PROF.DR. TEVHİDE SEL    
Adı : TEVHİDE
Soyadı : SEL
E-posta : sel@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : +903123170315/4425
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/tevhide-sel
Kişisel Akademik Bilgiler

Tevhide SEL (ÜRESİN)

 

Doğum Yeri                          : Bafra , Samsun , TÜRKİYE

Doğum  Tarihi                       : 10.07.1964

Ev Adresi ve Telefon             : Şehit Tayfun Sümer Sok. 9/5

                                                06310 Keçiören - Ankara

                                                Tel: + 312 3809463

                                                 GSM: 507 285 91 57

İş Adresi ve Telefon              : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

                                               Biyokimya Anabilim Dalı,

                                               06110 Dışkapı - Ankara

                                               Tel: + 312 3170315 / 425

                                               Faks: + 312 3164472

                                               e-mail : sel@veterinary.ankara.edu.tr

Medeni Durumu                    : Evli ve üç çocuk annesidir.

 

 

EĞİTİMİ

 

1969 - 1974                            :  Bafra Merkez İlkokulu

1974 - 1981                            :  Samsun Anadolu Lisesi

1981 - 1986                            :  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

                                                  Veteriner Hekim

1987 - 1991                            : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

                                                 Biyokimya Anabilim Dalı Doktora

 

 

MESLEKİ VE EĞİTİM - ÖĞRETİM AKTİVİTESİ

 

1986 – 1987                         : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,

                                               Erzurum  İl Müdürlüğü, Proje ve İstatistik

                                               Şubesinde Veteriner Hekim

1988 - 1995                          : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

                                              Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi

Eylül - Ekim 1992                : Almanya, Hannover Veteriner Yüksek Okulu,    

                                              Biyokimya Bölümünde (Prof. Dr. H. P.     

                                              SALLMANN'ın yanında)  araştırıcı.

Ekim 1992                           : Almanya, Hannover Veteriner Yüksek Okulu,    

                                              Kimya Bölümünde (Prof. Dr. H. O. HOPPEN ve

                                              Prof. Dr.  H. RUSSEL'ın yanında)  araştırıcı.

Kasım 1992                         : Almanya, Oldenburg Veteriner Araştırma     

                                              Enstitüsünde  ( Prof. Dr. O. AGHTE ve

                                              Dr. F. SCHERK'in yanında) araştırıcı.

Mart 1994                            : İtalya, Trieste'de " RNA Structure and    Function"

                                              konulu ICGEB'nin Biyoteknoloji kursu

Ocak 1995 - Kasım 1997    : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

                                               Biyokimya Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent

Kasım 1997-   Nisan2003    : Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı'nda Doçent

Nisan 2003 -                         : Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı'nda Profesör

 

 

DİĞER AKTİVİTELERİ

Kasım 1996 – Kasım 1997 : Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği

1989 -                                 : Türk Biyokimya Derneği Üyeliği

1996 -                                 : Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeliği

1999 -                                 : Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları       

                                              Derneği Üyeliği

TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu  

8-11 Temmuz 1998       : İki Binli yılların Eşiğinde Biyokimya Eğitimi Sorunları ve Çözümleri Sempozyumuna katılım, ODTÜ, Ankara.

21-22 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen

“1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi “ Kongre Düzenleme Kurulu

2002 – 2004               : BİOGENTEK Bioteknoloji Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti’de Biyokimya Kitlerinin üretiminde kalite kontrol  konusunda Danışmanlık

 

YÜRÜTTÜĞÜ LİSANS - LİSANSÜSTÜ DERSLER

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi:

Organik Kimya Teorik

Biyokimya Teorik

Biyokimya   Uygulamaları 

Biyoteknoloji Teorik 

Klinik Biyokimya Teorik 

Klinik Biyokimya  Uygulamaları

Biyoteknolojide Temel Biyokimyasal Teknikler Ve Uygulama Alanları 

Doku Ve Organlar Arası Metabolik İlişki 

Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri Ve Önemi 

Metabolik Hastalıkların Moleküler Mekanizması

 

Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi :

Biyokimya Teorik ve Uygulama

1998-1999 ve 1999-2000 Eğitim ve Öğretimin Güz ve Bahar Dönemlerinde

 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü :

1995 – 1996  Güz Döneminden itibaren yüksek lisans ve doktora kredi dersleri   

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi :                                 Biyokimya ve Organik İnorganik Kimya  Teorik ve Uygulama                                          2011-2012 EÖY Güz ve Bahar, 2012-2013 EÖY Güz Dönemlerinde

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

 

Oksaliplatin ve 5-Florourasilin Caco-2 Kanser Hücrelerinde Toksisite ve Antitümör Aktivitelerine Rutin Flavonoidinin Etkileri, 2015

 

HepG2 Hücrelerinde Selenyum ve Vitamin C’nin Apoptozis Üzerine Etkileri, 2012

 

Paraquat ile Oluşturulmuş Oksidatif Stresin Hep G2 Hücrelerinde Apoptozis Üzerine Etkisinin Araştırılması 2009

 

Sıçanlarda Safra Kolesterol Sekresyonunu Kontrol Eden ABCG5 ve ABCG8 Genlerinin Diosgenin ve Taurodehidrokolik Asit ile Uyarılması 2006

 

Streptozotosin ile Deneysel Olarak Diabet Oluşturulan Ratlarda Koenzim Q10'un Bazı Kan Parametrelerine Etkileri 2007

 

Laktasyon Perıyodundakı Ankara Kecılerınde Sut Ve Serum Laktoferrın Duzeylerı.

2003

 

Ankara Kecılerınde Gebelık Suresınce Sds-Page Ile GebeLıkle Ilgılı Glıoproteınlerın (Plazma Pags=Pregnancy-Ass Ocıated Glycoproteıns) Araştırılması

2003

 

Veterıner Hekımlıkte Kan Seker Duzeyının Kontrolunde Serum Fruktozamın Ile Kan Hbalc(Glıkozlanmıs Hemoglabın) Duzeylerı.2003

 

Tavsanlarda Deneysel Olarak Olusturulan Ketosis Olgularinda ve Keterisli Ineklerde kanda lipid Peroksidasyonu ve Enzimatik Antioksidant Sistemler  1999

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1- Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Mezbaha ve Çiftliklerdeki Tavuk, Kuzu ve Danalara Ait Dışkı Numunelerinde Radioimmunoassay (RIA) Tekniği ile Diethystilbestrol (DES) tayini.

