DOÇ. DR. SELMAN YILMAZ    
Adı : SELMAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : selyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 212 68 00
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Din Sosyolojisi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/selman-yilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler


CV

DOÇ. DR. SELMAN YILMAZ

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

selyilmaz@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

+90 312 212 6800 / 1378

Bahriye Üçok cad. 06500 Beşevler, Ankara, Turkey

 

EĞİTİM:

           ● Doktora, Sosyoloji, University of Pittsburgh, PA, ABD, 2013

             Tez Başlığı: “State, Politics, and Religion: Effects of Political and Social Change on the Relationship between State and Religion in Turkey, 2002-2012”

Danışman: Prof. Mohammed Bamyeh 

              http://d-scholarship.pitt.edu/19661/

           ● Yüksek Lisans, Din Sosyolojisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006

              TEZ Başlığı: “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Din Algılarının Sosyolojik Tahlili”

              Danışman: Prof. Ali Köse

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lMf0ss0JOHdvH7YQto_CkrHvi_LarTd-nypGDtVOtAaK

           ● Lisans, İlahiyat, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2002

      

İDARİ GÖREVLER:

2021 – İngilizce İlahiyat Programı Koordinatörlüğü

2015 – Erasmus Fakülte Koordinatörü

2015 – Mevlana Fakülte Koordinatörü    

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

● Kendilerini Deist Olarak İfade Eden Bireylerin Deizmi Nasıl Anlamlandırdıkları Üzerine Nitel Bir İnceleme. Mülakatlar devam ediyor. İlgili mülakat formu:

javascript:nicTemp();


KİTAP:

Yılmaz, Selman (2019). Türkiye’de Toplumsal ve Dini Değişimin İzleri: AK Parti İktidarında Nereden Nereye. Ankara: Grafiker.

Kitap pdf linki:  javascript:nicTemp();

 

MAKALE:

Yılmaz, Selman & Akyüz, Kasım (2018). Türkiye’de Sosyal Koruma Yardımları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının İşlevselliği. Business  & Management Studies: An International Journal, 6(4), 835-861. DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.400

Yılmaz, Selman (2017). Din Sosyolojisi Çalışmalarında Alan Araştırması Yapmanın Zorlukları. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1-31. http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.950 http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/950/649

Yılmaz, Selman (2017). Erken Dönem Cumhuriyet Tecrübelerinin Farklı İdeolojik Kesimlerce Nasıl Hissedildiğini Şiirler Üzerinden Anlamak: Bir Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Karşılaştırması. İTOBİAD, 6(2), 1088-1122. http://www.itobiad.com/tr/issue/28774/316891

Yılmaz, Selman (2016). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İnanç Gruplarına Bakışı. AÜİFD. 57(1), 103-144. https://dergipark.org.tr/en/pub/auifd/issue/40581/487614

Yılmaz, Selman (2016). Milli Görüş Hareketi: Toplumsal Hareketlerde Çerçeve Değişimi Etkisi. İTOBİAD. 5(4), 1164-1185. http://www.itobiad.com/en/issue/22155/238030

Yılmaz, Selman (2014). Cultural Muslims: Background Forces and Factors Influencing Everyday Religiosity of Muslim People. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-19. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/360

Yılmaz, Selman (2014). Social Mobility and Its Discontents: The Center-Periphery Cleavage of Turkey. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(2), 28-44. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/356

Yılmaz, Selman (2013). Cultural Muslims: Popular Religiosity Among Teachers in Public Elementary Schools in Turkey. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 2(3), 237-258. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/270

 

KİTAP BÖLÜMÜ:

Yılmaz, Selman (2021). Halk İnancıyla Kitabi Dindarlık Arasında Yeni Bir Didarlık Tipi: Öznel Dindarlık. Halk İnanışları, Akyüz, N. & Çapcıoğlu, İ. (ed.). Ankara: İLSAM.

Yılmaz, Selman (2021). Sosyolojik Açıdan Öğretmenlik Mesleği. Eğitim Sosyolojisi, Şahin, M. C. (ed.). Ankara: Sonçağ.

Yılmaz, Selman (2021). Religion and Politics in Turkey. Sociology of Religion in Turkey. İstanbul: İFAV.

Yılmaz, Selman (2016). Milli Görüş Hareketi. İLİTAM. Ankara Üniversitesi.


PROJE:

Yılmaz, Yılmaz (2015). Batı Karadeniz (TR81) Zonguldak, Karabük ve Bartın İlleri Sosyal Analiz Raporu, Kalkınma Bakanlığı.

 

KONFERANS:

Yılmaz, Selman (2021). "A New Crisis of Religiosity: The Current Turkish Experience on Deism." 82nd Annual Meeting of the Association for the Sociology of Religion (ASR), Virtual Conference, August, 7-9.

Yılmaz, Selman (2018). Türkiye’de Merkez-Çevre Çatışması: Kim Kazandı? Kim Kaybetti? 1. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi.

Yılmaz, Selman (2017). Birlikte Yaşama Kültürü: Dini Azınlık ve Alevi Gruplarına Toplumsal Bakış. II. Avrasya Pozitif Kongresi. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 19-21 Mayıs.

Yılmaz, Selman (2017). Şiirler Üzerinden Cumhuriyet’i Anlamak: Bir Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Karşılaştırması. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 21-23 Eylül.

Yılmaz, Selman (2013). “Being a non-Muslim in Turkey: Rights of Religious Minorities in Turkey” Turkish Studies Workshop, Columbia University, New York, April 20.

Yılmaz, Selman (2012). “New Secular Muslims of Turkey: How Social Change Affects Religious Identity in Politics” Association for the Sociology of Religion (ASR) annual meeting, Denver, Colorado, August 17.

Yılmaz, Selman (2012). “From a Congregation to a Social Movement: Identity Changing in Religious Movements.” 9. Dietrich A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March 22.

Yılmaz, Selman (2011). “Between West and East: The Ruling Justice and Development Party’s Foreign Policies during the Last Decade in Turkey.” 8. A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March 24.

Yılmaz, Selman (2010). “Popular Religiosity among Teachers in Public Elementary Schools in Turkey.” 7. A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March, 22.

 

DAVETLİ KONUŞMALAR:

Yılmaz, Selman (2022). New Forms of Religiosity: Effects of Individualization on Religion. Institute for the Study of Islamic Culture and Religion, Goethe University. Almanya.

Yılmaz, Selman (2022). Toplumsal Bir Değer Olarak Saygı. Oyaca Anadolu Lisesi. Ankara.

Yılmaz, Selman (2021). The Turkish Experience on Democracy. Department for the Study of Religions, the University of Ghana. Accra. Gana.

Yılmaz, Selman (2019). The Phenomenon of Justice in Islam: An Assessment Through the Verses of Qur'an. Faculty of Catholic Theology, University of Wien. Avusturya. 

Yılmaz, Selman (2019). Center and Periphery Cleavages in Turkey. Institute of Islamic Theology. Osnabrück University. Almanya. 

Yılmaz, Selman (2019). Toplumsal Değişimin Dinamikleri: Nereden Geldik? Nereye Gidiyoruz? TÜBİTAK Bilim Söyleşileri. Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Orta Okulu. Ankara.


 

TERCÜME:

Cohen, Erik H. (2022). Yön Teorisi. Din Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri El Kitabı, the Routledge. Çev. Selman Yılmaz (Yayınevi tarafından basım aşamasında). 

Stausberg, M. (2022). Serbest Listeleme. Din Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri El Kitabı, the Routledge. Çev. Selman Yılmaz (Yayınevi tarafından basım aşamasında). 

Casonava, Jose (2014). Sekülerleşmeyi Yeniden Düşünmek: Evrensel Bir Karşılaştırma. Çev. Selman Yılmaz. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-236.

 

KİTAP İNCELEME:

Martin, Gus (2017). Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar. Çev. İhsan Çapçıoğlu & Bahadır Metin. Ankara: Adres Yayınları. Değ. Selman Yılmaz. İslami Araştırmalar Dergisi.

Haberli, Mehmet (2014). Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din. İstanbul: Açılım Kitap. Değ. Selman Yılmaz. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:2, 237-241.

 


AKADEMİK ÖDÜLLER:

● University of Pittsburgh, School of Art and Sciences, summer fellowship, 2012.

● MEB yurtdışı doktora eğitim bursu, 2007.      

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

●  Din sosyolojisi.

●  Modern dünyada din.

●  Sekülerleşme.

●  Din ve siyaset.

●  Dini azınlık hakları. 

 

VERİLEN DERSLER:

2014-   Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

● Din Sosyolojisi (İngilizce)

● Din ve Cinsiyet (İngilizce)

● Sosyolojiye Giriş (İngilizce)

● Güncel Dini Konular

● Yeni Dini Hareketler

● Bilimsel Araştırma Yöntemleri

● Din ve Siyaset (Lisansüstü)

● Temel Sosyoloji Metinleri (Lisansüstü)

● Toplumsal Hareketler ve Siyasal Mücadele (Lisansüstü)

 

2012 Güz Adjunct Professor, Allegheny College, PA.

● İslam’a Giriş

 

2003-2007 Öğretmen, MEB, İstanbul

● Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.