PROF.DR. EBRU ŞENEL    
Adı : EBRU
Soyadı : ŞENEL
E-posta : senel@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 13 00
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SÜT TEKNOLOJİSİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ebru-senel
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

1.         Soyadı:

ŞENEL

2.         Adı:

Ebru

3.         Doğum tarihi:

1975

4.         Adres:

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology

06110 Ankara / TURKEY

Tel       : + (90-312) 596 1300

Fax      : + (90-312) 318 2219

e-mail   : senel@agri.ankara.edu.tr    

 

Eğitim:

 

 

        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

        Doktora

(01/2000 – 01/2006)

 

        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

        Yüksek lisans

(09/1996 – 12/1999)

 

        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

        Lisans

     (09/1992 – 06/1996)

 

 

Yurt Dışı Eğitim: (Post Graduate Training)

 

        North Carolina State University, Department of Food, Bioprocessing and Nutrition Sciences in College of Agriculture and Life Sciences

Süt ürünlerinde tüketici testleri ve tanımlayıcı duyusal analiz teknikleri,  süt ürünlerinde uçucu ve aromatic  bileşenlerin belirlenmesinde kullanılan ekstraksiyon ve tanımlama teknikleri (SAFE ve SPME, GC-MS ve GC-O)

 

 

        Post Doktora çalışması

 

“Quantification and aroma quality of the compounds responsible for desirable and undesirable flavor in low-fat Cheddar cheese”

 

 

 

5.         Görevler:

Araştırma Görevlisi

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology

1998-2005

Dr. Araştırma Görevlisi

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology

2006-2010

Misafir öğretim üyesi /burslu

North Carolina State University, Department of Food, Bioprocessing and Nutrition Sciences in College of Agriculture and Life Sciences

2008-2009

Yardımcı Doçent

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology

2010-2012

Doçent

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology

2012-2017

 

 

 

6.         Dil: İngilizce

 

8.  Uzmanlık alanları

■    Süt Kimyası ve Biyokimyası

■    Süt Teknolojisi 

■    Süt ve Ününlerinde Duyusal Değerlendirme

■    Süt ve Ürünlerinde Aroma Bileşenleri Kimyası ve Belirleme Teknikleri  

■    Tereyağı ve Krema Ürünleri Teknolojisi

 

 

9.   İdari Görevler

■    Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- 2017)

■    Süt Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2016)

■    Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlileri Koordinatörlüğü (ZEK) Başkanlığı (2016-2017)

■    Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlileri Koordinatörlüğü (ZEK) Üyeliği (2011-2016)

 

 

10.  Üyelikler

■    Gıda Teknolojisi Derneği üyesi

■    SETBİR akademik kurul üyeliği

■    Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi

 

 

11.  Ödül/Burs

 ■ 2219 – TUBİTAK yurt dışı doktora sonrası çalışmalar bursu (2008-2009)

 

12.  Yönetilmiş /Yönetilen tezler

 

Nazlı Türkmen. Meyveli Yoğurt Üretiminde Kokusuz Balık Yağı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, 2013

 

Ezgi Ergöz. Manda Sütünden Üretilen Yayık ve Krema Tereyağlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi.Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, 2017

 

Marwa Haddar. Yayık Tereyağı Üretiminde Farklı Kültür Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, 2017

 

Gökçe Eminoğlu. Yüksek Basınç Uygulamalarının Kaşar Peynirinin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı (thesis stage )

 

13.  Tamamlanmış Projeler

 

1.     Manda Sütünden Üretilen Yayık ve Krema tereyağlarının Nitelikleri, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 14H0447003, proje yürütücüsü

 

2.   Geleneksel Yayık Tereyağının Aroma Karakterizasyonu ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 12B4347004, proje yürütücüsü

 

3.     Beyaz Peynirde Aroma Profilinin Karakterizasyonu Üzerine Araştırmalar. 2011 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 08A4347001. proje yürütücüsü

 

4.      Quantification and Aroma Quality of the Compounds Needed for Cheese Flavor in Low Fat Cheddar Cheese. 2009. North Carolina State University, NC, USA. research scholar

 

5.   Farklı Konsantrasyonlarda Natamisin Katkılı Yenilebilir Kazein İle Kaplanmış Kaşar Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi 2008. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005.07.11.091. araştırmacı

 

6.     Trans-Glutaminaz Enzimin Yoğurt Üretiminde Kullanılması Üzerine Araştırmalar.  2008. TUBİTAK-TOVAG 105O160, araştırmacı

