ARŞ.GÖR. SİMEL BAĞDER ELMACI    
Adı : SİMEL
Soyadı : BAĞDER ELMACI
E-posta : sbagder@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 203 3300/3628-3630
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 EĞİTİM BİLGİLERİ                

 

Doktora                     Ankara Üniversitesi – Gıda Mühendisliği Bölümü

                                   2009 – 2015

Tez konusu: Lignoselülozik Biyokütleden Biyoetanol Üretimi Sırasında Ön İşlem Koşullarının Etanol Verimine Etkisi

Seminer konusu: Şarabın Mikrobiyel Stabilizasyonunda SO2 Kullanımını Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar

 

Yüksek Lisans          Ankara Üniversitesi – Gıda Mühendisliği Bölümü

                                   2005 – 2008

Tez konusu: Türkiye'de Değişik Şarap Bölgelerinden İzole Edilmiş Şarap Mayalarının Teknolojik Özellikleri

Seminer konusu: Saccharomyces Dışındaki Mayaların Şarap Aromasına Etkisi

                                                                                                                                     

Lisans                        Ankara Üniversitesi – Gıda Mühendisliği Bölümü

                                   2001 – 2005

 

AKADEMİK GÖREVLER                                                               

 

Araştırma Görevlisi              Ankara Üniversitesi – Gıda Mühendisliği Bölümü

                                               2005 – Devam ediyor 

 

Ziyaretçi Araştırmacı           Purdue University – Department of Agricultural and Biological Engineering, ABD

                                               15/04/2011 – 15/12/2011

 

UZMANLIK ALANI                                                               

 

Fermantasyon teknolojisi, biyoteknoloji, endüstriyel mikrobiyoloji

 

YAYIN LİSTESİ

 

A) SCI ve SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

A1.BAĞDER ELMACI Simel, ÖZÇELİK Filiz, TOKATLI Mehmet, ÇAKIR İbrahim (2014). Technological properties of indigenous wine yeast strains isolated from wine production regions of Turkey. Antonie van Leeuwenhoek, 105(5), 835-847. Doi: 10.1007/s10482-014-0138-z


A2.BAĞDER ELMACI Simel, TOKATLI Mehmet, DURSUN Derya, ÖZÇELİK Filiz, ŞANLIBABA Pınar (2015). Phenotypic and genotypic identification of lactic acid bacteria isolated from traditional pickles of the Çubuk region in Turkey. Folia Microbiologica, 60(3), 241-251. Doi: 10.1007/s12223-014-0363-x


A3.BAĞDER ELMACI Simel, GÜLGÖR Gökşen, TOKATLI Mehmet, ERTEN Hüseyin, İŞCİ Aslı, ÖZÇELİK Filiz (2015). Effectiveness of chitosan against wine-related microorganisms. Antonie van Leeuwenhoek, 107(3), 675-686. Doi: 10.1007/s10482-014-0362-6


A4.TOKATLI Mehmet, GÜLGÖR Gökşen, BAĞDER ELMACI Simel, ARSLANKOZ İŞLEYEN Nurdan, ÖZÇELİK Filiz (2015). In vitro properties of potential probiotic indigenous lactic acid bacteria originating from traditional pickles. BioMed Research International, 2015, Article ID 315819, 8 pages. Doi: 10.1155/2015/315819

 

A5.YAĞMUR Gülten, TANGULER Hasan, LEVENTDURUR Sezgi, BAĞDER ELMACI Simel, ÜNAL TURHAN Emel, FRANCESCA Nicola, SETTANNİ Luca, GİANCARLO Moschetti, ERTEN Hüseyin (2016). Identification of predominant lactic acid bacteria and yeasts of Turkish Sourdoughs and selection of starter cultures for liquid sourdough production using different flours and dough yields. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 66(2). Doi: 10.1515/pjfns-2015-0041


A6.BARIŞIK Gizem, İŞCİ Aslı, KUTLU Naciye, BAĞDER ELMACI Simel, Akay Bülent (2016). Optimization of Organic Acid Pretreatment Of Wheat Straw. Biotechnology Progress, 32(6), 1487-1493


A7.BAĞDER ELMACI Simel, ÖZÇELİK Filiz (2018). Ionic Liquid Pretreatment of Yellow Pine Followed by Enzymatic Hydrolysis and Fermentation. Biotechnology Progress, 34(5), 1242-1250

 

B) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

B1.BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2009). Saccharomyces Dışındaki Mayaların Şarap Aromasına Etkileri. Gıda, 34(4), 239-244.


B2.TOKATLI Mehmet, BAĞDER ELMACI Simel, ARSLANKOZ İŞLEYEN NurdanÖZÇELİK Filiz (2017). Technological Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated From Traditional Pickles. Gıda, 42(6), 693-707.


