PROF.DR. SENİYE RENAN SEZER    
Adı : SENİYE RENAN
Soyadı : SEZER
E-posta : rsezer@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1.  Adı Soyadı:                       Seniye Renan Sezer

2. İletişim Bilgileri:                rsezer@ankara.edu.tr     (312) 363-3350  x-5109

3.  Öğrenim Durumu:

     Derece

     Alan

      Üniversite

           Yıl

      Lisans

  Matematik

           MIT

          1983

    Y. Lisans

  Uygulamalı   

  Matematik

Courant Institute,

NYU

          1988

    Doktora

Matematik Eğitimi

Columbia University

          2001

 

4. Akademik Ünvanlar: 

    Yardımcı Doçent    Matematik Eğitimi     City University of NewYork                   2001

    Doçent                    Matematik Eğitimi     City University of NewYork        2006

    Profesör                  Matematik Eğitimi       Ankara Üniversitesi                     2014

  

5. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Türkiye 8. sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin bilişsel düzeylerinin programdakilerle ve ülkeler arası karşılaştırılması

 

Türkiye 8. sınıf matematik konularına göre Türkiye, Singapur ve ABD kitaplarındaki soruların karşılaştırmalı analizi

 

Matematik problemlerinin çözümünde genellemeler yapmanın ve genellemelerin sınırlılıklarını irdelemenin problem çözme becerisi üzerindeki etkisi

 

6. Yayınlar

6.1.   Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 Sezginer, R. ve M. Overton, “The Largest Singular Value of exp(X) A0 exp(-X) is

 Convex on Convex Sets of  Commuting Matrices”, IEEE Transactions on Automatic

 Control 35 (1990), 229-230.

 

Sezer, R., “Integration of Critical Thinking Skills Into Elementary School Teacher

Education Courses in Mathematics”, Education, Volume: 128, Number: 3, p: 349-362.

 

Sezer, R., “Pulling Out All the Stops” Education, Volume: 130, Number: 3, p: 416-

423. 

 

Delcham, H. ve R. Sezer, “Write Skewed: Writing in an Introductory Statistics

Course”, Education, Volume: 130, Number: 4, p: 603-615.

 

Sezer, R., “Effects of Reflective Writing in Mathematics Methods Courses on Pre-

Service Teachers’ Perceptions”, Eurasian Journal of Educational Research,

Summer 2010

 

Sezer, R., N. Güner ve O. Akkuş,  “Teachers’ Perspectives on Whether the

Mathematics Reform Will Change Turkey’s Ranking in TIMSS”, Education, Volume:

133, Number: 2, p: 391-411.

 

6.2 Yazılan uluslararası kitaplar

Bertelle et.al. ile birlikte yazarlarından biri olduğum, aşağıda adları verilen ders kitapları:

Mathematical Models with Applications, Addison Wesley Longman, birinci baskı: 2007

Mathematics in Action: An Introduction to Algebraic, Graphical, and Numerical Problem Solving, Addison Wesley Longman, üçüncü baskı: 2007, ikinci baskı: 2004, birinci baskı: 2001

Mathematics in Action: Algebraic, Graphical, and Trigonometric Problem Solving, Addison Wesley Longman, üçüncü baskı: 2007, ikinci baskı: 2004, birinci baskı: 2001

Mathematics in Action: Pre-Algebra, Addison Wesley Longman, ikinci baskı: 2007, birinci baskı: 2004

Arkansas, Transition to College Mathematics, 2006; Boston, MA: Pearson Publications

Mathematical Models With Application, Texas Edition, 2007; Boston, MA: Pearson Publications

Liberal Arts Mathematics: A Florida Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications

Algebra, Functions, and Data Analysis: A Virginia Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications

Conceptual Mathematics: A West Virginia Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications

Applied Mathematics, 2010, Boston, MA: Pearson Publications

 

Bertelle et.al. ile birlikte yazarlarından biri olduğum, aşağıda adları verilen ders kitapları bölümleri:

Mathematics in Action I, Addison Wesley Longman, dördüncü baskı: 2012; üçüncü baskı: 2007; ikinci baskı: 2004; birinci baskı: 2001

Mathematics in Action II, Addison Wesley Longman, dördüncü baskı: 2012; üçüncü baskı: 2007, ikinci baskı: 2004, birinci baskı: 2001

Mathematics in Action: Pre-Algebra, Addison Wesley Longman, üçüncü baskı: 2012; ikinci baskı: 2007; birinci baskı: 2004

 

6.3  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Güner, N., R. Sezer, O. Akkuş, İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin TIMSS Hakkındaki Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 11-29

 

6.4. Diğer yayınlar (Editörlüklerim)

MEB 6. Sınıf Matematik Kitabı (2009-2010)

MEB 7. Sınıf Matematik Kitabı (2010-2011)

MEB 8. Sınıf Matematik Kitabı (2011-2012)

 

7.   Konferanslar

7.1  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Sezer, R. ve H. Reçber, “Comparison of the Cognitive Demands of Tasks in 8th Grade Mathematics Textbooks’’,  International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 26-30/5/2013, Harvard University, Cambridge, MA

Güner, N. ve R. Sezer, “Turkish Mathematics Teachers’ Perception of Turkey’s Success on TIMSS”, 8th International Conference on Education (ICE), 5-7/7/2012, Susam Adasi,Yunanistan           