Proje No              : 88.10.00.07 .  A.Ü. Araştırma Fonunca  desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Ethem ERSOY

Araştırıcılar          : Hilal KARAGÜL, Olaf  AGTHE, Tevhide SEL,Tayfun GÜLDÜR

2- Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Danalara Ait Kas, Karaciğer, Böbrek ve Dışkı Numunelerinde Radioimmunoassay Yöntemi ile Trenbolon ve Zeranol Tayini.

Proje No              : 89.10.00.01.  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Erol KIRVAR, Nesrin SULU, Berrin SALMANOĞLU

3- Chloramphenicol (CAP) Verilen Süt İneklerinde Biyokimyasal ve Hemalojik Çalışmalar ve Marketlerden Alınan Sütlerde CAP Artıklarının Tayini.

Proje No              : 89.10.00.02 A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Erol KIRVAR, Arif ALTINTAŞ,

                               Nesrin SULU,   Nalan MARAŞLI, Şaban MARAŞLI

4- Atlarda Doping Maddelerinin Deteksiyon Limitlerinin ELİSA ile Tesbiti. 

Proje No               : 92.10.00.09 A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Taşkın ÖZDEMİR, Nil BORAZANC

5- Determination of syntetic anabolic steroids (Diethylstilbestrol) in muscle and organs of treated animals.

Proje No            : 85.2170/18 Hannover Veteriner Yüksek Okulu ve A.Ü.         

                            Veteriner Fakültesi arasındaki bilimsel işbirliği çerçevesinde

                            BMZ-GTZ tarafından desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü : Prof. Dr. Ethem ERSOY

Araştırıcılar         : Hilal KARAGÜL, Olaf  AGTHE, Tevhide SEL,Tayfun GÜLDÜR

6- İç Anadolu Bölgesinde Vitamin E-Selenyum Noksanlık Belirtileri Gösteren Koyunlarda Selenyum, hormon (LH, FSH, progesteron, testosteron, östrojen, kortizol) ve Enzim Yönünden İncelemeler.

Proje No              : 95.10.00.01.  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmektedir.

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : U.Reha FİDANCI,Tevhide SEL,Nil BORAZANCI, Özkan DURU

7- Süt ineklerinde oksitosin uygulamasının plazma glukoz, insulin ve glukagon düzeyleri üzerine etkisi

Proje No              : 96. 10.00.02 A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü : Prof. Dr. Nesrin SULU

Araştırıcılar          : Metehan UZUN, Tevhide SEL

8- Mugla Yatağan İlçesinde Endüstriyel Florozis ve Hayvan Sağlığına Etkileri.

Proje No              : 96.10.00.09.  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Doç. Dr. U. Reha FİDANCI

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Özkan DURU, Ayşin BAŞSATAN

9- Akkaraman Koyunlarda Vitamin E ve Selenyum Yetersizliğinin Antioksidatif Metabolizma Üzerine Etkisi.

Proje No              : 96.10.00.21.  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü : Doç. Dr. U. Reha FİDANCI

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Özkan DURU, Ayşin BAŞSATAN

10-Doğal ve Endüstriyel Florozis Görülen Bölgelerdeki Koyunlarda Serum Proteinlerinin Elektroforetik İncelenmesi.

Proje No.             : 97.10.00.15 A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmektedir. 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Araştırıcılar          : U. Reha FİDANCI, Tevhide SEL, Özkan DURU,

11-Ankara Çevresinde Kuzu ve Danalarda Zeranol Artık Düzeyleri ile Serum Hormon (Testosteron, Progesteron, Östrojen) ve Bazı Biyokimyasal Değerlerin Aranması.

Proje No              : VHAG-1246.   TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Sefa ÇELİK, Nil BORAZANCI

12- Kısmi Hareketsizliğin Ratlarda Kemik ve Böbrek Metabolizmasına Etkisi.

Proje No              : VHAG-1427.   TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Berrin SALMANOĞLU

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, U. Reha FİDANCI

13. Tropikal theileriosis de Thl annulata suşları ile enfekte sığır eritrositi ve lenfositlerinin glikoprotein karbohidrat kompozisyonları

Proje No               :   A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Doç.. Dr. Hamdi Uysal

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, , Serpil NALBANTOĞLU, Çiğdem ALTINSAAT, Serpil NALBANTOĞLU

14- .Sağlıklı Köpeklerde Prednisolon’un Serum tT3, tT4 ve Serbest T4 Düzeylerine Etkileri.

Proje No               :   A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Arif KURTDEDE

Araştırıcılar          : Reşat AŞTI, Hilal KARAGÜL, Nevin KURTDEDE,

                                Tevhide SEL, Öznur ATALAY, Murat GÜZEL

15-Kırıkkale ve çevresinde Akkaraman koyunlarda serum Se ve Glutatyon Peroksidaz Düzeyleri

Proje No               : 98-09-01-02  Kırıkkale Üniversitesi  BAP

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Taner PAMUKCU

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Gül YARIM

16- Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Serum Protein Elektroforezi

ve Haptoglobin Düzeyleri 

Proje No               : 02-09-01-01Kırıkkale Üniversitesi  BAP

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Taner PAMUKCU

Araştırıcılar          : Tevhide SEL, Gül YARIM

17- Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Serumda Laktoferrin, Transferrin, Fe ve Elektrolit     

      Düzeyleri.

Proje No               : 2002  A.Ü. BAP

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : U. Reha FİDANCI, Tevhide SEL,

                                Mustafa KAYMAZ, Mert PEKCAN

18- Biyomedikal Ortamda Tanıya Yönelik Taq DNA Polimerazın Üretilmesi

Proje No               : 2004-K-120-910  DPT Projesi

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Tevhide Sel, Adil Hişmioğulları, Rahman Halid, Hamdi Uysal  

19- Türkiye’nin bazı bölgelerinde toprak, bitki, su, hayvan ve insanlarda selenyum düzeyleri

Proje No               : TOGTAG-3061, TUBİTAK

Proje yürütücüsü  : Prof.Dr. Orhan DOĞAN  

Araştırıcılar       : Gültekin YILDIZ, Funda ÇİMEN, Sonay SÖZÜDOĞRU OK , Seher KÜÇÜKERSAN,   Tevhide SEL, Hanım HALİLOVA, Belma GİRAY, Filiz HINCAL, Pınar SAÇAKLI , Ulvi  Reha FİDANCI, Mert Pekcan.

20. Restoratif Materyallerden Salınan Flor ve Aluminyumun İyon Kromatografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Proje No               : 105S382 (SBAG-3189)

Proje yürütücüsü  : Dç. Dr. Zeynep Ökte

Araştırıcılar          : Şule Bayrak, U. Reha FİDANCI, Tevhide SEL,

 

21. Dişi köpeklerde meme tümörlerinin neopterin, nitrik oksit ve sialik asit yönünden değerlendirilmesi

Proje No               :  20060810084

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

Araştırıcılar          : Neslihan Taşçene, Sevil Vural, Görkem Kısmalı,Tevhide SEL,

 

22. Düvelerde, Subklinik Enfekte Ve Sağlıklı Meme Lobu Sekresyonlarında Nitrik Oksit Düzeyinin Belirlenmesi Ve Nitrik Oksitin Mastitis Için Yeni Bir Teşhis Metodu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.

