ARŞ.GÖR. SELEN AKAN    
Adı : SELEN
Soyadı : AKAN
E-posta : sakan@agri.ankara.edu.tr, selenakan2@gmail.com
Tel : 0312-596 10 73
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri                  : Ankara 
Yabancı Dil                   : İngilizce
Tel                                  : 0 312 596 10 73
Fax                                 : 0 312 317 91 19
E-posta                          : sakan@agri.ankara.edu.tr
Uzmanlık Alanları       : Sebze Yetiştirme ve Islahı,
                                         Sebzelerin Hasat Sonrası Fizyolojisi

Eğitim ve Akademik Deneyim
Dr: 2009-2016/Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri
Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: 2007-2009/Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Lisans: 2003-2007/Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Burslar

 MASHAV Bursu (21 Şubat-17 Mart 2011, İSRAİL)


Proje ve Benzeri Çalışmalar

Projenin Konusu

Destekleyen

Başlanç-BitTarihleri

Taşköprü  sarımsağının  hasasonra fizyolojisine modifiye atmosferde paketleme ve MJ uygulamasının etkisi

 

 

                   BAP

 

 

 

2011-2014

rkiye'de toplana kestane

(Cucurbita moschata) ve bal kabaklarında (Cucurbita maxima) karotenoidce zengin genotiplerin teksel seleksiyonla ısla

 

 

                BAP

 

 

 

2012-2014


Uluslararası Hakemli Dergi Yayınları

           Akan, S., Veziroğlu, S., Özgün, S., Ellialtığlu, Ş.Ş. 2013. Fonksiyonel Gıda Olarak Tüketilen Turp (Raphanus sativus L.) Sebzesinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Y.Y.U J.Agri. Sci. ISSN: 1308-7576, 2013, 23(3): 289- 295.
          Akan, S. 2013. Using As A Drug and Food of Industrial Waste Garlic Skins. Emirates Journal of Food and Agriculture. ISSN: 2079-0538, 25(1): 75 (Abstract)
        Akan, S., Yanmaz, R., Çakırer, G., Demir K. 2017. Metil Jasmonatın Sebzelerde Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Fizyolojisine Etkisi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 6(1): 323-328.
        Çakırer, G., Akan, S., Demir K. Yanmaz, R., 2017. Bahçe Bitkilerine Kullanılan Işık Kaynakları. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 6(1): 63-70.
   Akan, S., Yanmaz, R. 2018. Pleurotus Türlerinde Hasat Sonrası Uygulamaların Kaliteye Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (Basımda).

Akan, S., Tuna Gunes, N., Yanmaz, R. 2019. Methyl Jasmonate and low temperature can help for keeping some physicochemical quality parameters in garlic (Allium sativum L.) cloves. Food Chemistry, 270, 546-553.  


Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

      Akan, S., Halloran, N. 2012. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Uygulamaların Sarımsakta Depo Ömrü ve Kaliteye Etkisi. Gıda Dergisi. 37 (4): 227-234.
          Akan, S., Veziroğlu, S., Halloran N. 2012. Sarımsak Yetiştiriciliği. Hasad Dergisi, Bitkisel Üretim Eki, 332: 82-84.
               Akan, S. 2014. Siyah Sarımsak. Gıda Dergisi. 39(6): 363-370.
       Akan, S. 2014. Sarımsak Tüketiminin İnsan Sağlığına Yararları. Akademik Gıda Dergisi, 12(2): 95-100.
           Yanmaz, R., Akan, S., Salman, A. 2015. Türkiye’den Toplanan Kestane Kabağı (Cucurbita Maxima Duchesne) Genotiplerinde Meyve Et Rengi ile Karotenoid Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Ensititüsü Dergisi 45(2): 55-60. 
    

Uluslararası Kongre /Sempozyum/Seminer Bildirileri

         Akan, S. 2011. Sarımsak Üretim ve Ticaretinin Türkiye ve Dünyadaki Gelişimi. International Foreign Trade and Agriculture Strategies Symposium. 503-506 p. ISBN: 978-605-87836-1-4, Kilis, Turkey.
         Akan, S., Halloran, N. 2013. Postharvest Garlic Disorders and Possible Causes. 2nd International Symposium on Discovery and Development of Innovative Strategies for Postharvest Disease Management. 29 April-2 May 2013, Kuşadası/İzmir, Turkey 17p (Abstract Book).
        Bilgin, S.S., Akan, S. 2013. Hurma Liflerinin İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) Üretiminde Kalite ve Verime Etkisi. II. Uluslararası Gıda ve Ar-Ge Proje Pazarı, 3-4 Haziran 2013, İzmir, Türkiye. 
         Akan, S., Cakirer, G., Yanmaz, R., Demir, K. 2015. Evaluation of edible vegetable sprouts in terms of health. 1st Turkish Congress of One Health. 9-10 April 2015 Konya, Turkey 22p (oral presentation) (Abstract Book). 
        Cakirer, G., Akan, S., Demir, K., Yanmaz, R. 2015. Hormones, Growth Regulators and Their Use in Horticulture. 1st Turkish Congress of One Health. 9-10 April 2015 Konya, Turkey 95p (Abstract Book). 
      Akan, S., Tuna-Gunes, N. 2015. Relationships Between Methyl Jasmonate Treatments and Some Quality Criteria of ‘Taskopru’ Garlic (Allium sativum L. ) Cloves During Storage. ISHS The 7th International Symposium on Edible Alliaceae. 21-25 May 2015 Niğde, Turkey 65 p (Abstract Book).
        Akan, S., Yanmaz, R., Tuna Gunes, N., Halloran, N. 2016. Effects of Methyl Jasmonate Treatments on Garlic. 1st Black Sea Association of Food science and Technology Congress, Abstract Book, 136-137 p, 22-24 September, 2016, Ohrid, Macedonia. 
        Akan, S., Ozdemir, B. 2016. Treatments of Methyl Jasmonate on Fruit and Vegetable Quality During Postharvest. 1st Black Sea Association of Food science and Technology Congress, Abstract Book, 18 p, 22-24 September, 2016, Ohrid, Macedonia. 
      Akan, S., Ünüvar, İ. 2017. Sarımsak Üretim ve Ticaretinin Ekonomik Önemi. III. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi,04-05 Mart 2017 Edirne, Bildiri Kitabı, 1817-1824.
       Akan, S. 2017. Taşköprü Sarımsağının Muhafazası. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 08-10 Nisan 2017, Özet Kitabı, 116. 
         Akan, S., Yanmaz, R. 2017. Sarımsağın Fonksiyonel Gıda Özellikleri ve Güncel Yaklaşımlar. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Bildiri Kitabı, (Özet),443. sayfa 
         Akan, S. 2017. Sarımsak Çayı. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Özet Kitabı 444. sayfa.
         Doğan, H., Alnıak Sezer, S., Akan, S. 2017. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihi Önemi. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Bildiri Kitabı (Özet) 462. sayfa.
        Akan, S., Cavusoğlu, S., Gunes, N. 2017. The Effect of Methyl Jasmonate (MJ) on Storability of MA-Stored Garlic (Allium Sativum L. Cv. Taşköprü). XII International Controlled and Modified Atmosphere Research Congress. 18-22 June, 2017. Warsaw, Poland. (Abstract Book). 73 pp. 
        Yanmaz, R., Bilgin, S., Akan, S., Halloran, N. 2017. Determination of Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) Postharvest Quality Losses in Modified Atmosphere Storage Conditions. The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, (Proceeding Book). 44 pp.20-23 September, 2017. Kyrgyzstan.
        Akan, S., Tuna Gunes, N., Yanmaz, R. 2017. Combined Effect of Methyl Jasmonate and Modified Atmosphere Packaging on Keeping Quality in Peeled Garlic Cloves. (Abstract Book). 40 pp., 19-21 October 2017, Plovdiv, Bulgaria.
    Akan, S. 2018. Black Onion. 1st International GAP Agriculture & Livestock Congress, April 25-27, Şanlıurfa, (Abstract Book) 640
       Cakırer, G., Akan, S., Demir, K. 2018. Effects of GA3 Applications on Plant and Fruit Growth in Tomato Production. 1st International GAP Agriculture & Livestock Congress, April 25-27, Şanlıurfa, (Abstract Book) 631 pp.
      Akan, S., Secer, F.S. 2018. Investigation of Outer Skin of Garlic as an Alternative Feed Source in Guppy Fish (Poecilia reticulate P.), 1st International GAP Agriculture & Livestock Congress, April 25-27, Şanlıurfa, (Abstract Book) 627 pp.
    Cakırer, G., Akan, S., Demir, K. 2018. The Effects of LED Lighting Applications in Different Wavelength on the Growth of Seedlings.1st International GAP Agriculture & Livestock Congress, April 25-27, Şanlıurfa, (Abstract Book) 622 pp.
       Akan, S., Tuna Gunes N. 2018. Diyetimizde Bir Yenilik: Siyah Sarımsak. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12-15 Temmuz, Ankara (Sözlü Sunum) (basım aşamasında)

