PROF.DR. ENGİN SAKARYA    
Adı : ENGİN
Soyadı : SAKARYA
E-posta : sakarya@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 03123170315/4320
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/engin-sakarya
Kişisel Akademik Bilgiler

BÖLÜM: Zootekni ve Hayvan Besleme                                                 

 

ANABİLİM DALI: Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

 

İSİM: Prof. Dr. Engin SAKARYA

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

           Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA

            Tel / Fax: 0 312 317 03 15 / 4320  -   0 312 316 44 72

            e-mail: sakarya@veterinary.ankara.edu.tr

 

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ: Salı, 10.00 -11.30, Perşembe, 14.00 -15.30

 

 

ÖZGEÇMİŞ: Prof. Dr. Engin SAKARYA 1954 yılında Ardahan’da doğdu. 1973-1974 ders yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. Fakülteden 1978 yılında mezun oldu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı.

1982 yılında ''Eskişehir İli Sığır Besi İşletmelerinde Besi Maliyet ve Karlılıkları Üzerinde Bir Araştırma'' konulu Doktora teziyle Dr.Med.Vet. ünvanını alan Prof. Dr. Engin SAKARYA, 1983 yılında naklen Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti. Adı geçen kuruluşta 6 yıl süreyle uzman olarak görev yaptıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 1991 yılında aynı Anabilim Dalında Doçent ünvanı aldı. Takip eden dönemde, 21.01.1997 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi.

Prof. Dr. Engin SAKARYA, halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca araştırma konuları içerisinde hayvancılık ekonomisi, sığır besiciliği, kırmızı et sanayi, kasaplık hayvan, et ve et ürünleri pazarlaması, hayvancılık sektöründe örgütlenme bulunmaktadır.

Prof. Dr. Engin SAKARYA et endüstrisi, kanatlı üretimi, çiftlik ekonomisi ve yönetimi konularına ilişkin olarak 1985, 1986 ve 1992 yıllarında farklı ülkelerde (ABD, Macaristan ve Hindistan) araştırma ve inceleme faaliyetlerine katılmıştır. Prof. Dr. Engin SAKARYA’nın değişik dergilerde ve bildiri kitaplarında yayınlanan 70’in üzerinde araştırma makalesi ve kongre/sempozyum tebliği mevcut bulunmaktadır.

İngilizce bilen Prof. Dr. Engin SAKARYA, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

KİŞİSEL BİLGİLER:

 

Doğum Yeri      :  Ardahan

Doğum Tarihi   : 15.05.1954

Medeni Hali      :  Evli

Tabiyeti             :  T.C

Yabancı Dil       :  İngilizce

Kan Grubu        :  B Rh+

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

 

  1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1978
  2. DOKTORA, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı    

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1982.   

  1. DOÇENT, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı    

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1991.   

  1. PROFESÖR, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı    

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1997.   

 

KAZANILAN ÖDÜLLER:

 

            DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

 

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (1994 -1997)

2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bilgi İletişim Sistemleri Komisyon Başkanlığı (1997 -2001)

3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2003- devam ediyor.)

4. Çeşitli dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatı’nda Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlık çalışmalarında, Hayvancılık Ekonomisi Ön İhtisas Komisyonlarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve uzman olarak çalışmıştır.

5. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyon Üyesi (201O’da sona erdi)

6. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-devam ediyor.)

7. Ankara Üniversitesi İleri Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2009-devam ediyor.)

 

VERDİĞİ DERSLER:

 

Lisans:

  1. Hayvancılık Ekonomisi

  2. Hayvancılık İşletmelerinde İşletme Yönetimi

 

Lisansüstü:

1.      Hayvancılık İşletme Ekonomisi

2.      Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği

3.      Kasaplık Hayvan Et ve Ürünleri Pazarlaması

4.      Mezbaha İşletmeciliği

5.       Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye Hayvancılığı

 

 

UZMANLIK ALANLARI:

   1. Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği

 2. Hayvancılığa Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği

 

BİLİMSEL YAYINLARI

 

A. BİLİMSEL MAKALELER

 

1. Sakarya, E. (1983). Sığır Besiciliği ve Son Gelişmeler, Vet. Hek. Der. Derg., Cilt 53, Sayı 1, Ankara.

2. Sakarya, E. (1987). Et Endüstrisinde Kapasite Kullanımı, Et ve Balık Kurumunun Yeri, Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, Cilt 8, Sayı 51, Ankara.