Proje No               : TOVAG-1080319 TUBİTAK

Proje yürütücüsü  : Prof. Dr. Ayhan Baştan

Araştırıcılar          : Mehmet CENGİZ, U. Reha FİDANCI, Tevhide SEL,

 

                               

                       

YÜRÜTÜCÜSÜ  OLDUĞU PROJELER

 

1- Yarış Atlarında ELİSA ile Doping Analizi.

Proje No               : 96.10.00.06  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje yürütücüsü  : Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          : U. Reha FİDANCI, Sefa ÇELİK, Nil BORAZANCI

2- Marmara Bölgesinde Kuzu ve Danalarda Zeranol Artık Düzeyleri İle Serum Testosteron, Östrojen ve Progesteron Değerleri.

Proje No              : 97.10.00.14  A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü : Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          : U. Reha FİDANCI, Sefa ÇELİK

3- Tavşanlarda Deneysel Ketozis Olgularında ve Ketozisli İneklerde Kanda Lipid Peroksidasyonu ve Enzimatik Antioksidant Sistemler.

Proje No              : VHAG-1231.   TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü :  Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          : Ali ERKURT

4 -  Türkiye'de  T. annulata suşlarının karakterizasyonu ve tür identifikasyonunda GPI izoenzim elektroforezi

Proje No.             : 97.10.00.18 A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Proje Yürütücüsü :  Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          :  U. Reha FİDANCI, Serpil NALBANTOĞLU

5- Vitamin E'nin HepG2 Hücre Hattında Apoptoz Üzerine Etkileri

Proje No                     : 20080810090, A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmektedir.

Proje Yürütücüsü :  Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          :  Hilal KARAGÜL, Görkem  KISMALI Burcu Menekşe ALPASLAN

6- Oksaliplatin ve 5-Florourasilin Caco-2 Kanser Hücrelerinde Toksisite ve Antitümör Aktivitelerine Rutin Flavonoidinin Etkileri

Proje No                     : 20, A.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmektedir.

Proje Yürütücüsü :  Dr. Tevhide SEL

Araştırıcılar          :  Görkem  KISMALI, Farnoud NASIRİ

UZMANLIK ALANLARI :

1. Florozis, Selenyum yetersizliği 

2. Hormon ve kalıntı analizleri, RIA, ELISA 

3. Klinik  biyokimya

4. Tümör biyokimyası

Prof. Dr. TEVHİDE SEL’İN YAYIN LİSTESİ

 

1.      Etlik Piliçlerde ve Yemlerinde Diethystilbestrol (hormon benzeri etkili madde) Yönünden Ön  Çalışmalar.  Ersoy, E. Agthe, O. Ergun H. Üresin T. , A.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 35 (2-3) 1988’e supplement.

2.      Doğu Anadolu Bölgesinde normal ve florozis belirtisi gösteren  koyunlarda serum spesifik karaciğer enzimleri (GOT,GPT,LDH) ve alkalen fosfataz  düzeylerinin araştırılması. T.Sel , H.Karagül . A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 39 (1-2),30-40, 1992

3.      Yarış atlarında performansı artırmak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kontrol yöntemleri.T.Sel, H. Ergun. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 39 (1-2)41-59, 1992.

4.      Farklı düzeylerde Diethylstilbestrol uygulanan  broylerlerde serum glikoz, serbest yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, ve alkalen fosfataz değerleri. B. Salmanoğlu, T.Sel, E.Kırvar, N.Maraşlı, H.Ergun, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3 (1):23-27,1993.

5.      The determination of Diethystilbestrol in the faeces and tissues of chickens treated with DES and in the faeces and tissues samples of calves, lambs and chickens collected from various areas of Turkey.E.Ersoy, O.Aghte, H.Ergun, T.Sel, T.Güldür. Dtsch. Tierarztl. Wschr. 100 (11), 450-453, 1993.

6.      Chloramphenicol (CAP) Verilen Süt İneklerinde Biyokimyasal ve Hemalojik Çalışmalar. Sel,T Karagül,H. Altıntaş,A. Sulu,N. Kırvar,E. Maraşlı,N. Maraşlı,Ş. Biyokimya Dergisi, 20 (3),1-16, 1995.

7.      Tüketime sunulan sütlerde RIA metodu ile Chloramphenicol artık düzeylerinin araştırılması.  T. Sel, E. Kırvar, H. Ergun, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 52 (2): 81-85, 1995

8.      Atlarda Doping Maddelerinin Deteksiyon Limitlerinin ELİSA ile Tesbiti. T.Sel H.Karagül, T. Özdemir,N.Borazancı, U.R.Fidancı.  A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 42 (2),1995

9.      İneklerde metritis tedavisinde kullanılan Diethylstilbestrol süt ve serumdaki kalıntısının RIA yöntemi kullanılarak belirlenmesi. B. Salmanoğlu, T.Sel, R. Salmanoğlu, H.Ergun, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 42 (1), 1993.

10.  Diethylstilbestrol verilen tavuklarda hematolojik değişiklikler. N. Sulu, Ç. Altınsaat, T.Sel,  A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 42 (1), 1995.

11.  Kızılırmak havzası yüzey sularında flor tayini, T. Pamukçu, T. Sel, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7 (3), 1995

12.  Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Danalara Ait Dışkı Numunelerinde Radioimmunoassay Yöntemi ile Trenbolon ve Zeranol Tayini. Sel, T. Kırvar,E. Salmanoğlu,B. Sulu,N. Karagül,H. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 8 (1):23-25  1996.

13.  Embriyonal dönemde uygulanan gama radyasyonun broylerlerde antioksidatif metabolizma üzerine etkisi. U.R. Fidancı, T. Sel, E. Özdemir, S. Özdemir, H.Fidancı. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi,43 (3), 1997.

14.  Köpeklerdeki dirofilariasis olgularında kan, idrar ve abdominal sıvıda biyokimyasal değişiklikler. M. Şahal, M. Özlem, B. Tanyel, N. Öcal, T.Sel. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 44 (2-3): 267-276, 1997. 

15.  How hyperosmolar solutions (Glucose 30%) may prevent stres induced ulcers in rats. M. Yandı, N. Ağaoğlu, T. Sel, N. Mansur, Tr J of Medical Sciences. 28, 23-27, 1998.

