PROF.DR. ŞABAN ÇAKIR GÖKÇE    
Adı : ŞABAN ÇAKIR
Soyadı : GÖKÇE
E-posta : scakir2607@gmail.com
Tel : 0312 595 62 85
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Şimdiki Görevi 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Eğitimi
Tıp eğitimini 1980 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Erzurum'da pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimine başladı. 1988 yılında Radyasyon Onkolojisi uzmanı, 1997 yılında Doçent, 2004 yılında ise Profesör oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabiilim Dalının kuruluşu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının yeniden yapılandırılmasına öncülük etti.  Ana ilgi alanları arasında; akciğer, meme, baş-boyun, hematolojik ve diğer kanserlerde radyoterapi ve kombine tedaviler ile yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT),  görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) ve proton terapi gibi modern radyoterapi teknikleri yer almaktadır. 

Dernek Üyelikleri

Türk Radyasyon Onkolojisi, Türk Onkoloji, Türk Onkoloji Grubu,  Amerikan Terapötik Radyoloji ve Onkoloji (ASTRO) ile Avrupa Terapötik Radyoloji ve Onkoloji Derneği (ESTRO) üyesidir. 

Yönettiği Uzmanlık Tezleri

1. İbrahim Babalıoğlu (2013) Akciğer kanseri radyoterapi planlamasında  pozitron emisyon tomografisi (PET)’nin yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı                                                    

2. Baki Tarakçı (2005)  Glioblastoma multiformede epidermel büyüme faktör reseptörü pozitifliği ve diğer prognostik faktörlerin analizi.  Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

3. Evrim Şavlı (2004) Akselere freksiyone radyoterapi  uygulanan  baş  boyun kanserli hastalarda radyoprotektör olarak amifostinin yeri. Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi Tıp  Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

4. Özden  Karaoğlanoğlu (2004) Meme kanserinde radyoterapinin geç yan etkileri. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

5. Şükriye Bilge Gürsel (2002) Hiperfraksiyone pelvik radyoterapide ince barsak toleransının akut dönemde değerlendirilmesi. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

6. Ahmet Deniz Meydan (2002) Lokal ileri küçük hücre dışı akciğer kanserinde neodjuvan kemoterapi ve akselere radyoterapi (Konkomitan boost).  Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

7. İbrahim Barış Okumuş (2001) Baş  boyun  tümörlerinde ılımlı akselere (haftada altı fraksiyon) radyoterapi. Ondoduz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

8. Babür Soylu (1998) Lokal  ileri küçük hücre dışı akciğer kanserinde  konkomitan boost tekniği ile  radyoterapi. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

9. Bülent Küçükplakçı (1997) Baş boyun yerleşimli erken evre (Evre I-II) agresif lenfomada kısa program kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

10. Nilgün Özbek (1997) Beyin metastazlarının hızlı yüksek doz fraksiyon şeması ile tedavisi. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

11. Yeşim Elgin (1997) Supratentoryal malign gliomlarda akselere hiperfraksiyone radtoterapi ve eş zamanlı sisplatin kemoterapisinin rolü. Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Science Citation Index (SCI) ve SCİ-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Çalışmaları

1.  Sağlar E, Unlu S, Babalıoğlu İ, Gökçe ŞÇ, Mergen H (2014) Assesment  of ER stress and autophagy induced by ionizing radiation in both radiotherapy patients and ex vivo irradiated samples. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 28 (9), 413-417, Doi:10.1002/jbt.21579 (Yayın No:1280861)

2. Yılmaz S, Adaş YG, Hiçsönmez A, Andrieu MN, Akyürek S, Gökçe ŞÇ (2014) Evaluation of the radiation pneumonia development risk in lung cancer cases. Asian Pacific Journal of  Cancer Prevention, 15(17), 7371-7375., Doi:10.7314/APJCP.2014.15.17.7371  (Yayın No: 1280959)

3.  Adaş YG, Andrieu MN,Hicsonmez A, Atakul T, Dirican B, Aktas C, Yılmaz S, Akyurek S, Gökçe ŞÇ, Ergocen S (2014) Comparison of 2-dimensional and  3-dimensional conformal treatment plans in gastric cancer radiotherapy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15 (17), 7401-7405.,Doi: 10.7314/ APJCP. 2014.15.17.7401 (Yayın No: 1280877)

