ARŞ.GÖR. SELDA ALPARSLAN    
Adı : SELDA
Soyadı : ALPARSLAN
E-posta : salparslan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80-1280
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Arş. Gör. Selda ALPARSLAN

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü − +90(312) 310 32 80 / 1280 – salparslan@ankara.edu.tr


İlgi Alanları

Eski Türk Edebiyatı

Eğitim

 Doktora

(Devam ediyor.)

 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2013.

Tez: Şerhü Tuhfeti’l-Manzûmeti'd-Dürriyye Fî-Lügati’l-Fârsiyye ve'd Deriyye (Bir Sözlük Denemesi), Danışman: Prof. Dr. Abdulkadir Gürer

 

Lisans

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir, 2009.

Yabancı Dil

İngilizce

Okuma: iyi derecede        Yazma: iyi derecede              Konuşma: orta derecede

Akademik Ünvanlar

 Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  Ankara, 2011-