 

7.      Mikrofilitre Sütten İşlenmiş İçme Sütlerinin Raf Ömrü. 2008. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: : 2006-07-11-095,  araştırmacı

 

8.     Kefir Üretiminde Çeşitli Starter Kültürlerinin Kullanımı. 2008. TUBİTAK TOVAG 106O314, araştırmacı

 

9.      Trans-Glutaminaz Enzimi İle İşlem Görmüş Sütten Yapılan Ayranların Bazı Özellikleri. 2008. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2006-07-093 araştırmacı

 

 

10. Farklı Teknikler ile Kaplanan Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium bifidum’un Salamura Beyaz Peynirlerde Canlı Kalma Sürelerinin ve Son Ürünün Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 2007, TUBİTAK, TOGTAG 3227, araştırmacı

 

11.  Farklı Tür Sütlerden Üretilen Yayık Tereyağlarının Bazı Nitelikleri. 2007, TUBITAK, TOVAG-105-O-107, araştırmacı

 

12.  Yayık Tereyağlarında Asit-Peroksit ve Tirozin Değerleri İle Titrasyon Asitliğine İlişkin Sınır Değerlerinin Saptanması. 2006, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2005-07-110-03-HPD, araştırmacı 

 

13.    Yoğurttan Üretilen Tereyağlarının (Yayık Tereyağı) Bazı Niteliklerinin Belirlenmesi. 2005. TUBITAK, TOGTAG-3035, araştırmacı

 

14.    Bazı Geleneksel Peynirlerimizin Biyojen Amin İçeriğinin Saptanması ve Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal Özellikleri İle Olan İlişkisinin Araştırılması. 2005, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 20030711071, araştırmacı

 

15.    Keçi sütü Yoğurtlarında Organik Asit İçeriğinin Tat-Aroma Üzerine Etkisi 2004. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2001.07.11.044, araştırmacı

 

16.  Ultrafiltre Edilmiş İnek, Koyun ve Keçi Sütleri Üzerine Pastörizasyon Seviyeleri ve Pıhtılaştırıcı Enzim Farklılıklarının Etkisi. 2003, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, Proje No: 2000.07.11.023 ve TÜBİTAK, TOGTAG/TARP-2398. araştırmacı

 

17.    Isıl İşlem Uygulanan ve Dondurulan L. helveticus ve L. bulgaricus Kültürlerinin Düşük Yağlı Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması 2000. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, Proje No: 97.11.14.002. araştırmacı

 

18.    Dayanıklı Ayran Üretiminde Pektin Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. 1999, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, ARFO,  araştırmacı

 

14.   Yayınlar

 

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler (SSCI, SCI- Expanded)

 

A1. T. Şanlı, E. Şenel, E. Sezgin, M. Benli. 2014. The effects of using transglutaminase, exopolysaccharide-producing starter culture and milk powder on the physicochemical, sensory and texture properties of low-fat set yoghurt,International Journal of Dairy Technology,67,2, 237-245.

 

A2. T. Şanlı, E. Sezgin, E. Şenel, M. Benli. 2013. The effect of transglutaminase on some physicochemical and sensory properties of the Turkish drinking yoghurt Ayran,International Journal Of Dairy Technology,66,3, 410-416.

 

A3.  E. Şenel, F. Yıldız, A. Yetişmeyen, F. Durlu-Özkaya, F. Ş. Öztekin, E. Şanlı, 2012. Evaluation of the Biogenic Amine Content and Some Chemical and Microbiological Properties of Urfa and Van Herby Cheeses. The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Univeristy of Kafkas, 18(4),537-544.

 

A4.  E. Şenel. 2011. Some carbonyl compounds and free fatty acids composition of Afyon Kaymagı (clotted cream) and their effects on aroma and flavor. Grasas y Aceites, 62(4),418-427.

 

A5. E. Şenel, M. Atamer, A. Gürsoy, F.Ş. Öztekin, 2011. Changes in some properties of strained (Süzme) goat’s yoghurt during storage. Small Ruminant Research,  99,171-177.

 

A6. E. Şenel, M. Atamer, F.Ş. Öztekin. 2011. The oxidative and lipolytic stability of Yayık butter produced from different species of mammals milk (cow, sheep, goat) yoghurt. Food Chemistry, 127 (1), 333-339.