Ulusal Kongre/Sempozyum/Seminer Bildirileri

            Kenanoğlu, B.B., Çelikkol, T., Akan, S., Yetişir, H., Keleş, D. ve Demir, İ. 2007. Su Kabağı (Lagenaria siceraria) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Uygulamaları ve Yetiştirme Dönemlerinin Düşük Sıcaklıktaki Etkisi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 2, 229-231.Erzurum
          Halloran, N., Akan, S. 2010. Bazı Sebzelerde Bulunan Antikanserojenik Bileşikler. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 1, 355-359.Van
        Akan, S., Halloran, N. 2011. Sarımsakta Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Yapılan Uygulamaların Raf Ömrü ve Pazar Kalitesine Etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Özet kitabı.sayfa :94. 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa, Türkiye.
     Yaralı, F., Yanmaz, R., Akan, S. 2011. Türkiye’de Sebze Tohum Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. 1, 211-216. Samsun
         Bakoğlu, N, Özüpek, Ö., Halloran, N., Tuna Güneş, N., Akan, S. 2012. Bahçe Ürünleri Muhafazasında Sıcaklık Uygulamaları. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Özet Kitabı s:346.
          Akan, S., Halloran, N. 2012. Sarımsağın İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Özet Kitabı s:181.
       Akan, S., Veziroğlu,S., Bilgin,S.S., Taşan,İ., Özgün,Ö., Ceceloğlu, F., Çakırer, G., Ellialtıoğlu, Ş., Halloran, N. 2012. Örtüaltında Yetiştirilen ve Farklı Zamanlarda Hasatı Yapılan Fındık Turplarının Bitkisel ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, s:358-362.
         Akan, S., Aydın, M., Yanmaz, R. 2012. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Kastamonu ve Çin Sarımsağının Morfolojik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. . 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, s:16-19.
           Akan, S., Halloran, N. 2012. Solanaceae Familyasına Ait Sebze Türlerinin Muhafazası. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 18-21 Eylül, İzmir 1, 405-412.
      Bilgin, S.S., Akan, S., Halloran, N. 2012. Agaricus bisporus ve Bazı Pleurotus spp. Türlerinin Muhafazası. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 18-21 Eylül, İzmir 1, 425-428.
       Veziroğlu, S., Akan, S., Halloran, N. 2012. Marul (Lactuca sativa L.) Muhafazası. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 18-21 Eylül, İzmir 1, 413-418.
     Selçuk, H.B, Güneş, C.Ö, Tombul, İ.B, Akan, S. 2014. Sarımsağın Fonksiyonel Özelliği ve Güncel Yaklaşımlar. Ziraat Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi 17 Nisan 2014, 1.Cilt, s:203. Ankara
           Yanmaz, R., Sarıkamış, G., Akan, S., Özden, Ş.Y. 2014. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Sebze Filizi Yetiştiriciliğindeki Etkinliğinin Belirlenmesi. IX. Sebze Tarımı Sempozyumu. 1, 351-356. Tekirdağ.
       Yanmaz, R., Duman, İ., Yaralı, F., Demir, K., Sarıkamış, G., Sarı, N., Balkaya, A., Kaymak, H.Ç., Akan, S., Özalp, R. 2015. Sebze Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Müh. VIII. Teknik Kongresi. 1.cilt, s:579-605. Ankara.
        Akan, S., Yanmaz, R. 2015. Organik Gıdaların Besin Kalitesi ve İnsan Sağlığına Etkileri Yönünden Değerlendirilmesi. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, 06-09 Ekim 2015, Bildiri Kitabı (Basımda), Pazar/Rize.
         Akan, S., Yanmaz, R., Tuna Güneş, N., Halloran, N. 2016. Farklı Depolama Sıcaklıklarının Modifiye Atmosferde Paketlenen Soyulmuş Sarımsaklarda Diş Kalitesine Etkisi. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim, Özet Kitabı 69 s. Eğirdir/Isparta.

