PROF.DR. GÖLGE SARIKAMIŞ    
Adı : GÖLGE
Soyadı : SARIKAMIŞ
E-posta : sarikami@agri.ankara.edu.tr, golges@yahoo.com
Tel : 5961289
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/golge-sarikamis
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr.Gölge Sarıkamış

Bahçe Bitkileri

Telefon : (312) 596 1289
Faks : (312) 3179119
E-posta : Golge.Sarikamis@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : // - Kıbrıs
Bilimdalı :Sebze Yetiştirme ve Islahı
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :-Sebze Yetiştirme ve Islahı -Glukozinolat sentezi -Bitki Moleküler Genetiği
 
Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.                 2018                     Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.

2012-2018      

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

 

Dr.

2005

University of Nottingham, İngiltere
Genetics of glucosinolate biosynthesis in broccoli

Yüksek Lisans

1999

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yerli melez üzüm çeşitlerinin Ankara koşullarında çiçek biyolojisi ve meyve tutum özelliklerinin belirlenmesi

Aras. Gör.

1998

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans

1996

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
Katıldığı Uluslararası Toplantı, Eğitim, Seminerler

1st EMU Genomics and Proteomics Research Meeting in EMU, 21 Kasım 2014

First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. 17-20 April 2013. KKTC.
International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetables. 29 April-2 May 2012. Antalya
28th International Horticultural Congress, 22-27 Ağustos 2010,Lizbon, Portekiz
ERASMUS Personel Hareketleri çerçevesinde Institute of Food Research, Norwich. 21-26 Temmuz, 2008
Plant & Animal Genomes XII Conference, 10-14 January 2004, San Diego, USA
Post-Genomics and Bio-Informatics, 2003-04, The University of Nottingham, İngiltere
Nottingham Metabolomics Workshop, 2003, İngiltere
Nottingham Transcriptomics Workshop, 2003, İngiltere
Nottingham Proteomics Workshop, 2003, İngiltere
Computing and Molecular Biology, 2002-03, The University of Nottingham, İngiltere
The Genetics Society 2002, İngiltere

Katıldığı Ulusal toplantı ve eğitimler
Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (9-18 Haziran 2015)
10. Sebze Tarımı Sempozyumu.2-4 Eylül 2014. Tekirdağ
TTGV Biyoteknoloji semineri ve Strateji çalışması 3 Nisan 2013
Tarımsal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sempozyumu, 24 Eylül 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü “Bitkilerde Genomik ve Fonksiyonel Genomik Uygulamalar"07-11 Kasım 2006, Ankara
Ankara Biyoteknoloji Günleri 14-18 Kasım 2005, Ankara, Türkiye
A.U.Avrupa Toplulugu Arastirma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) "Avrupa Birliği Uzmanlık Temel Egitimi"09.03-27.05.1998
A.U.Avrupa Toplulugu Arastirma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)"Uluslararasi Iliskiler Uzmanlik Eğitimi"05.10.1998-07.01.1999
Ödüller ve Burslar
YÖK yurtdışı doktora bursu (2001-2005)
ERASMUS Personel Hareketleri (2008)
Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (2010)

Verdiği Lisans Dersleri
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
Ekoloji
Bahçe Bitkileri 

Verdiği Lisansüstü Dersleri
802526 Sebzelerde Çeşit Saflığını Koruma ve Kontrol Teknikleri
Danışmanlığında Tamamlanan  Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Kutay Coşkun Yıldırım 2012. Biyotik ve abiyotik stresin bazı sebze türlerinde antioksidan maddeler ve glukozinolatlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Selçuk Güçbilmez 2013. Bolu ili Seben ilçesinde oluşturulan yapay gölün ve bölgedeki jeotermal kaynakların bölgenin sebzecilik potansiyeli üzerine etkileri
 • Arda Yıldırım 2014. Lahanada çimlenme ve çıkış süresince glukozinolat içeriğindeki değişimlerin incelenmesi
 • Onur Aktaş.2017.Karnabahar Fidelerine 28-Homobrassinolid Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Fide Gelişimi Ve Glukozinolat İçeriği Üzerine Etkileri

 • Selin Çayan.2017. Biberde (Capsicum annuum L.) Gibberellik Asit ve Brassinosteroid Uygulamalarının Gen İfade Düzeyinde Etkilerinin İncelenmesi.
 • Ela Korkmaz.2018. Brassinosteroidler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı.
 • Ayşe Şeker. 2018. Bazı Biber (Capsicum annuumL.) Çeşitlerinin SSR markerlar ile Moleküler Karakterizasyonu