 

A7. T. Şanlı, E. Sezgin, O. Deveci, E. Şenel, M.Benli. 2011. Effect of using transglutaminase on physical, chemical and sensory properties of set-type yoghurt. Food Hydrocolloids. 25, 1477-1481

 

A8. F. Yıldız, A. Yetisemiyen, E. Şenel, F. Durlu-Özkaya, Ş. Öztekin, E. Şanlı. 2010. Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology, 63(4), 575-580

 

A9. E. Şenel, Z. Kocabaş, F.Ş. Öztekin, M. Atamer. 2009. An Investigation on Some Compounds Effecting Aroma and Flavour of Strained Yoghurt Produced from Goat Milk. Journal of Agricultural Sciences, 15(4),363-370.

 

A10. B. Özer, H. A. Kırmacı, E. Şenel, M. Atamer, A. Hayaloğlu. 2009. Improving the viability of Bifidobacterium bifidum BB-12 and Lactobacillus acidophilus LA-5 in white-brined cheese by microencapsulation. International Dairy Journal, 19 (1), 22-29.

 

A11. M. Atamer, E. Şenel, F.Ş. Öztekin, 2007. A Compartive Study On Some Properties of Butter Produce From Yoghurt and Cream. Prehrambena Industrija (Food Industry) Milk and Dairy Products. 18 (1/2) 3-7

 

A12. A. Yetişmeyen, N. Gencer, A. Gürsoy, O. Deveci, E. Şenel, E. Şanlı, F.Ş.Öztekin. 2006. Protein properties of UF Teleme produced from various Types of milk. Journal of Food and Drug Analysis, 14(3), 279-283.

 

A13. A. Gürsel, A. Gürsoy, E. Şenel, O. Deveci, E. Karademir. 2003. The use of freeze-shocked lactic starters in low-fat White pickled cheese. Milchwissenschaft, 58 (5/6), 279-282.

 

A14. A. Yetişmeyen, N. Gençer, A. Gürsoy, O.Deveci, E. Karademir, E.Şenel, F.Ş. Öztekin. 2003. The effect of some technological processes on the properties of Teleme from goat milk. Milchwissenschaft, 58 (5/6), 286-289.

 

B.    Uluslararası kongre/sempozyumlarda sunulan sözlü/poster bildiriler:

 

B1. E. A. Anlı, M. Haddar, E. Şenel. 2017. The Effect of Using Different Yoghurt Bacteria Strains on Sensorial Properties and Aroma Profile of Çökelek Cheese. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies.  Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference p. 1001

 

B2. Bilen B, Evrendilek GA, Senel E, Ozer HB, Asar B. 2015. Effect of electric current on the efficacy of aroma compounds on home style oven filters. 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies 6-10 September 2015, Portoroz, Slovenia

 

B3. G. Bayram, C. Akal, E. Şenel. 2015. A Traditional Cheese: Katmer. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 01-04 October 2015 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

 

B4. Şenel, E., Şanlı, T., Hayaloğlu, A. 2014. Microflora, biochemistry and health benefits of Kefir: Current knowledge and new perspectives. Food Quality & Healthy & Nutrition 1st Conference Abstracts Book  p. 78., 27-28 November, Skopje, Macedonia.

 

B5.  T. Şanlı, E. Şenel, E. Sezgin, M. Benli. 2013. Sensory, rheological and microstructural properties of the Turkish drinking yoghurt Ayran: The effects of using transglutaminase, EPS-producing starter culture and carboxymethyl cellulose. 8 th NIZO Dairy Conference, 11-13 September 2013, Papendal, The Netherlands

 

B6. C.Koçak, E.Şenel, F.Sezen, C. Akal. 2012. Studies on the chracterization of aroma profile in White Cheese. 2012 IDF Cheese Ripening and Technology Symposium 21-24 May 2012, Wisconsin, USA. p.81.

 

B7. E. Şenel, T. Şanlı, M. Atamer. 2011. Use of solid phase micro extraction and gas chromatography-mass spectrometry to determine of aroma compounds in dairy products. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, 2011. p.778.

 

B8. T. Şanlı, E. Şenel, E. Sezgin. 2011. Determination of aflatoxin M1 in milk and milk products by immunoaffinity column clean-up and HPLC.  International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, 2011. p.828.

 

B9. E. Şenel, F.Ş. Öztürk, M. Atamer. 2010. Determination of rejection levels for acid, peroxide, tyrosine values and titratable acıdity in Yayık Butter. 1st International Congress on Food Technology, November 03-06, 2010 Antalya.

 

B10. M. Kim, S. Drake, E. Şenel, M.A. Drake. 2010. Desirable flavor compound concentrations in low-fat Cheddar cheese. International Food Technology Congress, July 17-20, 2010 Chicago, IL, USA

 

B11. M. Kim, E. Şenel, S. Drake, M.A. Drake. 2009. The influence of fat on the sensory threshold and odor activity values of key flavor components of cheddar Cheese. International Food Technology Congress, June 6-10, 2009 Anaheim, CA, USA

 

B12. E. Şenel, F. Ş. Öztürk, M. Atamer, 2009. The Effect of churning pH and fat content of raw material on oxidative and lipolytic stability of Yayık Butter  produced from yoghurt. International Food Technology Congress, June 6-10, 2009 Anaheim,CA, USA

 

B13. E. Şenel, F. Yıldız, A. Yetişmeyen, 2006. Milchtechnologie und Qualität der Milchprodukte in der Türkei. 8. Symposium des Verbandes deutsch-turkisher Agrar-und Naturwissenschaftler (VDTAN) October 4-8, 2005

 

B14. M. Atamer, E. Şenel, F.Ş. Öztekin, 2004. A Traditional product:Yayık Tereyağ, conventional way of manufacturing and its properties. Recent Developments in Dairy Science and Technology. International Dairy Symposium Proceedings. Süleyman Demirel University. May 24-28, 2004, Isparta-Turkey. p.149-152

 

B15. M. Atamer, A. Gürsoy, F.Ş. Öztekin, E. Şenel. 2004. Determination of some carbonyl compounds in Yayık Tereyağ (Churn Butter). Recent Developments in Dairy Science and Technology, International Dairy Symposium Proceedings. May 24-28, 2004, Isparta/TURKEY. p. 174-177

 

B16.  F.Ş. Öztekin, T. Uraz, E. Karademir, E. Şenel, 2004. A Study on General Properties of Reduced and Full Fat Processed Cheese. Recent Developments in Dairy Science and Technology. International Dairy Symposium. Süleyman Demirel University. May 24-28, 2004, Isparta-Turkey p. 247 -249.

 

B17. E. Şenel, A. Gürsel, 2001. A study on the use of a biopresarvative culture for keeping the microbiological quality of set type yoghurt. Book of Abstracts of tje 52nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of Abstract No. 7, August 26-29, 2001, Budapest, Hungary, 374 p.

 

B18. A. Gürsel, M. Atamer, A. Gürsoy, E. Şenel, N. Gençer. 1998. Utilization of the lactoperoxidase system for keeping quality of milk from small ruminants milked by hand. ın: “milking and milk production of dairy sheep and goats”. Proceedings of the 6th International Symposium on the Milking of Small Ruminants. September 26-October 1, 1998. p. 531-534.

 

C.         Uluslararası ve Ulusal Kitap Bölümü:

 

C1.  Ebru Şenel, Metin Atamer, 2015.  Yayık butter profiles from different species mammals milk. In Processing and Impact Active Components in Food. Edited by Victor R. Preedy, Elsevier Publication. ISSBN: 9780124046993, Chapter 26, 215-222.

 

C2. Tuba Şanlı, Ebru Şenel. 2015. Biogenic amines in cheese. In Processing and Impact Active Components in Food. Edited by Victor R. Preedy. Elsevier Publication. ISSBN: 9780124046993, Chapter 27, 223-230

 

C3. Ebru Şenel, Ayşe Gürsoy, 2014. Microbiology of processed liquied milk. Dairy Microbiology and Biochemistry: Recent Advances. Edited by H. B. Özer, CRC Publisher/Science Publisher, ISSBN:978-1-4822-3502-9, Chapter 5, 95-112p. 

 

C4. E. Şenel, H. A. Kırmacı, B. Özer. 2011. Peynir Biliminin Temelleri. Bölüm 3: Isıl İşlem. (Editör: A.A. Hayaloğlu, B.H. Özer)  Sidas Medya Ltd. Şti.

 

 

D.         Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

 

D1.  M. Atamer, E. Şenel, A.A. Hayaloglu, H.B. Özer. 2016. Kuru Kaymağın Tekstürel Yapısı. Akademik Gıda 14 (2) 189-195.

 

D2. T. Şanlı, E. Sezgin, E. Şenel, M. Benli. 2011. Geleneksel yöntemle Ayran üretiminde Transglutaminaz kullanımının Ayranın özellikleri üzerine etkileri. Gıda Dergisi. 36(4):217-224.