16.  Sığırlarda dokuların kloramfenikol yönünden araştırılması T.Sel, V. Sağmanlığil, H.Sağmanlığil , Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 10 (1-2), 31-32, 1998.

17.  Ankara keçisi oğlaklarında C ve E vitaminlerinin metabolik strese karşı etkisi. H. İmik, U.R. Fidancı, T. Sel. Vet. Bil. Derg., 15, 1: 47-53, 1999.

18.  Effect of intravenous oxytocin infections on plasma levels of insulin and glucose in dairy cows. N. Sulu, M. Uzun, T.Sel, A. Çınar. Israel Journal of Veterinary Medicine, 54 (4): 118-121, 1999.

19.  The effect of vit E and Selenium deficiency on the roproductive hormones and antioxidative systems in Akkaraman sheep. H. Karagül, H.P. Sallmann, U.R. Fidancı, T. Sel, S. Çelik, R. Vural, A. Önal, N.Ünal. deutsch-Türkische Agrarforschung. Redaktion. U. Planck verlag ulrich. E. Grauer. Stuttgart, 383-388, 2000.

20.  Blood Lipid Peroxidations and Enzymatic Antioxidative System in Rabbits With Experimental ketozis. T.Sel, A. Erkurt. Deutsch-Türkische Agrarforschung. Redaktion. U. Planck verlag ulrich. E. Grauer. Stuttgart, 383-388, 2000.

21.  Doğal ve endüstriyel florozisli koyunlarda böbrek fonksiyonu ve serum protein elektroforezi. A. Altıntaş, U.R. Fidancı, T. Sel, Ö. Duru, A. Başsatan. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 47 (2): 105-114, 2000

22.  Blood Serum Concentrations of Selenium and Glutathione Peroxidase Activity in Akkaraman Sheep. T. Pamukçu, T. Sel, G. Yarım. Turkish Journal of Veterinary&Animal Sciences. 25, 5, 2001.

23.  The Industrial Fluorosis Caused by a Coal-Burning Power Station and its Effects on Sheep. U.R. Fidancı, T. Sel. Turkish Journal of Veterinary&Animal Sciences. 25, 5, 2001.

24.   Effects of Anti-inflammatory and Immunosuppressive doses of Prednisolone on Serum    

        Triiodothyronine, Thyroxine and free Thyroxine Concentrations and Thyroid      

        Morphology  in the Dog. A. Kurtdede, R.N. Aştı, T. Sel, N. Kurtdede, H. Karagül, O.

       Atalay, M Güzel. Revue Med. Vet. 155,6,324-330, 2004.

25. Laktasyon Periyodundaki Ankara Keçilerinde Süt ve Serum Laktoferrin Düzeyleri. G.   

        Avcı, T. Sel. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(3): 181-187, 2004.

26. Determination of zeranol residues and the serum testosterone oestrogene and progesterone    

      levels in lambs around Ankara region. G.Ö.Borazan, H. Karagül, S. Çelik, N. Ünal, M.

      Pekcan, T. Sel. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1): 7-10, 2007.

27. The beneficial effect of using prostacyclin on ischemia reperfusion injury of horse    

       Jejunum. E. Özgencil, B. Koç, T. Sel, A. Dursun, C. Özoğul, İ. Öztamur, N. Apaydın, C.    

       Sezer. J. Anim. Vet. Adv., 6(2): 290-297, 2007.

28. Studies on serum α-tocopherol, selenium levels and catalase activities in lambs with white    

      muscle disease. S. Kozat, H. Gunduz, Y. Değer, N. Mert, I.H. Yörük, T. Sel. Bulletin of  

      the Veterinary Institute in Pulawy, 51(2);281-284, 2007.

29. Serum selenium, Vitamin E and sialic acids concentrations in lambs with white muscle     

      disease. Y, Değer,  H. Mert, N. Mert, F. Yur, S. Kozat,  I.H. Yörük, T. Sel. Biol Trace   

      Elem Res. 121(1): 39-43, 2008.

30. Glycosylation pattern of erythrocyte and Lymphocyte proteins from cattle with Tropical       

      Theileriosis. H Uysal, S Nalbantoğlu, T Sel, G Çiftci, C Altınsaat. Journal of Animal and  

       Veterinary Advances, 7(11): 1515-1519, 2008.

31.  Ultrasonographic examinations of embryonicfetal growth in pregnant Akkaraman ewes      

       fed  selenium supply and dietary selenium restriction. M.R. Vural, T. Sel, H. Karagül, E.   

       Ozenç, M. Orman, H. Izgür, S. Küplülü,  Revue Méd. Vét., 2008, 159, 12 , 628-633, 2008.

32. The effects of Epigallocatechin Gallate and N-Acetylcysteine on mobile phone-induced      

      oxidative stress in Guinea pigs. G. Kismali, E. Ozgur, S. Sayiner, B. Alpaslan, G.

      Guler, N. Seyhan, T. Sel .JAVA 8(5):959-961, 2009.

33. The Evaluation of Epigallocatechin Gallate and N-Acetylcysteine  on Serum Testosterone    

     levels in Male Guinea Pigs Exposed to Cell Phone Microwave. G. Kismali, E. Ozgur, S.    

     Sayiner, B. Alpaslan, G. Guler, N. Seyhan, T. Sel. JAVA 8(6): 1149-1151, 2009.

34. Is It Possıble To Use Nıtrıc Oxıde Level As A New Detectıon Method In Prepartum   

     Heıfer Mastıtıs: BASTAN A, CENGIZ M, SEL T, CETIN S, AKAN M, ACAR  D.N,    

     DARBAZ I, FIDANCI U.R.,  FOLIA VETERINARIA, 53(1): supplementum,177- 

    185,2009.

35. Kismali G, Ozgur E, Guler G, Akcay A, Sel T, Seyhan N. (2012) The influence of 1800    

     MHz GSM-like signals on blood chemistry and oxidative stress in non-pregnant and   

     pregnant rabbits. Int J Radiat Biol. May;88(5):414-9.

36. N.Tascene, G.Kısmalı, S.Vural, H.Karagul, T.Sel (2012) Serum Neopterin, Sialic Acid     

      and Nitric Oxide Levels in Dogs with Malignant Mammary Tumors. Vet Comp Oncol.    

     Jun;10(2):155-9. doi: 10.1111/j.1476-5829.2011.00284.x

37. G. Kısmalı, F.M. Emen, T. Yesilkaynak, O. Meral, D. Demirkıran, T. Sel, N. Kulcu.   

      (2012) The cell death pathway induced by metal halide complexes of pyridine and

      derivative ligands in hepatocellular carcinoma cells–necrosis or apoptosis? Eur Rev Med

      Pharmacol Sci. Aug;16(8):1001-12.

