PROF.DR. SAKİNE YALÇIN    
Adı : SAKİNE
Soyadı : YALÇIN
E-posta : sayalcin@ankara.edu.tr
Tel : 3170315-4358
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sakine-yalcin
Kişisel Akademik Bilgiler

Soyadı               : Yalçın

                        Adı                     : Sakine

                        Ünvanı              : Prof. Dr.

                        İş adresi            : A Ü Veteriner Fakültesi

                                                        Hayvan Besleme ve Beslenme 

                                                        Hastalıkları  Anabilim Dalı

                                                        06110  Ankara

                        Tabiyeti             : Türk

                        Yabancı dil       : Ingilizce (YÖK Merkezi Sist. Başarı Belgesi)

                        Telefon  iş        : 0 312 3170315 / 4358

                        e-mail                : sayalcin@ankara.edu.tr

                          ORCID ID: 0000-0001-8640-2729

                         Atıf sayısı (Web of science) : 423

                         h indeksi: 12

                         

 

Kazanılan akademik dereceler

·        Profesör, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 27.5.1998

·        Doçent, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 3.10.1990

·        Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 17.2.1988

·        Doktora, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabiim Dalı, 11.6.1987

·        Yüksek lisans, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 6.3.1985

·        Lisans, Kimya Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, 2.8.1980

 

 

İş deneyimi

·        Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 3.7.1981 –

 

 

Yurt dışı faaliyetleri

·        İskoçya-Edinburgh ve Glasgow, 30.10-6.12.1988 (British  Council tarafından sağlanan burs ile)

·        İskoçya-Aberdeen, Rowett Research Institute, 2.7.-31.8.1990 (TÜBİTAK-The Royal Society tarafından sağlanan burs ile)

·        İskoçya-Auchincruive, The Scottish Agricultural College, 15.7.-12.9.1991 (British Council tarafından sağlanan burs ile)

·        Almanya-Münih, 19-21.3.1997 (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Conference, TÜBİTAK desteği ile)

·        Avusturya-Viyana, 24-26 9.1998 (2nd Annual Conference of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Ankara Üniv desteği ile)

·        Yugoslavya-Bosna, 1998 (1st Congress of Veterinarians of Bosnia and Herzegovina, Danisco-Danimarka desteği ile)

·        Romanya-Baloteşti, 26-31.9.2006  (5th International Symposium of IBNA, National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition- Ankara Üniv desteği ile)

·        Mısır, 5. Uluslar arası Kanatlı Konferansı, 10-13 Mart 2009, Taba, Mısır.

·        İtalya, 10-13 Temmuz 2009: İtalya-Milano’de süt ineği, besi sığırı ve domuz çiftlikleri ziyareti

·        İspanya, 10-14 Ağustos 2009: İspanya-Madrid (Imasde’ye bağlı) ve Barselona’da (IRTA’ya bağlı) domuz ve sığır çiftlikleri ziyareti

·        Fransa, XIIIth European Poultry Conference 2010, 23-27 August 2010, Tours, France

·        Belçika, ILSI Europe 2011 Annual Symposium-Science for Health Beyond the Silver Anniversary, 24-25 March 2011, Brussels-Belgium.

·        Almanya, XIVth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXth European Symposium on the Quality of Poultry Meat03-10.09.2011, Leipzig-Germany

·        Kıbrıs,2011-2012, Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Lisans ve Yüksek Lisans Dersi için)

·        Polonya, XXIV International Poultry Symposium PB WPSA, 12-14 September 2012, Kolobrzeg-Poland.

·        Italya, XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 15-19 September 2013, Bergamo, Italy.

·        Küba, XXIV. Pan-American Congress on Veterinary Sciences (PANVET 2014),6-9.09.2014,Havana-Cuba

·        Macaristan, International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC2015, June 23rd-25th 2015. Budapest Hungary

·        Avusturya, The International Conference on Science, Ecology and Technology I – ICONSETE Vienna 2015, August 25-28, 2015. Vienna, Austria

·        Sırbistan, International Symposium on Animal Science, 24-25 november 2016,  Belgrade, Serbia

·        Tayland, 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok,Thailand

·        Montenegro, International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017. 05-10.06.2017. Herceg Novi, Montenegro.

·        Moldova, International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat,Gagauzya, Moldova 

·        Singapur, 8th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA2018). 26-28.07.2018, National University of Singapore, Singapore

·        Amerika, The Cochran Fellowship Program-2-10 Eylül 2018. Washington Amerika Tarım Bakanlığı, Raleigh - North Carolina Universitesi’nde biyoteknoloji konusunda eğitim, ticari şirket, çiftlik, üniversite ziyaretleri

·        Montenegro, International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017. 03-08.06.2019. Herceg Novi, Montenegro

 

 

Dergi yayın kurulları ve danışmanlık görevleri:

·        Teknik Komite Raportörü - Türk Standartları –

·        Yem Katkı Maddeleri - Aminoasitler - Metionin Tayini - (TS 7876 / 1990).

·        Hayvan Yemleri - Lignin Tayini - Gravimetrik Metod - (TS 9651 / 1991).

·        Hayvan Yemleri-Kromoksit Tayini- (TS 10992 / 1993).

·        II. Başkan - 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1993).

·        Raportör - 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yem Sanayi Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1993).

·        Üye - Yemlik Preparat ve Mineral Yemler Komisyonu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (1993).

·        Raportör - Ankara Üniversitesi Araştırma Laborotuvarları Geliştirme Komisyonu - Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Komisyonu - Ankara Üniversitesi (1994-1995).

·        Üye - Ankara Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Geliştirme Komisyonu - Aminoasit Analizörü + Dizi Tesbiti Komisyonu - Ankara Üniversitesi (1994).

·        Üye - Ankara Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Geliştirme Komisyonu - Alev Fotometresi Komisyonu - Ankara Üniversitesi (1994).

·        Üye - Ankara Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Geliştirme Komisyonu - İyonometre Komisyonu - Ankara Üniversitesi (1994).

·        Başkan Yardımcısı - Kırsal Alanda Sosyo-Ekonomik Yapının Geliştirilmesi Uzmanlık Kurulu - Ankara Üniversitesi Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Bilimsel İşbirliği Merkezi (UTABİM) (1994).

·        Yayın Kurulu Üyesi -Yem Magazin Dergisi - Yem Sanayicileri Birliği (1996- Devam).

·        Tertip Komitesi Üyesi - 4. Uluslararası Yem Kongresi. 4-5 Mayıs 1998, Kapadokya. (1998).

·        Komisyon Üyeliği - TÜBİTAK Ruminant Beslenmesinde enerji ve protein sistemlerinin belirlenmesi (1998- Devam)

·        II. Başkan - 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1999).

·        Üye- 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yem Sanayi Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1999).

·        Üye - 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kanatlı Hayvanları Yetiştiriciliği Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1999).

·        Yayın Kurulu Üyesi –Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - (2001 - 2010).

·        Jüri Üyesi- Yardımcı Doçentliğe Atama, 1989-Devam

·        Jüri Üyesi- Doçentliğe Yükseltme ve Atama, 1999-Devam

·        Jüri Üyesi- Profesörlüğe Atama, 1999-Devam.

·        Katılımcı- Değişik Yıllarda TAGEM’in tertiplediği Yemler ve Hayvan Besleme Konularındaki Araştırmaların Değerlendirmesi ve Araştırma Grup Toplantılarına katılım.

·        Hakemlik - Çeşitli Üniversiteler, TÜBİTAK ve TAGEM tarafından yürütülen çeşitli araştırma projelerinin değerlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışı çeşitli dergilerde makalelerin değerlendirilmesi  

·        Komite üyesi- TAGEM Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Biyogüvenlik Koordinasyon Komitesi, 2003- 2008

·        Anabilim Dalı başkanlığı – 17.10.2016-17.10.2019

·        Komisyon üyesi- Risk Değerlendirme Komisyonu-2018-2019

·        Kongre organize komite üyesi - 1st International Animal Nutrition Congress-Kongre Organize Komitesi. 2016.

·        Kongre organize ve bilimsel komite üyesi – 2nd International Animal Nutrition Congress-Kongre Organize Komitesi. 2018.

·        Kongre organize komite üyesi – 13th International Feed Congress and Exhibition-TUYEM -Kongre Organize Komitesi. 2018.

·        Yönetim Kurulu Üyesi:Hayvan Besleme Bilim Derneği, 2017-Devam

·        Yönetim Kurulu Başkanı- HayBest A.Ş., 2015-Devam

·        Doktora tezi yürütücülüğü: 22

·        Kongre organize komite üyesi – 3rd International Animal Nutrition Congress-Kongre Organizasyon Komitesi. 2020.

·        Kongre organize komite üyesi – 14th International Feed Congress and Exhibition-TUYEM -Kongre Organize Komitesi. 2020.

·        Üye: WPSA (World’s Poultry Science Association) üyesi – 1988 – Devam

·        Üye: Hayvan Besleme Bilim Derneği Üyesi -  2001 – Devam

·        Üye: Veteriner Tavukçuluk Derneği – 2003 – Devam

·        Danışman: Integro Gıda San ve Tic A.Ş.- 2007-2012

·        Danışman: Tolsa SA : 2013-2015

 

 

 

 

Kurslar

·        İstatistik Kursu: TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen İSTATİSTİK LİSANS YAZ OKULU Kurs Belgesi, 21 Eylül-2 Ekim 1987.

 

 

    

Ödüller:

·        Üçüncülük Ödülü (2012): Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Hero Baby işbirliğiyle düzenlenen 5. Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış En İyi Bilimsel Çalışmalar Ödülü Yarışması Ödül Kazanan Yayın: Yalçın SS, Güçer Ş, Yalçın S, Onbaşılar İ, Kale G, Coşkun T (2011). Effects of probiotics on nonalcoholic fatty liver disease in broilers. Rev. Med Vet. 162: 371-376.    

·        Birincilik Ödülü (2018): Best Presentation:  Yalçın Sakine, Burçak E, Onbaşılar İ, Ramay MS, Pirpanahi M (2018).Effects of sepiolite supplementation to dairy concentrate on pellet quality characteristics. 8th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA2018). 26-28.07.2018, National University of Singapore, Singapore. (Sözlü sunum).


ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

 

1.      Yalçın, Sakine (1985). Kanatlı karma yemleri ile yem hammaddelerinde metabolik enerji tayini, Ankara Univ Vet Fak Derg,  32(2): 269-279 (Yüksek Lisans Tezi).

2.      Yalçın, Sakine (1989). Fitin şeklinde bağlı fosforun yumurta tavuklarında kullanılma olanaklarının araştırılması, Doğa TU Vet. ve Hay. D. C., 13(3): 233-245 (Doktora Tezi).

3.      Ergün, A., Çolpan, İ. ve Yalçın, Sakine (1985). Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan jansiyan morunun yem tüketimi, yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 32(2): 386-400.

4.      Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Çetin, O. ve Gündoğdu, N. (1986).Farklı düzeylerde zeolit içeren rasyonların merinos kuzularında besi performansı, karkas özellikleri ile kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi, Doğa Bilim Derg.,D1  10(1): 32-44.

5.      Ergün, A., Çolpan, İ., Kutsal, O. ve Yalçın, Sakine (1986). Etlik melez piliç karma yemlerinde fiğ proteininden yararlanma olanaklarının araştırılması, Doğa Tr. Vet. ve Hay. D.C., 10(2): 144-152.

6.      Tuncer, Ş.D. ve Yalçın, Sakine (1986). Türkiye'de üretilen pamuk tohumu küspelerinde gosipol düzeylerinin tesbit edilmesi üzerinde bir araştırma, S.Ü. Vet. Fak. Derg., 2(1): 125-134.

7.      Çolpan, İ. ve Yalçın, Sakine (1986). Zeolit içeren rasyonların erkek merinos kuzularında yapağı özelliklerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 33(2): 262-272.

8.      Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Dikicioğlu, T. ve Yıldız, S. (1987). Fiğin yumurta tavuğu rasyonlarında değerlendirilmesi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 34(3): 449-466.

9.      Yalçın, Sakine, Ergün, A., Çolpan, İ. ve Küçükersan, K. (1987). Zeolitin yumurta tavukları üzerindeki etkileri, L.H.A.E.D., 27(1-4): 28-49.

10.   Yalçın, Sakine, Çolpan, İ. ve Ergün, A. (1988). Kuzu rasyonlarına ilave edilen zeolitin besin maddeleri sindirimi ile bazı kan metabolitleri üzerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 35(1): 80-92.

11.   Çolpan, İ., Arıtürk, E., Ergün, A., Yalçın, Sakine ve Delice, E.S. (1989). Farklı protein düzeylerindeki rasyonların genç Ankara keçilerinde canlı ağırlık artışı, tiftik verimi ve tiftik kalitesi üzerine etkisi, Doğa TU Vet. ve Hay. D.C., 13(3) : 222-232.

12.   Yalçın, Sakine,  Ergün, A., Çolpan, İ. ve Şehu, A. (1990). Yumurta tavuğu rasyonlarında fındık içi kabuğunun kullanılma olanaklarının araştırılması,   Ankara Univ Vet Fak Derg, 37(3): 485-498.

13.   Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Yıldız, S. ve Önol, A.G. (1991). Burçağın yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılma olanaklarının araştırılması, Doğa Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 15(2): 148-163.

14.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Çolpan, İ., Küçükersan, K. ve Dikicioğlu, T. (1991). Yumurta tavuğu rasyonlarında mercimek artığının kullanılma olanaklarının araştırılması, Doğa Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 15(2): 177-192.

15.   Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Ergün, A. ve Önol, A.G. (1991). Merinos kuzularında monensinin besi performansı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 38(1-2): 1-8.

16.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine ve Küçükersan, K. (1991). Fındık içi kabuğu ile beslemenin erkek merinos kuzularında et kalitesi üzerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 38(1-2): 118-125.

17.   Yalçın, Sakine, Ergün, A. ve Çolpan, İ. (1992). Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan betainin yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 39(1-2): 325-335.

