PROF.DR. FATMA SEDA ORMANCI    
Adı : FATMA SEDA
Soyadı : ORMANCI
E-posta : sbilir@veterinary.ankara.edu.tr, sedaormanc@yahoo.com
Tel : 3170315/4223
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fatma-seda-ormanci
Kişisel Akademik Bilgiler

1.KİŞİSEL BİLGİLER

Ad – Soyad

Fatma Seda ORMANCI

Görevli Olduğu Kurum

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ünvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

03.05.1975

E-Posta Adresi

sedaormanc@yahoo.com

sbilir@veterinary.ankara.edu.tr

İş Telefonu

312 3170315-4223

Faks

312 3170010

İş Adresi

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, 06110 Dışkapı – Altındağ, Ankara

2.ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

2.1. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.1.1. Lisans Bilgileri:

Okul Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mezuniyet Tarihi: 1998

Şehir: Ankara

Ülke:Türkiye

2.1.2. Doktora Bilgileri:

 

Doktora

 

1998-2003

Tez konusu:

Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde Bulunan Bazı Süt İşletmelerinin Atık sularında Çevre Kirliliği Açısından Önemli Parametrelerin Saptanması.

Okul Adı: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bölüm Adı: Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Şehir: Ankara

Ülke:Türkiye

2.2. İŞ DENEYİMLERİ

Bolu Beypiliç, Kanatlı AR-GE (2000-2000)

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Akademik Personel (2001- Halen devam ediyor)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeks Komisyon Üyesi (2012-2017)

AB 7. Çerçeve programı GENOVATE projesi Veteriner Fakültesi Koordinatörü(2014-2017)

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, Et ve Kanatlı Eti ve Hijyeni Ihtisas Alt Komisyonu Komisyon Üyeliği, 17.03.2005.

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, Kanatlı Eti ve Hijyeni Ihtisas Alt Komisyonu Komisyon Üyeliği, 24.01.2007.

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Kanatlı Eti ve Hijyeni Ihtisas Alt Komisyonu Komisyon Üyeliği, 20.04.2009.

2.3. PROJELER

1-Hindi etlerinden Salmonella Spp., Listeria monocytogenes ve Clostridium perfringens’in  saptanması ve karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-08-10-072, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.09.2005-31.10.2007, Yardımcı Araştırıcı.

 

2- Escherichia coli O157:H7’ nin sığırlardaki prevalansı ve genomik karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Proje No: 2001K 120- 240 , Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.02.2004-29.01.2008, Yardımcı Araştırıcı.

 

3- Sığır, koyun ve kanatlı karkaslarında termofilik Campylobacter türlerinin varlığı ve izole edilen suşların antibiyotiklere karşı dirençlerinin belirlenmesi, TÜBİTAK,Proje No: 104 O 300, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 30.05.2005- 01.06.2007, Yardımcı Araştırıcı.

 

4- Escherichia coli O157:H7’nin koyunlardaki prevalansı ve karakterizasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 107 T 612, Proje Başlangıç Tarihi: 01.10.2007-01.10.2009 Yardımcı Araştırıcı.

 

5 - Piliç karkas, kanat ve karaciğerlerinde Salmonella Typhimurium DT 104 varlığı, antibiyotik direnç profili ve genomik tiplendirilmesi. TÜBİTAK, Proje No: 108 T 653, Proje Başlangıç Tarihi:15.01.20092013, Yardımcı Araştırıcı.

 

6-Ankara’da satışa sunulan tavuk ve hindi kuşbaşı örneklerinde vankomisin dirençli Enterokokların varlığı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 113Z407, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2013-2014. 20.000TL 

 

7-Sığır, Koyun Karkas ve Piliç Boyun Derisi Örneklerinden Izole Edilen Listeria monocytogenes’lerin Karakterizasyonu ve Mezbaha Atık Sularından Elde Edilen Bakteriyofaj Kokteyli ile Farklı Iki Gıda Modelinde L. monocytogenes’in Biyokontrolü. TÜBİTAK; Proje No:114R104

 

 

2.4 . YAYINLAR

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ormanci, F.S.B., Erol, I., Ayaz, N.D., Iseri, O., Sariguzel, D., “Immunomagnetic separation and PCR detection of Listeria monocytogenes in turkey meat and antibiotic resistance of the isolates”, British Poultry Science, 49(5), 560-565 (2008).

