ARŞ.GÖR. SÜLEYMAN SELİM ÇALLI    
Adı : SÜLEYMAN SELİM
Soyadı : ÇALLI
E-posta : scalli@ankara.edu.tr
Tel : +903122033391
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Hidrojeoloji, Karst Hidrojeolojisi, Yeraltısuyu ve Kirletici Taşınım Modellemesi
Kişisel Akademik Bilgiler
Süleyman Selim ÇALLI

Doğum yeri ve tarihi :Aydın / 22.06.1989

Eğitim Bilgileri:

İlköğretim: Denizli Hürriyet İlköğretim Okulu (1995-2003)

Ortaöğretim: Denizli TEV Anadolu Lisesi (2003-2007)

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Bölümü (2007-2013)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. (2014-2017)
Tez adı: Pınarbaşı karst kaynağının (Seydişehir, Konya) hidrograf-kemograf analizleriyle incelenmesi

Doktora: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. (2017- devam ediyor)

Yabancı dil: YÖKDİL - Eylül 2018 (İngilizce): 95.0

Mesleki Tecrübeleri:

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kaya Mekaniği Laboratuarı (Burslu öğrenci) (2010-2013)
Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi.(2013-2014)
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi.(2014- devam ediyor)
Utrecht Üniversitesi, Faculty of Geosciences, Misafir Araştırmacı (2017 - 2018)

Başarılar Ödüller:

"Elektro-mekanik sıvı seviye ölçüm sistemi ile hidrolik iletkenlik katsayısının hesaplanması" adlı proje ile, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 9. Proje Sergisi ve Yarışması, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölüm Birinciliği Ödülü.

Üyelikler:

IAH - International Association of Hydrogeologists (2015 - devam ediyor)
GSA - Geological Society of America (Karst Session) (2017 - devam ediyor)
KARSTAG - Karst Araştırma Grubu (2018 - devam ediyor)

Tamamlanan Projeler:

Çelik M, Çallı S.S., Arslan Ş., Karakaş Z.S., Çelik M., 2018. Pınarbaşı karst kaynağı beslenme-boşalım ilişkilerinin hidrojeokimyasal ve mineralojik incelemesi. Ankara Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, Bağımsız proje.

SCI Kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

Arslan, Ş., Yücel, Ç., Çallı S.S. and Çelik, M., 2016, Assessment of Heavy Metal Pollution in the Groundwater of the Northern Develi Closed Basin, Kayseri, TurkeyBulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 99(2): 244-252.

Yurtiçi Bilimsel Etkinlikler:

Çelik M., Deneri A.H., Çallı S.S., 2015Pınarbaşı karst kaynağının boşalım analizlerinin incelenmesi; Central Taurus Belt, Seydişehir, Turkey4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu. (Analysis of Pınarbasi Estavelle Discharge, 4th National Isotope Techniques in Hydrology Symposium)

Çallı S.S, 2015, Measuring the hydraulic conductivity via micron resolution liquid level measurement systemElektro-mekanik sıvı seviye ölçüm sistemi ile hidrolik iletkenlik katsayısının hesaplanması, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Poster Presentation

Çallı S.S. ve Çelik M., 2018. Pınarbaşı kaynağı (Seydişehir, Konya) boşalımlarının çekilme eğrisi analizleriyle incelenmesi. Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Hidro-2018, 27-29 Eylül 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Sözlü sunum.


Uluslararası Bilimsel Etkinlikler:

Çelik M., Çallı S.S., Deneri A., 2015, Analysis of Pınarbaşı Estavelle discharge; Central Taurus Belt, Seydişehir, Turkey, 42nd IAH Congress - Aqua 2015, Rome, Italy, Poster Presentation

Çallı S.S, Özdemir K., 2015, A new approach to the aquifer systems in the river basin management: Strategic aquifer concept, 42nd IAH Congress - Aqua 2015, Rome, Italy, Poster Presentation

Çallı S.S. and Çelik M., 2016, Heavy Metal Contamination Risk in Pınarbaşı Karst Spring, 43rd IAH Congress, Montpellier, France, Poster Presentation

Çallı S.S. and Çelik M., 2016, Suspended Sediments in Pınarbaşı Karst Spring, Central Taurus Belt, Turkey, 43rd IAH Congress, Montpellier, France, Poster Presentation

Çallı S.S, 2017, Applicability and Sustainability of Seawater Injection in order to Produce Geothermal Energy, GSA Annual Conference 2017, Seattle, Washington, USA, Poster Presentation

Çallı S.S., Arslan, Ş., Karakaş, Z.S. and Çelik, M., 2017, An Approach to Identify Karstification Basement: Analyses of Spring Sediments Mineralogy. GSA Annual Conference 2017, Seattle, Washington, USA, Oral Presentation

Karakaş, Z.S., Çallı, S.S., Arslan, Ş., Çelik, M. and Çelik, M., 2017, An Example of a Mineralogical Study in a Karst Aquifer System, Seydişehir, Konya, Turkey. 17th National Clay Symposium, Sıtkı Kocman University, Muğla, Turkey, Oral Presentation.

Demirkıran G., Çallı, S.S., Arslan, Ş., and Çelik. M., 2017. Irrigation Water Quality in the Eastern Part  of the Göksu Delta (Silifke, Mersin), Turkey. 3rd. ASM International Congress of Agriculture and Environment. 16-18 November 2017, Antalya, Turkey. Oral Presentation.

Arslan Ş,, Yücel Ç., Çallı S.S., Çelik M., 2018. Evaluation of the pollution level in the groundwater of the Northern Develi Closed Basin by using Heavy Metal Pollution Index. 8th International Geochemistry Symposium, 2-6 May 2018, Antalya, Turkey. Oral Presentation.

Uluslararası Bilimsel Etkinlik Görevleri:

Davis L, Çallı S.S., Gochenaur J.A. Chair group of Karst Session: Cave and Karst Processes, Hazards and Monitoring. GSA 2017 Conference, Seattle, USA.