18.   Yalçın, Sakine, Koçak, D., Önol, A.G., Şehu, A. ve Akdeniz,C.(1992). Ekmek mayasının erkek toklularda besi performansı ve bazı rumen metabolitleri üzerine etkisi, L.H.A.E.D., 32(1-4): 40-50.

19.   Yalçın, Sakine, Çetinkaya, N. ve Şehu, A. (1992). Ruminal degradation characteristics of lentil by-products, Ankara Univ Vet Fak Derg, 39(3):404-413.

20.   Ünal,S., Ergün, A., Yalçın, Sakine ve Özcan, İ. (1993).Farklı protein-enerji düzeylerini içeren rasyonların broyler anaçlarında döl verim özelliklerine etkileri, Doğa-Tr.J. of  Veterinary and Animal Sciences, 17(4): 327-331.

21.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Ünal, S. ve  Yalçın, S. (1993). Farklı protein-enerji düzeylerini içeren rasyonların broyler anaçlarında verim özelliklerine etkileri, Doğa- Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 17(2): 127-131.

22.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Koçak, D. ve Özcan, İ.(1993). Ekmek mayasının broyler rasyonlarında protein kaynağı olarak kullanılması, Doğa Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 17(4): 305-309.

23.   Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ. ve Muğlalı, H. (1993). Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan Kemzyme Dry'ın yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri,  Ankara Univ Vet Fak Derg, 40(3):371-378.

24.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine and Koçak, D. (1993). Effect of dietary baker's yeast on meat quality of brolier chicks, Ankara Univ Vet Fak Derg, 40(4): 577-585.

25.   Yalçın, Sakine and Önol, A.G. (1994). True metabolisable energy values of some feedingstuffs, British Poultry Sci., 35(1):119-122.

26.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G. and Ergün, A. (1994). Estimation of metabolizable energy values of some feedstuffs for poultry,  Doğa Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 18(3): 139-145.

27.   Şehu, A., Yalçın, Sakine (1994). Bazı Kaba Yemlerin Rumende Parçalanma Özelliklerinden Yararlanarak Kuzularda Kuru Madde Tüketimi ve Canlı Ağırlık Artışının Belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41 (3-4): 395-408.

28.   Yalçın, Sakine, Küçükersan, K. ve Küçükersan, S. (1995). Besi kuzularının rasyonlarına katılan monensinin bazı kan ve rumen sıvısı metabolitlerine etkisi, Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 19(4): 297-302.

29.   Önol, A.G. ve Yalçın, Sakine (1995). Ekmek mayasının yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılması, Ankara Univ Vet Fak Derg, 42(2):161-167.

30.   Yalçın, S., Doğruer,Y. ve Yalçın, Sakine (1995). Kurbağa etinin mikrobiyolojik kalitesi ve kimyasal bileşimi. Hay. Araş. Derg., 5(1-2):39-40. 

31.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G. ve Salmanoğlu, B. (1995). Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan ekmek mayasının bazı kan parametrelerine etkisi, Hay. Araş. Derg., 5(1-2):55-58.

32.   Yalçın, S., Doğruer,Y. ve Yalçın, Sakine (1995). Kara salyangozu etinin mikrobiyolojik kalitesi ve kimyasal bileşimi, Veterinarium, 6(1-2):50-52.

33.   Şehu, A., Yalçın, Sakine ve Kaya, I. (1996). Bıldırcın rasyonlarına katılan fındık küspesinin büyüme ve karkas randımanı üzerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 43(2): 163-168.

34.   Şehu, A., Yalçın, Sakine ve Karakaş, F. (1996). Bıldırcın rasyonlarına katılan burçağın (Vicia ervilia L. Willd) büyüme, karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43(3): 271-276.

35.   Şehu, A., Yalçın, Sakine ve Önol, A.G. (1996). Bazı buğdaygil samanlarının in vivo sindirilme dereceleri ve rumende parçalanma özellikleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43 (4):469-477.

36.   Şehu, A., Yalçın, Sakine ve Karakaş, F. (1997). Bıldırcın rasyonlarına katılan ekmek mayasının büyüme ve karkas randımanına etkisi, Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 21: 221-226.

37.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ. ve Kocaoğlu, B.(1997). Bıldırcın besisinde laktik asit kullanımı. Ankara Univ Vet Fak Derg, 44(2-3):169-181.

38.   Yalçın, Sakine, Şehu, A.ve Kaya, İ. (1998). Bıldırcın rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) büyüme, karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi, Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22: 37-42.

39.   Şehu, A., Yalçın, Sakine, Önol, A.G. ve Koçak, D. (1998). Kaba yemlerin bazı özelliklerinden yararlanarak kuzularda kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22: 475-483.

40.   Yalçın, Sakine, Şehu, A. ve Karakaş, F. (1998). Ayçiçeği küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22: 503-509.

41.   Önol, A.G., Yalçın, Sakine, Yaşar, S. ve Şehu, A. (1998). Effects of supplementation of yeast, molasses and barley to barley straw diets on the intake, digestibility and ruminal fermentation in sheep. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22:437-441.

42.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Önol, A.G.(1998). Straw degradability as a predictor of intake and growth rate in sheep. J.Brit.Soc.Anim.Sci., 67:485-490.

43.   Önol, A.G., Yalçın, Sakine, Yaşar, S. ve Şehu, A. (1998). Effects of supplementation of yeast, molasses and barley to barley straw diets on the intake, digestibility and ruminal fermentation in sheep. J.Anim. Physiol. Anim. Nutr. 80: 70-75.

44.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Çetinkaya, N. (1998). Fındık küspesi ve fındık içi kabuğunun rumende parçalanma özellikleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 45(1): 115-122.

45.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Çetinkaya, N. (1999). Şeker pancarı tohumu ve temizleme kalıntılarının rumende parçalanma özellikleri. Lalahan Hay.Arş.Ens.Der., 39(2): 17-24.

46.   Yalçın, Sakine, Kahraman, Z., Gürdoğan, T., Dedeoğlu, H.E., Kocaoğlu, B. (2000). Ayçiçeği küspesi kapsayan yumurta tavuğu rasyonlarında enzim ve probiyotik kullanımı. 1-Verim üzerine etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 2(1): 25-32.

47.   Yalçın, Sakine, Kahraman, Z., Yalçın, S., Dedeoğlu, H.E. (2000). Ayçiçeği küspesi kapsayan yumurta tavuğu rasyonlarında enzim ve probiyotik kullanımı. 2-Yumurta kalitesi üzerine etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 2(2): 19-24.

48.   Ergün, A., Yalçın, Sakine, Saçaklı, P. (2000). Broyler rasyonlarında probiyotik ve zinc bacitracin kullanımı, Ankara Univ Vet Fak Derg, 47 (3): 271-280.

49.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Şehu, A., Onbaşılar, İ. (2000). Bıldırcın besisinde enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması, Ankara Univ Vet Fak Derg, 47 (3): 351-360.

50.   Kaya, İ., Yalçın, Sakine (2000). Kuzu konsantre yemlerine farklı oranlarda katılan adi fiğin besi performansı, sindirilme derecesi ile bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi, Turk J Vet Anim Sci, 24 (4): 307-316.

51.   Yalçın, Sakine, Hacıoğlu, E., Gürdoğan, T., Oğuz, N., Onbaşılar, İ. (2001). Tavşan rasyonlarında selüloz kaynağı olarak kavak talaşının kullanımı, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 3(1): 47-52.

52.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Oğuz, F., Oğuz, N. (2001). Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 48(2):147-152.

53.   Önol, A.G., Yalçın, Sakine, Şehu, A. (2001). Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 48(3):223-229.

54.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Ergün, A., Kaya, İ. (2001). Fındık küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi, Lalahan Hay.Arş.Ens.Der., 41(2):79-87.

55.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ.,Güçlü, B., İmece, E. (2002). Bıldırcın besisinde enzim ve avoparsin kullanımı, Ankara Univ Vet Fak Derg, 49(1):59-65.

56.   Yalçın, Sakine, Güçlü, B.K., Oğuz, F.K., Yalçın, S. (2002). Yumurta tavuğu rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması, Ankara Univ Vet Fak Derg, 49(2): 135-141.

57.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Güçlü, B., Onbaşılar, İ., Sarifakioğulları, K. (2002). Ayçiçeği küspesinin tannik asit ve lignosülfonat ile muamelesinin koçlarda besin madde sindirilme derecesi ve rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisi, Turk J Vet Anim Sci, 26(4): 805-813.

58.   Şehu, A.,  Yalçın, Sakine, Önol, A.G. (2002). Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 49(3): 219-223.

59.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Onbaşılar, E.E., Şahin, T. (2003). Broyler rasyonlarına humat ve probiyotik ilavesinin performans üzerine etkileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 50(3): 239-244.

60.   Yalçın, Sakine, Tuncer, İ., Yalçın, S., Onbaşılar, E.E. (2003). The use of different levels of common vetch seed (Vicia sativa L.)  in diets for fattening rabbits, Livestock Production Science, 84:93-97.

61.   Özçelik, H., Yalçın, Sakine (2004). Broyler rasyonlarında L-karnitin ve sodyum humat kullanımı, Ankara Univ Vet Fak Derg, 51: 63-69.

62.   Güçlü, B.K., Yalçın, Sakine (2004). Pamuk tohumu küspesinin tannik asit ve lignosülfonat ile muamelesinin koçlarda bazı besin maddelerinin sindirilme derecesi ve rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisi, Ankara Univ Vet Fak Derg, 51: 55-62.

63.   Yalçın, Sakine, Kahraman, Z., Yalçın, S., Yalçın, S.S., Dedeoğlu, H.E. (2004). The effects of supplementary iodine on the performance and egg traits of laying hens, British Poultry Science, 45(4): 499-503.

64.   Oğuz, N., Yalçın, Sakine (2005). Tavşan rasyonlarında ekmek mayası kullanımının besi performansı ve besin madde sindirilme derecesi üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 52(1): 57-61.

65.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Erol, H., Yalçın, S., Özsoy, B. (2005). The usage of L-carnitine and humate in laying quail diets. Acta Veterinaria Hungarica, 53(3): 361-370.

66.   Yalçın, S., Oğuz, F., Yalçın, Sakine (2005). Effect of dietary hazelnut meal supplementation on the meat composition of quails. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29: 1285-1290.

67.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar, E.E., Reisli, Z., Yalçın, S. (2006). Effect of garlic powder on the performance, egg traits and blood parameters of laying hens. J. Sci. Food Agric., 86: 1336-1339.

68.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Özsoy, B., Yalçın, S., Erol, H., Onbaşılar, İ. (2006). The effects of dietary supplementation of L-carnitine and humic substances on performance, egg traits and blood parameters in laying hens. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 19 (10): 1478-1483.

69.   Yalçın, Sakine, Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Erol, H. (2007). Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 54:127-132.

70.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ., Şehu, A., Yalçın, S. (2007). The effects of dietary garlic powder on the performance, egg traits and blood serum cholesterol of laying quails. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 20(6):944-947.

71.   Çakır, S., Yalçın, Sakine (2007). Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers. Revue de Médecine Vétérinaire, 158(6):291-296.

72.   Yalçın, Sakine, Özsoy, B., Erol, H., Yalçın, S. (2008). Yeast culture supplementation to laying hen diets containing either soybean meal or sunflower seed meal and its effect on the performance, egg quality traits and blood chemistry. Journal of Applied Poultry Research, 17:229-236.

73.   Yalçın, Sakine., Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ., Yalçın, S. (2008). Effects of the usage of dried brewing yeast in the diets on the performance, egg traits and blood parameters in quails. Animal, 2(12): 1780-1785.

74.   Yalçın, Sakine, Özsoy, B., Cengiz, Ö, Bülbül, T. (2008). Effects of dietary L-carnitine supplementation on growth performance and some biochemical parameters in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Revue de Médecine Vétérinaire, 159 (10):502-507.

75.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2008). The effects of dietary supplementation of probiotic and anticoccidial additives on performance and blood parameters in growing rabbits. Revue de Médecine Vétérinaire, 159 (11):570-574.  

76.   Yalçın, Sakine, Oğuz, F., Güçlü, B., Yalçın, S. (2009). Effects of dietary dried baker’s yeast on the performance, egg traits and blood parametrs in laying quails. Tropical Animal Health and Production, 41: 5-10.

77.   Erol, H., Yalçın, Sakine (2009). Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 56: 275-281.

78.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Erol, H., Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Çakır, S. (2009). Effects of dietary black cumin seed (Nigella sativa L.) on performance, egg traits, egg cholesterol content and egg yolk fatty acid composition in laying hens. J Sci Food Agric 89: 1737-1742.

79.   Erol, H., Yalçın, Sakine, Midilli, M., Yalçın, S. (2009). The effects of dietary glycerol on growth and laying performance, egg traits and some blood biochemical parameters in quails. Revue Med Vet, 160: 469-476.

80.   Yalçın, Sakine, Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ., Yalçın, S., Üner, A. (2010). Effects of glycerol on performance, egg traits, some blood parameters and antibody production to SRBC of laying hens. Livestock Science 129: 129-134.

81.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Çakın, K., Eltan, Ö., Dağaşan, L. (2010). Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg traits, egg cholesterol content, egg yolk fatty acid composition and humoral immune response of laying hens. J Sci Food Agric, 90:1695-1701.

82.   Yalçın, Sakine, Eltan, Ö., Karslı, M.A., Yalçın, S. (2010). The nutritive value of modified dried vinasse (ProMass) and its effects on growth performance, carcass characteristics and some blood biochemical parameters in steers. Revue Med Vet, 161:245-252.

83.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine (2011). Broyler hindi rasyonlarına maya kültürü ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 58: 117-122.

84.   Yalçın, S.S., Güçer, Ş., Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ., Kale, G., Coşkun, T. (2011). Effects of probiotic (Primalac 454) on non-alcoholic fatty liver disease in broilers. Revue Med Vet, 162:371-376. 

