PROF.DR. MÜFİT SELİM SARUHAN    
Adı : MÜFİT SELİM
Soyadı : SARUHAN
E-posta : saruhan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800/1362
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI