DOÇ. DR. ŞEYMA ÇALIŞKAN TÜRKSOY    
Adı : ŞEYMA
Soyadı : ÇALIŞKAN TÜRKSOY
E-posta : seyma.caliskan@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720/1366
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seyma-caliskan-turksoy
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Lisans, Fizik Böl., Erciyes Ün. Fen-Edebiyat Fak., 2003

Y. Lisans, Yüksek Enerji ve Plazma Fiz. ABD, Erciyes Ü. Fen Bil. Enst., 2006

Doktora, Astronomi ve Uzay Bilimleri ABD, Ankara Ün. Fen Bilimleri Enst., 2012

Görevler:

Arş. Gör. Ankara Üni. Fen Fak. Ast. ve Uz. Bil. Böl. 08 Ocak 2008 – 15 Aralık 2014

Araştırmacı, Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya, 06 Nisan – 09 Mayıs 2009

Araştırmacı, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg –LSW, Almanya, 01 Şubat – 19 Aralık 2010 

Yrd. Doç. Dr. Ankara Üni. Fen Fak. Ast. ve Uz. Bil. Böl.., 16 Aralık 2014- devam ediyor

Doktora Sonrası Araştırmacı, Observatoire de Paris, Meudon, Fransa, 16 Eylül-14 Aralık 2015

Ünvanlar:

Arş. Gör., 08 Ocak 2008 – 12 Aralık 2012

Arş. Gör. Dr., 13 Aralık 2012 – 15 Aralık 2014

Yrd. Doç. Dr., 16 Aralık 2014- 30 Mart 2016

Doç. Dr., 31 Mart 2016- devam ediyor

Araştırma Alanları:

Metalce Fakir Yaşlı Yıldızların Kimyasal Bolluk  Analizi

A Tayf Türünden Alan Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizi

Yakın ÇiftYıldızların Işık ve Dönem Değişim Analizi

Tez Çalışmaları:

 Uydu İletişim Sistemleri ve Sinyal Analizi (Lisans Bitirme Tezi)

Küçük Kütleli Yıldızlarda Termonükleer Reaksiyon Oranları, Enerjiler ve Kompozisyon Değişimi (Y. Lisans Tezi)

Palomar 14 Küresel Kümesindeki Yıldızların Bolluk Analizi (Doktora Tezi )

Görev Aldığı Projeler:

Yıldızların Atmosferik Kimyasal Bolluk Analizi(2012-2015) (Araştırmacı) 

                    TÜBİTAK 1001 Projesi – Proje No: 112T119

Ankara Üniversitesi Rasathanesi Popüler ve Eğitsel Astronomi Etkinlikleri (2007-2008) (Eğitmen)

                    TÜBİTAK 4004 Projesi – Proje No: 107B074

Burslar, Ödüller ve Destekler:

“Max-Plack Institute for Astronomy (MPIA)” Araştırma Bursu (06 Nisan- 08 Mayıs 2009) Heidelberg, Almanya

“Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH)“ İşbirliği Görüşmeleri Desteği (27 Temmuz- 02 Ağustos 2009) Heidelberg, Almanya

“Yükseköğretim Kurulu (YÖK)“ Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu (01 Şubat-19 Aralık 2010) Heidelberg, Almanya

“Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH)“ Bilimsel Toplantı Desteği (14 - 20 Mart 2010) Russbach, Avusturya

“Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH)“ Bilimsel Toplantı Desteği (12 - 17 Temmuz 2010) Darmstadt, Almanya

“TÜBİTAK” 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (16 Eylül-14 Aralık 2015) Paris, Fransa

Katıldığı Uluslararası ve Ulusal Toplantılar/Çalıştaylar:

 TFD32, Turkish Physical Society 32nd International Physical Congress, 6-9 Eylül 2016, Bodrum, Türkiye (Poster)

IAUS298, Setting the scene for Gaia and LAMOST, 20-24 Mayıs 2013, Lijiang, Çin (Sözlü Bildiri)

XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 27 Ağustos - 01 Eylül 2012, Malatya (Sözlü Bildiri)

XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 31 Ağustos - 04 Eylül 2010, Adana (Sözlü Bildiri)

11th Symposium on Nuclei in the Cosmos (NIC XI),  University of Heidelberg, the Max-Planck-Institute for Nuclear Physics (Heidelberg) and GSI (Darmstadt),  19 - 23 Temmuz 2010, Almanya (Katılımcı)

WE-Heraeus Summer School on Nuclear Astrophysics in the Cosmos, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) and University of Heidelberg, 12-17 Temmuz 2010, Almanya (Katılımcı)

7th Russbach Workshop on Nuclear Astrophysics, Max Planck- Gesellschaft, 14-20 Mart 2010, Avusturya (Katılımcı)

XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 8-12 Eylül 2008, Çanakkale (Sözlü Bildiri)

XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 28 Ağustos - 1 Eylül 2006, İstanbul (Sözlü Bildiri)

XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 31 Ağustos - 4 Eylül 2004, Kayseri (Poster)

XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 1 - 7 Eylül 2002, Antalya (Poster)

 Yayınlar:

SCI Tarafından Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A14- “Detailed photospheric abundances of 28 Peg and HD 202240”, Elmaslı, A., Çalışkan, Ş., Kılıçoğlu, T., Ünal, K., Nasolo, Y., Albayrak, B., 2016, NewA, 42, 38.

