PROF.DR. FEYZAN HAYAL ŞEHİRALİ ÇELİK    
Adı : FEYZAN HAYAL
Soyadı : ŞEHİRALİ ÇELİK
E-posta : sehirali@ankara.edu.tr
Tel : 312 595 1270
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

 

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Tel: 0312 5951270

E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lise

 

 

Lisans

 Samsun Anadolu Lisesi

1983-1990

 

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1990-1994

  

Yüksek Lisanslar

  

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

1994-1997

 

Ludwig- Maximilians- Universität München

1999-2000 (Konrad Adenauer Stiftung Bursu ile)

 

 Doktora

Ludwig- Maximilians- Universität München

2000-2003 (Konrad Adenauer Stiftung Bursu ile)

 

 

 

İŞ TECRÜBESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

DİĞER İŞ       TECRÜBESİ

 

 

 

Araştırma Görevlisi

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1997-2004

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 Profesör    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

2005-2008

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

2009-2014

 

  

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

2014-

  

 

Avukatlık Stajı (Ankara Barosu)

1994-1995

 

Avukatlık

1995-1997

 

T.C. Adalet Bakanlığı’nda Noterliğe kabul

1996

 

Avrupa Patent Ofisi Uluslararası Hukuk Bölümünde Staj, Münih

Kasım-Aralık 2001

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyeliği

2012-2013, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

 

            

AKADEMİK     

    ÇALIŞMALAR

 Yüksek Lisans Tezleri

“Patent Hakkının Korunması”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

“Lizenzverträge nach türkischem, deutschem und europäischem Recht. Ein rechtsvergleichender Beitrag” Ludwig- Maximilians- Universität, München, 2000.

Doktora Tezi

“Schutz des Know-how nach türkischem, deutschem und europäischem Recht”, Ludwig- Maximilians- Universität München, 2003.

 

 

YAYINLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 POST-DOC ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR


 


 

 

 

 

Kitaplar

Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması Fikrȋ Mülkiyet-Haksız Rekabet Hukuku Odaklı Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2014.

Anonim Şirketler Hukuku C. I, Temel Kavram ve İlkeler- Kuruluş- Yönetim Kurulu, (Prof. Dr. İsmail Kırca ve Doç. Dr. Çağlar Manavgat ile birlikte) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2013.

Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Ekseninde Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Önlemler, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara 2008.

 

Schutz des Know-how nach türkischem, deutschem und europäischem Recht, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München 2004.

Patent Hakkının Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara 1998.

Uluslararası Makaleler

“An Overview of Turkish Case-Law on Trademark Disputes With Special Consideration Regarding the Rules of the European Court of Justice” IIC 2008, V. 39, Nr. 3, s. 253-280.

 

“Probleme des türkischen Patentrechts (Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung mit dem EPÜ)”, GRUR Int. 2003, H. 6, s. 501-510.

 

“Das Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG und das neue Abwehrrecht des US-First Inventor Defense Act” (P. Bjerke ile birlikte), GRUR Int. 2001, H. 10, s. 828-839.

 

Ulusal Makaleler

“Avrupa Birliği’nde Yeknesak Patent Sistemi: Bir Rüya Gerçek mi Oluyor?”, Fikrȋ Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013, s. 129-179.

 

“Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir Mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2011/1, s. 13-43.

 

“Tasarımların Ayırt Edicilik İncelemesinde Malzeme, Renk ve Desen Değişikliğinin Rolü”, Batider 2012, C. XXVIII, S.1, s. 5-37.

 

“İhtira Beratı Kanunu Döneminde Verilmiş Patentlerin Süresi Doldu mu?” Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, İstanbul 2012, s. 73-118.

 

“İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi”, Batider Eylül 2011, C XXVII, S. 3, s. 65-108.

 

“İşletmenin Maddi Olmayan Duran Varlıklar Üzerindeki Kontrolü: Finansal Raporlamaya Hukuksal Bir Bakış”, (Doç. Dr. Orhan Çelik ile birlikte), Muhasebe ve Denetime Bakış, Mayıs 2010, Y. 10, S.31, s. 23-37.