85.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Can, P., Gürdal, A.O., Bağcı, C., Eltan, Ö. (2011). The nutritive value of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) and its effect on milk yield, milk composition and some blood parameters of dairy cows. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 24: 1377-1385.

86.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Uzunoğlu, K., Duyum, H.M., Eltan, Ö. (2012). Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) and black cumin seed (Nigella sativa L.) on performance, egg traits, some blood parameters and antibody production of laying hens. Livestock Science, 145:13-20.  

87.   Eser, H., Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Şehu, A. (2012). Effects of sepiolite usage in broiler diets on performance, carcass traits and some blood parameters. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18(2): 313-318.

88.   Yalçın, Sakine, Eser, H., Yalçın, S., Cengiz, S., Eltan, Ö. (2013). Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) on performance, carcass and gut characteristics, blood profile and antibody production to SRBC in broilers. Journal of Applied Poultry Research, 22: 55-61.  

89.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine, Erdoğan, Z., Cantekin, Z., Aksu, T. (2013). Effects of dietary live yeast culture on fattening performance on some blood and rumen fluid parameters in goats. Revue Med Vet, 164: 263-271. 

90.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Onbaşılar, İ., Eser, H., Şahin, A. (2014). Effects of dietary yeast cell wall (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg traits, egg cholesterol content, egg yolk fatty acid composition and humoral immune response of laying hens. Ankara Univ Vet Fak Derg, 61: 289-294.

91.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Eser, H., Şahin, A., Yalçın, S.S., Güçer,Ş. (2014). Effects of dietary yeast cell wall on performance, carcass characteristics, antibody production and histopathological changes in broilers. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 20: 757-764.

92.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Şahin, A., Duyum, H.M., Çalık, A., Gümüş, H. (2015). Effects of dietary inactive yeast and live yeast on performance, egg quality traits, some blood parameters and antibody production to SRBC of laying hens. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 21(3): 345-350.

93.   Yalçın, Sakine, Eser, H., Onbaşılar, İ., Yalçın,S., Karakaş Oğuz, F. (2016). Effects of dietary sepiolite on performance, egg quality and some blood parameters in laying hens. Ankara Univ Vet Fak Derg, 63, 25-29.

94.   Yalçın, Sakine, Yalçın S. (2016). Düşük kolesterol içerikli hayvansal ürünlerin üretimine beslenmenin etkisi. Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Sayısı, 3: 45-60. 

95.   Burçak E, Yalçın Sakine (2016). Sepiyolitin özellikleri ve hayvan beslemede kullanılması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg., 56: 78-86.

96.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Gebeş, E.S., Şahin, A., Duyum, H.M., Escribano, F., Ceylan, A. (2017). Sepiolite as a feed supplement for broilers. Applied Clay Science, 148:95-102.    

97.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar İ, Gebeş ES, Ramay MS, Güntürkün OB. (2017). Effects of sepiolite usage in the manufacturing of pellet concentrate feeds for dairy cattle and fattening cattle on some production parameters and pellet quality characteristics. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017, 57(1): 39-43.   

98.   Başer, Ö, Yalçın, Sakine (2017). Determination of some quality characteristics in pet foods. Ankara Univ Vet Fak Derg, 64:21-24.

99.   Güven, A., Yalçın, Sakine (2017). Effects of dietary yeast autolysate on performance, some blood parameters and lysozyme activity in rainbow trout (Onconhynchus mykiss). Ankara Univ Vet Fak Derg, 64: 177-182.

100.         Yalçın Sakine, Çıvracı S, Burçak E, Onbaşılar İ. (2018). Effects of usage of sepiolite in layer diet on pellet quality and pellet production parameters. Kocatepe Vet J., 11(2): 134-139.

101.         Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Escribano F, Ramay MS, Pirpanahi M. (2018). Broyler büyütme yeminde sepiyolitin su ile birlikte kullanımının pelet kalitesi ve üretim parametreleri üzerine etkisi. Vet Hekim Der Derg 89 (1). 25-31.

102.         Burçak, E, Yalçın Sakine (2018). Effects of dietary sepiolite usage on performance, carcass characteristics, blood parameters and rumen fluid metabolites in Merino cross breed lambs. Applied Clay Science, 163: 291-298.

103.         Çalık A, Yalçın Sakine, Küçükersan S, Saçaklı P, Yıldız G, Ramay MS, Ahlat O, Erbay Elibol FK, Taban S (2019). Effects of calcium soaps os animal fats on performance, abdominal fat fatty acid composition, bone biomechanical properties and tibia mineral concentration of broilers. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25: 61-70.

104.         Yalçın Sakine, Burçak E, Onbaşılar İ, Ramay MS, Gebeş ES, Pirpanahi M (2019). Improvement in pellet production parameters and pellet quality characteristics with sepiolite supplementation in dairy cattle concentrate. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25: 119-123.

105.         Yalçın Sakine, Burçak E, Onbaşılar İ, Ramay MS, Pirpanahi M (2019). Effects of sepiolite supplementation to dairy concentrate on pellet quality characteristics. Journal of Advanced Agricultural Technologies 6(1): 57-60.

106.         Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Eser H, Buğdaycı KE, Şehu A (2019). Effects of granite grit supplementation to broiler diets on performance and carcass characteristics. Journal of Advanced Agricultural Technologies 6(1): 65-68.

107.         Eser H, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Burçak E, Yalçın S. (2019). Effects of grit supplementation to diets containing maize and barley as cereal grains on performance and slaughter characteristics in broilers. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25(5): 683-688.

108.         Uzunoğlu K, Yalçın Sakine (2019). Effects of dietary supplementation of betaine and sepiolite on performance and intestinal health in broilers. Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 221-229.

109.         Ramay MS, Yalçın Sakine (2019). Effects of supplemental pine needles powder (Pinus brutia) on growth performance, breast meat composition, and antioxidant status in broilers fed linseed oil-based diets. Poultry Science, 2020: 99, 479-486.

110.         Yalçın, Sakine, Karakan, T., Ramay MS, Sarıcan İ (2020). Effects of supplementation of sepiolite and humate to beef cattle concentrate on pellet quality characteristics. Ankara Univ Vet Fak Derg, 67, 81-86.

111.         Yalçın Sakine, Eser H, Onbaşılar İ, Yalçın S (2020). Effects of dried thyme (Thymus vulgaris L.) leaves on performance, some egg quality traits and immunity in laying hens. Ankara Univ Vet Fak Derg, 67, Basımda.

   

DERLEMELER

 

1.      Ergün, A, Yalçın, Sakine (1986). Yumurta üretimi için seçim, Roche-Damla Derg., 3: 1-8.

2.      Ergün, A., Yalçın, Sakine (1986). Etlik piliçler ve yumurtalar için doğal pigmentler, Dörtmevsim, 2(12): 10-12.

3.      Arıtürk, E., Ergün, A., Yalçın, Sakine (1986). Tavuk ile çevre ısısı arasındaki ilişki, L.H.A.E.D., 26(1-4): 45-52.

4.      Yalçın, Sakine (1989).Buzağı Beslenmesi-I, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derg., 1(1): 21-22.

5.      Yalçın, Sakine (1989). Buzağı Beslenmesi-II, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derg., 1(2): 22-26.

6.      Yalçın, Sakine (1995). Kanatlı rasyonlarında betain kullanımı, Farmavet Bülten; Nisan 1995, 1 (5): 7-8.

7.      Kocaoğlu, B., Yalçın, Sakine (1996). Tanenler ve hayvan beslemedeki önemi, Yem Magazin, Ağustos 1996: 39-45.

8.      Yalçın, Sakine, Çiftçi, İ.(1996). Yemlik yağlar ve özellikleri, Yem Magazin, Aralık l996: 41-46.

9.      Yalçın, Sakine, Çiftçi, İ., Önol, A.G., Yılmaz, A.(1996). Yem katkı maddelerinde gelişmeler, Agro Tech-Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Haber Araştırma Dergisi, Mayıs 1996, 1(10):36-50.

10.   Yalçın, Sakine, Djeddi, A.N.(l997). Metiyonin ve hayvan beslemedeki önemi, Yem Magazin, Aralık 1997: 21-25.

11.   Kocaoğlu, B., Yalçın, Sakine (1998). Kolin ve beslemedeki önemi, Yem Magazin, Ağustos 1998: 38-46.

12.   Kaya, İ. ve Yalçın, Sakine (1999). Baklagil tane yemleri ve ruminant rasyonlarında kullanımı, Lalahan Hay.Arş.Ens.Der., 39(1): 101-114.

13.   Yalçın, Sakine (2000). Genetik olarak değiştirilmiş ürünler ve yem sanayii, Yem Magazin, Eylül-Aralık 2000, 8(26): 40-45.

14.   Yalçın, Sakine (2000). Probiyotikler, Katkı, Aralık 2000, 3(10): 6-7.

15.   Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ. (2001). Dane yem olarak adi fiğin kanatlı ve ruminant rasyonlarında kullanımı, Yem Magazin, 27:37-43.

16.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine (2003). L-Karnitinin at beslemede kullanımı, Veterinarium, 14(1): 97-103.

17.   Çakır, S., Yalçın, Sakine (2004). Yumurta kolesterol düzeyine etki eden faktörler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 44(1): 51-63.

18.   Erol, H., Yalçın, Sakine (2004). Lifli Maddeler ve Kanatlı Beslemede Önemi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 14(1-2): 96-102

19.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2005). Besi Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri. Yem Magazin, 40: 47-54.

20.   Yalçın, Sakine, Çakır, S. (2005). Toksik maddelerin Kontrolü. Yem Magazin, Mart 2005, 39: 35-42.

21.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2006). Yönetmelikler ve piyasası açısından yemlerde GMO'lar. Yem Magazin, Haziran 2006, 44: 56-61.

22.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2006). HACCP Yaklaşımı ve İzlenebilirlik Sistemlerinin Yem Fabrikasında Uygulanması. Yem Magazin, Haziran 2006, 44: 114-118.

23.   Çakır, S., Yalçın, Sakine (2006). Mikroorganizmaların Beslenmesi Verimi Artırır. Yem Magazin, Mart 2008, 50: 43-46.

24.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2008). Kurutulmuş Damıtma Daneleri (DDG) ve Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Danelerinin (DDGS) Süt ve Besi Sığırlarında Kullanımı. Yem Magazin, 49: 47-54.

25.   Özçelik, H., Yalçın, Sakine (2009). Broyler rasyonlarında karnitin kullanımı. Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara.

26.   Uzunoğlu, K., Yalçın, Sakine (2010). Mikro Besin Maddelerinin Kanatlı Beslemedeki Önemi. Yem Magazin, Aralık 2009, 56: 55-58.

27.   Şahin, A., Yalçın, Sakine (2010). Fonksiyonel Yumurta: Tanım ve Özellikleri. Yem Magazin, Mart 2010, 57: 40-42.

28.   Yalçın, Sakine, Uzunoğlu, K. (2010). Canlı mikrobiyel ürünler (DFM) ruminantlarda performansı arttırmaktadır. Yem Magazin, Aralık 2010, 59: 40-49.

29.   Çalık, A., Yalçın, Sakine (2011). Kolinin Kanatlı rasyonlarındaki anahtar rolü. Yem Magazin, Mart 2011,60: 74-79.

30.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine (2011). Maya kültürü kullanımı süt ineği performansını artırmaktadır. Yem Magazin, Haziran 2011, 61: 39-42.

31.   Duyum, H.M., Yalçın, Sakine (2011). Mannanoligosakkarit (MOS) seçiminde bilinmesi gereken özellikler. Yem Magazin, Haziran 2011, 61: 54-58.

32.   Yalçın, Sakine, Gebeş, E.S. (2011). Süt ineği rasyon formülasyonlarında gelişmeler. Yem Magazin, Aralık 2011, 62: 23-30.

33.   Çalık, A., Yalçın, Sakine (2011). Canlı maya rumen fonksiyonlarını ve süt verimini desteklemektedir. Yem Magazin, Aralık 2011, 62: 43-47.

34.   Yalçın, Sakine, Elmalı, D.A. (2011). Mikotoksinlerin karşılıklı etkileşimi. Yem Magazin, Aralık 2011, 62: 56-58.

35.   Yalçın, Sakine, Gebeş, E.S. (2012). Ruminant rasyonlarında sarsaponin kullanımı. Yem Magazin, Mart 2012, 63: 35-38.

36.   Yalçın, Sakine, Hürbağ, M. (2012). TMR denetimlerinin önemi. Yem Magazin, Mart 2012, 63: 39-42.

37.   Uzunoğlu, K., Yalçın, Sakine (2012). Kanatlı beslemede betainin önemi. Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara, 10(2): 10-20.    

38.   Yalçın, Sakine, Çalık, A. (2013). Gliserolün Kanatlı Beslemede Kullanımı. Yem Magazin, Eylül-Aralık 2012, 65: 29-38.

39.   Aktolgalı, A., Yalçın, Sakine (2013). Süt sığırlarının sıcak stresinde beslenmesi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 12 (3-4): 68-77.

40.   Burçak, E., Yalçın, Sakine (2013). Buzağı beslemede probiyotiklerin kullanımı. Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi, 53: 101-114.,

41.   Yalçın, Sakine (2014). Zeolitlerin Özellikleri ve Kanatlı Sektöründe Önemi. Yumurta Haber Bülteni, 18: 14-17.

42.   Uzunoğlu, K., Yalçın, Sakine (2014). Süt ineği rasyonlarında esansiyel yağ asitleri kullanılmasının döl verimi üzerine etkileri. Yem Magazin, Mart 2014, 69: 31-40.

43.   Uzunoğlu, K., Yalçın, Sakine (2014).Sepiyolitin kanatlı beslemede kullanımı. Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara, 12(4): 8-16.

44.   Yalçın, Sakine, Burçak E. (2014). Sepiyolit özellikleri ve hayvan beslemede kullanılması. Yem Magazin, 22(71). 39-48.

45.   Yalçın, Sakine (2015).Sepiyolitin özellikleri ve kanatlı beslemede önemi. Yumurta Haber Bülteni, 24: 10-13.

46.   Yalçın, Sakine, Ramay, M.S. (2015). Antinütrisyonel Faktörlerin Hayvan Performansı ve Sağlığı Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Sayı, 1(1): 19-31.

47.   Yalçın, Sakine, Karakan, T., Ramay, M.S., Pirpanahi, M. (2019). Alternatif protein kaynağı olarak ketencik: Özellikleri ve hayvan beslemede kullanımı. 84 (1): Yem Magazin, 45-54.

 

 

 

TEBLİĞLER

 

1.      Çolpan, İ., Yalçın, Sakine (1987). Zeolitin kuzu rasyonlarında kullanılması, S.Ü. Vet.Fak. Koyun Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Sempozyumu,11-12 Mayıs 1987, Konya, S.Ü.Vet.Fak. Koyun Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Sempozyumu, sayfa: 103-104.

2.      Çetinkaya, N., Yalçın, Sakine, Bakioğlu, T., Ulutürk, S. (1990).Tavuk gübresi ve soya fasulyesinin rumende net uçucu yağ asit üretim hızı üzerine etkilerinin incelenmesi, I. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 13-15 Eylül 1990, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu I. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildiri Özetleri, sayfa: 10.

3.      Yalçın, Sakine, Çetinkaya, N., Ergün, A. (1990). Ankara keçilerinde tavuk gübresi ve soya fasulyesi küspesinin rumende mikrobiyel protein sentezlenme verimliliğine olan etkilerinin karşılaştırılması, I. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 13-15 Eylül 1990, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu I. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildiri Özetleri, sayfa: 42.

4.      Ergün, A.,  Çolpan, İ., Kutsal, O., Yalçın, Sakine (1991).Utilization of vetch seeds (vicia sativa) in broiler rations, 20th Arab Veterinary Medical Congress, 2-6 March 1991, Cairo, J. Egyptian Veterinary Medical Association, 51(1-2): 43-50.

5.      Yalçın, Sakine, Ergün, A., Çolpan, İ., Küçükersan, K., Dikicioğlu, T.(1991). Utilization of lentil by-products in laying hens, 20th Arab Veterinary Medical Congress, 2-6 March 1991, Cairo, J. Egyptian Veterinary Medical Association, 51(1-2): 91-96.

6.      Çetinkaya, N., Özcan, H., Yalçın, Sakine (1991). Effect of poultry manure on rumen fermentation in Angora goat, International Symposium on Nuclear and Related Techniques in Animal Production and Health, 15-19 April 1991, Vienna, IAEA-SM-318/39P, page: 153-155.

7.      Yalçın, Sakine, Ergün, A., Çolpan, İ. (1991). Baklagil dane yemlerinin kanatlı rasyonlarında kullanılma olanakları, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi'91, 22-25 Mayıs 1991, İstanbul, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi'91, sayfa: 182-194. 

8.      Yalçın, Sakine, Çetinkaya, N., Özcan, H., Şehu, A. (1991). Tavuk gübresi katkılı cibre silajının kimyasal yapısı ve rumende parçalanma özellikleri, 7. Kükem Kongresi, 16-18 Eylül 1991, Adana, Kükem Dergisi, 7. Kükem Kongresi özel sayısı, 14(2):128-129.

9.      Çolpan, İ., Arıtürk, E., Ergün, A., Yalçın, Sakine, Delice, E.S. (1992). The effects of different levels of protein on growth, mohair production, mohair quality and blood metabolites in young Angora goats, 25th International Congress on the History of Veterinary Medicine, 24-31 May 1992, Ankara, 150 Years of Veterinary Education 1842-1992, Abstracts, page: 109. Proceedings, page: 336-346.

10.   Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Yıldız, S., Önol, A.G. (1992). Utilization of wild vetch seed (vicia ervillia L. Wild) by laying hens, 25th International Congress on the History of Veterinary Medicine, 24-31 May 1992, Ankara, 150 Years of Veterinary Education 1842-1992, Abstracts, page: 110. Proceedings, page: 347-355.

11.   Offer, N.W., Yalçın, Sakine, Weir, J.(1993). The use of electrometric titration to investigate the efficacy of silage additives. Silage Research 1993 Proceedings of the 10th International Conference on Silage Research. Dublin. Ed. by P.O'Kiely, M. O'Connell and J. Murphy. Silage Research 1993. Dublin City University. Pp:48-49.

12.   Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Küçükersan, K., Önol, A., Yıldız, G. (1995). Zeolitin hayvan beslemede kullanılması üzerine çalışmalar, Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 25-27 Ekim 1995, Bursa, Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi Tebliğ Özetleri Kitabı, sayfa:40.

13.   Yalçın, Sakine, Çiftçi, İ., Önol, A.G., Yılmaz, A. (1996). Yem katkı maddelerinde gelişmeler. 3. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 1-2-3 Nisan 1996, Ankara,Yem Sanayicileri Birliği, sayfa:23-47.

14.   Şehu, A., Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Koçak, D. (1996). Kuzularda kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 25-27 Eylül 1996, Bursa.  Tebliğ Özetleri, sayfa: 48. Hayvancılık Sözlü Bildirileri, sayfa: 83-89.                             

15.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Yaşar, S., Şehu, A. (1997). Effect of different supplements on the intake, digestibility and ruminal fermentation of barley straw in sheep. European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN) Conference, Munich, 19-21.3.1997, ESVCN Conference, Abstracts, 1997, p.19.

16.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Kaya, I., Karakaş, F. (1997). Bıldırcın rasyonlarına katılan fiğ (Vicia sativa L.) ve burçağın (Vicia ervilia L. Willd) büyüme, karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs 1997, İstanbul, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, 1997, 358-367 (Poster).

17.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine (1997). Yumurta tavuğu rasyonlarında su ile işlem görmüş buğday ve arpa kullanımının yumurta kalitesi üzerine etkisi, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs 1997, İstanbul, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, 1997, 327-336 (Poster).

18.   Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Muğlalı, H.Ö. (1997). The effects of enzyme dry supplementation on egg production and egg quality in laying hen, XIth International Congress of the World Veterinary Poultry Association, 18-22 August, 1997, Budapest, Hungary, Abstracts, p: 345.

19.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Karakaş, F. (1998). Ayçiçeği küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi. 4. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 4-5 Mayıs 1998, Kapadokya,Yem Sanayicileri Birliği, (Poster)

20.   Şehu, A., Yalçın, Sakine, Kaya, I. (1998). Bıldırcın rasyonlarına katılan fındık küspesinin büyüme ve karkas randımanı üzerine etkisi, 4. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 4-5 Mayıs 1998, Kapadokya, Yem Sanayicileri Birliği, (Poster)

21.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Koçak, D. (1998). Broyler rasyonlarına katılan ekmek mayasının et kalitesi üzerine etkisi, 4. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 4-5 Mayıs 1998, Kapadokya, Yem Sanayicileri Birliği, (Poster)

22.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Şehu, A., Onbaşılar, İ.(1998).The usage of enzyme, probiotic and antibiotic in quail fattening. Proceedings. 2nd Annual Conference of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. page:5. 24-26 September. Vienna, Austria.

23.   Yalçın, S., Karakaş, F., Yalçın, Sakine (1998). Effect of dietary hazelnut meal supplementation on meat composition of quails. Proceedings. 2nd Annual Conference of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. page:88. 24-26 September. Vienna, Austria. (Poster)

24.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Çetinkaya, N. (1998). Fındık küspesi ve fındık içi kabuğunun rumende parçalanma özellikleri. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tebliğ Tam Metinler Kitabı, sayfa:377-382.

25.   Kaya, İ., Yalçın, Sakine (1998). Kuzu konsantre yemlerine farklı oranlarda katılan adi fiğin besi performansı, sindirilme derecesi ile bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tebliğ Tam Metinler Kitabı, sayfa: 371-376.

26.   Çetinkaya, N, Yalçın, Sakine, Şehu, A. (1998). Şeker pancarı tohumu ve temizleme kalıntılarının rumende parçalanma özellikleri. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tebliğ Tam Metinler Kitabı, sayfa: 383-387.

27.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine, Karakaş, F. (1998). Bazı hayvansal kaynaklı yem maddelerinin rumende parçalanma özellikleri. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tebliğ Tam Metinler Kitabı, sayfa: 388-393.

28.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine (1998). Depolamanın bıldırcın yumurtasının kalitesi üzerine etkisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya.

29.   Yalçın, Sakine, Kocaoğlu, B., Karakaş, F., Yalçın, S. (1998). The usage of enzyme, probiotic and antibiotic in laying hen rations. 1st Congress of Veterinarians of Bosnia and Herzegovina. Tuzla. Book of Abstracts, pp:135-137.

30.   Yalçın, Sakine, Önol, A.G. (1999). Ekmek mayasının broyler ve yumurta tavuğu rasyonlarında kullanımı. VIV Poultry Yutav '99, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-4-5-6/06/1999, İstanbul, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, 1999, 441-448 (Poster).

31.   Djeddi, A.G., Yalçın, Sakine (1999). Bıldırcın rasyonlarına katılan fiğin yumurta verimi ve kalitesi ile bazı kan parametrelerine etkisi. VIV Poultry Yutav '99, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-4-5-6/06/1999, İstanbul, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, 1999, 594-601  (Poster).

32.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine (2000). Yumurta tavuğu ve bıldırcın rasyonlarında enzim ve probiyotik kullanımının bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi. 5. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 1-2 Mayıs 2000, Antalya, Yem Sanayicileri Birliği (Poster), Kongre Kitabı, 180-185.

33.   Kılıç, A., Yalçın, Sakine, Yılmaz, A. (2000). Ruminant beslemede kaba yem kaynaklarında yapılabilecek iyileştirmeler. 5. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, 1-2 Mayıs 2000, Antalya, Yem Sanayicileri Birliği (Sözlü bildiri), Kongre Kitabı, 119-135.

34.   Kahraman, Z., Yalçın, Sakine, Dedeoğlu, H.E., Yalçın, S., Gürdoğan, T., Güçlü, B. (2000). Ayçiçeği küspesi kapsayan yumurta tavuğu rasyonlarında enzim ve probiyotik kullanımı. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 2000, 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Proceedings, sayfa: 88-94 (Sözlü bildiri).

35.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Şehu, A., Sarıfakıoğulları, K. (2000). Yumurta tavuğu rasyonlarında laktik asit kullanımının bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 2000, 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Proceedings, sayfa: 600-604 (Poster).

36.   Şehu, A., Yalçın, Sakine, Önol, A.G. (2000). Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara katılan virginiamycin'in bıldırcınlarda besi performansına etkisi. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 2000, 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Proceedings, sayfa: 73-79 (Sözlü bildiri).

37.   Önol, A.G., Yalçın, Sakine, Şehu, A. (2000). Bazı baklagil tanelerinde enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeylerine etkisi. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 2000, 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Proceedings, sayfa: 42-50 (Sözlü bildiri).

38.   Yalçın, Sakine, Şehu, A., Ergün, A., Kaya, İ. (2000). Fındık küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 2000, 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Proceedings, sayfa: 153-159 (Sözlü bildiri).

39.   Yalçın, Sakine, Kahraman, Z., Yalçın, S., Yalçın, S.S., Dedeoğlu, H., (2001). The effects of iodine supplementation of laying hen feed on the egg quality and egg iodine content. 9-12 September 2001. Kuşadası, Turkey. Proceedings of IX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products. 185-190.

40.   Buğdaycı, K.E., Yalçın, Sakine (2003). Effects of the L-carnitine supplementation to the rations containing different levels of energy on fattening performance and carcass yield of quails. 5th. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress. 8-10 May 2003. İstanbul (Sözlü)

41.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Onbaşılar, E.E., Selçuk, Z. (2004). Effects of dietary garlic powder on some egg traits and egg cholesterol content of laying hen and quail. XXII World's Poultry Congress. Book of Abstracts. June 8-13, 2004. İstanbul Convention and Exhibition Center. page:392 (Poster).

42.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ. (2004). The usage of L-carnitine and humates in laying hen and quail diets.  XXII World's Poultry Congress. Book of Abstracts. June 8-13, 2004. İstanbul Convention and Exhibition Center. page:530 (Poster).

43.   Yalçın, Sakine, Oğuz, M.N. (2004). The effect of bakers' yeast added to the rabbit rations on fattening performance, digestibility and nitrogen balance. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. Proceedings ESVCN 2004, page: 257, P38, (Poster).

44.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Onbaşılar, E.E., Güngör, T. (2004). Effects of enzyme supplementation to wheat based diets containing different levels of energy on performance and egg traits of laying hens. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. Proceedings ESVCN 2004, page: 166-167 (Poster).

45.   Yalçın, Sakine, Güçlü, B., Şehu, A., Onbaşılar, İ. (2004). The effects of tannic acid and lignosulfonate treatments of soybean meal on the digestibility and rumen degradability characteristics of some nutrients in rams. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. Proceedings ESVCN 2004, page: 192-194. (Poster)

46.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Ergün, A., Erol, H., Özsoy, B. (2004). Effects of dietary L-carnitine and humate on some egg traits and egg cholesterol content of laying quails. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. Proceedings ESVCN 2004, page: 249-252. (Poster)

47.   Yalçın, Sakine, Oğuz, F., Güçlü, B., Yalçın, S. (2004). The effect of dietary baker's yeast on the performance and egg traits of laying quails. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. Proceedings ESVCN 2004, page: 253-256. (Poster)

48.   Çakır, S., Yalçın, Sakine (2005). The Effects of Dietary L-Carnitine on the Performance and Immune Response of Broilers. 14th World Veterinary Poultry Congress. 25 August 2005. Session C, Hall 3. Abstract Book. Abstract No: O122-113. (Oral)

49.   Çakır, S., Yalçın, Sakine (2005). Farklı enerji düzeylerine sahip karma yemlere karnitin katılmasının broylerlerde performans, bazı kan parametreleri ve immun sistem üzerine etkisi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı: 205-212. (Sözlü)

50.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Erol, H., Yalçın, S., Özsoy, B. (2005). Bıldırcın yemlerinde L-karnitin ve humat kullanımının performans, yumurta kalitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı: 227-233 (Sözlü).

