DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜRCÜ SELCAN SAĞLIK ŞAHİN    
Adı : GÜRCÜ SELCAN
Soyadı : SAĞLIK ŞAHİN
E-posta : saglik@ankara.edu.tr, selcansaglk@yahoo.com
Tel : (0312)3103280/1399
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

DOĞUM TARİHİ: 29.05.1977 - Ankara

 

EĞİTİM DURUMU ve KATILDIĞI AKADEMİK FAALİYETLER:

 

1994-1998: .Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans Programını tamamladı.

1998-2001: .Doç. Dr. Berdi Sarıyev danışmanlığında Türkiye ve Türkmen Türkçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi  başlıklı Yüksek Lisans Tezi ile Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamladı.

2002:          Yirmi (20) günlüğüne araştırma ve incelemelerde bulunmak amacıyla Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta bulundu.

2004-  :  2004 yılından itibaren, her yıl düzenlenen Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumlarına bildiri sahibi ve dinleyici olarak katıldı. 2004-2007 ve 2008 yıllarında adı geçen sempozyumun düzenleme kurullarında görev aldı.

2001-2007: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder danışmanlığında hazırladığı Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: aşağı:yukarı Sözcükleri başlıklı Doktora Tezini savunarak, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Programını tamamladı.

10-15 Eylül 2007: 38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, TOBB Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

6-10 Ekim 2007: Academia de Ştiinte a Moldovei ve Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği, Gagauz Kültürü konulu 14. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu’na katılmak için Moldova’nın başkenti Kişinev’e gitti. Burada Gagauz Türklerinin yaşadığı, Moldova’ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Cumhuriyeti’nde ziyaretlerde bulundu.

27-29 Aralık 2007:  Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu, Ankara, TÜRKİYE.

20-25 Ekim 2008: 6. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Otel, Ankara, TÜRKİYE.

25-30 Haziran 2009: Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri- VII. Uluslar arası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü, Türkoloji ve Folklor Bölümleri, Kiev, UKRAYNA.

24-27 Ekim 2011: Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri konulu Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Komitesi'nde görev aldı.

9 Mayıs 2011: XVI. Uluslar arası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp-MAKEDONYA.

14-15 Mayıs 2012: International Scientific Conference "Dovletmahmet Azadı and Turkmen Life in the XVIII Century", Aşgabat, TURKMENISTAN.

21 Mayıs 2012: Büyük Türkmen Düşünürü Mahtumkulı Firakı Günleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Salonu, Ankara, TÜRKİYE. 

24-28 Eylül 2012: 7. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Otel, Ankara, TÜRKİYE.