 

D3. E. Şenel, M. Atamer, Ş. Öztekin, 2010. Yayıklama Parametrelerinin Yayık Ayranı Ve Yayık Tereyağının Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. Gıda Dergisi, 35 (4) 267-274.

 

D4. E. Şenel, A. Gürsel, Ş. Yaman, B. Tamuçay, 2006. Set Tip Yoğurdun Bazı Nitelikleri Üzerine Biyokoruyucu Kültür Kullanımının Etkisi. Gıda Dergisi, 31 (1) 21-26.

 

D5.  A. Gürsel, Ü. Pamuk, E. Şenel, E. Şanlı, 2006. Kremanın Dondurularak Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. Gıda Dergisi 31( 3) 151-157.

 

D6.  A. Gürsel, E. Şenel, Ş. Yaman, 2004. Yoğurtta Maya ve Küf Gelişimine Karşı Biyokoruyucu Kültür Kullanımı. Gıda Dergisi, 29 (4) 283- 289.

 

D7.  A. Gürsoy, E. Şenel, A. Gürsel, O. Deveci, E. Karademir, Ş. Yaman, 2001. Yağ İçeriği Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Isıl İşlem Uygulanan L. helveticus ve L. bulgaricus Kültürlerinin Kullanımı. Gıda Dergisi, 26 (5) 303-306.

 

D8.  M. Atamer, A. Gürsel, B. Tamuçay, N. Gencer, G. Yıldırım, S. Odabaşı, E. Karademir, E. Şenel, S. Kırdar. 1999. Dayanıklı Ayran Üretiminde Pektin Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Gıda Dergisi, 24 (2) 119-126.

 

E.          Ulusal kongre/sempozyumlarda sunulan sözlü/poster bildiriler:

 

E1.     M. Haddar, E.Şenel. 2017. Süt Yağ Globül Membranının İnsan Sağlığına Etkileri. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi 25-26 Mayıs 2017. (sözlü bildiri)

 

E2.     İ. Hayoğlu, A.S.Ünsal, O. Kola, M. Karakaya, E. Şenel, T. Şanlı. 2015. Gıda Sanayinin Hammadde Çeşitliliği ve Yeterliliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015. 1226-1246. (sözlü bildiri)

 

E3.  E.Şenel, N. Türkmen. 2012. Süt ve Süt ürünlerinde Duyusal Değerlendirme Teknikleri ve Önemi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 15-16 Kasım 2012.Denizli. s.2. (sözlü bildiri)

 

E4.  M. Atamer, B.Özer, E.Şenel, N.Türkmen. 2012. Kuru Kaymak. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 15-16 Kasım 2012. Denizli. S. 161. (poster bildiri)

 

E5.   N. Türkmen,  E. Şenel, M. Atamer, 2012. İskandinavya Orijinli Fermente Süt Ürünleri, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012. Hatay, s.358 (poster bildiri)

 

E6.  N. Türkmen,  E. Şenel, M. Atamer, 2012. Geleneksel Bir Süt Ürünü: Kımız, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012. Hatay, s.360 (poster bildiri)

 

E7. N. Türkmen,  E. Şenel, 2012. Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi ve Süt Ürünlerinde Kullanımı, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012. Hatay, s.378 (poster bildiri)

 

E8. N. Türkmen,  H. C. Akal, E. Şenel, 2012. Geleneksel bir süt içeceği: Yayık Ayranı. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya. (poster bildiri)

 

E9.  E. Şenel, F. Ş. Öztürk, M. Atamer, 2008. Bazı Üretim Parametrelerinin Yayık Tereyağının Oksidatif ve Lipolitik Stabilitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008. Erzurum, s. 87-90. (sözlü bildiri)

 

E10.  A. Gürsel, A. Gürsoy, E. Şenel, O. Deveci, E. Karademir. 2003. Yağ İçeriği Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Dondurulmuş Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus delbruckii subsp. bulgaricus Kültürlerinin Kullanımı. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu 22-23 Mayıs 2003. Bildiriler Kitabı s. 57(sözlü bildiri)

 

 

 

F.         Diğer Yayınlar

 

F1. E. Şenel, M. Atamer, 2006. Süt ürünlerinde ”geleneksel” yeniden keşfedilmeli. Gıda Teknolojisi, 8: 64-65.

 

F2. E. Şenel, 2007. Süt işletmelerinde kullanılan deterjan ve dezenfektanlar. Süt Dünyası, 6: 30-33. 

 

F3. E. Şenel, 2017. Ayın konusu: Süt. Türk tarım Dergisi, Mayıs 2017 sayı: 237