51.   Yalçın, Sakine, Özsoy, B., Cengiz, Ö., Bülbül, T. (2005). Bıldırcın yemlerinde L-karnitin kullanımının besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005 Adana, Tam Metinler Kitabı: 311-316 (Poster).

52.   Yalçın, Sakine, Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Erol, H. (2005). Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005 Adana, 270-276 (Poster).

53.   Yalçın, Sakine, Oğuz, F., Güçlü, B., Yalçın, S. (2005). Bıldırcın yemlerinde ekmek mayası kullanımının performans, yumurta kalitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005 Adana, Tam Metinler Kitabı: 277-281  (Poster).

54.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2005). Büyüme dönemindeki tavşan rasyonlarında probiyotik ve robenidin kullanımı. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı: 616-624 (Poster).

55.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Erol, H., Onbaşılar, İ., Buğdaycı, E. (2006). Effects of dietary mint on some egg traits and egg cholesterol content of laying hen. 5th International Symposium of IBNA, 28-29 September, 2006, National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition-IBNA, Baloteşti, Book of Abstracts, page: 10-11. (Oral)

56.   Yalçın, Sakine, Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ., Yalçın, S. (2006). The effects of dietary supplementation of brewers yeast on the performance, egg traits and blood parameters in laying quails. 5th International Symposium of IBNA, 28-29 September, 2006, National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition-IBNA, Baloteşti, Book of Abstracts, page: 12-13. (Oral)

57.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Eltan, Ö., Dağaşan, L. (2008). Effects of dietary supplementation of yeast autolysate on some egg traits, egg cholesterol content and egg fatty acid composition in laying hens. International Egg Symposium The Return of the Good Egg, 26-28 November 2008, İstanbul, Türkiye, Proceedings, 64-71. (Oral)

58.   Erol, H., Yalçın, Sakine, Midilli, M., Yalçın, S. (2008). Effects of dietary glycerol from biodiesel production on some egg traits, egg cholesterol content and egg fatty acid composition in laying quails.  International Egg Symposium The Return of the Good Egg, 26-28 November 2008, İstanbul, Türkiye, Proceedings, 209-216. (Poster with presentation)

59.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Erol, H., Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Çakır, S. (2008). The effects of black cumin seed (Nigella sativa L.) used in laying hen diets on some egg traits, egg cholesterol content and egg fatty acid composition. International Egg Symposium The Return of the Good Egg, 26-28 November 2008, İstanbul, Türkiye, Proceedings, 200-208. (Poster)

60.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S, Erol, H., Eltan, Ö. (2009). The effects of dietary supplementation of yeast autolysate on the performance and carcass traits in broilers. 5th International Poultry Conference, 10-13 March 2009, Taba, Egypt, Proceedings, 137 (Oral)

61.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ. (2009). Effects of dietary glycerol from biodiesel production on some egg traits, egg cholesterol content and egg fatty acid composition in laying hens. 5th International Poultry Conference, 10-13 March 2009, Taba, Egypt, Proceedings, 145 (Oral)

62.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine (2009). Broyler hindi rasyonlarında maya kültürü kullanımının performans ve bağışıklık sistemine etkileri. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Uluslararası katılımlı. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Çorlu-Tekirdağ, Tam Metinler Kitabı, 403-408 (Poster)

63.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Eser, H., Şahin, A., Eltan, Ö. (2010). The effects of dietary yeast cell wall (Saccharomyces cerevisiae) on the performance and carcass traits in broilers. XIIIth European Poultry Conference 2010, 23-27 August 2010, Tours, France (Poster)

64.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Uzunoğlu, K., Duyum, H.M., Eltan, Ö. (2010). Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) and black cumin seed (Nigella sativa L.) on some egg quality characteristics and egg lipid composition in laying hens. XIIIth European Poultry Conference 2010, 23-27 August 2010, Tours, France (Poster)

65.   Yalçın, S.S., Gücer, S., Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ., Kale, G., Coşkun, T. (2010). The effects of probiotics on nonalcoholic fatty liver disease in broilers. XIIIth European Poultry Conference 2010, 23-27 August 2010, Tours, France (Poster).

66.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Erol, H., Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Çakır, S. (2010). Karma yemlere katılan çörekotu (Nigella sativa L.) tohumunun yumurta tavuklarının performansı, yumurtaya ilişkin parametreler, yumurta kolesterol seviyesi ve yağ asidi kompozisyonu üzerine tesirleri. Kümes Hayvanları Kongresi. 7-9 Ekim 2010. Kayseri, Proceedings, s:23 (Sözlü).

67.   Erol Eser, H., Yalçın, Sakine (2010). Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Kümes Hayvanları Kongresi. 7-9 Ekim 2010. Kayseri, Proceedings, s:91. (Poster).

68.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine, Erdoğan, Z., Aksu, T., Eltan, Ö. (2011). Oğlak kesif yemlerinde canlı maya kültürü kullanımının performans üzerine etkisi. VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hayvan Besleme Kongresi. 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun, Proceedings, s: 48-55. (Oral) 

69.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine, Cantekin, Z., Aksu, T., Erdoğan, Z. (2011). Oğlak kesif yemlerinde canlı maya kültürü kullanımının rumen ve dışkı mikrobiyal florası üzerine etkisi. VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hayvan Besleme Kongresi. 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun, Proceedings, s: 370-373. (Poster)  

70.   Yalçın, S, Yalçın, Sakine, Onbaşılar, İ., Eser, H., Şahin, A., Eltan, Ö. (2011). Effects of Dietary Yeast Cell Wall (Saccharomyces cerevisiae) on Some Egg Quality Characteristics in Laying Hens. XIVth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 04-08.09.2011, Leipzig-Germany, World’s Poultry Science Journal, Book of Abstracts, Volume 67(Supplement); pp. 32 (Oral).

71.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Onbaşılar, İ., Şahin, A., Gebeş, E.S., Eltan, Ö. (2011). Effects of Dietary Modified Dried Vinasse (laymass) on the Performance and Some Egg Quality Characteristics in Laying Hens. XIVth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 04-08.09.2011, Leipzig-Germany, World’s Poultry Science Journal, Book of Abstracts, Volume 67(Supplement); pp. 96 (Poster).

72.   Yalçın, Sakine, Eser, H., Şahin, A., Yalçın, S., Eltan, Ö. (2012). Effects of dietary yeast autolysate and garlic powder on performance, egg traits and antibody production of laying hens. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA, 12-14 September 2012, Kolobrzeg-Poland (oral).  

73.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Eser, H., Onbaşılar, İ. (2012). The effects of dietary thyme on some egg traits and lipid oxidation of egg yolk in laying hens. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA, 12-14 September 2012, Kolobrzeg-Poland (oral).

74.   Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Şahin, A., Gebeş, E.S., Eltan, Ö. (2012). The effects of dietary modified dried vinasse (BroMass) on the performance and carcass traits in broilers. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA, 12-14 September 2012, Kolobrzeg-Poland (oral).

75.   Yalçın SS, Yalçın Sakine, Eser H, Yalçın S, Şahin A, Güçer Ş. (2013) Effects of dietary yeast cell wall as a prebiotic on performance, humoral immune response and histopathological analysis in broilers.  Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi. Antalya 11-13 Nisan 2013. PP-22, sayfa 43. (poster)

76.   Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar, İ., Eser H, Şahin A. (2013). Effects of dietary yeast cell wall as a prebiotic on cholesterol content, fatty acid composition and lipid oxidation of egg yolk in laying hens. Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi. Antalya 11-13 Nisan 2013. PP-23, sayfa 44. (poster)

77.   Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Gebeş, E.S., Şahin, A., Ceylan, A., Duyum, H.M., Escribano, F. (2013). Karma yemlere sepiyolit ilavesinin broylerlerde büyüme performansı ve bağırsak histomorfolojisi üzerine etkileri. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 24-28 Nisan 2013, Antalya-Türkiye, Kongre Kitabı, Proceedings-P47, pp: 675-679 (poster)

78.   Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Gebeş, E.S., Şahin, A., Duyum, H.M., Escribano, F. (2013). Karma yemlere sepiyolit ilavesinin broylerlerde karkas özellikleri ve et kalitesi üzerine etkileri. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 24-28 Nisan 2013, Antalya-Türkiye, Kongre kitabı, Proceedings-P46, pp:671-674 (poster).

79.   Yalçın, S., Yaçın, Sakine, Eser, H., Şahin, A., Yalçın, S.S., Güçer, Ş. (2013). Effects of dietary yeast cell wall on carcass characteristics, humoral immune response and histopathological changes in broilers. XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 15-19 September 2013, Bergamo, Italy. World’s Poultry Science Journal, Book of Abstracts, 69 (supplement): 7-8 (9, M1-O3-208). (Oral presentation).

80.   Yalçın, Sakine, Eser, H., Onbaşılar, İ., Yalçın, S., Oğuz, F.K. (2013). Effects of dietary sepiolite on the performance and egg traits in laying hens. XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 15-19 September 2013, Bergamo, Italy. World’s Poultry Science Journal, Book of Abstracts, 69 (supplement): 149 (149, EA-P19-211). (Poster presentation).

81.   Özsoy, B., Yalçın, Sakine (2013). Maya Kültürünün Ruminant Beslemede Kullanımı. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 26-27 Eylül 2013. Ankara (poster).

82.   Duyum, H.M., Yalçın, Sakine (2013). Effects of yeast autolysate supplementation to naturally contaminated diets with Aflatoxins on performance and the carry over of AFB1 to Egg in Laying Hens. The International Congress an Advancements in Poultry Productions in the Middle East and African States. 21-29 October, 2013, Antalya-TURKEY.

83.   Yalçın SS., Yalçın Sakine, Eser H.,Yalçın S, Şahin A., Güçer Ş. (2014).Effects of dietary prebiotic supplementation on performance, humoral immune response and histopathological analysis in broilers. XXIV. Pan-American Congress on Veterinary Sciences (PANVET 2014),6-9.09.2014, Havana-Cuba (poster-ZGA-117)

84.   Onbaşılar İ., Yalçın Sakine, Eser H.,Yalçın S, Karakaş Oğuz F. (2014). Effects of dietary sepiolite supplementation on performance, egg quality and some blood parameters in laying hens. XXIV. Pan-American Congress on Veterinary Sciences (PANVET 2014),6-9.09.2014, Havana-Cuba (poster- IA-87)

85.   Yalçın Sakine, Güven A. (2014). Effects of yeast autolysate on performance, some blood parameters and lysozym activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). XXIV. Pan-American Congress on Veterinary Sciences (PANVET 2014),6-9.09.2014, Havana-Cuba (poster-PSOA-33)

86.   Yalçın S, Yalçın Sakine, Şahin A., Duyum HM., Çalık A.,Gümüş H. (2014). Effects of dietary probiotic and prebiotic on egg quality characteristics in laying hens. Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi. 31 Ekim-02 Kasım 2014, Antalya-Türkiye. P-7. (poster)

87.   Yalçın S, Yalçın Sakine, Eser, H., Şahin, A. (2015). Effects of dietary prebiotics supplementation on carcass characteristics and meat quality in broilers. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC2015, June 23rd-25th 2015. Budapest Hungary, Proceedings of the International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. Page 115. (poster).

88.   Yalçın SS, Yalçın Sakine, Ahlat O, Güntürkün OB, Ramay MS, Yalçın S. (2015). Effects of synbiotics on performance and intestinal histomorphology in broilers. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC2015, June 23rd-25th 2015. Budapest Hungary, Proceedings of the International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. Page 114. (poster).

89.   Yalçın Sakine, Eser H, Şahin A, Öztürk H, Karslı MA (2015). The nutritional value of modified dried vinasse for ruminants. The International Conference on Science, Ecology and Technology I – ICONSETE Vienna 2015, August 25-28, 2015. Vienna, Austria, p.168.(Sözlü)

90.   Yalçın S, Yalçın Sakine, Eser H, Şahin A. (2015). The effects of modified dried vinasse on milk yield and milk composition in dairy cows. The International Conference on Science, Ecology and Technology I – ICONSETE Vienna 2015, August 25-28, 2015. Vienna, Austria, p.182. (Sözlü)  

91.   Özsoy B, Cantekin Z, Yalçın Sakine, Bayraktar HS (2015). Effects of kefir on blood parameters and intestinal microflora in rats. 32nd World Veterinary Congress, September 13-17, 2015, İstanbul, Türkiye (Poster).

