DOÇ.DR. PINAR ŞANLIBABA    
Adı : PINAR
Soyadı : ŞANLIBABA
E-posta : sanlibab@ankara.edu.tr
Tel : 0 321 203 33 00 / 3617
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


İdari Görevler:

02.09.2014-(devam ediyor): Gıda Güvenliği Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

10.11.2014- (devam ediyor): Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Farabi Birim Koordinatörü 

01.01.2015- (devam ediyor):Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bologna  Birim Koordinatörü  

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Laktokoklarda Faj Dirençlilik Sistemlerinin Genetik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Tanımlanması, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG–1753, Yardımcı Araştırmacı, 1998 – 2000.

2.  Salmonella enterica subsp. enterica serovar infantis suşlarında çoklu ilaç dirençliliğinin genetik doğası, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Numarası: 09B4240008, Yardımcı Araştırmacı, 2009–2011.

3. Ankara Çubuk yöresi turşularından izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanmaları, teknolojik ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve starter kültür olarak kullanılma olanaklarının değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje Numarası:108O491, Araştırmacı, 2008 – 2012.

4.      Türkiye Kaynaklı Peynir Örneklerinden İzole Edilen Enterococcus Üyelerinin Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması, Proje Numarası:11G4143001, Yardımcı Araştırmacı, 2011–2014.

 

  

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI / SCI-EXPANDED)

 A1. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç. “Phage Resistance in Lactococcus lactis subsp. lactis Strains Isolated from Traditional Fermented Milk Products in Turkey”, International Journal of Food Science and Technology, 35, 473–481, (2000).

A2. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. “Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları”, Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 25, 615- 621, (2001).

A3.  Akçelik, M., Şanlıbaba, P. “Characterisation of an Exopolysaccharide Preventing Phage Adsorption in Lactoccocus lactis subsp. cremoris MA39”, Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 26, 1151–1156, (2002).

A4. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “ Classification of Virulent Lactococcal Bacteriophages Based on Protein Composition and Restriction Endonuclease Analysis”, Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 29, 865–871, (2005).

A5. Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Özden, B., Akçelik, M. “ Identification of Adsorption Inhibition, Restriction/Modification and Abortive Infection Type Phage Resistance Systems in Lactococcus lactis”, ActaBiologica Hungarica, 57, 377-385, (2006).

A6. Avşaroğlu, M. D., Buzrul, S., Şanlıbaba, P., Alpas, H., Akçelik, M. “ A Kinetic Study on the Plasmid Stability of Three Lactococcus lactis Strains”, J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 34, 729-737, (2007).

A7. Özkalp, B., Özden, B., Tuncer, Y., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “ Technological Characterization of Wild Type Lactococcus Lactis Strains Isolated from Turkey” Lait, 87, 521-534, (2007).

A8. Şanlıbaba, P., Buzrul, S., Akkoç, N., Alpas, H., Akçelik, M. “Thermal Inactivation Kinetics of Lactococcus lactis subps. lactis Bacteriophage PLL 98–22”, Acta Biologica Hungarica, 60, 127–136, (2009).

A9. Şanlıbaba, P., Akkoç, N., Akçelik, M. “Identification and Characterisation of Antimicrobial Activity of Nisin A Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis LL27”, Czech J. Food Sci., 27, 55-64, (2009).

A10.  Koca, E., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M.    “Nisin Dirençlilik ve Regülasyon Genlerinin Laktisin 481 Üreticisi L. lactis subsp. lactis MLL9 Suşunda Anlatımı” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16(5), 765-769, (2010).

A11. Elmacı, B. S.,  Tokatlı, M., Dursun, D., Özçelik, F., Şanlıbaba, P. “Phenotypic and Genotypic Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Pickles of Çubuk Region in Turkey”, Folia Microbiologica, DOI 10.1007/s12223-014-0363-x, (2014).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 B1. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. “Identification of a Plasma Membrane Protein From Lactococcus lactis subsp. lactis PLM-18, Blocking DNA Injection of Phage fla2”, Biotechnology 2000 (The World Congress on Biotechnology), 3-8 September, Berlin. pp:150, (2000).

