DOÇ. DR. GÜLÜZAR DUYGU SEMİZ    
Adı : GÜLÜZAR DUYGU
Soyadı : SEMİZ
E-posta : semiz@ankara.edu.tr, kesmezduygu@gmail.com
Tel : 596 17 52
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/guluzar-duygu-semiz
Kişisel Akademik BilgilerEğitim ve Akademik Deneyim
Doç.Dr.          Nisan 2015  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve                                                                Sulama  bölümü
Dr.
2003-2009

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Damla ve Karık Sulama Yöntemlerinin Aşılı Domateste Meyve Verimi, Kalitesi ve Toprak Tuzluluğuna Etkileri

Yüksek Lisans
2003

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tuzluluk Koşulunda Domateste Potasyumun Meyve Verimi, Kalitesi ve Su Kullanımına Etkileri

Aras. Gör.
2001

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama

Lisans
2000

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama


Editörlükler
Konu Editörü: Tarım Bilimleri Dergisi 2017-Halen

İdari Görevler
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Üye 2017-2020
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı 2017-Halen


Yönetilen Tezler 
Çiğdem Hoşgören 'ÇOKLU STRES KOŞULLARININ KİNOADA (Chenopodium quinoa Willd.) SU KULLANIM VE VERİM PARAMETRELERİNE ETKİSİ'
Tezsiz Yüksek Lisans

Süleyman Kocaş ''Şanlıurfa İli 8. Kısım AT ve TİGH Projesi Kapsamında Sulama Projesi Bulunan ve Bulunmayan Bazı Köylerin Arazi Toplulaştırması Açısından Değerlendirilmesi'' 2018.

Arda Demirel '' Ankara Çankaya Hayrettin Karaca Parkı Sulama Projesi'' 2018.


 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Kültürteknik Derneği
Türkiye Toprak İlmi Derneği
Soil Science Society of America
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
2006-2007, Junior Specialist. University of California Riverside, Department of Environmental Science-Soil and Water Research.
26-31/10/2009 tarihleri arasında İspanya Zaragoza’da IAM-CIHEAM enstitüsü tarafından düzenlenen “Soil Salinity in Agricultural Systems: Impact and Management” konulu kursa tam burslu katılım.
20-Haziran-1 Temmuz 2011, Lecturer. Tarihleri arasında İzmir-Menemen UTEM tarafından düzenlenlenen ''International Course on Sustainable Management of Soil and Water Resources '' isimli uluslararası kursta ''Salinity Control and Monitoring'' ve ''Irrigation Water Quality and Utilization of Marginal Water on Irrigation'' konulu derslerde öğretim.
Ödüller ve Burslar
''University of California Riverside, Department of Environmental Science-Soil and Water Research'' tarafından verilen tam bursla ''American Society of Agronomy, Soil Science Society of America Annual Meeting held in New Orleans, LA. November 4-8, 2007'' konferansa katılım.
2006-2007, 1 yil sureli arastirma bursu. Tuzluluk Labaratuari,Tarimsal Arastirma Servisi, ABD Tarim Bakanligi. (US. Salinity Laboratory, ARS, USDA)
26-31/10/2009 tarihleri arasında İspanya Zaragoza’da IAM-CIHEAM enstitüsü tarafından düzenlenen “Soil Salinity in Agricultural Systems: Impact and Management” konulu kursa tam burslu katılım.
Araştırma Projeleri
 • Danışman-TÜBİTAK 2209(Lisans Öğrencileri Araştırma Destek Programı) . Farklı Tuzlarla Oluşturulmuş Değişen Tuzluluk Düzeylerinin Biber (Capsicum annuum L.) Verim, Su Kullanım ve Drenaj Suyu Tuzluluğuna Etkileri (2012-2013)
  Destekleyen : TUBITAK (2012-2013)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Yürütücü- TÜBİTAK 1001 (Hızlı Destek Programı) ‘’Sodyumlu ve Borlu Sulama Suyunun Zeolit ve Sepiyolit Mineralleri ile Islah Edilmesi ve Yeniden Kullanım Etkinliğinde Reaktivasyon İşleminin Etkisi’’ (2011-2012)
  Destekleyen : TUBITAK (2011-2012)
 • Yardımcı araştırıcı-BAP (2011-2012) Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Buğday Verim ve Kalitesine Etkisinin Araştırılması
  Destekleyen : BAP (2011-2012)
 • Danışman-TÜBİTAK 2209 (Lisans Öğrencileri Araştırma Destek Programı) ‘’Kireçli Topraklarda Tuzluluğunun Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması’’ (2009-2010)
  Destekleyen : TUBITAK (2010-2011)
 • Salinity assessment and management of Golf Courses irrigated reclaim water using EMI(EM38)techniques 
  Destekleyen : ABD-Tarım Bakanlığı (2007-2008)
 • Estimating soil-water salinity and chemistry at diffirent soil moisture content from soil:water ratio by means of EXTRACTCHEM: Soil-water chemistry model.
  Destekleyen : ABD-Tarım Bakanlığı (2007-2008)
 • Osmotic pressure and ion effects relations on grafted tomato and eggplant.
  Destekleyen : ABD-Tarım Bakanlığı(2007-2008)
 • The effect of Gypsum system under NaCl dominated irrigation water on two strawberry cultuvars in Southern California
  Destekleyen : ABD-Tarım Bakanlığı(2006-2008)
 • Yayınlar
 • SCI Kapsamındaki Dergiler
 • Semiz G.D  and Suarez D.L., 2019. Impact of Grafting, Salinity and Irrigation Water Composition on Eggplant Fruit Yield and Ion Relations. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-019-55841-0  online at: www.nature.com/articles/s41598-019-55841-0. (SCI)