 

“Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent Almasını Ne Zaman Engellemez? -Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler-”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, C. II, s. 1967-1999.

 

“Türk Patent Hukukunda Üç İnceleme Sorunu”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2009, s. 333-366.

 

“İngiliz ve Alman Patent Uygulamaları Örneğinde Avrupa Patentlerinin Koruma Kapsamının Belirlenmesi”, Batider 2008, C. XXIV, S.3, s. 26-50.

 

“Ulusal Düzenlemeler ile Topluluk Hukuku Sınırında Altın Paylar”, Batider 2007, C.XXIV, S.2, s. 349-395.

 “Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler”, Batider 2007, C. XXIV, S. 1, s. 161-216.

“Patent Sisteminin İşlevleri ve Bu İşlevlerin Etkinliğini Sağlayan Yasal

Düzenlemeler”, Batider 2006, C. XXIII, S. 3, s. 101-154.

“Patent Lisansı Sözleşmelerinin Roma Antlaşması’nın 85. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi”, Batider 1998, C. XIX, S. 3, s. 165-189.

“Yargıtay Kararlarında Karşılıksız Çek”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1997, C. 52, N. 1-4, s. 661-692.

“İngiltere’de Avukatlık Mesleği”, Ankara Barosu Dergisi, 1996/3, s. 427-442.

 

Bildiriler

“Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün Müdür?”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXVI, 14 Aralık 2012, Ankara 2013, s. 51-99.

“TTK’nın İbraya İlişkin Getirdiği Yenilikler”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Ekim 2012.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Tek Kişilik Şirket”, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, 19-20 Nisan 2012, Ankara.

 

“Türk Patent Sistemi-Tecrübelerin Paylaşılması”, YASED Yatırımların Odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi, 24. 10. 2011, Ankara.

 

“Tek Kişilik Anonim Şirket”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, TOBB ETÜ Üniversitesi, 21.05.2011, Ankara.

“Türk Hukukunda Patentler”, Yaratıcılığın Geri Dönüşümü Marka ve Patent Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28 Mart 2011, Ankara.

“Endüstriyel Tasarımlarda Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsurlarına Detaylı Bakış”, İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları XI, 26.05.2008, İstanbul.

“Patent/Faydalı Model Hukukunda Hükümsüzlük ve Tecavüz Davaları”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Sempozyumu, Şubat 2007, Ankara.

“Das türkische Patentrecht”, Seminar über türkisches Familienrecht und Immaterialgüterrecht veranstaltet von der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Augsburg, 19-20 Oktober 2006. (Tebliğ metni Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jhrg. 16, Nr. 1/2007, s. 3-26’da yayımlanmıştır.)

“AB Hukuku Perspektifinden Türk Tasarım ve Marka Mevzuatı”, Seminar on Intellectual Property Rights – A Comparison Between EU Legislation and Turkish Law”, May 2006, Ankara.

“Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar”, Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2004, İstanbul.

“Avukat-İş Sahibi İlişkisinde Sigorta”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ocak 2004, Ankara. (Tebliğ metni, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, C. III, sh. 423-454’te yayımlanmıştır.)

 

Çeviriler

“Judgement of European Court of Justice, 21 February 2013-Canina” (İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri) Batider 2013, C. XXIX, S. 2, s. 305-319.

“Decision of European Court of Justice on the infringement or threatened infringement of Community designs and the definition of third parties” Judgment of the Court (First Chamber) 16 February 2012 (İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri) , FMR 2011/1, Y. 12, C. 12, s. 67-80.

Law on Intellectual and Artistic Works (Turkish Copyright Law)”, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun İngilizce’ye Çevirisi, (Gül Okutan Nilsson ile birlikte), Annales de la Faculte de Droit D’Istanbul 2006, V. 38, s. 331-393.

“Hoca ve Bilim Adamı Olarak Ernst Eduard Hirsch”, 24 Mayıs 2004 tarihinde Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açılışında Prof. Dr. Günter Püttner tarafından sunulan Almanca Tebliğ’in Türkçe’ye çevirisi, Hirsch’ten Günümüze Fikrî Haklar, Tebliğler, FİSAUM Yayını, Ankara 2004, s. 9-12.