B2. Akçelik, M., Tuncer, Y., Tükel, Ç., Şanlıbaba, P. “Bacteriophage fll12 Receptor  of Lactococcus lactis subsp. lactis LL12”, Food 2000,  Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, 12-16 October, Ankara/Turkey. pp:34, (2000).

B3. Akçelik, M., Koçer, E., Tükel, Ç., Şanlıbaba, P. “Characterization of  an Exopolysaccharide, Preventing Phage Adsorption in Lactococcus lactis subsp. cremoris MA39”, 10th European Congress on Biotechnology. 8-11 July, Madrid. pp: 82, (2001).

B4. Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Tuncer, Y., Koçer, E., Akçelik, M. “Analysis of the Bacteriophage Adsorption Material in Lactococcus lactis subsp. cremoris MLC01”, The World of Microbes, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 27 July-1 August, Paris/France. pp:136, (2002).

B5. Tokatlı, M., Dursun, D., Bağder, S., Şanlıbaba, P. ve Özçelik, F.. “Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles in Ankara Çubuk Region”, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, 27-30 September, Ankara/Turkey, Abstract Book, pp:146, (2009).

B6. Akkoç, N. , Ghamat,  A., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Characterization of the bacteriocin produced by Lactococcus lactis subsp. lactis MA23, isolated from boza”, 1st  International Congress on Food Technology, 03-06 November, Antalya, pp: 260,  (2010).

B7. Özdoğan, D. K., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “ Characterization of probiotic and antioxidative properties of Nisin A producer L. lactis LL27 strain”, 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 27th International Congress of Chemotherapy (ICC), 7-10 May, Milan, Italy. P1906, (2011).  

B8. Arslankoz, N., Tokatlı, M., Bağder, S., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Evidence for Proteolytic Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles”, 23rd International ICFMH Symposium, FoodMicro2012 Global Issues in Food Microbiology, 3-7 September, Istanbul, pp:562, (2012).

B9. Şanlıbaba, P., Bağder, S., Tokatlı, M., Arslankoz, N., Özçelik, F. “Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles”, 23rd International ICFMH Symposium, FoodMicro2012 Global Issues in Food Microbiology, 3-7 September, Istanbul, pp:775, (2012). 

B10. Şanlıbaba, P., Tokatlı, M., Bağder, S., Dursun, D., Özçelik, F.”Characterization of Lactic Acid Bacteria Based on Genotypic Analyses”, 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 September, İstanbul, pp:125, (2012).

B11. Güneş, M., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. “Genomic Analysis of Antibiotic Resistance Properties of Salmonella Isolates Originated from Turkey”, 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 September, İstanbul, pp:172, (2012).

B12. Elmacı, B. S., Tokatlı, M., Gülgör, G. Şanlıbaba, P., Özçelik,F. “Probiotic Properties of  Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Cubuk Pickles”, The 2nd International  Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Macedonia, p: 56, (2013).

B13. Şanlıbaba, P., Ünver, H., Güçer, Y. “Antimicrobial Activity of Walnut and Effect of Health”, 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16 – 21 February, Valamar Lacroma Dubrovnik, Croatia, p:85 (2014).

B14.  Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Ünver, H. “Wine and Health”, 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16 – 21 February, Valamar Lacroma Dubrovnik, Croatia, p:198 (2014).

B15. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Application Of Nanotechnology in Food Industry”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May, Kuşadası, pp: 123, (2014).

B16.  Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “ History of Probiotics”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May, Kuşadası, pp:150, (2014).

B17. Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Uymaz, B., Akçelik, M. “Biogenic Amine Production by Microorganisms”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May, Kuşadası, pp: 159, (2014).

B18. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Poyrazoğlu, E. S. “Botrytis Cinerea in Wine Technology”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May, Kuşadası, pp:272, (2014).

B19. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Applications of Bacteriocins as Biopreservatives in Food”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06  June, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, pp:89,   (2014).

B20. Uymaz, B., Akçelik, N., Akçelik, M., Şanlıbaba, P. “In vitro Assesment of The Probiotic Potential of  7 Strains Orginated From Human”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06  June, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, pp:170, (2014).

B21. Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “Innovations Probiotic Researches”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06  June, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, pp:171,   (2014).

B22. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Characteristics of Bacteriocins and Its History”,  2nd  International Congress on Food Technology, 05-07 November, Kuşadası, pp: 109,  (2014).