3. Sakarya, E. (1988). Hayvansal Ürünlerde Fire Araştırması, Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, Cilt 9, Sayı 52, Ankara.

 4. Sakarya, E. (1988).  Hayvansal Ürünlerde Fire Araştırması, Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, Cilt 9, Sayı 53, Ankara.

 5. Sakarya, E. (1988). Hayvansal Ürünlerde Fire Araştırması, Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, Cilt 9, Sayı 54, Ankara.

 6. Sakarya, E. (1988). Türkiye'de Sığır Besiciliğinin ve Sığır Besi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Et ve Balık Endüstrisi Dergisi Cilt 9, Sayı 55, Ankara.

7. Sakarya, E. (1990). Canlı Stokun Et Endüstrisindeki Önemi, Süt ve Et Sanayicileri Birliği, Aylık Bülten, Yıl 2, Sayı 6, Ankara.

8. Sakarya, E. (1990). Broyler Karkaslarda Dondurma-Donmuş Muhafaza Fireleri Üzerine Bir Araştırma, Et ve Balık Kurumu Dergisi, Sayı 60, Ankara.

9. Sakarya, E. (1990). Avrupa Topluluğu İle Entegrasyonda Türkiye Hayvancılığı, Vet. Hek. Der. Derg., Cilt 60, Sayı 1-2, Ankara.

10. Sakarya, E. (1990). Ankara İli Kazan İlçesi Broyler İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergi, Cilt: 37, No: 2, Ankara.

11. Sakarya, E. (1990). Erken Kuzu Kesimi, Ankara Ticaret Borsası Dergisi, Yıl 3, Sayı 7, Ankara.

12. Sakarya, E. (1990). Türkiye'nin Kalkınmasında Hayvancılık, Ankara Ticaret Borsası Dergisi, Yıl 3, Sayı 8, Ankara.

13. Sakarya, E. (1991). Salgın Hayvan Hastalıklarının Hayvansal Üretimde Sebep Olduğu Ekonomik Kayıplar, Ankara Ticaret Borsası Dergisi, Yıl 4, Sayı 9, Ankara.

14. Sakarya, E. (1993). Besi İşletmelerinde Karlılığı Etkileyen Faktörler. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt 64.sayı:2.

15. Sakarya, E. (1996). Kırmızı Et Sanayinde Ambalajlamanın Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt: 67, Sayı: 2, Sayfa: 29-41.

16. Sakarya, E., Günlü, A., (1996): Limuzin x Jersey (F1) Melezi ve Holştayn Irkı Tosunlarda Optimal Besi Süresinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt:43, Sayı:1, Ankara.

17. Sakarya, E., Cevger, Y., Günlü, A., (1996). Et ve Balık Kurumu Kombinalar Arası Et Taşımasında Ulaştırma Modeli Uygulaması, A.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt:43, Sayı:2, Ankara.

18. Günlü, A., Sakarya, E. (2001). Konya İli Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. Vet. Bil. Derg. Cilt:17, Sayı:1, Mart 2001.

19. Sakarya, E., Uysal, G., (2002). Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Türkiye Hayvancılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri (I), Türk Vet. Birl. Derg., Cilt:2, Sayı:1-2, 2002.

20. Sakarya, E., Uysal, G., (2002). Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Türkiye Hayvancılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri (II), Türk Vet. Birl. Derg., Cilt:2, Sayı:3-4, 2002.

21. Çicek, H., Sakarya, E. (2003). Afyon ili Sığır Besi İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri, Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg. Cilt:43, Sayı:2, 2003.

22. Cevger, Y., Sakarya, E. (2006). Meat Prices and Factors affecting them in Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci., Volume:30, Issue:1, Page:1-6.

23. Sakarya, E. (2005). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde, Hayvancılıkta Kamu Hizmetlerinin Yeniden  Yapılandırılması. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Cilt:76, Sayı:3-4, Sayfa: 10-13. Ankara.