 • Semiz G.D  and Suarez D.L., 2015. Tomato salt tolerance: impact of grafting and water composition on yield and ion relations. Turk J Agric For (2015) 39: 876-886 
 • Semiz G.D., Suarez D.L., Ünlükara A., and Yurtseven E., 2014. Interactive effects of salinity and N on pepper (Capsicum annuum L.,) yield, water use efficiency and root zone and drainage salinity. Journal of Plant Nutrition. 37(4) : 595-610

 • SEMİZ G.D. and Akşit C., 2013. Water Quality, Surface Area, Evaporation and Precipitation of Lake Burdur. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 7 5 1 - 7 5 3
 • SEMİZ G.D. and Atmaca Ö., 2013. Determination of regression equations to predict soil extract salinity from aqueous soil samples (1:2 and 1:5) for calcareous and non-calcareous loamy soils. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 7 4 8 - 7 5 0 .
 • SEMİZ G.D., Suarez D.L., Ünlükara A., and Yurtseven E., 2013. Interactive effects of salinity and N on pepper (Capsicum annuum L.,) yield, water use efficiency and root zone and drainage salinity. Journal of Plant Nutrition. In press
 • SEMİZ G.D., Ünlükara A., Yurtseven E., Suarez D.L. and Telci İ., 2012. Salinity Impact on Yield, Water Use, Mineral and Essential Oil Content of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi) 18 (2012) 177-186.
 • Ünlukara A., Kurunç A., KESMEZ G. D., Yurtseven E. And Suarez D.L., 2010. Effects of Salinity On Eggplant (Solanum Melongena L.) Growth And Evapotranspıratıon. Irrig. and Drain. 59: 203–214.
 • Ünlükara A., Kurunç A., KESMEZ G. D., Yurtseven E., 2008. Growth and evapotranspiration of okra (Abelmoschus esculentus L.) as influenced by salinity of irrigation water. Journal of Irrigatıon and Drainage Engineering-ASCE, 134 (2): 160-166.

 • Uluslararası Hakemli Dergiler
 • Semiz G. D. 2014. Sulama Suyu Açısından Bor İçeriğinin Değerlendirilmesi: Uluabat Gölünü Besleyen Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çayları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF). 11(1):98-105.
 • Ünlükara A., Cemek B., KESMEZ G. D., Öztürk A., 2011. Carrot (Daucus carota L.): Yield and Quality Under Saline Conditions. Anadolu Journal of Agricultural Science, 26(1): 51-56.
 • Ünlükara, A., Demir İ., Kesmez. G.D., Çelikkol T., and Demir K., 2013. Seed Yield and Quality of Pepper Plants Grown under Salt Stress. African Journal of Biotechnology. . Vol. 12(49), pp. 6833-6836