B23.  Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “A Raising Interest: Gut Microbiota-Probiotic Relationship”, 2nd  International Congress on Food Technology, 05-07 November, Kuşadası, pp:119, (2014).

B24. Tokatlı, M., Dursun, D., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Whole Cell Protein Analysis by SDS-PAGE for Identification of Lactic Acid Bacteria”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November, Kuşadası, pp: 120, (2014).

B25. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Poyrazoğlu, E. S. “Biogenic Amines in Wines”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November, Kuşadası, pp: 325, (2014).

 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Özden, B., Şanlıbaba, P., Şimşek, Ö., Avşaroğlu, M. D., Akçelik, M. “ Natural Phage Resistance Systems in Lactococci”, Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria, ed. B. Özer, 65-85, Research Signpost, İndia, (2007).    

D. Ulusal /Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Akçelik, M., Şanlıbaba, P. “Lactococcus  Cinsine Ait Starter Kültür Suşlarında Faj Dirençlilik Sistemleri”, Gıda, 25 (1), s:25-31, (2000).

D2. Akçelik, M., Şanlıbaba, P. “Laktokoklarda Kazein Metabolizması”, Gıda, 25 (5), s:325-329, (2000).

D3. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Çiğ Süt ve Peyniraltı Sularından İzole Edilen Laktokokların Faj Duyarlılıkları”, Turk J. Biol., 24, s:425- 435, (2000).

D4. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Bacteriophage-Host Interactions in Lactococci”, Communications, 20 (1), s:15-31, (2003).

D5. Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “ Bakteriyosinler: Alternatif Gıda Koruyucuları”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1-2), s: 59-70, (2009).

D6. Tokatlı, M., Dursun, D., Arslankoz, N., Şanlıbaba, P. ve Özçelik, F. ”Turşu Üretiminde Laktik Asit Bakterilerinin Önemi”, Akademik Gıda, 10 (1), s: 70-76, (2012) 

D7. Kasaroğlu, K., Akçelik, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Nisin Üreticisi Lactococcus lactis subsp. lactis LL27 Suşunun Beyaz Peynirde Listeria monocytogenes’in Gelişiminin Engellenmesi Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(1), s: 77–83, (2012). 

D8. Yener, B.,  Akçelik, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Çoklu İlaç Dirençli Salmonella Suşlarının Tanısı”, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology), 69 (4), s: 201-212, (2012). 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1.Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç. “Lactococcus Suşlarında Restriksiyon/Modifikasyon  Aktiviteleri”, 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi,  18-20 Ekim, İzmir, s: 78, (1999).

E2. Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y., Akçelik, M. “L. lactis Suşlarında Faj Reseptör Bölgeleri Maskeleyen Plazmid Kodlu Ürünlerin  Özellikleri”, KÜKEM Dergisi, XI. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, 23(2), s: 113-119, (1999).

E3. Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Tuncer, Y.,  Akçelik, M.  “L. lactis subsp.  lactis Suşlarında Faj Dirençli Mutantların İzolasyonu”, KÜKEM Dergisi, XI. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, 23(2), s:121-126, (1999).

E4. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. “fp76 Fajının Gelişme Parametreleri”, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu  Tebliğler Kitabı, Tekirdağ   2000, s: 133-138, (2000).

E5. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. “Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi,  5-9 Eylül, Ankara, s: 27-28, (2000).

E6. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. “Lactococcus lactis subsp. lactis  LL210 Suşunda fmlc88 Adsorbsiyonunun Fruktoz Toleransı ile İlişkisi”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık/Balıkesir. s: 279-282, (2001).

E7. Tuncer, Y., Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunun Ozmotik Şok Koşullarına Yanıtı”, Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs, Ankara,      s: 399-406, (2002).

E8. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Laktokok Fajlarının Restriksiyon Endonukleaz Analizleri Esas Alınarak Sınıflandırılması”, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Bursa, s: 4, (2004).

E9. Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Lactococcus lactis Suşlarında Faj Dirençlilik Sistemleri”, Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, Bolu, s: 701, (2006).

E10. Başçı, P., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Akçelik, M. “Enterokok Suşlarının Ürettiği Bakteriyosinlerin Tanısı”, Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, Bolu, s: 699, (2006).