B3.Tokatlı M., BAĞDER ELMACI SimelARSLANKOZ İŞLEYEN NurdanÖZÇELİK Filiz (2019). Seçilmiş Endojen Laktik Starter Kültürler ile Turşu Üretimi. Gıda, 44(4), 742-757.

 

C) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 

Sözlü Bildiriler

 

C1.BAĞDER ELMACI Simel, TOKATLI Mehmet, GÜLGÖR Gökşen, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELİK Filiz (2013). Probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from traditional Cubuk pickles. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, 24-26 Ekim, p.56, Ohrid/Makedonya. (Simel BAĞDER ELMACI tarafından sunulmuştur).

C2.BAĞDER ELMACI Simel, GÜLGÖR Gökşen, TOKATLI Mehmet, ÖZÇELİK Filiz (2014). The inhibitory effect of chitosan against microorganisms involved in the different stages of wine production. 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 Kasım, p.27, Kuşadası/Türkiye. (Simel BAĞDER ELMACI tarafından sunulmuştur).

c3.BAĞDER ELMACI Simel (2018). Microbial Interactions in Wine. 3rd International Congress on Food Technology, 10-12 Ekim, O353, Nevşehir, Türkiye.

 

Poster Bildiriler

 

C3.BAĞDER Simel, ARNEBORG Nils (2007). Growth of Torulaspora delbrueckii and Kluyveromyces thermotolerans strains in mixed cultures with Saccharomyces cerevisiae. 2. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi 24-26 Ekim, p.114, İstanbul/Türkiye.

C4.BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2009). The possibility of using endogenic yeasts isolated from different wine regions in Turkey as wine starter. 27th International Specialized Symposium on Yeasts, 26-29 Ağustos, p.72, Paris/Fransa.

C5.TOKATLI Mehmet, DURSUN Derya, BAĞDER Simel, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELİK Filiz (2009). Identification of lactic acid bacteria isolated from pickles in Ankara Çubuk region. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, 27-30 Eylül, p.141, Ankara.

C6.ARSLANKOZ Nurdan, BAĞDER Simel, TOKATLI Mehmet, ÖZÇELİK Filiz (2010). Antifungal activity of lactic acid bacteria. 1st International Congress on Food Technology, 03-06 Kasım, p.90, Antalya/Türkiye.

C7.TOKATLI Mehmet, BAĞDER Simel (2010). Bacteriocins of lactic acid bacteria and their food applications. 1st International Congress on Food Technology, 03-06 Kasım, p.91, Antalya/Türkiye.

C8.BAĞDER Simel, TOKATLI Mehmet, ÇAKIR İbrahim, ÖZÇELİK Filiz (2010). Identification of indigenous wine yeasts by different molecular methods. 1st International Congress on Food Technology, 03-06 Kasım, p.100, Antalya/Türkiye.

C9.TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2011). The properties of pickles fermented with LAB isolated from traditional pickles in Ankara-Cubuk region. Euro-Mediterranean Symposium for Fruit and Vegetable Processing, 18-21 Nisan, p.126, Avignon/Fransa.

C10.ARSLANKOZ Nurdan, TOKATLI Mehmet, BAĞDER Simel, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELİK Filiz (2012). Evidence for proteolytic activity of lactic acid bacteria isolated from pickles. 23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012, 3-7 Eylül, p.562, İstanbul/Türkiye.

C11.ŞANLIBABA Pınar, BAĞDER Simel, TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, ÖZÇELİK Filiz (2012). Antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from pickles. 23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012 3-7 Eylül, p.775, İstanbul/Türkiye.

C12.ŞANLIBABA Pınar, TOKATLI Mehmet, BAĞDER Simel, DURSUN Derya, ÖZÇELİK Filiz (2012). Characterization of lactic acid bacteria based on genotypic analyses. 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 Eylül, p.125, İstanbul/Türkiye.

C13.ÖZÇELİK Filiz, KENTEL Zeliha Bahar, BAĞDER ELMACI Simel (2013). Microbiological and chemical changes during storage of pasteurized boza. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, 24-26 Ekim, p.253, Ohrid/Makedonya.

C14.GÜLER Fatma, BAĞDER ELMACI Simel, ÖZÇELİK Filiz (2014). Proteolytic system of lactic acid bacteria. 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 Kasım, p.166, Kuşadası/Türkiye.