A2. Erol, I., Goncuoglu, M., Ayaz, N.D., Ormanci, F.S.B., Hildebrandt G., “Molecular typing of Clostridium perfringens isolated from turkey meat by multiplex PCR”, Letters in Applied Microbiology, 47, 31-34 (2008).

A3. Çakmak O., Ormanci, F.S.B., Tayfur, M., Erol, I., “Presence and contamination level of Clostridium perfringens in raw frozen ground poultry and poultry burgers”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 30, 1-5 (2006).

A4. Göncüoğlu, M., Ormancı, F.S.B., Doğru, A.K., “Beyaz peynir üretiminde Enterococcus Faecium’ un starter kültür olarak kullanılması”,  Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 56(4), 249-254 (2009).

A5. Erol, I., Hildebrandt G., Goncuoglu, M., Ormanci, F.S.B., Yurtyeri, A., Kleer, J., Kuplulu, O., “Incidence and serotype distribution of Salmonella in spices retailed in Turkey”, Fleischwirtschaft International, 24(6), 50-52 (2009).

A6. Ormanci, F.S.B., “Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 56(2), 137-139 (2009). (Short Communications).

A7. Goncuoglu, M., Erol, I., Ayaz, N.D., Ormanci, F.S.B., Kaspar, C.W.,  “Isolation and Genomic Characterization of Escherichia coli O157:H7 in Bile of Cattle”, Ann. Microbiol. 60:293-297, (2010).

A8.  Goncuoglu, M., Ormanci, F.S.B, Ayaz, N.D., Erol, I., “Antibiotic Resistance of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle and Sheep” Ann. Microbiol. 60:489-494, (2010).

A9.  Irfan ErolMuammer GoncuogluNaim Deniz AyazLüppo EllerbroekFatma Seda Bilir Ormanci, and Ozlem Iseri Kangal “Serotype Distribution of Salmonella Isolates from Turkey Ground Meat and Meat Parts”. BioMed Research International
Volume 2013 (2013), Article ID 281591.

A10.  Muammer Goncuoglu, N. Deniz Ayaz, lüppo ellerbroek, F. Seda  Bilir  Ormancı, Murat Uludag and İrfan Erol. phoPQ carrying Salmonella in bile of cattle. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 60, 123-128, 2013.

A11. Muammer Goncuoglu, F. Seda Bilir Ormancı, Murat Uludag and Guzın Iplıkcıoglu Cıl,(2016). Prevalence and AntıbıotıcRresıstance of Salmonella spp. and Salmonella typhımurıum ın Broıler Carcasses Wıngs and Liver, Journal of Food Safety 36 (2016) 524–531 VC 2016 Wiley Periodicals, Inc.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Erol, I., Kaspar, C.W., Goncuoglu M., Ormanci, F.S.B., Ayaz , N.D., “Prevalence and characterization of Escherichia coli O157:H7 isolated from cattle” 12 th World Congress on Public Health, p: 150.03, Thursday, April 30, 2009, Sadrivaan A and B, The Hilton Hotel Istanbul, April 27-  May 1, 2009, İstanbul, Turkey. (Poster)

 

B2. Erol, I., Ormanci, F.S.B., Ayaz, N.D., Iseri, O., Sariguzel, D., “Immunomagnetic separation and PCR detection of Listeria monocytogenes in turkey meat and antibiotic resistance of the isolates”, 29th World Veterinary Congress, p:1377,  July 27-31, 2008, Vancouver, BC, Canada. (Poster)

 

B3. Erol, I., Goncuoglu M., Ayaz , N.D., Ormanci, F.S.B., Kaspar, C.W., “Detection and characterization of E. Coli O157:H7 in bile of cattle at slaughter level in Turkey”, 29th World Veterinary Congress, p:1376, July 27-31, 2008, Vancouver, BC, Canada. (Poster)

 

B4.  Hütt, P., Songisepp, E., Güldaş, M., Tamme, T., Ormanci, F.S., Ayaz , N.D., Korel, F., Aarnisalo, K., Hradecka, H., Mikelsaar, M., “ Antimicrobial effects in food and prevention of contamination in food industry”, Microbial Contaminants and Contamination routes in Food Industry; 1st Open Seminar by SAFOODNET, 159-170, January 22-23, 2007, Espoo, Finland.  

