DOÇ.DR. ŞAKİR ÇINKIR    
Adı : ŞAKİR
Soyadı : ÇINKIR
E-posta : scinkir@ankara.edu.tr, cinkir@gmail.com
Tel : 0312 3633350 / 3022
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