38. Kismali G., Sel T. (2012) The Effect of Oxidative Stress Induced by Paraquat on

      Apoptosis in HepG2 Cells. F.U.J Health Sci 26 (2): 79 - 85

39. Ozgur E, Kismali G, Guler G, Akcay A, Ozkurt G, Sel T, Seyhan N. (2013) Effects of   

      prenatal and postnatal exposure to GSM-like radiofrequency on blood chemistry and

      oxidative stress in infant rabbits, an experimental study. Cell Biochemistry and Biophysics

     2013 Nov;67(2):743-51. doi: 10.1007/s12013-013-9564-1

40. Pekcan, M., Nalbantoğlu, S., Fidancı, U.R., Sel Characterization of Theileria annulata 
       Strains in Turkey and Usage of Glucose Phosphate Isoenyme Electrophoresis in Strain 
       Identification 2013, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 19(2); 319-323.
41.   Bastan, Idil; Kurtdede, Arif; Sel, Tevhide; Ozen, Dogukan; Yumusak, Nihat; Ozkan 
       Timurkan, M.; Baydin, Ahmet. Serum Cardiac Troponin-I in dogs with CPV-2 infection, 
       2013, Ankara Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı.
42.  Bastan, A.; Cengiz, M.; Cengiz, S.; Sel, T.; Polat, B.; Colak, A.; Akan, M.; Darbaz, I.,  
       Nitric oxide concentrations in mammary quarters during heifer mastitis  , 2013, Anımal

43. Meral O, Alpay M, Kismali G, Kosova F, Cakir DU, Pekcan M, Yigit S, Sel T. Capsaicin

      inhibits cell proliferation by cytochrome c release in gastric cancer cells. Tumour Biol.

     2014 Mar 30. Volume 35, Issue 7, June 2014,Pages6485-6492

44. Colak AT, Emen F, Kismali G, Meral O, Koyundereli G, Tas, M,Sel T. The Syntheses,  

      Crystal Structure, Thermal Analysis and Anti-cancer Activities of Novel Pyridine-2,6-

      dicarboxylate Complexes. Inorganica Chimica Acta 2014 .

45. Nasiri, F. ,Güneş, V.,Meral, Ö.,Pekcan, M.,Kismali, G.,Salmanoǧlu, B., Sel, T. Serum

      ceruloplasmin,  paraoxanase and nitric oxide levels in akkaraman sheep with high nitrate   

      in drinking water.  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi Volume 20, Issue 2,

      2014, Pages 239-242.

46. Balkan, BM.,  Sel, T. The effects of vitamin C on apoptosis in HepG2 cells, 2014, Ankara

      Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı. Cilt: 61 Sayı: 4 Sayfa: 237-241

47. GÜNEŞ, Volkan; MERAL, Öğünç; FİDANCI, Ulvi Reha ; KISMALI, Görkem; SEL,

      Tevhide. İçme sularında yüksek nitrat bulunan Akkaraman koyunlarda serum lipid profili

      ve enzim düzeyleri. 2015, Cilt: 62 Sayı: 4 Sayfa: 247-253.

48. Uzun, N.,Colak, A.T.,Emen, F.M.,Kismali, G.,Meral, O.,Alpay, M., Cilgi, G.K.,Şahin, E.

      The syntheses, crystal structure, thermal analysis, and anticancer activities of novel

      dipicolinate complexes. Journal of Coordination Chemistry Volume 68, Issue 6, 2015,

      Pages 949-967.

49. BAŞTAN, Ayhan; KANCA, Halit; BAŞTAN, İdil; SALAR, Seçkin; KARAKAŞ, Kübra;

      ALKAN, Hasan; SEL, Tevhide Serum ceruloplasmin and paraoxonase-1 levels in

      ovariectomized and ovariohysterectomized dogs. 2015, Cilt: 62 Sayı: 3 Sayfa: 211-215

 

KİTAPLARI

1. Temel Biyokimya  Uygulamaları. H. Karagül, A. Altıntaş, U.R. Fidancı, T.Sel, V+194,   

      Medisan Yayın serisi: 38, Medisan yayınevi,1999, Ankara.

2. Klinik Biyokimya . H. Karagül, A. Altıntaş, U.R. Fidancı, T.Sel, XVIII+430, Medisan  

      Yayın serisi: 45, Medisan yayınevi,2000, Ankara.

3. Hücre Kimyası. Ed. H Karagül , TC Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2377, Açıköğretim    

    Fakültesi Yayın no. 1374, 2011, Eskişehir.

4. Veteriner Laboratuvar Teknikleri Ve Prensipleri. Ed UR Fidancı.  TC Anadolu    

     Üniversitesi Yayın No: 2360, Açıköğretim  Fakültesi Yayın no. 1357, 2011, Eskişehir.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANS TEBLİĞLERİ

 

1. Etlik Piliçlerde ve Yemlerinde Diethystilbestrol (hormon benzeri etkili madde) Yönünden Ön Çalışmalar.  Ersoy, E. Agthe, O. Ergun H. Üresin T. Poster sunumu. IX. Ulusal Biykimya Kongresi, 1989,  Antalya.

2. Chloramphenicol (CAP) Verilen Süt İneklerinde Biyokimyasal Çalışmalar ve  Sütlerde CAP Artıklarının Tayini. Sel,T Karagül,H. Altıntaş,A. Sulu,N. Kırvar,E. Maraşlı,N. Maraşlı,Ş. Poster sunumu.  X. Ulusal  Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir.

3. Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Danalara Ait  Dışkı Numunelerinde Zeranol Tayini. Sel, T. Kırvar,E. Salmanoğlu,B. Sulu,N. Karagül,H Poster sunumu. X. Ulusal  Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir.

4. Doğu Anadolu Bölgesinde normal ve florozis belirtisi gösteren  koyunlarda serum spesifik karaciğer enzimleri (GOT,GPT,LDH) ve alkalen fosfataz  düzeylerinin araştırılması. T.Sel, H. Ergun. Poster sunumu. X. Ulusal  Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir

5. The determination of Diethystilbestrol in the faeces and tissues of chickens treated with DES and in the faeces and tissues samples of calves, lambs and chickens collected from various areas of Turkey. E.Ersoy, O.Aghte, H.Ergun, T.Sel, T.Güldür. Poster sunumu. International Meetings of the 150 years of Turkish Veterinary Education , 1992, Ankara.