92.   Yalçın S, Yalçın Sakine (2015). Bazı prebiyotiklerin yumurta tavuklarında yumurta kalitesi üzerine etkileri. 3. Pediatrik Prebiyotik Probiyotik Akademisi. 6-8 Mart 2015. İstanbul-Türkiye. (Poster)

93.   Yalçın SS, Yalçın Sakine, Özkaya M, Güntürkün OB, Ramay MS, Yalçın S (2016). Effects of synbiotics on bone strength in broilers. 4. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi. 25-28 Şubat 2016. Kapadokya sayfa:233. (Poster)

94.   Yalçın S, Eser H, Yalçın, Sakine, İlyas O (2016). Effects of phytobiotics premixes in drinking water on performance and carcass yield of broilers. International Symposium on Animal Science, 24-25 November 2016,  Belgrade, Serbia, (Sözlü sunum)

95.   Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Yalçın S (2016). Usage of dietary modified dried vinasse in broilers. International Symposium on Animal Science 24-25 november 2016,  Belgrade,Serbia, (Poster)

96.   Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ (2016). Effects of dietary modified dried vinasse on egg quality characteristics in laying hens. International Symposium on Animal Science, 24-25 November 2016,  Belgrade, Serbia, (Poster sunum)

97.   Yalçın Sakine, Eser H, Yalçın S, Onbaşılar İ. (2016). Effects of the mixture of essential oils and organic acids on performance, carcass yield and internal organs in broilers fed diets with sepiolite. International Symposium on Animal Science 24-25 november 2016,  Belgrade, Serbia, (Sözlü sunum)

98.   Yalçın S, Yalçın Sakine (2016). Effects of dietary sepiolite on egg and meat quality characteristics in poultry. 1. International Academic Research Congress-INES 2016, 3-5 November 2016- Antalya/Side (Sözlü)

99.   Yalçın Sakine, Yalçın S (2016). Effects of modified dried vinasse on milk quality and carcass characteristics in ruminants. 1. International Academic Research Congress- INES 2016, 3-5 November 2016- Antalya/Side (Sözlü)

100.         Yalçın Sakine, Yalçın S. (2016). Effects of dietary yeast cell wall on egg quality and carcass characteristics in poultry. 1. International Academic Research Congress- INES 2016, 3-5 November 2016- Antalya/Side (Sözlü)

101.         Yalçın Sakine, Eser H., Yalçın S, Onbaşılar İ, Torlak İ (2016). Effects of the mixture of essential oils and organic acids in diets on the levels of serum Ig and cecum enterobactericae in broilers. International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkey, October 21-23, 2016. Book of Abstracts, eISBN: : 978-605-9119-74-0, OP14, p.16 (Sözlü sunum).

102.         Yalçın Sakine, Yalçın S (2016). Effects of nutrition on egg production with low cholesterol. International Conference on Biological Sciences (ICBS). Konya, Turkey, October 21-23, 2016. Book of Abstracts, eISBN: 978-605-9119-74-0,OP13, p.15 (Sözlü sunum).

103.         Küçükersan S, Yalçın Sakine, Saçaklı P, Güntürkün OB, Gebeş ES, Dilber F, Mahlagha P (2016). Süt inegi karma yeminde mikronize klinoptilolit kullanımının pelet kalitesi ve üretim parametreleri üzerine etkisi. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

104.         Yalçın, Sakine (2016). Use of calcium salts of tallow fatty acids in ruminant nutrition. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

105.         Güntürkün OB, Yalçın Sakine, Saçaklı P, Demir T, Sızmaz Ö, Çalık A, Ahlat O (2016). Effects of micronized clinoptilolite on broiler growth performance, intestinal histomorphology and bone parameters. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

106.         Gebeş ES, Yalçın Sakine (2016). Ruminant beslemede malik asit kullanımı. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

107.         Eser H, Yalçın Sakine, Yalçın S, Onbaşılar İ, Yargeldi K (2016).Içme Sularında Fitobiyotik Katkılı Premiks Kullanımının Broylerlerde Performans Üzerine Etkisi. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

108.         Küçükersan S, Yalçın Sakine, Omar HN, Dilber F, Pirpanahi M (2016). Gliserol ilavesinin süt inegi karma yemlerinde pelet kalitesi ve dayanıklılığı üzerine etkisi. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

109.         Gebeş ES, Yalçın Sakine, Yıldız G, Taban S, Çalık A, Ramay M (2016). Karma yemlere klinoptilolit ilavesinin broylerlerde performans ve kemik parametreleri üzerine etkisi. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

110.         Yalçın S, Yalçın Sakine (2016). Fonksiyonel Yumurta Üretiminde Beslemenin Önemi. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya,Turkey (Poster)

111.         Ramay MS, Yalçın Sakine (2016). Effects of using linseed and hempseed in dairy diets to produce milk as functional food. 1st International Animal Nutrition Congress, September 28 –October 1,2016, Antalya, Turkey (Poster)

112.         Yalçın Sakine, Eser H, Yalçın S, Onbaşılar İ (2016). Effects of the mixture of essential oils and organic acids on performance, carcass yield and internal organs in broilers. 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok,Thailand, ISBN: 978-974-533-710-7, Proceedings, FO0361, p.238-240 (Sözlü sunum)

113.         Özsoy B, Eser H, Yalçın Sakine, Yalçın S, Onbaşılar İ (2017). Esansiyel yağlar ve Organik Asit Karışımının Broylerlerde Performans ve Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi (Effects of the mixture of essential oils and organic acids on performance and intestinal histomorphology in broilers). 4th International Poultry Meat Congress, 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Sözlü sunum)

114.         Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Escrıbano F, Ramay SM, Pirpanahi M (2017). Broyler büyütme yeminde sepiyolitin su ile birlikte kullanımının pelet kalitesi ve üretim parametreleri üzerine etkisi (Effects of the usage of sepiolite with water in broiler grower feed on pellet quality and pellet production parameters). 4th International Poultry Meat Congress, 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Poster sunum).

115.         Ramay MS, Yalçın Sakine, Yener Y, Güntürkün OB, Gebeş ES, Yalçın S, Pırpanahi M (2017). Karma yemlere top-dressed olarak ilave edilen klinoptilolitin broylerlerde performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi (Effects of clinoptilolite added as top-dressed on performance and some blood parameters in broilers). 4th International Poultry Meat Congress, 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Poster sunum).

116.         Özsoy ŞY, Yalçın Sakine, Yıldız G, Çalık A, Gebeş ES, Ramay MS (2017). Karma yemlere klinoptilolit ilavesinin broylerlerde bağırsak histomorfolojisi ve sekum uçucu yağ asitleri üzerine etkisi (Effects of dietary clinoptilolite supplementation on intestinal histomorphology and caecum volatile fatty acids in broilers). 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Poster sunum).

117.         Küçükersan S, Yalçın Sakine, Gebeş ES, Sızmaz Ö, Aydın Ö, Haıaba NO, Pirpanahi M (2017). Altlık materyalinin broyler performansı, kesim özellikleri ve kümes amonyak düzeyleri üzerine etkileri (Effect of litter material on broiler performance, slaughtering characteristics and house ammonia levels). 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Poster sunum).

118.         Küçükersan S, Yalçın Sakine, Küçükersan MK, Çalık A, Ramay MS, Ahlat O, Güntürkün OB (2017). Keçiboynuzu ürünlerine β-1,4 mannanaz ilavesinin broyler rasyonlarında performans, karkas özellikleri, bağırsak histomorfolojisi ve sekal kısa zincirli yağ asitleri üzerine etkisi (Effects of carob products with β-1,4 mannanase suplementation on performance, carcass characteristics, intestinal histomorphology and caecal short chain fatty acids in broiler diets). 26-30.04.2017. Antalya-Türkiye (Poster sunum).

119.         Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ (2017). Effects of Red Pepper (Capsıcum annuum L.) on Egg Yolk Colour. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya- Türkiye (Sözlü sunum)

120.         Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ (2017).  Dietary Thyme (Thymus vulgaris L.) Usage to Improve Shelf life of Poultry Meat. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya- Türkiye (Poster sunum)

121.         Yalçın Sakine, Ramay MS, Yalçın S (2017). Usage of Linseed for Functional Milk Production. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya - Türkiye (Poster sunum)

122.         Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Yalçın SS (2017). Importance of Black Seed (Nigella sativa) on Low-Cholesterol Egg Production. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya- Türkiye (Poster sunum)

123.         Bağcı C, Yalçın SS, Yalçın Sakine (2017). Functional Properties of Green Tea. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya- Türkiye (Poster sunum)

124.         Bağcı C, Yalçın SS, Yalçın Sakine (2017). Functional Properties and Health Effects of Carob Bean. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 09-12.05.2017. Konya- Türkiye (Poster sunum)

125.         Yalçın Sakine, Eser H, Onbaşılar İ, Yalçın S (2017). Effects of Dietary Thyme (Thymus vulgaris) on Performance and Antibody Production to Sheep Red Blood Cells in Laying Hens. International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017. 05-10.06.2017. Herceg Novi, Montenegro.   (Sözlü sunum)

126.         Yalçın Sakine, Yalçın S, Gebeş ES.  (2017). Effects of Hydrated Magnesium Silicate Supplementation to Low Energy and Low Protein Diets on Performance and Internal Organ Weight Percentages in Broilers. International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017. 05-10.06.2017. Herceg Novi, Montenegro.   (Sözlü sunum)

127.         Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Şahin A (2017). Effects Of Dietary Inactive Yeast and Live Yeast on Performance and Internal Organ Weight Percentages in Broilers. International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017. 05-10.06.2017. Herceg Novi, Montenegro.   (Sözlü sunum)

128.         Yalçın Sakine, Yalçın S, Eser H, Yalçın SS (2017). Yeast Cell Wall Improves Growth Performance and Immunity. II. International Academic Research Congress (INES 2017). 18-21.10. 2017 Alanya - Türkiye.  (Sözlü sunum).

129.         Yalçın Sakine, Yalçın S, Özkaya M, Yalçın SS (2017). Synbiotics Supplementation Improved Performance and Bone Characteristics. II. International Academic Research Congress (INES 2017). 18-21.10. 2017 Alanya - Türkiye.  (Sözlü sunum).

130.         Çıvracı S, Kaya H, Yalçın Sakine (2017). Doğal Katkı Maddesi Olarak Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanımı (Sepiolite Usage in Animal Nutrition as a Natural Feed Additive). 1st International Organik Agriculture and Biodiversity Symposium. 27-29.09.2017. Bayburt-Türkiye (Poster sunum).

131.         Yalçın Sakine, Çıvracı S, Burçak E, Onbaşılar İ (2017). Effect of Usage of Sepiolite in Layer Feed on Pellet Quality and Pellet Production (Yumurta Tavuğu Yemlerinde Sepiyolit Kullanımının Pelet Kalitesi ve Pelet Üretim Parametrelerine Etkisi). 1st International Organik Agriculture and Biodiversity Symposium. 27-29.09.2017. Bayburt-Türkiye (Sözlü sunum).

132.         Eser H, Yalçın Sakine, Midilli M, Yalçın S. (2018). Effects of Glycerol on Laying Performance and some Blood Parameters in Laying Quails. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat, Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum).

133.         Eser H, Yalçın Sakine, Yalçın S, Cengiz S. (2018). Yeast Autolysate Supplementation Improves Performance and Immunity in Broilers. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat, Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum).

134.         Eser H, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Yalçın S, Karakaş Oğuz F. (2018). Sepiolite Supplementation Improves Egg Shell Quality and Decreases Egg Yolk Cholesterol in Laying Hens. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat, Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum).

135.         Yalçın Sakine, Eser H, Özsoy B, Onbaşılar İ, Yalçın S (2018). Effects of Dietary Glycerol on Laying Performance and Egg Cholesterol in Laying Hens. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat,Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum)

136.         Yalçın Sakine, Onbaşılar EE, Reisli Z, Yalçın S (2018). Effects of Dietary Garlic on Laying Performance and some Blood Parameters in Laying Hens. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat, Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum).

137.         Yalçın Sakine, Eser H, Özsoy B, Onbaşılar İ, Yalçın S (2018). Effects of Dietary Yeast on Laying Performance and Egg Cholesterol in Laying Quails. International Agricultural Congress. 03-06.05.2018. Komrat, Gagauzya, Moldova. (Sözlü sunum).

138.         Çıvracı S, Kaya H, Yalçın Sakine (2018). Importance of DDGS in Ruminant Nutrition  I. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018. No:117. Van/Turkey (Poster sunum).

139.         Çıvracı S, Onbaşılar İ, Yalçın Sakine, Güntürkün OB, Escribano F (2018). Effects of usage sepiolite in dairy cattle concentrate feed on pellet production parameters and pellet quality. 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress. 25-27 April 2018. Şanlıurfa-Turkey.  Abstract book, Page 141. (Sözlü sunum).

140.         Çıvracı S, Erdoğan Y, Yalçın Sakine, Yılmaz YY (2018). The using of some medical plants in fighting against varroa and usage methods. 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress. 25-27 April 2018. Şanlıurfa-Turkey.  Abstract book, Page 588. (Sözlu sunum).

141.         Yalçın Sakine, Burçak E, Onbaşılar İ, Ramay MS, Pirpanahi M (2018). Effects of sepiolite supplementation to dairy concentrate on pellet quality characteristics. 8th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA2018). 26-28.07.2018, National University of Singapore, Singapore (Sözlü sunum).

142.         Yalçın S, Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Eser H, Buğdaycı KE, Şehu A. (2018). Effects of granite grit broiler diets on performance and carcass characteristics.  8th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2018). 26-28.07.2018, National University of Singapore, Singapore. (Sözlü sunum)

143.         Burçak E, Yalçın Sakine (2018). Kuzu rasyonlarına sepiyolit ilavesinin performans ile kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkileri. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye, Proceedings page: 18-22 (Sözlü sunum)

144.         Karakan T, Pirpanahi M, Yalçın Sakine (2018). Meyve posalarının ruminant beslemede kullanılması. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  171-174. (Poster sunum)

145.         Yeğin Bildirici Ö.H., Yalçın Sakine (2018). Kedi ve köpeklerde inülinin immune system ve bağırsak sağlığı üzerine etkisi. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  175-177. (Poster sunum)

146.         Yalçınkaya H, Yalçın Sakine (2018). Spirulina ve Hayvan Beslemedeki Önemi. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  181-183. (Poster sunum)

147.         Pirpanahi M, Ramay MS, Karakan T, Yalçın Sakine (2018). Donyağın Ruminant Beslemede Kullanılması. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  178-180. (Poster sunum)

148.         Yalçın Sakine, Kılınç G. (2018). Yumurta sarısının omega yağ asitleri bakımından zenginleştirilmesinde perilla (Perila frutescens L.) tohumu ve yağının kullanım olanakları. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  268-270. (Poster sunum)

149.         Çıvracı S, Erdoğan Y, Yalçın Sakine (2018). Bal arılarında (Apis mellifera L.) ek beslemenin önemi. 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 1-4 Kasım 2018. Antalya-Türkiye Proceedings page:  326-327. (Poster sunum)

150.         Yalçın Sakine (2018). Effects of dietary garlic supplementation on poultry performance. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS). 30 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya (Sözlü sunum)

151.         Yalçın Sakine (2018). Effects of glycerol supplementation on performance in poultry. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS). 30 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya (Sözlü sunum)

152.         Yalçın Sakine (2018). Effects of sepiolite supplementation on pellet feed quality. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS). 30 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya (Sözlü sunum)

153.         Akturfan M, Yalçın Sakine (2018). Importance of turpentine (Pistacia terebinth L.) seed as a source of food and feed. International Academic Research Congress (INES 2018). 30 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya (Sözlü sunum)

154.         Burçak E, Yalçın Sakine (2018). The usage of urea in ruminant nutrition. VI. International KOP regional Development Symposium. 26-27 October 2018, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Sözlü sunum).

