PROF.DR. ŞABAN ÇAKIR GÖKÇE    
Adı : ŞABAN ÇAKIR
Soyadı : GÖKÇE
E-posta : scgokce@medicine.ankara.edu.tr, scakir2607@gmail.com
Tel : 0312 595 62 85
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI