PROF.DR. SERPİL SAK    
Adı : SERPİL
Soyadı : SAK
E-posta : sak@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5958295
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

        1.GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ: Ekim 2019

SOYADI, ADI   SAK (DİZBAY) Serpil

DOĞUM TARİHİ YERİ      21.06.1962, İstanbul, 1962

YAZIŞMA ADRESİ Ankara Ü. Tıp Fakültesi Patoloji ABD Sıhhiye 06100 Ankara

TELEFON

(312) 5958295

(312) 5958103

FAKS (312) 5958135

E-MAİL sak@medicine.ankara.edu.tr

      2. EĞİTİM

 

1972-1979

Bursa Anadolu Lisesi

1979-1985

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

     3. AKADEMİK DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

1987-1991

Araştırma Görevlisi

Patoloji ABD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1991-1994

Öğretim Görevlisi

Patoloji ABD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1994-1996

Yardımcı Doçent

Patoloji ABD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996-2003

Doçent

Patoloji ABD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003…….

Profesör

Patoloji ABD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

   5. YÖNETİM DENEYİMİ

 

GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM  GÖREVİ

KURULUŞ

2004-2008

Müdür yardımcısı

AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016-2018

Başkan

Patoloji Dernekleri Federasyonu

              6. ÇALIŞMA ALANLARI

        Patoloji : Akciğer, meme, tiroid, timus patolojisi