155.         Burçak E, Yalçın Sakine (2018). Effect of sepiolite usage in broiler diets on nutrient digestibility. VI. International KOP regional Development Symposium. 26-27 October 2018, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Sözlü sunum).

156.         Yalçın Sakine, Küçükersan S, Yıldız G, Yalçın S. (2018). Hayvansal yağ yağ asitleri kalsiyum sabununun süt ineği ve besi sığırı beslenmesinde kullanımı. 1st International 5th Herd Health and Management Congress. 14-17 October 2018, Antalya (Sözlü sunum)

157.         Yalçın, Sakine, Yalçın, S. (2019). Effects of Postbiotics on Health. 2nd International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 25-27 April 2019, Marmaris-Türkiye (Oral presentation)

158.         Onbaşılar, E.E., Yalçın, Sakine (2019). Usage of Different Litter Materials in Broiler production. 2nd International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 25-27 April 2019, Marmaris-Türkiye (Oral presentation)

159.         Yalçın Sakine, Yalçın S (2019). Effects of Garlic on egg Quality and egg Cholesterol Level. 2nd International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 25-27 April 2019, Marmaris-Türkiye (Oral presentation)

160.         Yalçın Sakine, Onbaşılar E.E.  (2019). Effects of clay and clay like minerals as litter material in broiler production. The International Symposium on Animal Science 2019, 03-08 June 2019, Herceg Novi, Montenegro (Oral presentation)

161.         Yalçın S., Yalçın Sakine (2019). Effects of yeast cell wall on egg quality characteristics in laying hens. The International Symposium on Animal Science 2019, 03-08 June 2019, Herceg Novi, Montenegro (Oral presentation)

162.         Yalçın S., Eser H., Yalçın, Sakine, Onbaşılar İ.  (2019). Effects of the mixture of essential oils and organic acids on broiler performance and meat quality. The International Symposium on Animal Science 2019, 03-08 June 2019, Herceg Novi, Montenegro (Oral presentation)

163.         Yalçın Sakine (2019). Effects of sepiolite usage in lamb grower concentrate feed on pellet production parameters and pellet quality characteristics. The International Symposium on Animal Science 2019, 03-08 June 2019, Herceg Novi, Montenegro (Oral presentation)

164.         Yalçın Sakine (2019). Kanatlı Beslemede Keçiboynuzu çekirdeği ve deodorize edilmiş sarımsağın alternatif katkı maddesi olarak kullanımı. Uluslararası VIV Türkiye 2019 Fuarı, 13-15.06.2019-İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum)

165.         Pirpanahi M, Yalçın Sakine, Karakan T, Ramay MS (2019). Peyniraltı suyu ve peyniraltı suyu tozunun broyler performansı üzerindeki etkileri. 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 24-28 Nisan 2019-Antalya, Türkiye (Poster sunum)

166.         Karakan, T., Yalçın, Sakine (2019). Endüstri atığı olan nar posasının hayvan beslemede kullanılması. VII. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 17-19 Ekim 2019, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale (Sözlü sunum).

167.         Gebeş, E.E., Yalçın, Sakine (2019). Ruminant beslenmede malik asit kullanımının önemi, VII. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 17-19 Ekim 2019, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale (Sözlü sunum).

168.         Yalçın, S., Karakan, T., Yalçın, Sakine (2019). Benefits of dietary rosehip as antioxidant antimicrobial additives in poultry. International Congress of Science Culture and Education, 29 October-2 November 2019. Abstract ID: 20191126. Page: 313-317. Alanya (Sözlü sunum).

169.         Yalçın, Sakine, Yalçın, S. (2019). In-ovo feeding of iron improves embriyonic health and hatchability. International Congress of Science Culture and Education, 29 October-2 November 2019.  Abstract ID: 20191128. Alanya (Sözlü sunum).

170.         Onbaşılar, E.E., Yalçın, Sakine (2019). Usage of bentonite as a litter material in broiler production. International Congress of Science Culture and Education, 29 October-2 November 2019.  Abstract ID: 20191130. Page:318-321. Alanya (Sözlü sunum).

171.         Yalçın, Sakine, Onbaşılar, E.E. (2019). Usage of bentonite to improve egg shell quality. International Congress of Science Culture and Education, 29 October-2 November 2019.  Abstract ID: 20191131. Alanya (Sözlü sunum).

 

 

 

EĞİTİM-SEKTÖR SUNUMLARI

1.      Yalçın, Sakine (2000). GM ürünleri ve Yem Sanayii. Biyoteknoloji Gelişimi Karşısında Yem Sanayimizin Durumu. 7 eylül 2000. Antalya. Yem Sanayicileri Birliği (Sözlü Bildiri).

2.      Yalçın, Sakine (2000). GM ürünleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Isparta. 17.05.2001 (Seminer)

3.      Yalçın, Sakine (2002). Yem ve Yem Hammaddelerinde Kontaminasyon Nedenleri. Kanatlı AR-GE, Araştırma Geliştirme San ve Tic. A.Ş. Semineri. 11.9.2002. Bolu. Koru Oteli.

4.      Yalçın, Sakine (2004). Aminoasitlerin önemi ve karnitin. MİSTAV Semineri. 14-16-Mayıs 2004. Antalya.

5.      Yalçın Sakine (2016). 30 Nisan 2016 Dünya Veteriner Hekimler Günü. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 03.05.2016.

6.      Yalçın, Sakine (2019). Sürdürülebilir Hayvansal Üretimde Çözüm Anahtarı: Hayvan Besleme. VetAnka 2019. ATO, 20-22.03.2019. (Öğrenci bilgilendirilmesi)

7.      Yalçın Sakine (2019). Kanatlı Beslemede Keçiboynuzu çekirdeği ve deodorize edilmiş sarımsağın alternatif katkı maddesi olarak kullanımı. Uluslararası VIV Türkiye 2019 Fuarı, 13-15.06.2019-İstanbul, Türkiye (Sektörün bilgilendirilmesi)

8.      Yalçın, Sakine (2019). Sağlıklı Yem Sağlıklı Toplum-HAYBEST. Kırsal Kalkınma Teması. 17 Eylül 2019. Ankara (Sözlü sunum). (Kırsal Kalkınma Ajansı bilgilendirilmesi)

9.      Yalçın, Sakine (2019). Döl Verimi ve Meme Sağlığı için Katkılar. Ruminant Akademi 2019. 3-6 November 2019. Trouw Nutrition. Antalya.

10.   Yalçın, Sakine (2019). Kil Mineralleri ile Yapılan Bazı Çalışmalar. Kil ve Kil Benzeri Mineraller: Yem Sanayinde Kullanımları, TÜRKİYEM-BİR, 25.09.2019-Meyra Palace Otel-Ankara (Sözlü sunum). (Sektörün bilgilendirilmesi)

 

 

 

 

ÇEVİRİLER

 

1.      Yalçın, Sakine, Buğdaycı, E. (2003). Beslenme yumurta kalitesini nasıl etkiler, Yem Magazin, Aralık 2003, 35: 55-56.

2.      Yalçın, Sakine, Çakır, S. (2005). Toksik maddelerin Kontrolü. Yem Magazin, Mart 2005, 39: 35-42.

3.      Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2006). Yönetmelikler ve piyasası açısından yemlerde GMO'lar. Yem Magazin, Haziran 2006, 44: 56-61.

4.      Onbaşılar, İ., Yalçın, Sakine (2006). HACCP Yaklaşımı ve İzlenebilirlik Sistemlerinin Yem Fabrikasında Uygulanması. Yem Magazin, Haziran 2006, 44: 114-118.

5.      Çakır, S., Yalçın, Sakine (2006). Mikroorganizmaların Beslenmesi Verimi Artırır. Yem Magazin, Mart 2008, 50: 43-46.

6.      Uzunoğlu, K., Yalçın, Sakine (2010). Mikro Besin Maddelerinin Kanatlı Beslemedeki Önemi. Yem Magazin, Aralık 2009, 56: 55-58.

 

 

 

TEKSİRLER, KİTAPLAR

 

1.      Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K. ve Muğlalı, Ö.H. (1998). "Hayvan Besleme I". A. Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

2.      Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Önol, A.G., Muğlalı, Ö.H. ve Şehu, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". A. Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

3.      Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S. ve Şehu, A. (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları'". Özkan Matbaacılık Ltd Şti. Ankara.

4.      Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S. ve Şehu, A. (2002). Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Ankara.

5.      Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A. (2004). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 2. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

6.      Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı.  1- 694. Pozitif Matbacılık . Ankara.

7.      Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Geliştirilmiş 2. Baskı.  1- 718. Pozitif Matbacılık . Ankara.

8.      Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A. (2007). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 3. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

9.      Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı.  Pozitif Matbacılık . Ankara.

10.   Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 4. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

11.   Türkmen, İ.İ., Biricik, H., Deniz, G., Gezen, Ş.Ş., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Küçükersan, K., Küçükersan, S., Yalçın, Sakine, Şehu, A., Saçaklı, P., Ergün, A., Yıldız, G. (2011). Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme. 1. Baskı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2289, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1286, Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir.

12.   Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A., Saçaklı, P. (2013). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Genişletilmiş 5. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

13.   Eser, H., Yalçın, Sakine (2014). Kanatlı Beslemede Lifli Maddelerin Önemi. In: Bilimsel Doğrularla Kanatlı Sağlığı, Yetiştirilmesi ve Beslenmesi. Ed: Alcal, N.B.; Infovet, sayfa: 232-244.

14.   Yalçın Sakine, Yalçın S (2019). Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Üretimde Güncel Yaklaşımlar. Ed: Yalçın Sakine, Yalçın S. International IKSAD Publishing House. Ankara.

15.   Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P (2019). Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. Ankara.

 

 

 

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1.      Yalçın, Sakine (2001). Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler. In: Yavuz, H.M. (Ed). ''Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yaklaşımlar''. Figur Tanıtım Reklam ve Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

2.      Yalçın, Sakine, Küçükersan, K. (2014). Kanatlı Yetiştiriciliğinde Yem Hijyeni ve Yem Teknolojisinin Önemi. In: Bilimsel Doğrularla Kanatlı Sağlığı, Yetiştirilmesi ve Beslenmesi. Ed: Alcal, N.B.; Infovet, sayfa: 168-199.

3.      Yalçın, S., Yalçın, Sakine (2014). Fonksiyonel Yumurta Üretimi. In: Bilimsel Doğrularla Kanatlı Sağlığı, Yetiştirilmesi ve Beslenmesi. Ed: Alcal, N.B.; Infovet, sayfa: 354-362.

4.      Onbaşılar E, Yalçın, Sakine, Yalçın, S. (2019). Broyler yetiştiriciliğinde altlık olarak sepiyolit kullanılmasının performans ve et kalitesi üzerine etkileri. Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Üretimde Güncel Yaklaşımlar. Ed: Yalçın Sakine, Yalçın S. International IKSAD Publishing House. Ankara.

5.      Yalçın Sakine, Yalçın S, Onbaşılar EE (2019). Probiyotiklerin Etçi Piliçlerde Performans ve Karkas Randımanı Üzerine Etkisi. Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Üretimde Güncel Yaklaşımlar. Ed: Yalçın Sakine, Yalçın S. International IKSAD Publishing House. Ankara.

6.      Onbaşılar EE, Yalçın Sakine (2019). Usage of Bentonite as a Litter Material in Broiler Production. Çiftçi N, Dinç M, Şahin M. (Eds). Bilim ve Teknolojide Yeni Bakışlar. Çizgi Kitabevi.ISBN: 978-605-196-396-9. Sayfa: 58-61. 

7.      Yalçın Sakine, Yalçın SS (2019). In-Ovo Feeding of Iron Improves Embryonic Health and Hatchability. Çiftçi N, Dinç M, Şahin M. (Eds). Bilim ve Teknolojide Yeni Bakışlar. Çizgi Kitabevi.ISBN: 978-605-196-396-9. Sayfa: 52-57.

8.      Yalçın Sakine (2019). Endüstri Yan Ürünleri. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P. Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. sayfa: 129-166. Ankara

9.      Yalçın Sakine (2019). Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P. Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. sayfa: 261-286. Ankara.

10.   Yalçın Sakine (2019). Yem Analizleri. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P. Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. sayfa: 343-378. Ankara.

11.   Yalçın Sakine (2019). Hayvan Besleme Alanında Biyoteknolojinin Uygulanışı. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P. Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. sayfa: 379-410. Ankara

 

 

DESTEKLENEN PROJELER

 

I. TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 

1.      TÜBİTAK-VHAG 690: Yalçın, Sakine (1989). Fitin şeklinde bağlı fosforun yumurta tavuklarında kullanılma olanaklarının araştırılması, (Doktora Tezi).