 

B5.  Erol, I., ., Goncuoglu M., Ayaz , N.D., Ormanci, F.S.B.,  Hildebrant,,G., Molecular Typing of CLOSTRIDIUM Perfringens Isolated from Turkey Meat by Multiplex PCR,32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi, 13-17 Eylül 2015, İstanbul.

 

B6.    Erol, I., Goncuoglu M., Ayaz , N.D.,  Ellerbroek, L., Ormanci, F.S.B., Kangal,Ö.,  Serotype Distribution of Salmonella Isolates from Turkey Ground Meat and Meat Parts, 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi, 13-17 Eylül 2015, İstanbul.

 

 

 

B7. Ormanci, F.S.B., Ayaz , N.D., Goncuoglu M., “Survival of Different Listeria monocytogenes Serotypes in Kefir as Pre-fermentation Contaminant.” The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 01-04 October 2015 Sarajevo – Bosnia and Herzegovina

 

B8.   Onaran B., Çopuroğlu G.,  Ayaz , N.D., , Goncuoglu M.,  Ormanci, F.S.B.,  Biocontrol of E  coli O157 H7 in Ready to eat Salad Using Lytic Bacteriophage, World Congress on Infection Prevention and Control. Valencia, 29.11.2016.

 

B9.   Onaran B., , Ayaz , N.D,  Çopuroğlu G., Goncuoglu M.,  Ormanci, F.S.B.,  Erol, I., Prevalence of Listeria monocytogenes in cattle and sheep carcasses and presence of L  monocytogenes lytic bacteriophages in slaughterhouse wastewater, 3rd International Veterinary Congress. London.  18.08.2016

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ormancı, F.S.B., “Süt ürünlerinin ambalajlanmasında  PVC malzemenin kullanımı ve migrasyon” Gıda, 32(4), 181-186 (2008).

D2. Ormancı, F.S.B., Koluman, A., “Kırmızı et ve paketleme”, Akademik Gıda, 4(21), 3-5 (2006).

D3. Ormancı, F.S.B.,  “Süt endüstrisi atıksularının çevre kirliliği üzerine etkisi”, Türk Veteriner Hekimler Birliği Dergisi, 4(1-2), 63-71 (2004).

D4. Güzin İplikçioğlu Çil, F. Seda Bilir Ormancı .Antibacterial Resistance of C. perfringens Isolated From Chicken Neck Samples”, Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 27(2) (2016).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Göncüoğlu, M., Erol, İ., Ayaz, N.D., Ormancı, F.S.B., Kaspar, C.W., “Sığır safrasında E. coli O157:H7 ‘nin varlığı ve genomik karakterizasyonu”, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 46-51, 14-16 Mayıs 2009, Bursa.

 

E2. Erol, İ., Ormancı, F.S.B., Ayaz, N.D., İşeri, O., Sarıgüzel, D., “Hindi etlerinden izole edilen Salmonella Spp., Listeria monocytogenes ve Clostridium Perfringens İzolatlarının antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi”, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 116-123, 18-20 Eylül 2006, İstanbul.

 

E3. Ormancı, F.S.B., “Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde bulunan bazı süt işletmelerinin atıksularında çevre kirliliği açısından önemli parametrelerin saptanması”, 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 231-240, 29 Eylül- 1 Ekim 2004, Ankara.

