PROF.DR. RECEP VARCIN    
Adı : RECEP
Soyadı : VARCIN
E-posta : rvarcin@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/recep-varcin
Kişisel Akademik Bilgiler