24. Çiçek, H., Sakarya, E. (2006). Afyon İli sığır besi işletmelerinde fiyat ve ağırlık marjlarının işletme geliri üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, Sayı:53, Sayfa: 53-56. Ankara.

25. Sarıözkan, S., Sakarya, E. (2006). Afyon ili yumurta tavukçuluğu işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri. Doktora Tez Özeti. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46 (1), 29-44. Ankara.

26. Sakarya, E., Aral, Y. (2008). Hayvancılık İşletmelerinde Maliyeti Oluşturan Masraf Unsurları ve Et Sanayi İşletmelerinde Safha Maliyet Sistemi. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Verimlilik Dergisi, Cilt:2008, Sayı:3, Sayfa:115-134, Ankara.

27. Sakarya, E., Aral, Y., Aydın, E. (2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında Güneydoğu Anadolu Projesi ve hayvancılığın önemi, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 79(2), 35-42.

28. Sakarya, E. (2009). Küresel Kriz ve Hayvancılık. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt:80, Sayı:1, Sayfa:5-9, Ankara.

29. Aral, Y., Sakarya, E. (2009). Türkiye’de Bazı Kamu Et Kombinalarında Sığır Kesim Hattı Etkinliği ile Kesim Aşamalarındaki İşgücü Verimliliklerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt: 80, Sayı: 2, Sayfa:3-12, Ankara.

30. Aral, Y., Sakarya, E. (2010). Türkiye’de özel sektöre ait mezbahalarda sığır kesim hattı etkinliği ile kesim aşamalarındaki işgücü verimliliklerinin ölçümü üzerine bir araştırma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(2), 105-111.

31. Sakarya, E. (2010). Et Piyasasında Müdahale Kuruluşu Olarak Et ve Balık Kurumu’nun Rolü ve Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, Sayı:1-2, Sayfa: 26-28.

32. Aydın, E., Can, M.F., Aral, Y., Cevger, Y., Sakarya, E. (2010). Türkiye’de Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatı Kararlarının Sığır Besicileri Üzerine Etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 51-57.

33. Sakarya, E., Aydın, E. (2011). Dünya Sığır Eti Üretimi, Tüketimi ve Ticareti ile Türkiye’nin Canlı Hayvan ve Sığır Eti İthalatı. ATB-Borsavizyon Dergisi, 94, 35-44.

34. Kale, M.C., Aral, Y., Aydın, E., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu S.C. (2011). Determination of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 17(4), 551-556.

35. Aydın, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbilir, S. (2011). Türkiye’de Son 25 Yılda Kırmızı Et Fiyatlarındaki Değişimler ve İthalat Kararlarının Etkilerinin Analizi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 82(1), 3-13.

 

B.BİLDİRİLER

1. Sakarya, E. (1987). I. Ulusal Küçük İşletmeler Ayakkabıcılık  Sempozyumu, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.

2. Aral, S., Sakarya, E. (1989). Türkiye'de Hayvan Üreticisi ve Besicisinin Örgütlenmesi, Sığır Besiciliği-89 Sempozyumu, Ankara Ticaret Borsası Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Ankara.

3. Sakarya, E. (1989): Avrupa Topluluğu İle Entegrasyonda Hayvancılık, Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sanayii I. Milli Sempozyumu, Süt ve Et Sanayicileri Birliği, Ankara.

4. Sakarya, E. (1990). Türkiye'de Ziraat ve Orman Mühendisleri İle Veterinerlerin Ödevleri ve 2000 Yılına Göre ÇalıŞma Hedefleri. Türkiye Tabiatının Koruma Derneği İstanbul Şubesi, Yayın No.  17, İstanbul.

5. Sakarya, E. (1990). Avrupa Ekonomik Topluluğuna Entegrasyonda Hayvancılık. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Bölüm Seminerleri.

6.  Sakarya, E. (1992). Besi Sempozyomu. ÖZHEN A.Ş. Yem Fabrikası, Ankara.

7. Sakarya, E. (1993). Hayvancılık Sektöründe Örgütlenme ve Destekleme   Politikaları. 9-10 Haziran. 2000'lere doğru Türkiye Hayvancılığı Kongresi I. SET - BİR, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu.

8. Aral, S., Sakarya, E. (1993). Sivas İlinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi. 20-21 Mayıs. Sivas Valiliği, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 66,(2):28-38.