A13- "Chemical abundance analysis of the A-type stars CP Cyg and HD 33266", Çalışkan, Ş., Kılıçoğlu, T.,   Elmaslı, A., Nasolo, Y., Avcı, Z., Albayrak, B., 2015, NewA, 34, 6.

A12- "Photometric analysis of overcontact binaries AK Her, HI Dra, V1128 Tau and V2612 Oph", Çalışkan, Ş.Latkovic, O., Djurasevic, G., Özavcı, İ., Baştürk, Ö., Cseki, A., Şenavcı, H. V., Kılıçoğlu, T., Yılmaz, M., Selam, S. O., 2014, AJ, 148, 126.

A11- "Chemical abundances of the metal-poor horizontal-branch stars CS 22186-005 and CS 30344-033", Çalışkan, Ş., Caffau, E., Bonifacio, P., Christlieb, N., Monaco, L., Beers, T. C., Albayrak, B., Sbordone, L., 2014, A&A, 571, 62.

A10- "A Tale on Two Close Binaries in Pegasus", Şenavcı, H. V., Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Özavcı, İ., Çalışkan, Ş., Kılıçoğlu, T., Tezcan, C. T., 2014, BaltA, 23, 123.

A9- "Photometric Analysis of HS Aqr, EG Cep, VW LMi, and DU Boo", Djurašević, G., Baştürk, Ö., Latković, O., Yılmaz, M., Çalışkan, Ş., Tanrıverdi, T., Şenavcı, H. V., Kılıçoğlu, T., Ekmekçi, F., 2013, AJ, 145, 80.

A8- "Physical parameters of some close binaries: ET Boo, V1123 Tau, V1191 Cyg, V1073 Cyg, and V357 Peg"  Ekmekçi, F., Elmaslı, A., Yılmaz, M., Kılıçoğlu, T., Tanrıverdi, T., Baştürk, Ö., Şenavcı, H. V., Çalışkan, Ş., Albayrak, B., Selam, S. O., 2012, NewA, 17, 7.

A7- "Abundance analysis of the outer halo globular cluster Palomar 14"  Ş. Çalışkan, N. Christlieb, E. K.                 Grebel, 2012, A&A, 537, 83.

A6- "Physical parameters of close binaries QX Andromedae, RW Comae Berenices, MR Delphini, and BD +079° 3142" Djurašević, G., Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Kılıçoğlu, T., Latković, O., Çalışkan, Ş., 2011, A&A, 525, 66.

A5- "The effect of screening factors and thermonuclear reaction rates in the pre-main sequence evolution of low mass stars" Küçük, İ., Çalışkan, Ş., 2010, JApA, 31, 135.

SCI Tarafından Taranmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A15-“Times of Minima of Some Eclipsing Binaries”, Bahar, E., Yörükoğlu, O., Esmer, E.M., Kılıçoğlu, T., Öztürk, D., Doğruel, M.B., Özuyar, D., Gümüş, D., İzci, D.D., Keten, B., Tezcan, C. T., Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Selam, S.O., Ekmekçi, F., Albayrak, B., Çalışkan, Ş., Akçar, A. E., 2017, IBVS, 6209. 

A4- “Times of Minima of Eclipsing Binaries and Mid-Transit Times of Transiting Exoplanets”, Basturk, O., Bahar, E., Senavci, H. V., Kilicoglu, T., Ozavci, I., Burdanov, A., Yilmaz, M., Çalışkan, Ş., Tezcan, C. T., Yorukoglu, O., Ozkeles, A., Izci, D. D., Gumus, D., Avci, Z., Ozturk, D., Selam, S. O., Ekmekci, F., Albayrak, B., 2014, IBVS, 6125.

