar” (Arapça), Kahire Üniversitesi Doğu Araştırmaları Merkezinde ve Hilvan (Kahire) Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde verilen konferansın metni, EKEV Akademi Dergisi, 3/1, Ankara 2001, 321-335’te yayımlanmıştır.

-  “Muhammed Hüseyn Heykel’in Hikayeleri, Nüsha, Güz, sayı 3, Ankara 2001, s. 35-42.

-  “Bedr Şâkir es-Seyyâb ve Yağmurun Türküsü”, LITTERA, Ankara 2006, Cilt: XVIII, s.95-106. C. Bildiriler:

1. “Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 1970 Yılından Günümüze Dek olan Bilimsel Etkinlikleri”, Bildiriler [Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996-Ankara)], A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s.255-266

2. “el-Lugatu’l-‘Arabiyye fî Turkiyâ” (Arapça) Kahire’de Kültür Yüksek  Kurumu tarafından 4-7 Aralık 1999’da düzenlenen uluslar arası “Arap Edebiyatı ve Evrensellik” konulu konferansta sunulan ve özeti yayımlanmış olan (Mulahhasât Ebhâs Mu’temer  “el-Edebu’l-Arabî ve’l-‘Âlemiyye”, s.52) bildiri.

3. “Hazf ev Tahrîfu’n-Nassi’l-Aslî li-Esbâb Ahlâkiyye ve Dîniyye fî Tercemâti Ba‘di’l-A‘mâli’l-Edebiyye” (Arapça), Kahire’de Kültür Yüksek  Kurumu tarafından 28-31 Ekim 2000 tarihlerinde  düzenlenen uluslar arası “Çeviri Sorun ve Sorunsallıkları” konulu sempozyumda sunulan ve özeti yayımlanmış olan (Halka Bahsiyye Havle: Kadâya’t-Terceme ve İşkâliyyâtihâ, Mulahhasâtu’l-Abhâs,  s.71) bildiri.

4. “Devru’t-Terceme fi’l-Hivâr beyne’l-Hadârât”. (Arapça), Kahire’de Ayn Şems Universitesi tarafından  13-16  Nisan 2002 tarihlerinde  düzenlenen uluslar arası “Küreselleşme ve Uygarlıklar Arası Diyalog: Yeni Bir Dünya Yaratma” konulu konferansta sunulan ve özeti yayımlanmış olan (Konferans Programı,  s.52) bildiri.

5. “Bedr Şâkir es-Seyyâb ve Yağmurun Türküsü”. (27-29 Mayıs 2004 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından Elazığ’da düzenlenen “Dünden Bugüne Irak” konulu, uluslar arası katılımlı II. Orta Doğu Seminerinde sunulan bildiri olup seminerin Bildiriler kitabında (Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 12, Elazığ 2006, s.247-262) yayımlanmıştır (çalışma ayrıca aynı yıl LITTERA dergisinde de yayımlanmıştır (Ankara 2006, Cilt:XVIII, s.95-106).D. Ansiklopedi Maddeleri: 

          

- “Büşti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.6 , s. 496.


- “Büzürc b.Muhammed” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.6, s. 521-522.

- “Ebu Zübeyd et-Ta’i”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C. 10, s. 271-272.

- “Ebu Zü’eyb el- Hûzeli”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C.10, s. 272.

- “İbn Vehbûn”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.20, İstanbul 1999, s.443.

- “İbn Zeydûn”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.20, İstanbul 1999, s.464-466.

- “İbnu’l-Haddâd el-Vadiaşî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.21, İstanbul 2000, s.60-61.

- “İbnu’l-Hannat”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.21, İstanbul 2000, s.69-70.

- “İflilî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.21, İstanbul 1999, s.512-513.

- “İsmail Sabrî Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.23, İstanbul 2001,  s.120-121

- “Kümeyt el-Esedî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.26, Ankara 2002, s.551-552.

- “Makale”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.27, Ankara 2003, s.407-408.

- “Mendûr”,TDV İslam Ansiklopedisi, c.29, Ankara 2004, s.130-131.

- “Muvelledûn”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.32, İstanbul 2006, s.227.

- “Necâşi, Kays b.Amr”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.32, İstanbul 2006, s.475-476.

- “Ömer b.Ebî Rabia”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.34, İstanbul 2008, s.56-57.

- “Risale”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.35, İstanbul 2008, s.112-113.

- “Roman” (Arap Edb. Bölümü), TDV İslam Ansiklopedisi, c.35, İstanbul 2008, s.164-166.

- “Ru‘be b. Accâc”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 35, İstanbul 2008, s.282-283.

- “Rusafi, Muhammed b. Gâlib”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.35, İstanbul 2008, s.246.

- “Sâbî, Ebû İshâk”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.35, İstanbul 2008, s.339-340.

- “Salih b.Abdulkuddûs”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.36, İstanbul 2009, s.35-36.

- “Şeyzeri, Eminüddin”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.39, İstanbul 2010, s.109.

- “Tenkid” (Arap Ed. Bölümü),
TDV İslam Ansiklopedisi, c.40, İstanbul 2011, s.458-461.

- “Tugra’î”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.41, İstanbul 2012, s.339-341.