DOÇ. DR. ŞENAY SABAH ÇELİK    
Adı : ŞENAY
Soyadı : SABAH ÇELİK
E-posta : sabah@politics.ankara.edu.tr, senaysabah@gmail.com
Tel : 0312 595 1295
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/senay-sabah-celik
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Bilkent Üniversitesi

2005

Y. Lisans

İşletme

Ankara Üniversitesi

2007

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İşletme

Ankara Üniversitesi

2011

 

Dersler

Program Türü

Dersin Adı

Lisans

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama Yönetimi

Principles of Marketing

Pazarlama Araştırması

Girişimcilik

Yüksek Lisans

Makropazarlama

Stratejik Pazarlama Yönetimi

 

Yayınlar

Makaleler

Sabah, Şenay (2019). “Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri Ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 137-153.

Sabah, Şenay (2017). “The Impact of Self-Construal and Self-Concept Clarity on Socially Motivated Consumption: The Moderating Role of Materialism”, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 27(1), 31-45.

Sabah, Şenay (2017). “Pırlantam Olmadan Asla: Kadınların Bireysel Kimlik ve Pırlanta Evlilik Yüzüğü İlişkileri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), s.67-84.

Sabah, Şenay (2017). “Ben, Kendim ve Avatarım: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Tüketim, Sahip Olunanlar ve Kişisel Benlik”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9 (1), s.117-154.

Sabah, Şenay (2016) ““Beşiktaş Sen Bizim Her Şeyimizsin”: Tüketim ve Kutsallık Bağlamında Taraftarlık”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, C. 2, S. 2, s.541-558.

Oflazoğlu, Sonyel ve Sabah, Şenay (2016). “Travmatik Süreçlerde Yaşanan Sahiplik Kayıpları ve Benlik Aşınması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(2), s.319-341.

Sabah, Şenay, Akın Koçak and Alan Carsrud (2014). “The Impact of Cultural Openness, Religion, and Nationalism on Entrepreneurial Intensity: Six Prototypical Cases of Turkish Family Firms”, Journal of Small Business Management, 52(2), 306-324.

Sabah, Şenay (2013). “Kimlik ve Tüketim İlişkisini Tersinden Düşünmek: Lüks Ürünlerin Taklitleri ile Kimlik Oluşturma”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 5(1), s. 53-78.

Sabah, Şenay (2012). “Müşteri Sadakati Belirleyicileri ve Tüketici Çalışan Dayanışmasının Etkisi”, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), s.421-451.

Sabah, Şenay ve Sonyel Oflazoğlu. (2012) “Sosyal Ağların Etkisinde Din ve Girişimci Odaklılık İlişkisi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (Kış), s.132-164.

Sabah, Şenay ve Alper Özer (2011). “İşletme Sınırlarının Girişimci Faaliyetle Yeniden Yapılandırılması: Yeni Pazar Oluşturma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66(2), s:93-120.

Sabah, Şenay (2011). “Ekolojik Feminizm Bağlamında Kadınların Tüketici Olarak Pazarda Yabancılaşması”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), s.85-104.

Sabah, Şenay (2010). “Farklı Kültürel Eğilimlere Sahip Aile İşletmelerinin Girişimcilik Yoğunluğu Çerçevesinde İncelenmesi”, Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), s.1-14.

Kitap Editörlükleri ve Bölümleri

(2019) Tourism - Perspectives and Practices, (Edt. Şenay Sabah), Intech.

Sabah, Şenay (2019). “Introductory Chapter: Studying Tourism”, (Edt. Şenay Sabah), Intech, DOI: 10.5772/intechopen.85803.

(2017) Consumer Behavior- Practice Oriented Perspectives, (Edt. Şenay Sabah), Intech, ISBN 978-953-51-5393-1.

Sabah, Şenay (2017). “Consumer Behavior in New Era”, Consumer Behavior- Practice Oriented Perspectives, (Edt. Şenay Sabah), Intech, ISBN 978-953-51-5393-1, pp.3-5.