A3- "New Times of Minima of Some Eclipsing Binary Stars and Maxima of Pulsating Stars", Yılmaz, M.,                 Baştürk, Ö., Alan, N., Şenavcı, H. V., Tanrıverdi, T., Kılıçoğlu, T., Çalışkan, Ş., Çelik, L., Aydın, G.,                   Çakan, D., Bilgiç, D., Ulus, N. D., Elmaslı, A., Selam, S. O., Albayrak, B., Ekmekçi, F., 2009, IBVS, 5887

A2- "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars" T. Kılıçoğlu, Ö. Baştürk, H.V. Şenavcı, M. Yılmaz, T. Tanrıverdi, N. Alan, S. Sipahioğlu, G. Aydın, L. Çelik, Ş. Çalışkan, A. Elmaslı, G. Gökay, D. Çakan, Y. Demircan, F. Ekmekçi, S.O. Selam, K.Yüce, B. Albayrak, 2007, IBVS, 5801

A1- "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars" H.V. Şenavcı, T. Tanriverdi, E. Törün, A. Elmaslı, T. Kılıçoğlu, D. Çınar, S. Sipahioğlu, N. Alan, T. Çolak, M. Yılmaz, N.D. Uluş, Ö. Baştürk, Ş. Çalışkan, G. Aydın, F. Ekmekçi, B. Albayrak, S.O. Selam, 2007, IBVS, 5754

Uluslararası Dergiler ve Bildiri Kitaplarında Yayınlanan Makaleler:

B11- “A new HgMn star HD196821”, Çalışkan,Ş., Ünal, K., 2017, 32nd International Physics Congress of the Turkish Physical Society, AIP Conference Proceedings, 1815, 0001.

B10- “Preliminary test results: a new metallicity calibration using ugr-CaK photometry for EMP stars”, Çalışkan, Ş., Kılıçoğlu, T., Özuyar, D., Bonifacio, P., Caffau, E., 2016, First stars V, Program and Abstract Booklet, P6.01, page 110.

B9- “Modeling and Period Study of the Overcontact Binary V1128 Tau”, Latkovic, O., Çalışkan, Ş., Djurasevic, G., Özavcı, İ., Baştürk, Ö., Cseki, A., Şenavcı, H. V., Kılıçoğlu, T., Yılmaz, M., Selam, S.O., 2015, in Living Together: Planets, Host Stars and Binaries, ASP-Conf. Ser., 496, 215.

B8- "Abundance analysis of three metal poor stars: CS 22166-0030, CS 22186-0005, and CS 30344-0033", Çalışkan, Ş., Caffau, E., Bonifacio, P., Sbordone, L., Albayrak, B., 2014, Setting the scene for Gaia and LAMOST, IAUS, 298, 381.

B7- "The puzzling assembly of the Milky Way halo - contributions from dwarf Spheroidals and globular clusters", Koch, A., Lépine, S., Çalışkan, Ş., 2012, Assembling the Puzzle of the Milky Way, EPJWC, 1903002K. (Çağrılı Bildiri)

Ulusal Dergiler ve Bildiri Kitaplarında Yayınlanan Makaleler:

B6- Çalışkan, Ş. ve Albayrak, B. 2012. Galaksimizin En Uzak Küresel Kümelerinden Palomar 14. XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, İnönü Üniversitesi Yayınları, s. 357

B5- "Palomar 14 Küresel Kümesindeki Yıldızlar: İlk Bolluk Analizi Sonuçları" Ş. Çalışkan, N. Christlieb, B. Albayrak, 2010, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, s. 124

B4- "Üç Örten Çift Yıldız Sisteminin Dönem Değişimi, U Coronae Borealis, DI Pegasi ve AH Virgo" Ş. Çalışkan, T. Tanrıverdi, A. Elmaslı, T. Kılıçoğlu, B. Albayrak, S. O. Selam, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, Ç.O.M.Ü. yayınları, no:37, s.171

B3- "Küçük Kütleli Yıldızlarda Termonükleer Reaksiyon Oranları, Enerjiler ve Kompozisyon Değişimi" Ş. Çalışkan, İ. Küçük, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, İKÜ yayınları, no:60, s.169

B2- "1.3-1.5 Güneş Kütleli Zonklayan Yıldızların Evrim Modelleri" Ş. Çalışkan, İ. Küçük, 2007, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 443.

B1- "Uydu İletişim Sistemleri ve Sinyal Analizi" Ş. Çalışkan, İ. Küçük, 2003, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 378.

Ulusal Popüler Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C2- "Güneşiniz Hiç Sönmesin" B. Albayrak ve Ş. Çalışkan, Nisan 2010, Popüler Bilim Dergisi, 194, 20

C1- "Galaktik Arkeoloji Nedir?" B. Albayrak ve Ş. Çalışkan, Şubat-Mart 2010, Popüler Bilim Dergisi, 192-193, 24.

Yönettiği Lisanüstü Tez Çalışmaları:

Kübraözge ÜNAL, Yüksek Lisans (Tamamladı, Eylül 2017), Tez Başlığı: HD 196821 Yıldızının Atmosferik Bollukları