E11. Şimşek, Ö., Avşaroğlu, M. D., Şanlıbaba, P., Özden, B., Tuncer, Y., Akçelik, M. “Farklı Biosit ve Sıcaklık Uygulamalarının Laktokok Fajlarının İnaktivasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, XV. Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, s: 381-384, (2007).

E12. Uğuz, E., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Lactococcus lactis Suşlarında İnkübasyon Sıcaklığı ve Süresinin Plazmid Stabilitesi Üzerine Etkisi”, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara, s: 553, (2007).

E13. Özkalp, B., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Türkiye Kökenli Bazı Lactococcus lactis Suşlarında Bakteriyosin Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Bergama/ İzmir, s: 114, (2007).

E14. Şanlıbaba, P. “Laktokok Fajlarının Sınıflandırılması”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Bergama/ İzmir, s: 115, (2007).

E15. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Laktokok Fajlarının Gelişme Parametreleri”, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum, s: 1165,  (2008).

E16.  Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “ Salmonella Typhimurium’da MisL Ototransporter Proteininin İfadesi”,  XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim, Bodrum, s:644, (2008).

E17. Özkalp, B., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Şimşek, Ö., Akçelik, M. “Çiğ Süt Örneklerinden İzole Edilen Lactococcus lactis Suşlarının Antimikrobiyel Aktiviteleri ve Bakteriyosin Üretme Yetenekleri”, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli, s:30, (2009).

E18. Şanlıbaba, P., Sungur, B. “Probiyotik Gıdalar”, I. Uluslararası 5. Ulusal  Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya, s: 678-683, (2009).

E19. Yılmaz, B. Ç., Şanlıbaba, P., Akkoç, N., Akçelik, M. “L. lactis subsp. lactis BLL 27 Suşunda Değişik Stres Koşulları Altında Plazmid ve Hücre Duvarı Proteini Stabilitesi”  6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 06–08 Kasım, Antalya, s:105, (2009).

E20. Karatuğ, N. T., Akçelik, N., Şanlıbaba,P., Akçelik, M. “Çoklu İlaç Dirençli Salmonella Suşlarının Tanısı” 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, Ankara, s:249, (2011).

E21. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Kunter, B. “Geleneksel İçeceğimiz Hardaliyenin Bileşiminde Alil-İzotiyosiyonat Oluşumu ve Önemi”, 3. Gıda Güvenliği Kongresi, 3-4 Mayıs, İstanbul, s:95, (2012).

E22. Bağder, S., Arslankoz, N., Tokatlı, M., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilik Düzeyleri”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, s:270,  (2012).

E23. Özçelik, F., Tokatlı, M. Arslankoz, N., Şanlıbaba, P., Bağder, S. “Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, s: 271,  (2012).

E24. Tokatlı, M., Arslankoz, N., Bağder, S., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Laktik Asit Bakterilerinin Enzim Profillerinin Belirlenmesi”,   Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, s: 274,  (2012).

E25. Arslankoz, N., Tokatlı, M., Şanlıbaba, P., Bağder, S., Özçelik, F. “Laktik Asit Bakterilerinin Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Gelişme Yetenekleri”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, s: 280,  (2012).

E26. Şanlıbaba, P., Tokatlı, M., Arslankoz, N., Bağder, S., Özçelik, F. “Laktik Asit Bakterilerinin Farklı pH Değerlerinde Gelişme Yetenekleri”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, s: 279,  (2012).

E27. Akçelik, N., Şanlıbaba, P., Günay, Ö., Yıldız, N., Akçelik, M. “MisL Ototransporter Proteininin Fibronektine Bağlanma Karakteristikleri”, XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 3-7 Kasım, s:379, (2012).

E28. Şanlıbaba, P., Tokatlı, M., Arslankoz, N., Bağder, S., Özçelik, F. “Turşudan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Üretim Yeteneklerinin ve Hızlarının Belirlenmesi”, 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya, s:126, (2012).

E29. Bağder, S., Tokatlı, M., Dursun, D., Arslankoz, N., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Turşudan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Hidrojen Peroksit Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi”,  2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya,s:94, (2012).

E30. Şanlıbaba, P. “Gıdalarda Akrilamid Oluşumu ve Sağlık Üzerine Etkileri”, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14–15 Mayıs, İstanbul, s:58, (2013).