 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri

  Farklı taç rengine sahip karnabahar çeşitlerinin glukozinolat içeriklerinin belirlenmesi
  Destekleyen A.Ü BAP
 • Kırşehir Yerel Biber Populasyonundan Seçilen Ümitvar Genotiplerin Moleküler Karakterizasyonu
 • Destekleyen:Diğer
 • Baş Lahanalarda (Brassica oleraceae var. capitata subvar. alba) Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Elde Etme Olanakları-Yardımcı Araştırıcı
  Destekleyen : BAP (-)
 • Ülkemize özgü bazı beyaz baş lahana (B. oleracea var. capitata) ve yaprak lahana (B. olearacea var. acephala) genotiplerinin glukosinolat içeriklerinin belirlenmesi-Proje Yürütücüsü
  Destekleyen : TUBITAK (-)
 • Süs bitkileri tohumlarında tohum gücü testlerinin fide çıkışı ve depolama ömrünün tahmininde kullanımı-Yardımcı Araştırıcı
  Destekleyen : TUBITAK (-)
 • Bitki kaynaklı duman ekstraktının karpuz, biber ve kavun tohumlarının stres sıcaklıklarında fide geliştirme gücüne etkisi ve bunun enzim ve hormon aktivitesi ile ilişkisi 
 • Destekleyen : TUBITAK (-)
 • Kırşehir Yerel Taze Fasulye Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu 
  Destekleyen : Diğer

 • YAYINLAR
  Sarıkamış G, Aydın B, Yavuz M. 2017. Glucosinolates in heads and sprouts of green, white and Romanesco cauliflower. Fresenius Environmental Bulletin 26:No.12A 8233-8238.

  Sarıkamış G, Çakır A. 2017. Influence of salinity on aliphatic and indole glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea var italica). Applied Ecology and Environmental Research DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_17811788

  Yanmaz R., Sarıkamış G., Akan S. 2017. Domatesin içindeki zenginlik. Tarım Türk Dergisi 64:5-8.

  Madakbaş SY, Sarıkamış G, Başak H, Karadavut U, Özmen CY, Daşçı MG, Çayan S. 2016.Genetic       characterization of green bean (Phaseolus vulgaris L.) accessions from Turkey with SCAR and SSR markers. Biochemical Genetics .54(4):495-505. doi: 10.1007/s10528-016-9737-x. Epub 2016 May 7.

  Sarıkamış G. 2016. Sofralarımızın Sağlık Kaynağı Kış Sebzeleri. TÜRKTOB Ekim-Aralık 20:51-57. 

  Sarıkamış G, Yıldırım A, Alkan D. 2015.Glucosinolates in seeds, sprouts and seedlings of cabbage and black radish as sources of bioactive compounds. Canadian Journal of Plant Science 95(4): 681-687, 10.414

  Sebze Üretiminde değişimler ve Yeni Arayışlar ZMO Teknik Kongre 579-605.. 

  Sarıkamış G. 2014. Sebze Islahında Moleküler Yaklaşımlar.Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7 (2): 80-83.

  Karataş DD, Karataş H, Laucou V, Sarıkamış G, Riahi L, Bacilieri R, This P. 2014.Genetic diversity of wild and cultivated grapevine accessions from Turkey. Hereditas. 151(4-5), 73-80

  Sarıkamış G, Yıldırım A, Alkan D,  Çelik M. 2014.Turp ve Lahanada Çimlenme ve Çıkış Süresince Glukozinolat İçeriklerinde Meydana Gelen Değişimler. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu. 2-4 Eylül 2014. Tekirdağ

  Sarıkamış G, Çakırer G.2014. Tuzluluk Stresinin Brokkoli Filizlerinde (Brassica oleracea var. italica L.) Toplam Antioksidan Aktivite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” 10. Sebze Tarımı Sempozyumu. 2-4 Eylül 2014. Tekirdağ.

  Sarıkamış G, Kaynaroğlu EA. 2013. Effect of salinity stress on the glucosinolate content of broccoli sprouts (Brassica oleracea var. italica). First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. 17-20 April 2013. KKTC.

  Sarıkamış G, Çakır A. 2012.Influence of low temperature on aliphatic and indole glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea var italica). International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetables. 29 April-2 May 2012. Antalya

  Sarıkamış G. 2012. Tarlada Sırık Domates Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi. 33:14-16.

  Sarıkamıs G and Yanmaz R.2011.Effects of cultivar and developmental stage on glucosinolates in garden cress (Lepidium sativum L.).Journal of Medicinal Plants Research 5(17)4388-4392.

  Demir İ, Celikkol T, Sarıkamıs G, Eksi C.2011. Vigor tests to estimate seedling emergence potential and longevity in Viola seed lots. Hortscience 46(3):402-405.

  Sarıkamış G. 2011.Health Promoting Properties of Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica).Turkish Journal of Scientific Reviews 4(2):79-82.

  Sarıkamış G.2011.İnsan Sağlığı Bakımından Öne Çıkan Bazı Sebzeler. Turkiye VI.Ulusal Bahce Bitkileri Kongresi.04-08 Ekim 2011, Sanliurfa

  Demir K., Bakır M., Sarıkamış G., Acunalp S. 2010. Genetic diversity of eggplant (Solanum melongena) germplasm from Turkey assessed by SSR and RAPD markers.

     Genetics and Molecular Research 9 (3): 1568-1576.