4.  Akyurek S, Babalioğlu İ, Kose K, Gökçe ŞÇ (2014) Thyroid dysfunction following supraclavicular irradiation in the management of carcinoma of the breast. International Journal Of Hematology and Oncology , 24(1), 1-6., Doi:10.4999/uhod.14234 (Yayın No:1280853)

5.  Gursel MF, Malazgirt Z, Gursel B, Çakır Ş , Eren Z, Işıldak I (2009). Effect of preoperative vonventional and hyperfractionated radiotherapy on the healing of rat colonic anastomoses.  Onkologie, 32 (6), 326-330., Doi: 10.1159/000216581/ (Yayın No: 1280851)

6.   Akyurek S, Senturk V, Oncu B, Ozyiğit G, Yılmaz S, Gökçe ŞÇ (2008) The effect of tianeptinein  the prevention of radiation-induced neurocognitive impairment. Medical Hypotheses, 71 (6), 930-932., Doi:10.1016/j.mehy.2008.06.041(Yayın No:1280844)

7. Gürsel B, Çakır Ş, Gürsel MF, Yildiz L, Meydan D, Özbek N, Canbaz S (2008) Tolerability of preoperative hyperfractionated pelvic radiotherapy of the small intestine: An experimental study in rat. Turkish Journal of Cancer 04/2008; 38(2)

8. Gürsel B, Bayrak IK, Çakır Ş, Yildiz L, Gürsel M, Yücel İ (2007) Primary squamous cell carcinoma of the breast: A case report and review of the literature. Turkish Journal of Cancer 07/2007; 37(3)

9. Meydan D, Çakır Ş, Özbek N, Gürsel B, Karaoglanoglu Ö (2006) Neoadjuvant chemotherapy and concomitant boost radiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer. Turkish Journal of Cancer 10/2006; 36(4)

10.   Bulucu B,   Yeşilyurt C, Çakır Ş, Meydan AD (2006) Influence of radiation on bond strength. Journal of Adhesive Dentistry, 8 (4), 217-221. (Yayın  No:1280833)

11.   Ozbek N, Guneren E, Yıldız L, Meydan D, Çakır Ş, Coşkun M. (2005) The effect  of preoperative conventional and hyperfractionated radiotherapy schedules on wound healing and tensile strength in rats: an experimental study.  International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 34(2),185-192.,,Doi:10.1016/j.ijom.2004.05.005 (Yayın No:1280826)

12. Ozbek N, Birinci A, Karaoğlanoğlu O, Çoban AY, Okumuş B, Çakır Ş, Durupınar B (2004) HLA allelles and lung cancer in Turkish population. Annals of  Saudi  Medicine, 2 (24),106-111. (Yayın No:1280811)

13.   Ozbek N, Çakır Ş , Gursel SB, Meydan AD (2004) The  prognostic importance of seizure in patients with glioblastoma multiforme. Neurology İndia, 52 (1), 76-78. (Yayın No:1280775)

14.   Çakır Ş, Egehan İ (2004) A randomised clinical trial of radiotherapy plus cisplatin versus radiotherapy alone in stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer, 43(3),309-316. Doi:10.1016/j.lungan.  2003.09.009  (Yayın No:1280763)

15.  Çakır Ş, Gursel SB, Meydan D, Yıldız L (2003) The sequencing of radiation therapy  and chemotherapy after mastectomy in premenopausal women with breast cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology, 33(11), 563-569., Doi:10.1093/jjco/hyg102 (Yayın No:1280753)

16.  Çakır Ş, Dinçbaş FÖ, Uzel Ö, Koca SS, Okkan S (1995) Multivariate analysis of prognostic factors in 75 patients with soft tissue sarcoma. Radiotherapy and Oncology, 37 (1), 10-10., Doi:10.1016/0167-8140 (95) 01614-M (Yayın No: 1280738)

17.  Güngör F, Yazıcı M, Egehan I, Demircali AE, Sahin M, Çakır Ş (1995) Thallium-201 uptake in myositis ossificans potential pitfall in diagnosis. Clinical Nuclear Medicine, 20 (3), 259-262., Doi:10.1097/00003072-199503000-00015 (Yayın No: 1283273)