9. Sakarya, E. (1996). Sektör-Kamu İlişkilerinin İrdelenmesi ve Etkinliğinin Artırılma Olanakları, Hayvancılık 2000 Kongresi  II, Sayfa : 34-39, 21-22 Kasım DSİ Genel Md. Toplantı Salonu, Ankara.

10. Aral, S., Sakarya, E. (1996). Yozgat'ın Hayvancılık Potansiyeli ve İl Kalkınmasındaki Önemi. Yozgat İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri (15-16 Kasım). İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yozgat.

11. Sakarya, E. (1996). Özelleştirme Aşamasında Hayvancılık Sektörünün    Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, A.Ü.Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu.

12. Sakarya, E. (1996). Türkiye'deki Hayvancılığın İçinde Bulunduğu Kriz ve Çıkış Yolları, Çerkeş Hayvancılık ve Ürünleri Festivali, Çerkeş.

13. Sakarya, E. (1996). EBK Özelleştirmesi, Sonuçları ve Halk Sağlığı, AVHO Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası. Ankara.

14. Canküyer, E., Sakarya, E. (1996). Eskişehir İlinin Sosyo-Ekonomik    Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi, 2000 Yılına Doğru Eskişehir Sorunları Sempozyumu, (4-5 Mayıs 1992) Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı (ESAM) Yayınları, No: 109.

15. Aral, S., Sakarya, E. (1997). Yozgat'ın Hayvancılık Potansiyeli ve İl Kalkınmasındaki Önemi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Sayfa: 39-71,Yozgat.

16. Sakarya, E., Günlü, A. (1997). Amasya’nın Hayvancılık Potansiyeli ve Ekonomik Değerlendirilmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Sayfa: 23-48, Amasya.

17. Sakarya, E., Türkyilmaz, M.K. (1998). Ardahan İli’nin Ekonomik Gelişmesinde Hayvancılığın Yeri ve Önemi. İ.A.V., Ardahan.

18. Sakarya, E., Gökmoğol, R.M. (1999). Ankara Garnizonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birimlerin depolama ve mutfak işlemlerinde toplam kalite yönetimine geçişle ilgili sorunları ve çözüm önerileri, 2000’li yıllarda TSK’nde Beslenme ve Kontrol Sistemleri Sempozyumu, 16-17 Kasım 1999.

19. Sakarya, E., Yalçın, C. (2000). Iğdır Ekonomisinin Gelişmesinde  Hayvancılığın Yeri ve Önemi, Iğdır ilinin Ekonomik Gelişmesi Semineri (2000). İ.A.V., Iğdır.

20. Sakarya, E., Uysal, G., (2000). Avrupa Birliği-Türkiye Adaylık Sürecinde Hayvancılık Sektöründe Alınması Gerekli Önlemler, Türkiye-2000 Hayvancılık Kongresi, (31 Mart- 2 nisan 2000) A.T.B., Kızılcahamam-Ankara.

21. Sakarya, E., Cevger, Y., (2001). Sakarya İlinde Sığır Besiciliği ile Et ve Süt Sanayini Geliştirme Olanakları, Türkiye 2001 Tarım ve Hayvancılık Kongresi, (9 Haziran 2001) A.T.B., Sakarya.

22. Sakarya, E. (2002). Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Türkiye Hayvancılığı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Konferans) Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretiminin Başlamasının 160. Yıl Dönümü, Kutlama Etkinlikleri Programı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 23 Ekim 2002, Bursa.

23. Sakarya, E. (2004) Avrupa Birliği / Türkiye Adaylık Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Durumu ve Alınması Gereken Önlemler, (Konferans) Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitiminin Başlamasının 162. Yılı Kutlamaları, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 22 Ekim 2004, Şanlıurfa.

24. Sakarya, E., Güler, H. (2004). Türkiye’nin AB Katılım Süreci İçinde Tarım ve Hayvancılık Sektörlerindeki Durumu ve Sorunları, ''Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'' Uluslararası Kongre, 1-3 Aralık 2004, ATO-TÜKSEV, Ankara.

25. Sakarya, E., Cevger, Y., Aral, Y. (2006). Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikalarının Sonuçları İtibariyle Değerlendirmesi. Türkiye Ziraatçılar Derneği, 6. Ulusal Tarım Kongresi. Belgeler-Yazılı Tebliğ, Sayfa: 108-118, 20 Aralık 2006, Ankara.

26. Sakarya, E., Demir, P. (2008). Sivas İlinin Gelişmesinde Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi. İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Sayfa: 141-171, 24 Ekim 2008, Sivas.

27. Sakarya, E. (2009). Ekonomik Krizin Hayvancılık Sektörüne Etkisi. AB Veteriner Hekim Platformu “3. Koordinasyon Toplantısı, Kayseri Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, 21 Şubat 2009, Kozaklı-Nevşehir.

28. Sakarya, E. (2010). Türkiye’de Geçmişten Günümüze İzlenen Hayvancılık Politikaları ve Et Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri. Türkiye’nin Hayvancılık Politikası ve Et Fiyatlarındaki Artış Paneli, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Barcelo Etap Altınel Otel, 20 Mart 2010, Ankara.

29. Sakarya, E. (2010). Son Gelişmeler Işığında Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum ve Ardahan İli Hayvancılığının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Ardahan İli Hayvancılık Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL), 09 Kasım 2010, Ardahan.

30. Aral, Y., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu, S.C. (2010). The importance of the Department of Livestock Economics in veterinary medical education and historical process in Turkey. 39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine. Abstract Book, page:72, 19-23 September 2010, Antalya, Turkey.

31. Güloğlu, S.C., Aral, Y., Sakarya, E., Cevger, Y. (2010). Importance of Personnel Motivation in Management Process and Labour Productivity in Livestock and Livestock Based Industrial Enterprises. 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference. Abstract Book, page:506-512, 02-05 November 2010, Antalya, Turkey.

32. Sakarya, E. (2011). Canlı Hayvan ve Et İthalatının Sonuçları, Panel, Veteriner Hekimler Derneği-81. Yıl Etkinlikleri, 05 Şubat 2011, Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Ankara.

33. Sakarya, E. (2011). Süt İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Panel, 19 Mart 2011, Yöre Yem, Aydın.

34. Kale, M.C., Aral, Y., Aydin, E., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu, S.C. (2011). Income Effects of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:336, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

35. Aydin, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., Isbilir, S. (2011). Analysis of the Red Meat Price Changes Over the Last 25 Years and Effects of Import Decisions in Turkey. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:370, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

 

 

C.DİĞER YAYINLAR

1. Sakarya, E. (1996): Türkiye'de Et Sanayiinin Gelişimi ve Et Balık Kurumu. AVHO Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Ekim-Kasım Dergisi.

2. Sakarya, E., Uysal, G. (1996). Türkiye'de ve Dünya'da Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmelerinde Özelleştirme, AVHO Ankara Veteriner Hekimler Odası Ekim-Kasım Dergisi.

3. Sakarya, E. (1997). Türkiye’nin Kalkınmasında Hayvancılık, Ekin Dergisi, Yıl:1, Sayı: 1, Sayfa: 25-29, Ocak-Nisan 1997.

4. Sakarya, E. (1998). Türkiye’de Koyunculuk ve Önemi. Ekin Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 33-37, Ocak-Mart 1997.

5. Sakarya, E. (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği Karşısında Hayvansal Üretimde Rekabet Durumu, Cumhuriyet Gazetesi.

6. Sakarya, E. (2007). Ham Deriyi Büyük Ölçüde İthal Ediyoruz (Ham Deri Üretimi ve Hayvancılık), Cumhuriyet Gazetesi-Tarım Gıda Hayvancılık Özel Eki, Sayı:34, Sayfa:5, Ankara.

7. Sakarya, E. (2010). Et Piyasasında Müdahale Kuruluşu Olarak Et ve Balık Kurumu’nun Rolü ve Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, Sayı:1-2, Sayfa: 26-28.

 

D. ÇEVİRİLER:

 

E. KİTAPLAR

1. Sakarya, E. (2011). Hayvancılık Sektöründe Pazarlama ve Örgütlenme. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 7.