C15.ÖZÇELİK Filiz, TOKATLI Mehmet, BAĞDER ELMACI Simel (2015). The Stability of Lactic Acid Bacteria Starter Cultures in Fermentation of Pickles. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 01-04 Ekim, p. 352, Sarajevo/Bosna Hersek.

c16.BAĞDER ELMACI SimelÖZÇELİK Filiz (2016). Effect of particle size and pretreatment time on ionic liquid pretreatment and enzymatic hydrolysis of yellow pine. 1st International Conference on Bioresource Technology, 23-26 Ekim, Barselona/İSPANYA.

c17.BARŞIK Gizem, IŞCİ YAKAN Aslı, KUTLU KANTAR Naciye, BAĞDER ELMACI Simel, AKAY Bülent (2018). Production of bioethanol from organic acid treated wheat straw. 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts Environmental Sustainability, 16-19 Eylül, Barselona/İSPANYA.

C18.ÖZTÜRK Süeda, GÜLER Fatma, BAĞDER ELMACI Simel, ÖZÇELİK Filiz (2018). A RESEARCH ON THE PRODUCTION OF VINEGAR FROM BLACK CARROT. 3rd International Congress on Food Technology, 10-12 Ekim, p258, Nevşehir/Türkiye.

C19.SAĞLAMTAŞ Meltem, BAĞDER ELMACI Simel, GÜLER Fatma, ÖZÇELİK Filiz (2018). DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM A TRADITIONAL CHEESE “SURK”. 3rd International Congress on Food Technology, 10-12 Ekim, p200, Nevşehir/Türkiye.

C20. İPEK Özlem, BAĞDER ELMACI Simel, ÖZÇELİK Filiz (2019). Technological Properties of Some Baker’s Yeast Isolated from Turkish Sourdough. The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, 21-25 Ekim, p. 96 Antalya / Türkiye.


D) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Sözlü Bildiriler

 

D1.BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2008). Malolaktik fermantasyonun şarap aroması üzerine etkisi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, s.131-132, Erzurum. (Simel BAĞDER tarafından sunulmuştur).

D2.BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2008). Şarap fermantasyonunda starter kültür kullanımı. Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisi, 6-8 Kasım, s.227-231, Denizli. (Simel BAĞDER tarafından sunulmuştur).


Poster Bildiriler

 

D3.TOKATLI Mehmet, ÖZÇELİK Filiz, BAĞDER Simel (2007). Biyoteknolojik uygulamalar ile gıdaların besin değerinin arttırılması. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim, s.52, Antalya.

D4.YILDIZ Gültekin, ÖZÇELİK Filiz, KÖKSAL Hakan, BAĞDER Simel, ABACIOĞLU Özge (2008). Organik bor üretilebilirliği ve broyler rasyonlarında bor ile humatın kullanımı. 2. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan, s.597-604, Ankara.

D5.BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz, TOKATLI Mehmet (2008). Şarap üretiminde SO2 düzeyini azaltmak amacıyla kullanılabilecek antimikrobiyel bileşikler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, s.1105-1106, Erzurum.

D6.BAĞDER Simel, ACILIOĞLU Özgür, TOKATLI Mehmet, ÖZÇELİK Filiz (2008). Malolaktik fermantasyonda aroma değişimi. Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisi, 6-8 Kasım, s.399-403, Denizli.

D7.ÖZÇELİK Filiz, KENTEL Zeliha Bahar, BAĞDER Simel (2009). Bozanın pastörizasyonunda ısı değişimleri. 2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, s.637-640, Van.

D8.BAĞDER Simel, ARSLANKOZ Nurdan, TOKATLI Mehmet, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELİK Filiz (2012). Laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençlilik düzeyleri. Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, s.270, Hatay.

D9.ÖZÇELİK Filiz, TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, ŞANLIBABA Pınar, BAĞDER Simel (2012). Laktik asit bakterilerinin biyojen amin üretim yeteneklerinin belirlenmesi. Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, s.271, Hatay.

D10.TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, BAĞDER Simel, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELİK Filiz (2012). Laktik asit bakterilerinin enzim profillerinin belirlenmesi. Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, s.274, Hatay.

D11.ŞANLIBABA Pınar, TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2012). Laktik asit bakterilerinin farklı pH değerlerinde gelişme yetenekleri. Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, s.279, Hatay.

D12.ARSLANKOZ Nurdan, TOKATLI Mehmet, ŞANLIBABA Pınar, BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2012). Laktik asit bakterilerinin farklı tuz konsantrasyonlarında gelişme yetenekleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, s.280, Hatay.

D13.BAĞDER Simel, TOKATLI Mehmet, DURSUN Derya, ARSLANKOZ Nurdan, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELIK Filiz (2012). Turşudan izole edilen laktik asit bakterilerinin hidrojen peroksit üretim yeteneklerinin belirlenmesi. 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım, s.94, Antalya.

D14.ŞANLIBABA Pınar, TOKATLI Mehmet, ARSLANKOZ Nurdan, BAĞDER Simel, ÖZÇELİK Filiz (2012). Turşudan izole edilen laktik asit bakterilerinin asit üretim yeteneklerinin ve hızlarının belirlenmesi. 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım, s.126, Antalya.