Sezer, R. ve N. Güner, “Fourth Grade Teachers’ Evaluation of Mathematics Reform in Turkey, 4th International Congress of Educational Research (EAB), 4-7/5/2012, İstanbul, Türkiye

Sezer, R., N. Güner, O. Akkuş,  “TIMSS from Turkish Teachers’ Perspective”, The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 10-15/7/2011, Ankara, Türkiye

Sezer, R. “Effects of Reflective Writing in Mathematics Methods Courses on Pre-Service Teachers’ Perceptions”, 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Education, 13-16/6/2011, Atina, Yunanistan

Sezer, R. “Emphasizing Critical Thinking When Teaching Mathematics to Future Elementary School Teachers”, NYSMATYC IV Bölge Konferansı, 18/11/2007, New York, ABD

Sezer, R.  “Teaching Mathematics With Real Life Models”, the International Conference on the Teaching of Mathematics (ICTCM) 30 Haziran-5 Temmuz 2006, İstanbul, Türkiye

Sezer, R.  “A Writing Intensive Statistics Course”,the International Conference on the Teaching of Mathematics (ICTCM) 30 Haziran-5 Temmuz, 2006, İstanbul, Türkiye

Sezer, R.  “Using Electronic Blackboard Discussion in Mathematics Teacher Training”, International Conference on Technology in Collegiate Mathematics (ICTCM), 31/10/03, Chicago, ABD

Sezer, R.,  “Elementary School Teacher Training with Blackboard”, the New York State Mathematical Association of Two Year Colleges (NYSMATYC), 8/4/05, Utica, NY, ABD

Sezer, R.,  “NCTM Standards”, New York State Mathematics Association of Two Year Colleges (NYSMATYC) Bölge Konferansı, 23/11/02, LaGuardia Community College, City University of New York, NY, ABD

Sezer, R. ve E. Danforth, “A Rippling Effect of Mathematics Reform from Pre-Calculus to Pre-Algebra” at the American Mathematics Association of Two Year Colleges (AMATYC), 16/11/02, Phoenix, AZ, ABD 

Sezer, R., “A Writing Intensive Statistics Course”, the American Mathematics Association of Two Year Colleges (AMATYC), 14/11/02, Phoenix, AZ, USA

Sezer, R., “Reform in Developmental Mathematics: Corrections and Directions”,  invited panalist, 12th Annual International Conference on Technology in Collegiate Mathematics (ICTCM), 5/11/1999, San Francisco, CA, ABD

Bertelle, R., E. Danforth ve R. Sezer, “Empowering Students to Became Active Learners at the College Algebra and Pre-Calculus Level”, 12th yıllık International Conference on Technology in Collegiate Mathematics (ICTCM), 4/11/1999, San Francisco, CA, ABD

Sezer, R. ve G. Crandal, “Technology-based Mathematics at LaGuardia College: Developmental Through Calculus Levels” Connections, 12/5/1998, Vancouver B.C., Kanada

Bertelle etal.“The SUNY Pre-Calculus Project: Mathematics in Action = Crossroads in Action”, AMATYC, 13/11/1997, Atlanta, Georgia, USA

 

7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Özer, E. ve R. Sezer, “Türkiye, Singapur ve ABD Ders ve Çalışma Kitaplarındaki     Soruların Karşılaştırmalı Analizi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30/6/2012, Niğde, Türkiye

Çelebi, Ö. ve R. Sezer “Aşamalı Matematik Problemlerini Genellemeler Yaparak ve Yapılan Genellemelerin Sınırlılıklarının Farkında Olarak Çözmek, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30/6/2012, Niğde, Türkiye

 

8. Projeler

  • İlköğretim Matematik Programının, kullanılan pedagojinin, ders kitaplarının, öğrenci tutumunun ve alt yapının müfettişler, müdürler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler açısından değerlendirilmesi için ölçek geliştirmede başkanlık
  • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün isteği ile İstanbul ilinde İlköğretim ikinci kademede, İlköğretim Matematik Programının, kullanılan pedagojinin, ders kitaplarının, öğrenci tutumunun ve alt yapının müfettişler, müdürler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler açısından değerlendirilmesi projesinde başkanlık

 

9. İdari Görevler

    Anabilim Dalı Başkanlığı                                        Ankara Üniversitesi                2013-

    Profesyonel Gelişimi Komitesinin Başkanlığı         New York State                     2005-2007

Mathematical Association

 Rektörün Kabinesi                                                   City University of NewYork

                                                                                  (CUNY)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

     Consortium for Foundation Mathematics

     NCTM

 

11. Ödüller

2009-2010 Fulbright bursiyeri

LaGuardia Community College’da Rektörün Basın Ödülü (Mayıs, 2002; Mayıs, 2004; Mayıs 2007; Mayıs 2008 ve Mayıs 2009).

Kappa Delta Pi

 EDIT Bursu

 National Science Foundation (NSF) Bursu (1995-1996).    

 EDIT Bursu (1991-1992).                                                                                                                                        

 Araştırma Bursu, Courant Institute, NYU (1986-1987)

    MIT Bursu, 1979-1983

 

12. Araştırma alanları:

     Ülkeler arası kıyaslamalar, gerçekçi problemler, problem çözme