Diğer Yayınlar

         Akan, S., Demir, K. 2011. Fide Yetiştiriciliğinde Yastık Kullanımı. Tarım Türk Dergisi, Tohum ve Fide Eki, sayı:32, sayfa:41-43
       Akan, S., Demir, K. 2011. Patlıcan Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi, Tohum ve Fide Eki, sayı:33, sayfa:18-20
       Demir, K., Akan, S. 2012. Aşılama Metodu İle Fusarium’a Dayanıklı Domates Üretim Yöntemi. Tarım Türk Dergisi, sayı:34, sayfa:28-30
         Demir, K., Akan, S. 2012. Domateslerde Muhafazaya Dayanım ve Çeşit Faktörü. Tarım Türk Dergisi sayı:34, sayfa:14-20
       Demir, K., Halloran N., Akan, S. 2012. Turfanda Domates Fidelerinde Şaşırtma. Tarım Türk Dergisi sayı:36, sayfa:98-100.
        Demir, K., Halloran N., Akan, S., Sekmen Ş. 2012. Aşılı Sebze Fideleri. Tarım Türk Dergisi, Tohum ve Fide Eki, sayı:36, sayfa:51-54.
         Demir, K., Halloran N., Akan, S. 2012. Sebze Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımı.Tarım Gündem Dergisi, sayı:11, sayfa:38-41.
      Demir, K., Akan, S. 2012. Örtüaltı Sistemleri ve Bilinmesi Gerekenler. Türktarım Dergisi, 208: 50-53. 
         Demir, K., Akan, S. 2012. Biber Fidesi Üretimi ve Biber Türleri. Tarım Türk Dergisi, Tohum ve Fide Eki, sayı:38, sayfa:50-53.
           Demir, K., Akan, S. 2013. Havuç Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi, sayı: 40, sayfa: 25-28.
      Yanmaz, R., Sarıkamış, G., Akan, S. 2014. Sebze Filizleri ve Mini Yeşillikler. Agroskop Dergisi, sayı: 29, sayfa: 18-21.
          Akan, S, Yanmaz, R. 2015. Taze Sebzelerin Soğuk Muhafazası, Tarım Türk Dergisi, 10(55): 39-43.
         Akan, S. 2017. Sarımsak Potansiyelimiz, Mevcut Sorunlarımız ve Alınması Gereken Önlemler, Agromedya Dergisi, Mart-Nisan sayısı, 54-56.
       Demir, K, Akan, S. 2017. Domateslerde Muhafazaya Dayanım ve Çeşit Faktörü. Tarım Türk Dergisi, sayı:64, sayfa: 14-18.
        Yanmaz, R., Sarıkamış, G., Akan, S. 2017. Domatesin İçindeki             Zenginlik. Tarım Türk Dergisi, sayı:64, sayfa: 5-8.
        Yanmaz, R., Akan, S. 2017. Havucun Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası, Tarım Gündem Dergisi, sayı:40, sayfa: 25-27.               Yanmaz, R., Akan, S. 2018. Baş Lahanada (Brassica oleraceae var. capitata L.) Hasat ve Muhafaza. Tarım Gündem Dergisi, sayı:43, sayfa:42-44.