PROF.DR. İLKAY SAVCI    
Adı : İLKAY
Soyadı : SAVCI
E-posta : savci@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler