PROF.DR. RECAİ ERCAN    
Adı : RECAİ
Soyadı : ERCAN
E-posta : rercan@ankara.edu.tr
Tel : (312) 596 11 56
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim
Lisans:Ankara Üniversitesi, 1977
Y.Lisans:Ankara Üniversitesi, 1977
Doktora::Ankara Üniversitesi, 1985

 

 

Uzmanlık Alanı :

Tahıl Teknolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Kalite Kontrol

 

 

Akademik Kariyer :

Doktora., Ankara Üniversitesi, 1985

Doç., Ankara Üniversitesi, 1988
Prof., Ankara Üniversitesi, 1995

 

 

Yer Aldığı Görevler :
 • Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Yardımcılığı, 1993 - 1995
 • Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Yardımcılığı, 1995 - 1998
 • Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, 2000 - 2003
 • Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2000 - 2003
 • Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı 2003 - 2006 
 • Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004 - 2006
 • Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fen Bilimleri Proje Değerlendirme Grupları (PDG) Üyeliği, 2005 - 2008
 • Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Eleman, 1978 - 1979
 • Türkiye 7. Gıda Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanlığı, 2002
 • Türkiye 8. Gıda Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanlığı, 2004

 

 

Verdiği Dersler : (Lisans ve lisansüstü)

 

 • Gıda Mühendisliğine Giriş, Lisans, (2,0)
 • Tahıl İşleme Teknolojisi, Lisans, (2,0)
 • Gıda Tasarım Uygulamaları, Lisans, (2,2) 
 • Biyokimya, Lisans, (3,0)
 • Gıda Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları, Lisans, (0,4) 
 • Buğday Kimyası ve Teknolojisi, Lisansüstü, (3,0) 
 • Nişasta Kimyası ve Teknolojisi, Lisansüstü, (3,0)

Yer Aldığı Projeler :
 
Projenin adıNumarasıProje yürütücüsü ve Yard. AraştırıcılarBaşlama ve bitiş tarihiDestekleyen kuruluşBütçesi
(YTL)
Ekmek üretiminde kullanılan ekşi hamurdan laktik asit bakterilerin izolasyonu, idendifikasyonu ve bu bakterilerin antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi2003-07-11-079Recai Ercan
Özay Menteş
2003-2005Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü25.000.-YTL
Geleneksel gıdaların adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi2004-K-120-900Recai Ercan 
Mehmet Özkan 
Ayla Soyer 
Aysegül Kırca
2004-2006DPT64.000.-YTL
Ekstruzyon ile pişirme koşullarının tarhana özelliklerine etkileri  2003-2005Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü 
Türkiye'de yetiştirilen başlıca buğday çeşitlerinin antioksidan aktivitelerinin, fenolik asit dağılımlarının belirlenmesi ve ekmeğin nar kabuğu ekstraktı ile zenginleştirilmesi  2007-2009TÜBİTAK 

 

 

 

Son Yıllarda Yaptığı Yayınlar : (2000-2012 )

Denli, E., Ercan, R., 2001. Effect of added pentosans ısolated from wheat and rye grain on some properties of. bread. Eurropean Food Research and Technology. 212 (3):374-376.

 

Coşkuner, Y., Ercan, R., Karababa E. and Nazlıcan A. N., 2002. Physical and chemical properties of chufa (Cyperus esculentus L.) tubers grown in the çukurova region of Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture, 82 (6): 625-631.

 

Coşkun, E. ve Ercan, R., 2003. Makarnalık buğdaylarda lipoksigenaz enzim aktivitesinin belirlenmesi. Gıda, 28 (3): 221-226.

 

Yıldırım, Z., Ercan, R., 2004. Ekstrüzyon Koşullarının Farklı Buğday Unları Kullanılarak Üretilen Tarhanaların Çözünürlüğüne ve Su Absorbsiyonuna Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 10(4): 428-434.

 

Menteş, Ö., Ercan, R., Akçelik, M., 2005. Türkiye'de üretilen ekşi hamurlardan elde edilen Lactobasillus suşlarının anti-bakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi. Gıda, 30(3) : 155-164.

 

Mentes, Ö., Ercan, R. and Akçelik, M. 2007. Inhibitor activities of two Lactobacillus strains, isolated from sourdough, against rope-forming Bacillus strains. Food Control, 18:359-363.

 

Mentes, Ö., Bakkalbaşı, E. and Ercan, R. 2008. Effect of the use of ground flaxseed on oulityand composition of bread. Food Science and Technology International, 14:299-306.

 

Sungur, B., Ercan, R. 2011. Effects of some hydrocolloids and surfactant on the rheological properties of hard wheat flour by using surface methodology. The Journal of Food, 36(2): 77-82.

 

Yılmaz, O.M., Bakkalbaşı, E., Ercan, R. 2011. Effect of pomegranade husk extract on the antioxidant activity and quality of bread. International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionist. 20-23 September.

 

Karaduman, Y., Ercan, R., Çakmak, M. 2011. Mumsu buğday hatlarında bazı kalite özelliklerinin araştırılması. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, Antalya.

 

Karaduman, Y., Ercan, R. 2011. Bisküvilik için seçilmiş ileri kademe yumuşak ekmeklik buğday hatlarının kuru ve sulu koşullarda verim ve bazı tane özellikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 20(2):1-9.

 

Menteş, Ö.Y., Bakkalbaşı, E., Ercan, R. 2012. Türkiye'de yetiştirilen başlıca buğday çeşitlerinin toplam fenolik madde içerikleri, antioksidan aktiviteleri ve fenolik asit dağılımı. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay. (Poster)

 

Menteş, Ö.Y., Bakkalbaşı, E., Sungur, B., Ercan, R. 2012. Un veriminin ekmeğin kalitesi, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay. (Poster)

 

 

 

Ödüller :

 • Türkiye 4. Gıda Kongresi Yazı Yarışması İkinciliği (TOBB) 1984.
 • Türkiye 5. Gıda Kongresi Yazı Yarışması Birinciliği (TOBB) 1986.

 

Üyelikler :

Gıda Teknolojisi Derneği

 

Tez Danışmanlığı :

(Devam eden)
Asiye Seis Subaşı, Doktora
Ebru Keleşoğlu, Doktora
Mustafa Yörük, Doktora

Yaşar Karaduman, Doktora

Yusuf Ülker, Yüksek Lisans

Zeynep Cansız, Yüksek Lisans