PROF.DR. UMMAN NUREDDİN SANLIDİLEK    
Adı : UMMAN NUREDDİN
Soyadı : SANLIDİLEK
E-posta : sdilek@medicine.ankara.edu.tr, 
Tel : (312)5082359
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler