PROF.DR. VASIF ŞAHOĞLU    
Adı : VASIF
Soyadı : ŞAHOĞLU
E-posta : sahoglu@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 3103280 / 1133
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/vasif-sahoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM:                       

1990-1994   (Lisans) Ankara Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Tez: “Erken Kiklad Seramiği”  (Prof. Dr. Hayat Erkanal Danışmanlığında).

1994-1997 (Master) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı, Tez: “M.Ö. 3. Bin’de Anadolu – Kiklad İlişkileri” (Prof. Dr. Hayat Erkanal Danışmanlığında).

1997-2002 (Doktora) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı, Tez: “Liman Tepe Erken Tunç Çağı Seramiğinin Ege Arkeolojisindeki  Yeri ve Önemi” (Prof. Dr. Hayat Erkanal Danışmanlığında).


AKADEMİK BİLGİLER:

1994-2010,  Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya  Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi.

2009  Doçent Ünvanı.

2010  Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında Doçent  kadrosuna atandım.


İDARİ SORUMLULUKLAR:

2008-devam ediyor, Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü.


PROJELER:

2009- devam ediyor, Çeşme – Bağlararası kazıları başkanı.

1992 - devam ediyor, Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığındaki Lİman Tepe kara ve sualtı kazılarında ekip ve yayın kurulu üyesi.

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen 20060901024 Nolu “İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi – III”. (2006-2010) (Proje Yürütücüsü)

 TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K263 Nolu “Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar Projesi”. (2009-2011) (Proje Yürütücüsü)

 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen 10Y6055002 Nolu “Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi”. (2010) (Proje Yürütücüsü)


BURSLAR:

2000-2001 ARIT (American Research Institute in Turkey) Fellow. Doktora Araştırma Bursu.

 1 Ekim 2000 – 30 Eylül 2001 DAAD (Deutsches Akademisches Austauschdienst) Institute für Ur und Frühgeschichte – Heidelberg University, Almanya, 1 yıllık Doktora Araştırma Bursu.

 INSTAP (Institute for Aegean Prehistory) www.aegeanprehistory.net bursu. Girit INSTAP – SCEC merkezinde 6 haftalık araştırma bursu. (2005)

INSTAP (Institute for Aegean Prehistory) www.aegeanprehistory.net Doktora Sonrası Araştırma Bursu. Her yıl dünyada sadece bir kişiye verilen bu bursun, 2007 yılı kazananı.

British School at Athens ve Fitch Laboratory tarafından 2007-2008 yılı için Onursal Üyelik Payesi.


BİLİMSEL ÜYELİKLER / DANIŞMANLIKLAR:

2010 – Devam ediyor, UNESCO Sualtı Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeliği

                        (http://unesco.org.tr/?page=11:135:5:turkce)

2011 – Devam ediyor, Ilısu Barajı Bilim Komitesi Üyeliği. 


YAYINLAR:

Kitap Editörlüğü:

H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Şahoğlu & R. Tuncel (ed.), Proceedings of the International    Symposium The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age, Urla   13-19 Ekim 1997, Ankara, 2008.

V. Şahoğlu & P. Sotirakopoulou (ed.), ACROSS: The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium BC. İstanbul 2011.

V. Şahoğlu & P. Sotirakopoulou (ed.), KARŞIDAN KARŞIYA: M.Ö. 3. Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu. İstanbul 2011.

 

Makaleler:


Hayat Erkanal & Vasıf Şahoğlu, “İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi / Izmir Region Excavations and Research Project (IRERP)”,  İDOL 5,  2000,  p. 6-13

 

Vasıf Şahoğlu, “Erken Tunç Çağında Anadolu Ticaret Ağı ve İzmir Bölgesi”, Z: Çizmeli – Öğün, T. Sipahi & L. Keskin (ed.),  I-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, s. 245-262, Ankara, 2004.

 

Vasıf Şahoğlu, “Interregional Contacts Around the Aegean During The Early Bronze Age: New Evidence from the Izmir Region” ANADOLU / ANATOLIA, vol. 27, 97-120, 2005.

 

Vasıf Şahoğlu, “The Anatolian Trade Network and the Izmir Region during the Early Bronze Age”, Oxford Journal of Archaeology 24 (4), 339-360, 2005.

 

Vasıf Şahoğlu, “’Cycladic Frying Pans’ from Bakla Tepe”, A. Erkanal et al. (eds.) Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections, 689-696, İstanbul 2006.

 

Vasıf Şahoğlu, “Çeşme – Bağlararası: A New Excavation in Western Anatolia”, Florens Felten, Walter Gauss and Rudolfine Smetana (eds.) Middle Helladic Pottery and Synchronisms. Proceedings of the International Workshop held at Salzburg, October 31st – November 2nd, 2004. 309-322. Wien 2007

 

Vasıf Şahoğlu, “Liman Tepe and Bakla Tepe: New Evidence for the Relations between the Izmir Region, The Cyclades and the Greek Mainland during the Late Fourth and Third Millennia BC” H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Şahoğlu, R. Tuncel (Ed.) Proceedings of the International Symposium The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age , 483-501, Ankara 2008.

 

Vasıf Şahoğlu, Levent Keskin, Gregory Votruba, “Liman Tepe Sualtı Kazı ve Araştırmaları”, Aktüel Arkeoloji, Mart 2008, 72-77.

 

Hayat Erkanal & Vasıf Şahoğlu,”Un ponte con l’Egeo”, ARCHEO XXIV, No: 3,  Mart 2008, 14-            16.

 

Vasıf Şahoğlu, “Crossing Borders: Izmir Region as a Bridge Between the East and the          West   During the Early Bronze Age”, C. Gillis & B. Sjöberg (ed.),Trade and  Production in Premonetary Greece: Crossing Borders. Proceedings of the 7th, 8th and        9th       International Workshops, Athens 1997-1999. Sävedal, Paul Aström förlag,  2008, 153-173.

 

Beverly Goodman, Eduard Reinhardt, Hendrik Dey, Vasıf Şahoğlu, Hayat Erkanal, and        Michal Artzy, Evidence for Holocene Marine Transgression and Shoreline     Progradation due to Barrier Development in Iskele, Bay of Izmir, Turkey

Journal of Coastal Research vol. 24, No: 5, 2008, 1269-1280.

 

Beverly Goodman, Eduard Reinhardt, Joe Boyce, Hendrik Dey, Vasıf Sahoglu, Hayat     Erkanal, Michal Artzy, “Multi-proxy geoarchaeological study redefines understanding    of the Paleocoastlines and ancient harbours of Liman Tepe (Iskele, Turkey). Terra   Nova vol. 21, 2009, 97-104.

 

Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, Rıza Tuncel, Ourania Kouka, Levent Keskin, İrfan Tuğcu,             “Liman Tepe 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı - I, Ankara, 2009,        299-     322.

 

Vasıf Şahoğlu, Hüseyin Vural, Emrullah Karaturgut, “Çeşme – Boyalık Erken Tunç Çağı            Mezarlığı” 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı - I, Ankara, 2009, 235-252.

 

Peter Day, Christos Doumas, Hayat Erkanal, Vassilis Kilikoglu, Ourania Kouka, Maria Relaki     & Vasıf Şahoğlu, “New Light on the ‘Kastri Group’: A Petrographic, and       Chemical        Investigation of Ceramics from Liman Tepe and Bakla Tepe” 24.     Arkeometri    Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2009, 335-346.

 

Vasıf Şahoğlu, Levent Keskin, Gregory Votruba, Sıla Votruba “Liman Tepe”, Aktüel Arkeoloji, Temmuz 2009, 103.

 

Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, Rıza Tuncel, Ourania Kouka, Levent Keskin, İrfan Tuğcu, “2008 Yılı Liman Tepe Kara Kazıları”. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri Cilt 4, 2010, 347-360.

 

Hayat Erkanal, Michal Artzy, Vasıf Şahoğlu, Gregory Votruba, Sıla Votruba, Levent Keskin, “2008 Yılı Liman Tepe Sualtı Kazıları”. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri Cilt 4,  2010, 361-368.

 

Vasıf Şahoğlu, “Ankara University Research Center for Maritime Archaeology (ANKÜSAM) and its Role in the Protection of Turkey’s Underwater Cultural Heritage”, Proceedings of the World University Congress – Çanakkale. 20-24 October 2010. 1571-1580.

 

Vasıf Şahoğlu, Hayat Erkanal ve Ümit Çayır - Böyükulusoy, “2009 Yılı Çeşme – Bağlararası      Kazıları” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 25 Mayıs 2010, İstanbul. (Ankara 2011) 463-474.


Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, Rıza Tuncel, Ourania Kouka, Levent Keskin, İrfan Tuğcu,             “Liman Tepe 2009 Yılı Kazıları” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 25 Mayıs 2010,            İstanbul. 446-462.

 

Michele Massa & Vasıf Şahoğlu, “Western Anatolian Burial Customs during the Early Bronze Age”, “Erken Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri”,  ACROSS: The Cyclades and western Anatolia during the 3rd Millennium B.C. – Exhibition, V. Şahoğlu & P. Sotirakopoulou (Eds.) İstanbul – 2011, 164-171.