E31. Tokatlı, M., Şanlıbaba, P., Bağder, S.,  Özçelik, F. “Seçilmiş Starter Kültürler ile Üretilen Turşu Örneklerinde Meydana Gelen Mikrobiyolojik Değişimler”, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, s:58, (2013).

E32. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Gıda Teknolojisinde Nanoteknolojik Yaklaşımlar”,  4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, s:60, (2013).

E33. Tokatlı, M., Bağder, S.,  Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Seçilmiş Starter Kültürler ile Üretilen Turşu Örneklerinde Meydana Gelen Kimyasal Değişimler”, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, s:109, (2013).

E34. Tokatlı, M., Bağder,  E. S., Gülgör, G., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. “Çubuk Turşularından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin pH 2,5’te Canlılık Düzeylerinin Belirlenmesi”, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, 07-09 Kasım, Ankara, s: 51, (2013) 

E35. Şanlıbaba, P. “Gıdalarda Biyojen Amin Varlığı”, TGDF Gıda Kongresi 2013, 12–14 Kasım, Antalya, s: 74, (2013).

E36. Şanlıbaba, P., Babacan, A. “Ekşi Hamur İle Üretilen Kalecik Ekmeği”, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s:115, (2014).

E37. Şanlıbaba, P. “Kaleciğin Yöresel Ürünlerinden Cevizli Çörek ve Kasnak Böreği”, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17–19 Nisan, Adana, s:131, (2014).

E38. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Coğrafi İşaretlenmiş Geleneksel Gıdalarımız”, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s:253, (2014).

E39. Babacan, A., Şanlıbaba,P. “Trakya Bölgesinin Geleneksel İçeceği: Hardaliye”, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s:428, (2014).

E40. Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “Geleneksel Gıdalarda Markalaşma Süreci: Bayramiç Helvası-Tatlan Örneği”, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s:619, (2014) 

E41. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Bakteriyofajlar ve Uygulama Alanları”, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım, Belek-Antalya, s: 247, (2014) 

E42.  Akçelik, N., Uymaz, B., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. “Bebek Bağırsak Florası ve Prebiyotikler”, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım, Belek-Antalya, s: 252, (2014) 

E43. Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “Doğal Antimikrobiyallerin Klinik Uygulamalardaki Geleceği: Bakteriyosin”,  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım, Belek-Antalya, s: 409, (2014).

F. Diğer yayınlar

F1.  Erden, D., Şanlıbaba, P., Sungur, B. “Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu’ndaki Etkileri”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Bergama/ İzmir, s: 106-109, (2007).

F2.  Erden, D., Şanlıbaba, P. “Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimlerine Bakışı ve Öğrenim Sonrası Beklentileri”, I. Uluslararası 5. Ulusal  Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya, s: 87-95, (2009).

F3. Şanlıbaba, P., Erden, D. “Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Takibi”, I. Uluslararası 5. Ulusal  Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya, s: 21-28, (2009).

F4. Kasım, R., Şanlıbaba, P. “ Tarımsal Meslek Yüksekokulları: Sorunlar”, I. Uluslararası 5. Ulusal  Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya, s: 728-734, (2009).

F5. Gümüş, E., Şanlıbaba, P. “Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 51-52, (2013).

F6. Şanlıbaba, P., Gümüş, E., Kasım, R.,Kasım, M. U. “Yüksekokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Oranları: Arslanbey Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”,  3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s:103-104, (2013).

F7. Şanlıbaba, P., Uymaz, B., Gümüş, E., “Meslek Yüksekokullarının Toplumsal Tanınırlığı: Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 105-106, (2013).

F8. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s:107-108, (2013).

F9. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Meslek Yüksekokullarındaki Gıda Teknolojisi Programlarının Genel Durumu”,  3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 109-110, (2013).

F10. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 111-112, (2013).

F11. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumları: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 113-114, (2013).

F12. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. “Gıda Teknolojisi Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Profili:  Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 115-116, (2013).

F13. Uymaz, B., Şanlıbaba, P. “Yüksekokul Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi: Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-4 Ekim, Ardahan, s: 153-154, (2013).

F14. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. “Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, E-JOIR Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi,  Sayı:2, Cilt:2, ISSN: 2147-8503, s: 44-50, (2014).