  Sarıkamış G., Yanmaz R, Ermiş S., Bakır M., Yüksel C. 2010. Genetic Characterization of Pea (Pisum sativum L.) Germplasm from Turkey by Morphological and SSR markers. Genetics and Molecular Research 9 (1): 591-600.

  Sarıkamış G., Yanmaz R., Balkaya A., Belge B. 2010 Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale (Brassica oleracea var. acephala). Bulgarian Journal of Agricultural Science 16(1):36-41

  Sarıkamış G. ve Demir İ. 2010.Glucosinolates in seeds and seedlings of broccoli (Brassica oleracea var. italica). 28th International Horticultural Congress. 22-27 August 2010, Lizbon Portekiz

  Demir İ., Çelikkol T., Ekşi C., Özüaydın I., Sarıkamış G. 2010. Vigour tests to predict emergence in transplant module of seed lots of the ornamental genus Viola. 29. ISTA Tohum Sempozyumu 16-18 Haziran 2010, Köln Almanya

  Çelikkol T., Demir İ., Ekşi C., Özüaydın I., Bayhan N., Sarıkamış G. 2010.Hızlı Yaşlandırma ve Standart Çimlendirme Testlerinin Salvia (Ateş çiçeği)'da Fide Gelişim İle İlişkileri. IV. Süs Bitkileri Kongresi 20-22 Ekim 2010 Erdemli Mersin

  Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2010.Brokolide (Brassica oleracea var. italica L.) Alifatik Glukozinolat Sentezi ile Ilişkili Moleküler Markerların Belirlenmesi. VIII.

    Sebze Tarımı Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, 23-26 Haziran 2010, Van

  Sarıkamış G., Balkaya A., Yanmaz R. 2009. Glucosinolates within a collection of white head cabbages (Brassica oleracea var. capitata sub.var. alba) from Turkey.African Journal of Biotechnology. 8(19): 5046-5052

  Sarıkamış G. 2009. Glucosinolates in crucifers and their potential effects against cancer: Review. Canadian Journal of Plant Science, 89 (5): 953-959.

  Sarıkamış G., Yaşar F., Bakır M., Kazan K., Ergül A. 2009. Genetic characterization of green bean (Phaseolus vulgaris) genotypes from eastern Turkey. Genetics and Molecular Research, 8(3): 880-887

  Sarıkamış G., Balkaya A., Yanmaz R. 2008. Glucosinolates in kale genotypes from the Black Sea region of Turkey. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 22(4): 942-946

  Belge B., Kıtır N., Bektaş Ö., Atalay H.,Tuncel G.,Yıldırım C., Ekşi C., Çelikkol T., Sarıkamış G.(2008) Genetiği değiştirilmiş organizmaların Türkiye ve dünyadaki durumu. Türkiye III. Tohumculuk Kogresi 25-28 Haziran 2008, Kapadokya.

  Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2007. Brokolide glukozinolat hidroliz ürünlerinin incelenmesi. Türkiye V. Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Erzurum.

  Sarıkamış G., Marquez J., MacCormack R., Bennett R.N., Roberts J., Mithen R. 2006. High glucosinolate broccoli: a delivery system for sulforaphane. Molecular Breeding, 18:219-228.

  Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2006. Brokolide glukozinolat içeriğinin belirlenmesi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş.

  Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2004. Genetics of glucosinolate biosynthesis in broccoli. Plant & Animal Genome XII, January 10-14, 2004 San Diego, USA.

  Marasalı, B, Sarıkamış G. 2003. Determination of floral biology and fruit set of Turkish grape hybrids growing in Ankara province. Third International Balkan Botanical Congress, Abstracts, p: 163, May 18-24 2003, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  Sarıkamış G., Ellialtıoğlu Ş., Yanmaz R. 2000. Lahanada Çiçek Tomurcuğu Morfolojisi ile Mikrospor Gelişme Dönemi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu 2000, 11-13 Eylül. Isparta.

  İdari Görevleri:

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017)

  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019))

  Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Enstitü Kurul Üyeliği (2015-2018)

  Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği (2013-2015)

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uluslararası Öğrenci Fakülte Koordinatörü (2015-devam)

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü (ZEK) Başkanı (2017-devam)

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü (ZEK) 2015-devam)

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (2015-devam)

  A.Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Mayıs 2010- Aralık 2012)

  Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı (Aralık 2010-Şubat 2015)

  Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları (Bologna) Ziraat Fakültesi Koordinatör Yrd. (2010-2015)

  Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları (Bologna) Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Temsilcisi (2010-2015)

  Akreditasyon Komisyonu (2012-2015)

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yabancı Dilde Eğitim Programı Hazırlık Komisyonu Üyeliği 

  Farabi Değişim Programı Komisyon üyeliği (2005-2015)

  Mevlana Değişim Programı Bölüm temsilcisi (2009-2015)

  Türkiye III. Tohumculuk Kongresi Kongre Sekreteri 25-28 Haziran 2008, Kapadokya.kya.