6. The determination of chloramphenicol and other biochemical studies in the serum of cows with metritis given CAP. Sel,T Karagül,H. Altıntaş,A. Sulu,N. Kırvar,E. Maraşlı,N. Maraşlı,Ş. Sözlü bildiri.  International Meetings of the 150 years of Turkish Veterinary Education , 1992, Ankara.

7. Tüketime sunulan sütlerde RIA metodu ile Chloramphenicol artık düzeylerinin araştırılması.  T. Sel, E. Kırvar, H. Ergun, Poster sunumu. XII. Ulusal Biyokimya Kongresi,1994, İstanbul

8. Atlarda Doping Maddelerinin Deteksiyon Limitlerinin ELİSA ile Tesbiti. T.Sel , H.Karagül, T. Özdemir,N.Borazancı, U.R.Fidancı. Sözlü bildiri.  III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi,1994, Ankara.

9. Determination of choloramphenicol (CAP) residues trout by radioimmunoassay. T.Sel, N.Sulu, N. Borazancı, H.Ergun. Poster sunumu. European society for new methods in agricultural research (ESNA) XXIV th annual meetting. 1994, Varna-Bulgaristan.

10. Determination of the fluoride contents in the surface waters of the Kızılırmak River basin. T. Pamukçu, T. Sel. Poster sunumu. First İstanbul ınternational symposium on oral biology. 1995, İstanbul.

11. Anabolic steroids: The present situation in Turkey. T.Sel, H.Karagül Poster sunumu. VIII th International symposium of veterinary laboratory diagnosticans l996, Kudüs-İsrail.

12. Embriyonal dönemde uygulanan gama radyasyonun broylerlerde antioksidatif metabolizma üzerine etkisi. U.R. Fidancı, T. Sel, E. Özdemir, S. Özdemir, H.Fidancı. Sözlü bildiri.  IV. Ulusal nükleer tarım ve hayvancılık kongresi, 1996, Bursa.

13. Yarış atlarında kullanılan doping maddeleri vetayin yöntemleri. H. Karagül, T., Sel, U.R. Fidancı. Sözlü bildiri . Spor Atı Cerrahisi Sempozyumu, 1997, Bursa.

14. Doğal enfekte köpeklerdeki Dirofilariasis olgularında venöz kan asit-baz dengesi, kan tablosu ile kan serumu, idrar ve abdominal sıvıda biyokimyasal değişiklikler.  M. Şahal, M. Özlem, T.C. Morkot, T. Sel, B. Tanyel.  Poster sunumu. II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1997, İstanbul.

15. Farklı bölgelerden izole edilen değişik pasaj basamaklarındaki Theileria Annulata izolatlarının Glukoz Fosfat İzomeraz izoenzim elektroforezi ile karakterlerinin saptanması üzerine çalışmalar. F. Sayın , Ş. Dinçer, Z. Karaer, A.Çakmak, A.İnci, B.A.Yukarı, S. Nalbantoğlu, T.Sel,Z. Vatansever. Sözlü bildiri. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1997, Ankara.

16. Anabolic hormones in livestock and importance of residue analyses, H. Karagül, O. Agthe, E. Ersoy, T. Sel.  Sözlü bildiri. Türk ve Alman Üniversiteleri işbirliğinin Tarım alanındaki bilimsel araştırma sonuçları Sempozyumu. 1997, Antalya.

17. Türkiye Binicilik fedarasyonu tarafından 17-19 Mayıs 1998 Tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Veteriner Hekimliği Kursu” nda konuşmacı.

18. Determination of Diethystilbestrol in the faeces and tissues of chickens treated with DES and in the faeces and tissues samples of  chickens collected from various areas of Turkey. H. Karagül, O.Aghte, T.Sel, Sözlü bildiri  VI. Macedonian Poultry Days Meeting With International Participation, 1998,Ohrid, Maceadonia.

19. Chloramphenicol Residue in Broiler. T. Sel, Sözlü bildiri  VI. Macedonian Poultry Days Meeting With International Participation, 1998,Ohrid, Maceadonia.

20. İki Binli yılların Eşiğinde Biyokimya Eğitimi Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, T. Sel, 8-11 Temmuz 1998, ODTÜ, Ankara.

21. Tavşanlarda deneysel ketozis olgularında biyokimyasal parametreler. T. Sel, A. Erkurt, Poster sunumu ,The First International Biosciences Days, 1999, Antalya, Turkey.

22. Ketozisli ineklerde antioksidatif metabolizma. T.Sel, U.R.Fidancı, A.Erkurt. Poster sunumu    Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, 1999, Eskişehir.

23. Broylerlerde yüksek dozda verilen vit E’nin serum  beta-karotin ve retinol düzeyleri üzerine etkisi. T. Sel, U.R. Fidancı, Poster sunumu,VIV. Poultry Yutav’99 Uluslararası Tavukculuk  Kongresi,  1999, İstanbul, Turkey

24.The effect of vit E and Selenium deficiency on the roproductive hormones and antioxidative systems in Akkaraman sheep. H. Karagül, H.P. Sallmann, U.R. Fidancı, T. Sel, S. Çelik, R. Vural, A. Önal, N.Ünal. Sözlü bildiri. Türk ve Alman Üniversiteleri işbirliğinin Tarım alanındaki bilimsel araştırma sonuçları Sempozyumu. 1999, Giessen, Almanya..

25.Blood Lipid Peroxidations and Enzymatic Antioxidative System in Rabbits With Experimental ketozis. T.Sel, A. Erkurt. Sözlü bildiri. Türk ve Alman Üniversiteleri işbirliğinin Tarım alanındaki bilimsel araştırma sonuçları Sempozyumu. 1999,  Giessen, Almanya.

26.Türkiye’de T. Annulata Suşlarının Karakterizasyonu ve Tür İdentifikasyonunda GPI İzoenzim Elektroforezi. T.Sel, S. Nalbantoğlu, U.R. Fidancı, Sözlü bildiri  , 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi,24-28 Eylül 2001, Elazığ.

27.Sağlıklı Köpeklerde Prednisolon’un Serum tT3, tT4 ve Serbest T4 Düzeylerine Etkileri. A. Kurtdede, H. Karagül, T. Sel, Ö. Atalay, M. Güzel,  Sözlü bildiri , 1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,21-22 Haziran 2002, Ankara.

28.Sağlıklı Köpeklerde Prednisolon’un Bazı Kan-Serum Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri. . A. Kurtdede, H. Karagül, T. Sel, Ö. Atalay, M. Güzel, .  Borazan, M. Pekcan, Sözlü bildiri , 1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,21-22 Haziran 2002, Ankara.

29.Ankara Keçisi Oğlaklarında C ve E Vitaminlerinin Metabolik Strese Karşı Etkisi. U.R. Fidancı, T. Sel, H. İmik ,  Sözlü bildiri,  17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran2002, Ankara.

