DOÇ. DR. SERAP SAFRAN    
Adı : SERAP
Soyadı : SAFRAN
E-posta : safran@science.ankara.edu.tr, safranserap@gmail.com
Tel : 212 67 20 - 1266
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serap-safran
Kişisel Akademik Bilgiler

E-Posta Adresi           : safran@science.ankara.edu.tr

Telefon (İş)                : 312 212 6720-1132

Adres                           : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Tandoğan Ankara

 

 

A. Öğrenim Bilgisi

 

 

2006-2010

 

Doktora-Ankara Üniversitesi -Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik

2002-2005

 

Yüksek Lisans- Hacettepe Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Mühendisliği (Tezli)

1997-2002

 

Lisans - Hacettepe Üniversitesi -Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği Bölümü/Fizik Mühendisliği Pr.

 

B. Doktora Tezi

 

 

Tez adı

 

Tez Danışmanı

 

MgB2 Süperiletken Tellerde Alternatif Akım Kaybı Ve Akı Perçinleme Mekanizmaları  (2010)

Prof. Dr. ALİ GENÇER

 

 

C.  Yüksek Lisans Tezi

 

 

Tez adı

 

Tez Danışmanı

 

X-Işını Kırınımı Yöntemi İle Bazı Fosfaza-Lariat Eterlerin Kristal Yapı Analizi  (2005)

Prof. Dr. TUNCER HÖKELEK

 

 

D. Görevler

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010-devam

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/GENEL FİZİK ANABİLİM DALI)

 

 

MİSAFİR ARAŞTIRMACI

2009-2010

 

 

SLOVAKYA BİLİMLER AKADEMİSİ

Elektrik Mühendisliği Enstitüsü

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2005

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)