Sabah, Şenay and Akın Koçak (2016). The Impact of Cognition on New Value Creation within the Institutional Theory Perspective, Entrepreneurship - Practice-Oriented Perspectives, Dr. Mario Franco (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/6564, pp.103-122.

Sabah, Senay (2016). Entrepreneurial Intention: Theory of Planned Behaviour and the Moderation Effect of Start-Up Experience, Entrepreneurship - Practice-Oriented Perspectives, Dr. Mario Franco (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/65640, pp.87-101.

Sabah, Şenay (2013). Pazar Oluşturma: İşletme Sınırlarının Etkileri, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Sabah, Şenay (2013). “Tüketicilerin Yenilikler Karşısındaki Tutumları”, Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici içinde, Meltem Nurtanış Velioğlu (Edt.), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, s.76-96.

Sabah, Şenay ve Sonyel Oflazoğlu. (2013). “Telefonla Satış Süreci ve Teknikleri”, Satış Yönetimi ve Telefonda Satış içinde, Sinan Aydın (Edt.), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, s.172-197.

Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sonyel Oflazoğlu ve Sabah Çelik, Şenay (2019). “Avatarın Kadar Konuş: Farklı Olma İhtiyacı ve Düşünme İhtiyacının Genişletilmiş Benlik Üzerindeki Etkisi”, 24. Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs 2019, İzmir, Türkiye.

Sabah Çelik, Şenay (2018). “Ankara’nın Bebesi Güçlü Olur: Taraftarlık ve Marka Nefreti Kapsamında Ankaragüçlü Olmak”, 23. Pazarlama Kongresi, 27-29 Haziran 2018, Kocaeli, Türkiye.

Sabah, Şenay (2017). “Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri Ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 4-6 Mayıs 2017, İzmir, Türkiye.

Sabah, Şenay ve Sonyel Oflazoğlu. (2017). “The Effect of Need for Uniqueness and Need for Cognition on Extended Self”, Innovation and Global Issues in Social Sciences (INGLOBE), April 27-29, Antalya.

Sabah, Şenay (2016). ““Beşiktaş Sen Bizim Her Şeyimizsin”: Tüketim ve Kutsallık Bağlamında Taraftarlık”, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Sabah, Şenay (2013). “Kimlik ve Tüketim İlişkisini Tersinden Düşünmek: Lüks Ürünlerin Taklitleri ile Kimlik Oluşturma”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran, Kars.

Sabah, Şenay, Akın Koçak, and Alper Özer (2013). “Effects of Legitimacy and Cognition on New Value Creation”, 33rd Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), June 5-8, Écully, France.

Koçak, Akın ve Şenay Sabah (2013). “Ölçüm Modelleri: Temel Kavramlar, Yaklaşımlar”, 3. Alternatif Araştırma Yöntemleri Sempozyumu, 7-8 Mayıs, Ankara.

Carsrud, Alan, Şenay Sabah, and Akın Koçak (2012). “The Impact of Family, Culture, Religion, and Nationalism on New Venture Creation: Exploratory Cases of Turkish Entrepreneurs”, 8th Family Enterprise Research Conference (FERC), May 11-13, Canada (poster).

Sabah, Şenay, Minet Schindehutte and Akın Koçak (2011). “Shifting the Boundaries with Entrepreneurial Activities: New Market Creation”, 25th Research Symposium on Marketing, Entrepreneurship and Entrepreneurship Education, August 10-12, Rio de Janeiro, Brasil.

Hakemsiz Yayınlar

Koçak, Akın ve Şenay Sabah, (2014) ”Aile İşletmelerinin Bir Sonraki Nesillere Aktarım Sorunu: Öz Yeterlilik ve Sosyal Sermaye Çözüm mü?”, Girişimcilik İklimi,7(2), s. 24-27.

Sabah, Şenay, (2012). “Pazar Oluşturmada İşletme Sınırlarının Etkileri”, Girişimcilik İklimi, 1, s.42-43.