30.Yarış Atlarında Doping. T. Sel, U. R.  Fidancı, H. Karagül, T. Özdemir, N. Ünal, S. Çelik.  Konferans, 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran2002, Ankara.

31.Determination of zeranol residues and the serum testosterone, estrogene and progesterone levels in lambs from Ankara. T. Sel, Poster sunumu, 1. International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, October 23-25,1999, Irbid, Ürdün.

32.Marmara Bölgesinde Kuzu ve Danalarda Zeranol Artık Düzeyleri. T. Sel, U.R. Fidancı, S. Çelik, Poster sunumu,  II. Ulusal Buiatri Kongresi, 11-13 Ekim 2001, Bursa.

33.Ankara Keçilerinde Gebelik Süresince Serum Ca, Mg, P ve ALP Düzeyleri. G. Avcı, T. Sel, M. Aytaç, A. Aylanç, Poster sunumu,  1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,21-22 Haziran 2002, Ankara.

34.Zeranol İmplante Edilen Akkaraman Kuzularda Serum Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri. M. Pekcan, T. Sel, U.R. Fidancı,  Poster sunumu 1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,21-22 Haziran 2002, Ankara.

35.Fidancı, U.R., Sel, T., Mert, H. (2004): Desoxypyrinidinolin-Spiegel als spezifische Marker der Knochenresorbtion in der Schaefe bei Fluorosis. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Hannover Veteriner Yüksek Okulu Bilimsel İşbirliği Toplantısı – III Ankara University, Faculty of Veterinary   Medicine- The School of Veterinary Medicine in Hannover Joint Scientific Cooperation Meeting – III 02 Ekim 2004 Ankara-Turkiye - 07 October 2004 Ankara – Turkey (Sözlü Bildiri)

36.Fidancı, U.R., Karagül, H., Sel, T., Borazan, G., Pekcan, M. (2005)

Lactoferrin-Konzentrationen im Blut bzw. Milch bei der Kuhe, die unter subklinischen Mastitis leiden.

(Subklinik Mastitisli Süt İneklerinde Serum ve Süt Laktoferrin Düzeyleri)

Symposium - Verbandes deutsch-turkischer Agrar- und      Naturwissenschaftler (VDTAN) 04-08.October 2005, Braunschweig, Almanya

(Sözlü Bildiri) Bildirinin özeti ve tam metni kongre kitabında yayınlanmıştır.

37.Uysal, H., Nalbantoğlu, S., Sel, T., Çiftci, G., Altınsaat C.

Glycosylated Proteins of Erythrocytes and Lymphocytes of Cattle with Tropical

Theileriosis.

Symposium - Verbandes deutsch-turkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 

(VDTAN) 04-08.Oktober 2005, Braunschweig, Almanya

(Sözlü Bildiri) Bildirinin özeti ve tam metni kongre kitabında yayınlanmıştır

38.Sel, T., Yarım, G., Duru, Ö.

Milk and Serum Haptoglobin Levels in Dairy Cows with Subclinical Mastitis.

Symposium - Verbandes deutsch-turkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 

(VDTAN) 04-08.Oktober 2005, Braunschweig, Almanya

(Sözlü Bildiri) Bildirinin özeti ve tam metni kongre kitabında yayınlanmıştır

39.Karagül, H., Sel, T.

Residue Analysis of animal Products for Food Security

Symposium - Verbandes deutsch-turkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 

(VDTAN) 04-08.Oktober 2005, Braunschweig, Almanya

(Çağrılı Konferans)

40.Fidancı, U.R., Karagül, H., Sel, T., Salmanoğlu, B. (2005)

Türkiye’de Florozis

I. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 01-03 Aralık 2005, Ankara.

(Sözlü Bildiri) Bildirinin özeti ve tam metni kongre kitabında yayınlanmıştır.

41. Üren, N., Sel, T., Karagül, H., Fidancı, U.R., Mert, H. (2005):

Florozisli Koyunlarda Serum Selenyum Düzeyleri

I. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 01-03 Aralık 2005, Ankara.

(Sözlü Bildiri) Bildirinin özeti ve tam metni kongre kitabında yayınlanmıştır.

42.Sel, T., Üren, N., Fidancı, U.R., Nalbantoğlu, S., Özkurt-Borazan, G. (2005):

Theileria Annulata ile Enfekte Sığırlarda Serum Beta-Karotin, Vitamin A ve Selenyum Düzeyleri
I. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 01-03 Aralık 2005, Ankara.

(Poster Bildiri) Bildirinin özeti kongre kitabında yayınlanmıştır.

43.Pekcan, M. Pekcan, Z., Koç, B., Sel, T.

Propofol Pankreatite Neden olur mu?

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

(Uluslararası katılımlı) 18-21 Mayıs 2006 Uludağ/Bursa

44. Hişmioğulları, AA, Sel, T, Bozdayı, M, Erken, O, Rahman, H.

Isolation of biliary lipid carrying vesicles and hepatic ABCG5 mRNA expression in diosgenin treated rats. 31st FEBS congress Molecules in Health and Disease, 24-29 June, 2006, İstanbul, Türkiye.

45. B. M. Alpaslan,İ. Altıntaş, N. Üren, G. Yıldız, T. Sel Serum Selenıun Levels In Thoroughbred Race Horses In Turkey. Selenium in health and disease, Uluslararası sempozyum, 12-13 Ekim 2006 , Ankara.

46. G. YILDIZ, M.  PEKCAN,  S. KÜÇÜKERSAN,   P. SAÇAKLI, T.  SEL,   U. R. FIDANCI,,  H. C. YILMAZ:   Selenıum levels ın anımals and theır feeds ın some regıons of turkey,  Selenium in health and disease, Uluslararası sempozyum, 12-13 Ekim 2006 , Ankara.

47.Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Kan Serumu Sodyum,Potasyum, Klor ve Demir Düzeyleri. M. Pekcan, H. Karagül, G. Kısmalı, S. Sayıner, U.R.  Fidancı, T. Sel, M. Kaymaz.

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 8Uluslararası Katılımlı), 21-23 Haziran 2007, Konya. Sözlü sunum.

48. The effects of Epigallocatechin gallate and N-Acetylcysteine on mobile phone-induced oxidative stress in Guinea pigs. G. Kismali1, E. Ozgur2, S. Sayiner1, B. Alpaslan1, G. Guler2, N. Seyhan2, T. Sel .32. FEBS meeting 7-12 July 2007 Wien, Avusturya.

