PROF.DR. GÜVEN SAYILGAN    
Adı : GÜVEN
Soyadı : SAYILGAN
E-posta : sayilgan@ankara.edu.tr
Tel : +90-312-5951233
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/guven-sayilgan
Kişisel Akademik Bilgiler