 • Semiz G.D. and Yurtseven E. 2010. "Salinity Distrubution, Water Use Efficiency and Yield Response of Grafted and Ungrafted Tomato (Lycopersicon esculentum) Under Furrow and Drip Irrigation with Moderately Saline Water in Central Anatolian Condition".GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 28(2), 101-111
 • Semiz G.D., 2013. Sulama Suyu Kalitesi. Agroskop. Baskıda

 • Uluslararası Kongreler
 • Semiz G.D., Çolak S.M., Avcı S, 2017. Bitki Islahı Çalışmalarında Fenotip Belirleme Teknolojileri, III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10-11 November, Ankara, Turkey.

  Semiz G.D., Çolak S.M., Avcı S, 2017. IRRIGATION AND SALINIZATION: RISE AND COLLAPSE OF CIVILIZATIONS. III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10-11 November, Ankara, Turkey.

  Çolak S.M., Avcı S, Semiz G.D., 2017. POSSIBLE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10-11 November, Ankara, Turkey.

  Çolak S.M., Avcı S, Semiz G.D., 2017.USE OF AGRICULTURAL MATHEMATICAL MODELS: HYDRUS-1D MODEL. , INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10-11 November, Ankara, Turkey.

  Çolak S.M., Avcı S, Semiz G.D., 2017.USAGE OF AGRICULTURAL WASTE, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 10-11 November, Ankara, Turkey.

 • Semiz G.D., 2017.  Water Chemistry for Irrigation. International Congress on Chemistry and Materials Science. 5 - 7 October, 2017 / Ankara – Turkey. 

 • Semiz G.D. and Öztürk H.S., 2014. Remediation of Saline Water by Zeolite and Sepiolite Clay Minerals. 9th International Symposium AgroEnviron. Goiania, Goias, Brazil. 

 • Semiz G.D. 2011.Water Quality of Lake Burdur Wetland and Bozçay River. Proceedings of 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2011). 17-20 November 2011, Antalya, Turkey
 • KESMEZ G. D., Suarez, D.L., Unlukara, A., Yurtseven, E. 2007. Interactive effects of salinity and N on pepper yield, water use efficiency and root zone and drainage salinity: Experimental data and UNSATCHEM predictions. American Society of Agronomy Abstracts. Soil Science Society of America Annual Meeting held in New Orleans, LA. November 4-8, 2007. Paper. No. 306-9. CD-ROM.
 • A. Ünlükara KESMEZ G. D., A. Öztürk 2006.The Effect of Saline Irrigation Water on Water Use Efficiency and Mineral Matter Content of Lemon Balm (Melissa officinalis L.). International Soil Meeting on ''Soil's Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Tehcnology''. May 22-26, Şanlıurfa, Turkey.( In press)
 • E. Yurtseven, KESMEZ G. D. and A. Ünlükara, 2005. The effects of water salinity and potassium levels on yield, fruit quality and water consumption of a native central anatolian tomato species (Lycopersicon esculantum).Agricultural Water Management, Volume 78, Issues 1-2, 15 September 2005, Pages 128-135.
 • Ünlükara, A., KESMEZ G. D. and E. Yurtseven, 2004. The Effect of Different Type of Salts and Salinity Levels on Vegetative Growth, Water Consumption and Mineral Matter Contents of Eggplant.International Soil Congress (ISC) on “Natural Resources Management for Sustainable Development”, June 7-10, 2004 Erzurum, Turkey. Proc. of the Int. Soil Congress, (B1-B10)
 • Yurtseven, E., KESMEZ G. D. and A. Ünlükara. 2003. The effects of potassium on salinity tolerance, fruit quality and water consumption for tomato (lycopersicon esculentum) under saline conditions. International Workshop on Sustainable Strategies for Irrigation in Salt-prone Mediterranean Regions: a System Approach, Cairo, Egypt, December 8-10, 2003. Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK. Proceedings of an International Workshop, pp. 192-203
 • Yurtseven, E., H.S. Öztürk, A. Ünlükara, and KESMEZ G. D.. 2002 Effects of Irrigation Water Quality on Leaching and Salinity in Soil Profiles. OECD Workshop on Innovative Soil-Plant Systems For Sustainable Agricultural Practices (Poster), 3-7 june İzmir/Türkiye. Workshop on ISPS-SAP(WISPS) Programme and Abstracts pp.50
 • Yurtseven, E., C. Kütük, A. Ünlükara, and KESMEZ G. D.. 2002. The Effect Salinity and Nitrogen Fertilization on Bean Yield and Quality. 13th International Fertilizer Symposium on Fertilizers in Context With Resource Management in Agriculture. International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC). 10 -13 June 2002, Tokat / Turkey. Proceedings of the 13th International Symposium of CIEC, pp. 253-262