49.The effects of Epigallocatechin gallate and N-Acetylcysteine  on serum testosterone levels in mobile phone-exposed Guinea pigs. S. Sayiner1, E. Ozgur2, , B. Alpaslan1, G. Kismali1 G. Guler2, N. Seyhan2, T. Sel. 32. FEBS meeting.7-12 July 2007 Wien, Avusturya.

50. Fluoride And Aluminium Release From Restorative Materials Using Ion Chromatography. Z Ökte, S. Bayrak, U.R. Fıdancı, And T. Sel,  International Associaion for Dental Research Congress, General Session, 1-4 April, 2009, Miami, Florida.

51.  Serum Neopterin, Sialic Acid And Nitric Oxide Levels In Dogs  Malignant Mammary Tumors. Neslihan Taşçene, Görkem Kısmalı, Sevil       Vural, Hilal Karagül, Tevhide Sel, 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting  & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, 21-24 May, 2009, Antalya.

52.  Oxidative Stress Induce Caspase Mediated Apoptosis In   Hepatocellular Carcinoma Cells. Görkem Kısmalı, Tevhide Sel, 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting  & 1st International Multidisciplinary   Cancer Research Congress, 21-24 May, 2009,  Antalya.

53. Hayvanlarda Kalıntı Analizleri : Türkiye’deki Durum  Tevhide SEL, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 2-4 Temmuz, 2009, İstanbul.

54. L Karnitin’in Streptozotosin İle Diabet Oluşturulmuş Farelerde Serum Ve Karaciğer Lipid Düzeylerine Etkisi. M. Pekcan, G. Kısmalı,  U.R.  Fidancı,B. Salmanoğlu, H. Uysal, H. Karagül, T. Sel, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 2-4 Temmuz, 2009, İstanbul.

55. Is It Possıble To Use Nıtrıc Oxıde Level As A New Detectıon Method In Prepartum Heıfer Mastıtıs: BASTAN A, CENGIZ M, SEL T, CETIN S, AKAN M, ACAR  D.N, DARBAZ I, FIDANCI U.R. 10th Jubilee Middle European Buiatrics Congress, 3-6 June, 2009, Kosice.

56. Fidancı, U.R., Sel, T., Demirkıran, D., Cengiz, M., Baştan, M., Cengiz, S., Akan, M. (2010) Seruloplasmin-Konzentrationen in Lacteal bzw. Milch bei der Kühe, die unter subklinischen Mastitis leiden.
9. Symposium - Verbandes deutsch-turkischer Agrar- und Naturwissenschaftler (VDTAN)
Symposium über Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Turkischer Universitaetpartnerschaften im Agrarbereich
Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları 9. Uluslararası Sempozyumu
Mustafa Kemal Üniversitesi - 22-27 Maerz 2010/22-27 Maerz 2010 Antakya/Hatay-Türkiye

57 Evaluation of nitric oxide concentration in heifer mastitis before and after calving
Author(s): Bastan A, Cengiz M, Sel T, et al.Conference Information: 14th Annual Conference of theEuropean-Societies-Domestic-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU-AI-Vets, SEP 15-22, 2010 Eger, HUNGARY,  REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS   Volume: 45   Pages: 61-61   Supplement: Suppl. 3   Published:
SEP 2010
58. E.Özgür, G.Kısmalı, G.Güler, T.Sel, N.Seyhan “The effects of 3th Genaration Mobile Phone and Base Station on Hepatocellular Carcinoma Cells “ 22ng National Biophysiscs Congress 28 Sept- 1 Oct 2010 .

59. G. Kismali, F.M. Emen, T. Yesilkaynak, O. Meral, D. Demirkiran, T. Sel, N. Kulcu, “The cell death pathway induced by metal halide complexes of pyridine and derivative ligands in hepatocellular carcinoma cells–necrosis or apoptosis?”, III. National Anorganic Chemistry Congress. 19-22 May 2011 Çanakkale/Turkey.

60. Seyhan N, Kismali G, Ozgur E, Guler G, Akcay A, Sel T. The influence of 1800 MHz GSM-like signals on blood chemistry and oxidative stress in non-pregnant and pregnant rabbits. BIOEM, 10-14 June 2013 ,Thessaloniki, Greece.

61. Kismali G, Meral O, Kosova F, Karagul H, Sel T. Piperlongumine inhibits proliferation and chemosensitizes androgen receptor negative prostate cancer cells to 5-Fluorouracil. 1st Cell Death Reserach Congress. 30th October- 3rd November 2013.

62. Kismali G, Aydın FN, Yesildal F, Tekin S, Ozgurtas T, Sel T. Effect of piperlongumine on angiogenesis in chick chorioallantoic membran model. European Cancer Congress 27 Sep-1 Oct 2013, Amsterdam.

63. Kosova F, Kismali G, Cetin B, Akinci M, Sel T, Uyar O. The evaluation proinflammatory cytokine levels in thyroid papillary carcinoma. European Cancer Congress 27 Sep-1 Oct 2013, Amsterdam.

64. Kismali G, Alpay M, Meral O, Kosova F, Cakir DU, Sel T. Capsaicin inhibits proliferation and chemosensitızes gastric carcinoma cells to 5-FU. AACR Annual Meeting, 5-9 April 2014, California, USA

65. Görkem Kismali,  Burcu  Balkan, Merve Alpay, Deniz Demirkiran, , Burak Balkan, Hilal Karagul, Tevhide Sel Vitamin E’nin HepG2 hücrelerinde antioksidan enzim aktivitesi üzerine etkileri 7. Ulusal Veteriner Biyokimya Kongresi, Mayıs 2015, Samsun.

66. Görkem Kismali,  Merve Alpay, Deniz Demirkiran, Burcu  Balkan, Burak Balkan, Hilal Karagul, Tevhide Sel. The effects  of  Vitamine  E on HepG2 human hepatocellular carcinoma cell. 3. Anticancer Agent Development Congress , İzmir, May-2015.

67. Merve ALPAY, Görkem KISMALI, Tevhide SEL. Capsaicin mediates new cancer treatment in human colon cancer cell via apoptotic mechanism, V. International Congress of Molecular Medicine, May-2015.

68. Farnoud Nasiri, Gorkem Kismali, Tevhide Sel.  Rutin inhibits cells growth and suppreses inflammation by inhibiting NFkB and COX-2   activities in colon cancer cells . 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Istanbul, Turkey, August 31 – September 2, 2015.

69. Kismali, G., Alpay, M. Meral, O. Ceylan, A. Somkid, J. Kosova, F. Cakir, DU. Yurdakök, B. Sel, T.   Piperlongumine inhibits cell growth and triggers apoptosis via intrinsic pathway in prostate cancer cellsEuropean Cancer Congress 2015, 25-29 September 2015, Vienna-Austria