 

E4. Erol, İ., Yurtyeri, A., Hildebrandt, G., Kleer, J., Ormancı, F.S.B., Koluman, A., “Piliç karkaslarından Salmonella’ların klasik kültür ve immunomanyetik PCR (IMS- PCR) teknikleri ile karşılaştırmalı olarak saptanması”, 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 29-38, 29 Eylül- 1 Ekim 2004, Ankara.

 

E5. Çakmak, Ö., Ormancı, F.S.B., Tayfur, M., Erol, İ., “Donmuş tavuk kıyma ve hamburgerlerinde Clostridium perfringens’in varlığı ve kontaminasyon düzeyi”, 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 195-201, 29 Eylül- 1 Ekim 2004, Ankara.

E6. Çakmak, Ö., Erol, İ., Özyurt, M., Ormancı, F.S.B., Yıldız, A., Ardıç, N., Erdemoğlu, A., “İstanbul garnizonundaki askeri birlik ve kurumlara ait suların mikrobiyolojik analizi”, 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 487-494, 29 Eylül- 1 Ekim 2004, Ankara.(Poster).

E7. Fatma Seda Bilir Ormancı, Muammer  Göncüoğlu, Naim Deniz Ayaz, İrfan Erol,  Sığır Safrasında Salmonella spp. Varlığı ve İzolatlarda PhoPQ Geninin Tespiti, 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,  13- 16 Ekim 2011, Papillon Zeugma Otel, Antalya


E8. Göncüoğlu M, Bilir Ormancı Fs. Piliç Karkas, Kanat Ve Karaciğerlerinde Salmonella Typhimurium Varlığı Ve Antibiyotik Direnç Profili. Presence And Antibiotic Resistance Profiles Of Salmonella Typhimurium İn Broiler Carcasses, Wings And Liver. İçinde: 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Özetleri. 03-06 Nisan 2013 Antalya. Düzenleyen Kuruluşlar: Selçuk Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 37-38

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Çiçek C., Erol, İ., Ormancı, F.S.B., Ayaz , N.D., “Tür atlayan hastalıklar-Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar” Bilim ve Teknik, Kasım 2007- Özel Ek, 1-15, (2007).

G. Panel, Sempozyum ve Çalıştaylar :

G1"Hileli Gıdalar ve Gıdalardan Kaynaklanan Sağlık Riskleri Paneli"-"Et ve et ürünlerinde yapılan hileler”; Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi; 26 Mart 2013, Kırıkkale.

G2“Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri paneli” - Ticaret Borsası Konferans Salonu; 20 Kasım 2013; Sakarya.

G3 Gıda Güvenliği Semineri”, Veteriner Hekimler Derneği Eğitim ve Konuk Evi; 3 Kasım 20013; Ankara.

 

2.5. ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR

 

1- AB bursu ile dönem başkanı Finlandiya ile ortak workshop çalışması- Antimicrobial effects in food and prevention of contamination in food industry”, Microbial Contaminants and Contamination routes in Food Industry; 1st Open Seminar by SAFOODNET, Espoo, Finland.  2007.

 

2- Başbakanlık TİKA işbirliği ile MORİTANYA'da Gıda hijyeni ve Güvenliği eğitiminde eğitmen, 2012.

 

3- JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME FAO/WHO REGIONAL COORDINATING COMMITTEE FOR EUROPE, Ayran bölge standardı görüşmeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı UGK temsilcisi, Gürcistan 2012.

 

4- Universitas Veterinaria et Pharma ceutica Brunesis ile ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ÇEK CUMHURİYETİ ile karşılıklı öğretim üyesi ziyaret programları katılımı. BRNO, ÇEK CUMHURİYETİ, 2014.

 

5- Başbakanlık TİKA işbirliği ile MOLDOVA'da  "Balkan and Eastern European Countries Food and Life Safety Support Program. Moldova ISO 2200:2005 Food Safety Management System Training Course, Programlarında Eğitmen. 2015.

 

6- Başbakanlık TİKA işbirliği ile Arnavutluk’ta  "Balkan and Eastern European Countries Food and Life Safety Support Program. Tiran, Arnavutluk, ISO 2200:2005 Food Safety Management System Training Course, Programlarında Eğitmen. 2016.