PROF.DR. SULTAN ÇOBANOĞLU    
Adı : SULTAN
Soyadı : ÇOBANOĞLU
E-posta : scobanoglu@ankara.edu.tr
Tel : 596 17 85
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