2. Sakarya, E. (2011). Türkiye’de Hayvancılık Politikaları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 8.

 

 

F. VERDİĞİ TEZLER

DOKTORA TEZİ: Eskişehir İli Sığır Besi İşletmelerinde Besi Maliyet ve Karlılıkları Üzerinde Bir Araştırma-1982

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

 

Yüksek lisans (Biten):

1.Gürol EMEKTAŞ (1995). Avrupa Topluluğuna Entegrasyon Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Karşılaşacağı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2.Zeki YARAMAZ (1998) Et Ve Ürünleri Pazarlamasında Ambalaj ve Paketlemenin Yeri ve Önemi

3.Mehmet Ruhi GÖKMOĞOL (1999) Ankara Garnizonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Birimlerin Depolama, Dağıtım ve Mutfak İşlemlerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri

4. İbrahim Değer ÖZBULUT (2001) İç Anadolu Bölgesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin İlaç Tedariki ve Pazarlama Sorunları

5. Deniz ÖZYURT (2001)Türkiye’de Süt Üretiminin Artırılması ve Pazarlanmasında Kooperatiflerin Rolü ve AB Kooperatif Örgütlenmelerinin Türkiye İçin Model Oluşturabilme Olanakları

6. Özlem DEMİRCİ (2008). Ankara'da Faaliyet Gösteren Kimi Broiler Entegrasyonlarının Tavuk Eti Ürünleri Pazarlama Stratejilerinin Piliç Eti Fiyatları Üzerine Etkisi.

7. Mehmet DÜZGÜN (2012). Kırmızı Et Sanayinde Canlı Hayvan ve Karkas Taşımanın Ekonomik Önemi.

 

Doktora (Devam eden):

1. Özden DERBENTLİ  (Tez Aşamasında)

2. Boğaçhan YILDIZ (Tez Aşamasında)

3. Seyit Can GÜLOĞLU (Ders Aşamasında)

4. Süleyman UĞURLU (Ders Aşamasında)

5. M. Bahadır ÇEVRİMLİ ( Ders Aşamasında)

6. Enver ÇAVUŞOĞLU ( Ders Aşamasında)

 

Doktora (Biten):

1. Aytekin GÜNLÜ (1997). Konya İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri İle İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları

2. B. Kenan POLAT (1997). Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri

3. Gül UYSAL (1999). Türkiye Ekonomisinde Deri ve Deri Mamulleri Sanayinin Yeri ve Önemi

4. Yıldırım İÇÖZ (1999). Bursa İli Holstein-Friesian Irkı Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri

5. Hasan ÇİÇEK (2002). Afyon İli Sığır Besi İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri

6. Savaş SARIÖZKAN (2005). Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Karlılık Ve Verimlilik Analizleri.

7. Sevinç KILIÇ (2006). Almanya'da Sığır ve Dana Eti Piyasa Düzeni ve Türkiye İçin Sığır Eti Pazarlamasında Model Oluşturabilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma.

8. Yılmaz ARAL (2007). Türkiye'de Bazı Kamu, Özel Sektör Mezbaha ve Et Kombinalarında Sığır Kesim Hattı Etkinliği ile Kesim Aşamalarındaki İşgücü Verimliliklerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma.

9. Nesrin ALPASLAN (2008). Türkiye'de AB'ne Üyelik Sürecinde Kamu Veteriner Hizmetlerinde Yeniden Yapılanmanın Etkinliği Üzerine Bir Araştırma.

10. M. Coşkun KALE (2008). Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi Kombinalarında Sığır Etinin, Karkas veya Parçalanmış Et Olarak Sürümünün İşletme Gelirine Etkisi.

11. Hakan MURAT (2011). Ege ve Orta Anadolu Bölgesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi.

12. Erol AYDIN (2011). Kars ve Erzurum İlleri Sığır Besi İşletmelerinin Ekonomik Analizi.

 

PROJELER:

Devam Eden:

Tamamlanan:

1. Sakarya, E., Yalçın, C, Cevger, Y. ve Uysal, G. (1998-2000) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt Sığırcılık Ünitesinde Subklinik Mastitisken Kaynaklanan Ekonomik Verim Kayıplarının Kantitatif Metodlarla Tahmini. A.Ü.

2. Sakarya, E., Uysal, G., (1995-1998) Türkiye Ekonomisinde Deri ve Deri Mamülleri Sanayiinin Yeri ve Önemi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.