 

Vasıf Şahoğlu, “Early Bronze Age Pottery of Coastal Western Anatolia” ACROSS: The Cyclades and western Anatolia during the 3rd Millennium B.C. – Exhibition, V. Şahoğlu & P. Sotirakopoulou (Eds.), İstanbul – 2011, 136-143.

 

Vasıf Şahoğlu, “Interregional Contacts between Anatolia and the Cyclades during the Early Bronze Age”. ACROSS: The Cyclades and western Anatolia during the 3rd Millennium B.C. – Exhibition, V. Şahoğlu & P. Sotirakopoulou (Eds.), İstanbul 2011, 172-177.

 

Vasıf Şahoğlu, “Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Liman Tepe Sualtı Kazıları”, ODTÜ Mezunlar Derneği Dergisi No. 213, 2011. 29-31.

 

Vasıf Şahoğlu, Hayat Erkanal, Ümit Çayır – Böyükulusoy ve Yiğit Erbil, “Çeşme – Bağlararası 2010 Yılı Kazıları”, 33. KST (Ankara 2012) 489-508.

 

Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, Ayşegül Aykurt, Ourania Kouka ve İrfan Tuğcu, “2010 Yılı Liman Tepe Kara Kazıları”, 33. KST (Ankara 2012) 463-478.

 

Hayat Erkanal, Vasıf Şahoğlu, Sıla Mangaloğlu – Votruba, Gregory Votruba, İrfan Tuğcu, Soner Pilge, “2010 Yılı Liman Tepe Sualtı Kazıları”, 33. KST (Ankara 2012) 479-487.

 

Vasıf Şahoğlu, “Çeşme – Bağlararası”, O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran (Ed.), Dil ve Tarih          Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-     2011). 2012 Ankara, 83-90

 

Hayat Erkanal & Vasıf Şahoğlu “Liman Tepe”, O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran (Ed.), Dil ve       Tarih   Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları             (1936- 2011). 2012 Ankara, 219-230.

 

Hayat Erkanal & Vasıf Şahoğlu, “Bakla Tepe”, O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran (Ed.), Dil ve       Tarih   Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları             (1936- 2011). 2012 Ankara, 91-98.

 

Gülden Özkalalı Ekmen & Vasıf Şahoğlu, “Karalar”, O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran (Ed.), Dil   ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları   (1936- 2011). 2012 Ankara, 179-182.

 

AKADEMİK ORGANİZASYONLAR:

Sempozyum:

Prof. Dr. Hayat Erkanal, Prof. Dr. Harald Hauptmann ve Dr. Rıza Tuncel ile birlikte, "The Aegean during the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age" konulu Uluslararası Sempozyum, 13-19 Ekim 1997 tarihlerinde Urla - İzmir'de düzenlenmiştir.


Sergi:

"The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium B.C." başlıklı sergi  24 Mayıs - 30 Ekim 2011 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi - İstanbul'da düzenlenmiştir. (Dr. Nazan Ölçer, Prof. Dr. Hayat Erkanal, Prof. Dr. Turan Efe, Prof. Dr. Nikos Stampolidis ve Dr. Peggy Sotirakopoulou ile birlikte).DERSLER:

  1. (PRT 111) Anadolu'da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri
  2. (PRT 209) Hitit, Frig ve Urartu Uygarlıkları
  3. (PRT 206)  Mısır Arkeolojisi
  4. (PRT 106) Önasya'da Seramik Sanatı
  5. (PRT 303) Kıbrıs Arkeolojisi
  6. (PRT 203) Tarihöncesi Çağlarda Ege Arkeolojisi
  7. (PRT 205) Anadolu'Nun Çevre Kültür Bölgeleriyle İlişkileri
  8. (PRT 410) Balkan Arkeolojisi


ULUSLARARASI PROJELER:

2003-devam ediyor, Uluslararası interdisipliner proje ‘Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II’’de yer almaktayım. Projenin diğer katılımcıları: Archaeological Society at Athens (Prof. emer. Chr.G. Doumas and Dr. Ourania Kouka), National Research Center of Natural Sciences ‘Demokritos’ – Laboratory for Archaeometry (Dr. V. Kilikoglou), Ankara Üniversitesi – Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı (Prof. H. Erkanal), Sheffield University-Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) and University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D.E. Wilson).

2005-devam ediyor, European Science Foundation (http://www.uni-tuebingen.de/arcane/ tarafından desteklenen ARCANE Project – Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean. Synchronizing Cultures and Civilizations of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean in the Third Millennium BC. Bu uluslararası projede Orta ve Batı Anadolu Grubu Lideri (Prof. Dr. Hayat Erkanal ile birlikte). Orta ve Batı Anadolu Bölgesel Grubunda Erken Tunç Çağı Ölü Gömme Adetleri ve Seramik Başlıklarının koordinatörlüğü.).