 

“Fikrî Haklar Bilgiye Serbest Erişimi Engeller mi? Fikrî Hukuk Alanında Menfaatler Dengesi”, 24 Mayıs 2004 tarihinde Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Açılışında Dr. Christophe Geiger tarafından sunulan Almanca Tebliğ’in Türkçe’ye Çevirisi, Hirsch’ten Günümüze Fikrî Haklar, Tebliğler, FİSAUM Yayını, Ankara 2004, s. 33-41.

 

Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği”, (Almanca’dan Türkçe’ye çeviri) Ankara Barosu Dergisi 2003/2, s. 87-102.

 

Diğer Yayınlar

Ulusal

“Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Canina” Kararı, Batider 2013, C. XXIX, S. 2, s. 293-304.

 

DPT 9. Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu, Sınai Haklar Önraporu, Kasım 2005, Ankara.

 

 

KOBİ’ler İçin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, (Ortak yayın) TOBB Yayını, Ankara 2005.

 

Uluslararası

 

 “Entwurf eines neuen Patent- und Gebrauchsmustergesetzes vorgelegt” GRUR Int. 2008, H. 1, 89-90.

 

“Entwurf eines neuen Geschmaksmustergesetzes vorgelegt”, GRUR Int. 2008, H. 1, 90.

 

 

“Entwurf eines neuen Markengesetzes vorgelegt”, GRUR Int. 2007, H. 12, 1055.

 

“Gesetz zum Schutz von Topographien integrierter Schaltkreise”,

 GRUR Int. 2005, H. 2,  s. 172-173.

 

“Gesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen”, GRUR Int. 2005, H. 2,

173 - 174.

 

“Hakim ve Savcılar İçin Fikri Mülkiyet Hukuku İhtisas Eğitimi Projesi” – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Adalet Bakanlığı ve Bilgi Üniversitesi ortak projesinde eğitmenlik (10-22 Kasım 2008 Antalya)

 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamalarında Türk Polisinin Desteklenmesi” başlıklı eşleştirme projesinde eğitmenlik (9-13 Haziran 2008, Ankara)

 

“Avrupa Patent Ofisi destekli Türkiye’de Fikri ve Sınai Hakların Etkin Uygulanması (Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey) Projesi” kapsamında Türk hakimlerinin eğitim programında eğitmenlik.

Milano 2002

 


Fikrȋ Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi konusunda araştırma

(Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht bursu ile)

Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht, Münih Ağustos-Eylül 2013

 

 

İlaçların Ruhsatlandırılması Sürecinde Klinik Test ve Deney Verilerinin  Korunması konusunda araştırma (DAAD bursu ile)

Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht, Münih 2009 

 

AB Hukuku ile Karşılaştırmalı Türk Marka Hukuku konusunda araştırma

(Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht bursu ile)

Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht, Münih Temmuz-Eylül 2007

 

 


TRIPS Anlaşması’nın Ekonomik Etkileri konusunda araştırma

(Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht bursu ile)

Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Münih Haziran-Ağustos 2005 

  

         akademik

İLGİ ALANLARI

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

   

VERİLEN DERSLER

 

 

 

 

 

 

Ticari İşletme Hukuku (Lisans)

Şirketler Hukuku (Lisans)

Patent ve Faydalı Model Hukuku (Yüksek Lisans/Doktora)

Finansal Hukuk (Tezsiz Yüksek Lisans)

Marka Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)

Yeni Ürün Yayılımı, Yönetimi ve Hukuki Koruması (Tezsiz Yüksek Lisans)

 

             

ÜYELİKLER

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI

DİLLER

 

Ankara Barosu

AIPPI International (International Association for the Protection of Intellectual Property)

AIPPI Turkey (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği)

MPI Alumni (Freunde und ehemalige Mitarbeiter des Max-Planck- Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht e.V.)

 


Almanca

İngilizce