D15.TOKATLI Mehmet, ŞANLIBABA Pınar, BAĞDER Simel, ÖZÇELIK Filiz (2013). Seçilmiş starter kültürler ile üretilen turşu örneklerinde meydana gelen mikrobiyolojik değişimler. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, s.58-59, İstanbul.

D16.TOKATLI Mehmet, BAĞDER Simel, ŞANLIBABA Pınar, ÖZÇELIK Filiz (2013). Seçilmiş starter kültürler ile üretilen turşu örneklerinde meydana gelen kimyasal değişimler. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, s.109, İstanbul.

D17.AYHAN Yasemin, ÖZÇELIK FilizBAĞDER ELMACI Simel, GÜLER Fatma (2016). Birada Uçucu Kükürt Bilesikleri. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim, Edirne.

D18.GÜLER FatmaÖZÇELIK FilizBAĞDER ELMACI Simel (2016). Mikrobiyel Enzim Üretiminde Derin Kültür Teknigi (SmF) ile Katı Faz Tekniginin (SSF) Karsılastırılması. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim, Edirne.

D19.EREN Hatice,ÖZÇELIK FilizGÜLER FatmaBAĞDER ELMACI Simel (2016). Sarap Üretim Sürecinde Kalite Faktörlerinin Analizi. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim, Edirne.


YER ALDIĞI PROJELER


Proje Başlığı: Türkiye’de Değişik Şarap Üretim Bölgelerinden İzole Edilmiş Endojen Şarap Mayalarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması

Projedeki Görevi: Bursiyer

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Proje no: 107O377

Proje bütçesi: 123 145 TL

Başlama/Bitiş Tarihi: 2007 – 2009


Proje Başlığı: Ankara Çubuk Yöresi Turşularından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları, Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Starter Olarak Kullanılma Olanaklarının Değerlendirilmesi

Projedeki Görevi: Bursiyer

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Proje no: 108O491

Proje bütçesi: 213 000 TL

Başlama/Bitiş Tarihi: 2008 – 2011

 

Proje Başlığı: Şarap Üretiminde SO2 Düzeyini Azaltmak Amacıyla Kullanılabilecek Kitosanın Antimikrobiyel Etkinliğinin Araştırılması

Projedeki Görevi: Yardımcı araştırıcı

Destekleyen Kuruluş: BAP

Proje no: 10B4343007

Proje bütçesi: 156 181 TL

Başlama/Bitiş Tarihi: 2010 – 2012

 

Proje Başlığı: Alternatif biyo-yakıt olarak ligno-selülozik etanol üretimi için organik asitler ile ön-işleme yöntemi

Projedeki Görevi: Yardımcı araştırıcı

Destekleyen Kuruluş: BAP

Proje no: 12B4343007

Proje bütçesi: 75 000 TL

Başlama/Bitiş Tarihi: 2012 – 2014


Proje Başlığı: Derin Ötektik Çözgen Ile Ön-Islemin Biyoetanol Üretimi Için Optimizasyonu

Projedeki Görevi: Yardımcı araştırıcı

Destekleyen Kuruluş: BAP

Proje no: 18B0443004

Proje bütçesi: 47 000 TL

Başlama/Bitiş Tarihi: 2018 – 2020

 

YURTDIŞI DENEYİM

 

·         University of Copenhagen (KVL)/ Faculty of Life Sciences, Kopenhag/Danimarka, 2006-2007 Bahar yarıyılı Erasmus Programı, (20/08/2006-31/01/2007) – (5 ay 11 gün)

 

·         Purdue University/Department of Agricultural and Biological Engineering, West Lafayette/ABD, Ziyaretçi Araştırmacı, Yüksek Öğretim Kurulu Doktora Araştırma Bursu, (15/04/2011-15/12/2011) – (8 ay)

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

 

İngilizce: 85/100 (ÖSYM 2014-YDS Sonbahar Dönemi)

                91.25/100 (YÖKDİL 2018)


BURS VE ÖDÜLLER                                                   

 

·         Erasmus Programı, University of Copenhagen (KVL)/ Faculty of Life Sciences, (2006-2007 Bahar yarıyılı)

 

·         “Türkiye’de Değişik Şarap Üretim Bölgelerinden İzole Edilmiş Endojen Şarap Mayalarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması” isimli TÜBİTAK projesi bursiyeri, (2007-2009)

 

·         Yüksek Öğretim Kurulu, Doktora Araştırma Bursu, Purdue University, ABD (Nisan 2011 – Aralık 2011).


            "En yüksek yayın puanı alan tez” ödülü (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) (2015)