 • Ulusal Kongreler
 • Yurtseven E., Semiz G.D., Avcı S., Çolak M.S. 2020. Tarımda Su ve Tuzluluk Yönetimi. IX. TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRESİ, 13-17 Ocak, Ankara. 
 • Semiz G.D., Suarez D.L., Ünlükara A. ve Yurtseven E., 2014. Toprak suyu Tuzluluğunun Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.
 • Semiz G.D., Akşit, C., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2012. Bütünsel Havza Yönetiminde Buharlaşma ve Yağış Haritalarının CBS Yardımı ile Oluşturulması: Burdur Havzası Örneği. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • Polat, H. E., Akşit, C., Anlı, A. S. ve Semiz G.D. 2012. Kentleşme Sürecindeki Kırsal Alanlarda Yapısal ve Çevresel Sorunlar. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz G.D. 2012. Güneydoğu Anadolu'da 1975-2010 Döneminde Ölçülen Yıllık Yağış Toplamlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Poster bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir
 • Semiz G.D., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2011. Kırsal Alan Faaliyetleri Etkisindeki Sulak Alanlar: Alınması Öngörülen Bilimsel ve Teknik Tedbirler. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Polat, H. E., Semiz G.D. ve Anlı, A. S. 2011. Yoğun Hayvancılık Faaliyetlerinin Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri: Manyas Örneği. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz G.D. 2011. Kırşehir İlinin Kuraklığının Analizi ve Sulak Alanlara Etkisi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • YURTSEVEN, E., ÇAKMAK, B., KESMEZ G. D.. ve POLAT, H.E. 2010. Tarımsal Atık Suların Sulamada Yeniden Kullanılması. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010, Cilt:1, s.135-154, Ankara.
 • KESMEZ G. D., Suarez D.L. ve Taber P., 2008. SWS (Soil-Water-Salinity): Doymamış Koşulda Çözelti Transferi Modeli, DSİ Sulama-Tuzlanma Konferansı Ş.Urfa, Bildiri kitabı s.197-206. Ş.Urfa,
 • KESMEZ G. D.; D.L.Suarez; S.M.Lesch; A.Ünlükara ve E. Yurtseven. Tarım alanlarında tuzluluğun belirlenmesinde yeni yaklaşımlar. DSİ Sulama-Tuzlanma Konferansı Ş.Urfa, 12-13 Haziran 2008. Bildiri kitabı s.207-218, Ş.Urfa, 2008.
 • KESMEZ G. D., Ünlükara A., Yurtseven E., Kütük C., 2007. Farklı Düzeyde Azot ve Tuzlu Su Uygulamalarının Taze Fasulyede Meyve Verimi Ve Mineral Madde Birikimi Üzerine Etkisi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül ,Erzurum, s. 6-12
 • KESMEZ G. D. 2006. Sulanan alanlarda Tuzluluğun Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. Doktora Semineri. A.Ü. Fenbilimleri Enstitüsü.
 • Çakmak, B., Kendirli, B. ve KESMEZ G. D. 2003 Sulamada atik su kullanımı. 2. Ulusal sulama kongresi. pp. 236-247
 • Yurtseven, E., Demir K., Ünlükara, A., ve KESMEZ G. D., 2001. Sebze tarımında tuzlu suların kullanım olanakları. 1. Ulusal sulama kongresi pp. 208-215
 • KESMEZ G. D. Tuzluluğun Belirlenmesinde Model Çalışmaları. 2003.Yükseklisans Semineri. A.Ü. Fenbilimleri enstitüsü.