2.      TÜBİTAK-VHAG 616: Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Çetin, O. ve Gündoğdu, N. (1986).Farklı düzeylerde zeolit içeren rasyonların merinos kuzularında besi performansı, karkas özellikleri ile kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi 

3.      TÜBİTAK-VHAG 621: Ergün, A., Çolpan, İ., Kutsal, O. ve Yalçın, Sakine (1986). Etlik melez piliç karma yemlerinde fiğ proteininden yararlanma olanaklarının araştırılması,

4.      TÜBİTAK-VHAG 689: Çolpan, İ., Arıtürk, E., Ergün, A., Yalçın, Sakine ve Delice, E.S. (1989). Farklı protein düzeylerindeki rasyonların genç Ankara keçilerinde canlı ağırlık artışı, tiftik verimi ve tiftik kalitesi üzerine etkisi.

5.      TÜBİTAK- VHAG 749: Ergün, A., Yalçın, Sakine, Çolpan, İ., Yıldız, S. ve Önol, A.G. (1991). Burçağın yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılma olanaklarının araştırılması.

6.      TÜBİTAK-VHAG 751: Yalçın, Sakine, Ergün, A., Çolpan, İ., Küçükersan, K. ve Dikicioğlu, T. (1991). Yumurta tavuğu rasyonlarında mercimek artığının kullanılma olanaklarının araştırılması.

7.      TÜBİTAK-VHAG 750: -Ünal,S., Ergün, A., Yalçın, Sakine ve Özcan, İ. (1993).Farklı protein-enerji düzeylerini içeren rasyonların broyler anaçlarında döl verim özelliklerine etkileri.

8.      TÜBİTAK-VHAG 1302: Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Şehu, A., Kocaoğlu, B  ve Onbaşılar, İ. (1996). Tannik asit ile işlem gören yağlı tohum küspelerinin sindirilme derecesi ve rumende parçalanma özellikleri

9.      TÜBİTAK-TOGTAG 1646: Önol, A.G., Yalçın, Sakine ve Şehu, A. (1997). Enzim ilavesinin bazı baklagil danelerinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi.

10.   TÜBİTAK-VHAG 1521: Yalçın, Sakine ve Şehu, A. (1999). Ruminantlar için Kimi Yem Maddelerinin Enerji ve Protein Değerlerinin Saptanması.

11.   Yalçın Sakine, Ramay SM (2017). Broyler rasyonlarına kızılçam (Pinus brutia) yaprağı ilavesinin performans ve et kalitesi üzerine etkileri. (Proje No: 117O701). 1002-TÜBİTAK-Hızlı Destek Programı-(01.10.2017-01.07.2018). 30.000 TL

 

 

 

II. A.Ü. ARAŞTIRMA FONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 

1.      Şehu, A. ve Yalçın, Sakine (1994). Bazı kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerinden yararlanarak kuzularda kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi. (Proje No:92 30 00 16)

2.      Önol, A.G. ve Yalçın, Sakine (1995). Ekmek mayasının yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılması, 42:161-167.(Proje No:94 10 00 01)

3.      Şehu, A., Yalçın, Sakine ve Karakaş, F. (1997). Bıldırcın rasyonlarına katılan ekmek mayasının büyüme ve karkas randımanına etkisi. (Proje No: 96 002).

4.      Yalçın, Sakine, Ergün, A., Şehu, A., Karakaş, F. ve Kaya, İ.(1992). (Proje No: 92 10 00 10) 

5.      Yalçın, Sakine, Önol, A.G., Şehu, A. ve Onbaşılar, İ. (1996). Bıldırcın besisinde enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması Proje No: 96-10-00-10

6.      Önol, A.G., Yalçın, Sakine ve Şehu, A. (1996). Yumurta dönemindeki bıldırcın rasyonlarında burçak ve mürdümüğün kullanılması. Proje No: 96 10 00 13

7.      Şehu, A., Yalçın, Sakine, Önol, A. ve Kaya, I. (1997). Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara katılan virginiamycin'in bıldırcın besi performansı üzerine etkisi. Proje No: 97 10 00 03

8.      Yalçın, Sakine, Karakaş, F. ve Kocaoğlu, B. (1997). Yumurta dönemindeki bıldırcın ve tavuklarda enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanımı. Proje No: 97 10 00 16

9.      Yalçın, Sakine, Şehu, A. ve Kocaoğlu, B. (1997). Lignosülfonat ile işlem gören bazı yağlı tohum küspelerinin sindirilme derecesi ile rumende parçalanma özelliklerinin belirlenmesi. Proje No: 97 10 00 24

10.   Yalçın, Sakine, Şehu, A.(1999). Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcın ve Tavuklarda Sarımsak Tozu Kullanımı. Proje No: 99 10 00 02

11.   Yalçın, Sakine, Tuncer, İ.(1999). Yumurta tavuklarında düşük proteinli rasyona amino asit ilavesinin bazı verim özellikleri ve kan parametrelerine etkisi. Proje No: 99 30 00 04

12.   Yalçın, Sakine, Ergün, A., Özsoy, B., Erol, H., Onbaşılar, E.E. (2002). Yumurta Dönemindeki Bıldırcın ve Tavuk Rasyonlarında Karnitin ve humat kullanımı. Proje No: 2002-08-10-042.

13.   Yalçın, Sakine, Erol, H., Buğdaycı, E. (2005). Tavuk Rasyonlarında Kullanılan Çörekotunun (Nigella sativa L.) Yumurta Sarısı Yağ Asidi ve Kolesterol İçeriğine Etkisi. Proje No: 2005 08 10 001 HPD.

14.   Yalçın, Sakine, Özsoy, B., Erol, H.(2005). Farklı Yağlı Tohum Küspeleri Kapsayan Rasyonlara Maya Kültürü İlavesinin Yumurta Tavuklarında Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Serumu Parametreleri Üzerine Etkisi. Proje No: 2005 08 10 002 HPD.

15.   Yalçın, Sakine, Erol, H., Özen, P.(2007). Tavuk Rasyonlarında Kullanılan Fesleğenin Yumurta sarısı yağ asidi içeriğine etkisi. Proje No: 2007 08 10 007 HPD (Yayın aşamasında)

16.   Yalçın, Sakine, Uzunoğlu, K. (2013). Broyler Rasyonlarına Betain ve Sepiyolit İlavesinin Performans ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Olan Etkileri. Proje No: 13L3338004. Kabul onay tarihi: 29.01.2015.. 24.356,00 TL, (11.04.2013-11.10.2014)

17.   Yalçın, Sakine, Duyum, H., Gebeş, E.S., Şahin, A. (2013). Düşük Enerji ve Düşük Proteinli Rasyonlara Hidrate Magnezyum Silikat İlavesinin Broylerlerde Performans ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkisi. 13B3338009. Kabul onay tarihi: 20.04.2015. (25.000TL) (13.12.2013-13.12.2014).

18.   Yalçın, Sakine, Burçak E. (2015). Kuzu rasyonlarına sepiyolit ilavesinin performans ile kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkileri. 15L0239007. Kabul onay tarihi: 06.05.2015.  (25.000TL) (06.05.2015-06.09.2016)

19.   Yalçın, Sakine, Güntürkün, OB, Gebeş, ES, Pirpanahi, M. (2015). Süt ineği ve besi sığırı karma yemlerine sepiyolit ilavesinin pelet kalitesi üzerine etkileri. 15H0239003. 30.04.2015.(9.000TL) (30.04.2015-30.04.2016)

20.   Yalçın, Sakine, Ramay, MS. Sızmaz, Ö., Yalçın, S. (2016). Süt ineklerinde keten tohumu ve kenevir tohumunun rumen fermentasyonu ve süt yağ asidi profili üzerine etkileri. 16B0239003. 25.04.2016. (26.000TL) (29.04.2016-15.03.2019)

21.   Yalçın, Sakine, Yener, Y., Çolpan, İ. (2016). Broyler rasyonlarına farklı düzeylerde ilave edilen ginseng bitki ekstraktının besi performansı, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. BAP-16L0239004 (10.06.2006-10.07.2017)

22.   Sızmaz, Ö., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Güntürkün, O.B., Ramay (2016) Bazı kayaç minerallerinin in vitro rumen ortamında gaz üretim özellikleri ve metan gazı oluşumuna etkileri.. BAP.. 2016-218. 15.000 TL. 

23.   Yalçın, Sakine, Gebeş, E.S. (2018). Broyler rasyonlarında Amarant tohumu (Amaranthus spinosus L.) kullanımının performans, immun sistem ve antioksidan kapasite üzerine etkisi. BAP 19L0239002, 20.000TL, (12.06.2019-12.03.2020)

 

 

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA FONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE

 

1.      Erol, H., Yalçın, Sakine, Midilli, M. (2007). Biyodizel yan ürünü olan gliserolün bıldırcın rasyonlarında kullanımı. Proje No: 200724259. 01.03.2007-01.03.2008. Toplam bütçe: 10.700 YTL.

2.      Çakır, S., Yalçın, Sakine, Midilli, M., Erol, H., Ekici, H. (2009). Broyler karma yemlerinde kullanılan rezene tohumu, kişniş tohumu ve çörek otunun performans ve ürün kalitesi üzerine etkisi. Proje No: 2010/2011, Toplam bütçe: 29 510 TL

3.      Eser, H. Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Taban, S., Yalçın, S., Ramay, MS, Karakan, T. (2018). Yumurtanın demir içeriğinin zenginleştirilmesi. BAP- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Proje No. 2018.10.03.1402 (Devam Ediyor.)

 

 

 

III. TAGEM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 

1.      Gürdoğan, T., Yalçın, Sakine, Uysal, A., Dedeoğlu, H. ve Kocaoğlu, B. (1997). Ayçiçeği tohumu küspesi kapsayan yumurta tavuğu rasyonlarında enzim ve probiyotik kullanımı. TAGEM-HAYSÜD-98-13-3-012.

2.      Hacıoğlu, E., Yalçın, Sakine, Gürdoğan, T., Can, M. ve Oğuz, M.N. (1997). Tavşan rasyonlarında selüloz kaynağı olarak kavak talaşının kullanımı. TAGEM-HAYSÜD-98-13-0-13.

3.      Hacıoğlu, E., Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Gürdoğan, T. (1998).Adi fiğin (Vicia sativa L.) tavşan rasyonlarında kullanımı. TAGEM-HAYSÜD-98-13-03-14.

4.      Kahraman, Z., Yalçın, S., Yalçın, Sakine, Gürdoğan, T. ve Dedeoğlu, H. (1998). Yumurtanın iyot bakımından zenginleştirilmesi. TAGEM-GY-98-07-01-021.

5.      Duyum, H.M., Yalçın, Sakine, Yalçın, S., Bozkurt, E.N., Gürdaş, A.O., Atak, M. Aflatoksin ile kontamine olmuş yemlere maya otolizatı ilavesinin ineklerde aflatoksinin süte geçiş süresi ve oranına etkisi. Proje No: TAGEM/GY/11/03/01/193. 01/01/2011-01/01/2013, Toplam bütçe: 12 700 TL 

 

 

IV. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE

 

1.      Özsoy, B., Yalçın, Sakine, Erdoğan, Z., Aksu, T. (2010). Oğlak kesif yemlerinde farklı düzeylerde maya kültürü kullanımının besi performansı ile bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi. Proje No: MKÜ BAP 1001 M0110, 2010/2011, Toplam bütçe: 4 000 TL

 

 

 

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE DANIŞMANLIK

 

1.TÜBİTAK TEYDEP-1501 SANAYİ AR-GE- 3080659: Maya Sanayi Endüstriyel Atıklarından Yem Üretimi Yönteminin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu, Proje süresi: 2008-2011.

2.TÜBİTAK TEYDEP-1501 SANAYİ AR-GE- 3141012: KALİTELİ PELET KARMA YEM ÜRETİMİ İÇİN DOĞAL KAYNAKLARIMIZDAN OLAN SEPİYOLİT VE HUMATIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Proje süresi: 2014-2016.

3.TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge-7150918: YERLİ KAYNAKLAR KULLANILARAK BUZAĞILARDA SÜT İKAME YEMİ GELİŞTİRİLMESİ, Proje süresi: 2015-2017 (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı)

4.TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge- 7150278: YERLİ KAYNAKLAR KULLANILARAK KANATLILARDA PERFORMANS VE BAĞIRSAK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEM KATKI MADDESİ GELİŞTİRİLMESİ, Proje süresi: 2015-2017 (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı)

5.TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge-7151169: KANATLI RASYONLARI İÇİN FARKLI ÜRÜNLERLE DEODORİZASYONU YAPILMIŞ SARIMSAK TOZU İÇEREN FONKSİYONEL BİR YEM KATKI MADDESİ GELİŞTİRİLMESİ, Proje süresi: 2015-2018 (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı)

 

 

 

SANAYİ-ARGE PROJELERİ

 

1.Yalçın, Sakine, Yıldız, G.,  Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P., Çalık, A., Gebeş, E.S., Güntürkün, O.B. (2015). Süt ineklerinde ketozisi önleyecek konsantre yemlerin üretimi. 102.290,00 TL. KOSGEB: 13.02.2015-13.02.2016.  (HAYBEST AŞ)

2.Küçükersan, S., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Şehu, A., Saçaklı, P.,Çalık, A., Gebeş, E.S., Güntürkün, O.B., Dilber, F. (2015). Zeytin yaprağı ekstraktından doğal antioksidan ve antimikrobiyal etkili yem katkı maddesi geliştirilmesi. 396.086,71, TÜBİTAK-TEYDEP, 01.06.2015-01-04.2017.   (HAYBEST AŞ)

 

 

 

ÖZEL ŞİRKET-ARGE PROJELERİ 

 

INTEGRO: Maya ve Maya Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanımı

DANISCO: Kanatlı rasyonlarında Enzim Kullanımı

TOLSA: Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanımı

BIOTEM: Kanatlı rasyonlarında probiyotik, fitobiyotik ve organik asitlerin kullanımı

AWP (Animal Welness Products): Broyler rasyonlarında esansiyel yağ (Mix oil) kullanımı

GÖRDES: Klinoptilolitin Hayvan Beslemede Kullanımı

KRV: Hayvansal Yağ Asitleri Kalsiyum Sabununun Hayvan Beslemede Kullanımı