PROF.DR. BİRDAL ŞENOĞLU    
Adı : BİRDAL
Soyadı : ŞENOĞLU
E-posta : senoglu@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312)2126720-1508
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Birdal Şenoğlu

Doğum Tarihi: 25 Nisan, 1971

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994

Y. Lisans

İstatistik

Iowa State University, ABD

1998

Doktora

İstatistik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2000

 

Doktora Tezi ve  Danışmanı:

Experimental Design Under Nonnormality

Danışman: Prof. Dr. Moti Lal Tiku

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994 - 1995

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1996 - 2000

Dr.Öğr.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2000 - 2001

Yrd.Doç.

Fen Edebiyat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2001 – 2006

Doç.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2006 - 2011

Prof.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2011 - Sürmekte

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Avcıoğlu, M. D.,  “Experimental Design in the Presence of Covariates”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2003 (Ortak Danışman).

Mutan, O. C.,  “Comparison of Regression Techniques via Monte Carlo Simulation”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2004 (Ortak Danışman).

Ergül, B., “ Robust Regresyon ve Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2006 (Danışman).

Çetinkaya, A., “Robust Control Charts”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2006 (Ortak Danışman).

Acıtaş, Ş., “Ortak Değişkenlerin Varlığı Durumunda Faktöriyel Tasarımlar”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2010 (Danışman).

Gedik, İ., “ İç-İçe Tasarımlarda Dayanıklı Analiz ve Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010 (Danışman).

Yalçınkaya, A., “Çapraz Geçişli Tasarımlar ve Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2012 (Danışman).

 

Yönetilen Doktora Tezleri :

Altın, A., “Sağlam Kestiricilerin Etkinliklerinin Farklı Örnekleme Yöntemleri İçin Karşılaştırılması ve Uygulaması”, Osmangazi Üniversitesi, 2007 (Danışman).

Kasap, P., “Stokastik ANCOVA: İstatistiksel Sonuç Çıkarımı”, Ankara Universitesi, Ankara, 2012 (Danışman).

Çelik, N., “ANOVA Modellerinde Çarpık Dağılımlar Kullanılarak Dayanıklı İstatistiksel Sonuç Çıkarımı ve Uygulamaları”, Ankara Universitesi, Ankara, 2012 (Danışman).

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

Tübitak araştırma projesi ( Araştırmacı)

Proje No: 109S342

Proje Adı: Romatoid Artritli Hastalarda Bilgisayar Uyarlamalı Test Yöntemi İle Özürlülük Değerlendirimi

Toplam Bütçe: 82255 TL

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı: Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü

12.2.2002 - 18.11.2003.

Bölüm Başkan Yardımcısı: Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü

01.01.2008 – 2011

Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü: Ankara Üniversitesi

    15.07.2011- Sürmekte

 

ESERLER

 

Kitaplar

Şenoğlu, B. ve Ş. Acıtaş, “İstatistiksel Deney Tasarımı: Sabit Etkili Modeller”. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara, 2010.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şenoğlu, B. ve M. L. Tiku, “Analysis of Variance in Experimental Design with Nonnormal Error Distributions,” Commun. Stat. Theory Meth., 30, 1335-1352 (2001). (SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A2. Şenoğlu, B. ve M. L. Tiku, “Linear Contrasts in Experimental Design with Non-Identical Error Distributions,” Biometrical Journal, 44(3), 359-374 (2002).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A3. Şenoğlu, B. ve S. B. Vardeman, “Development Test Programs for 1-Shot Systems: 2-State Reliability and Continuous (Normal) Development Test Results,” Journal of Applied Statistical Science, 13(4), 343-353 (2004).

 

A4. Şenoğlu, B. ve B. Sürücü, “Goodness of Fit Tests Based on Kullback-Liebler Information,” IEEE Transactions on Reliability, 53(3), 357-361 (2004).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A5. Şenoğlu, B. ve M. L. Tiku, “Censored and Truncated Samples in Experimental Design Under Non-Normality,” Statistical Methods, 6(2), 173-199 (2004).

 

A6. Şenoğlu, B., “Robust 2k Factorial Design with Weibull Error Distributions,” Journal of Applied Statistics, 32(10), 1051-1066 (2005).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A7. Şenoğlu, B., “Estimating Parameters in One-Way Analysis of Covariance Model with Short-Tailed Symmetric Error Distributions,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 201, 275-283 (2007).

(SCI-Core, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A8. Şenoğlu, B., “Robust Estimation and Hypothesis Testing of Linear Contrasts in Analysis of Covariance with Stochastic Covariates,” Journal of Applied Statistics, 34(2), 141-151 (2007).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A9. Uğur, S., Acuner, A. M., Göktaş, B. ve B. Şenoğlu, “Effects of Physical Environment on the Stres Levels of Hemodialysis Nurses in Ankara Turkey,” Journal of Medical Systems, 31, 283-287 (2007).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A10. Erdem, R., Rahman, S., Avci, L., Göktaş, B., Şenoğlu, B. ve G. Fırat, “Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elazığ, Turkey,” Journal of Applied Science Research, 4(2), 188-201 (2008).

 

A11. Kantar, Y. M. ve B. Şenoğlu, “A Comparative Study for the Location and Scale Parameters of the Weibull Distribution with Given Shape Parameter,” Computers and Geosciences, 34, 1900-1909 (2008).

(SCI-Core, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A12. İşcen, C. F., Altın, A., Şenoğlu, B. ve H. S. Yavuz, “Evalution of Surface Water Quality Characteristics by Using Multivariate Statisitcal Techniques: A Case Study of the Euprates River Basin, Turkey,” Environment Monitoring and Assessment, 151, 259-264 (2009).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A13. Tiku, M. L. ve B. Şenoğlu, “Estimation and Hypothesis Testing in BIB Design and Robustness,” Computational Statistics and Data Analysis, 53, 3439-3451 (2009).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A14. Mutan, O. C. ve B. Şenoğlu, “A Monte Carlo Comparison of Regression Estimators when the Error distribution is Long-Tailed Symmetric,” Journal of Modern Applied Statistical Methods, 8(1), 126-137 (2009).

 

A15. Şenoğlu, B. ve M. D. Avcıoğlu, “Analysis of Covariance with Non-normal Errors,” International Statistical Review, 77(3), 366-377 (2009).

(SCI-Core, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A16. Aydoğdu, H., B. Şenoğlu ve M. Kara, “Parameter estimation in geometric process with Weibull distribution,” Applied Mathematics and Computation, 217(6), 2657-2665 (2010).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A17. Aydoğdu, H., B. Şenoğlu ve M. Kara, “Application of MML methodology to an -series with Weibull distribution,” Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 39(3), 449-460 (2010).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A18. Yavuz, A. A. ve B. Şenoğlu, “Comparison of estimation methods for the finite population mean in simple random sampling: Symmetric super-populations,” Journal of Applied Statistics, 38(6), 1277-1288 (2011).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

A19. Gebizlioğlu, Ö. L., Şenoğlu, B. ve Kantar, Y. M, “Comparison of certain value-at-risk estimation methods for the two-parameter Weibull loss distribution,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 235, 3304-3314 (2011).

(SCI-Core, Tübitak Sınıflandırmasında B tipidir)

 

A20. Kasap, P., Şenoğlu, B., Arslan, O. ve Acıtaş, Ş., “Estimating the location and scale parameters of the GT distribution,” New World Sciences Academy, 6(3), 103-111 (2011).

 

A21. Şenoğlu, B., Acıtaş, Ş. ve Kasap, P., “Robust  factorial designs: Non-normal symmetric distributions,” Pakistan Journal of Statistics, 28(1), 93-114 (2012).

(SCI-Expanded, Tübitak Sınıflandırmasında C tipidir)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Şenoğlu, B. ve S. Selçuk, “Split-Plot Design under Nonnormality,”  Session of the International Statistical Institute, Contributed Papers, Book 2, Seoul, Korea,  317-318, 2001.

 

B2. Şenoğlu, B. ve M. D. Avcıoğlu, “Estimating Model Parameters in Split-Plot Design when the Error Distributions are Nonnormal,” The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region (Özet Metin), Antalya, Turkey, 31, 2003.

 

B3. Kantar, Y. M. ve B. Şenoğlu, “ Estimating the Location and Scale Parameters of the Weibull Distribution: An Application from Engineering,” Proceedings of the 16th IASTED Internationl Conference on Applied Simulation and Modelling, Palma de Mallorca, İspanya, 90-93, 2007.

 

B4. Ülgü, M. M., Dardeniz, F. T., Göktaş, B., Aslantekin., F. ve B. Şenoğlu, “Devlet Hastanelerindeki Bilgi Sistemleri ve Dış Kaynak Kullanımı,” Uluslar arası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Özet Metin), Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 206, 2007

 

B5. Gebizlioglu, O. L., Şenoğlu, B. ve Y. M. Kantar, “Comparison of Some Value-at-Risk Estimation Methods for the Two-Parameter Weibull Loss Distributions,” 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (Özet metin), İstanbul, Turkey, 58, 2009.

 

B6. Kantar, Y. M., Şenoğlu, B. ve O. L. Gebizlioğlu, “Comparison of a New Robust Test and Non-parametric Kruskal-Wallis Test in One-Way Analysis of Variance Model,” 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics (Özet Metin), Antalya, Turkey, 67, 2009.

 

B7. Acıtaş, Ş ve B. Şenoğlu, “Two Level Fractional Factorials with Long-Tailed Symmetric Error Distributions” 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics (Özet Metin), Antalya, Turkey, 226, 2009.

 

B8. Şenoğlu, B., Ş. Acıtaş ve B. Sürücü. “Modified maximum likelihood estimators of parameters of one-way analysis of covariance model with type II censoring,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2010) (Özet Metin), Prague, Czech Republic, 6, 2010.

 

B9. Acıtaş, Ş. ve B. Şenoğlu. “Robust Factorial ANCOVA: The Case of One Covariate,” New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku (Özet Metin), Ankara, Turkey, 59-60, May 2-4, 2011.

 

B10. Acıtaş, Ş., P. Kasap, B. Şenoğlu ve O. Arslan. Konum Parametresinin M-Tahmin Edicisinin Farklı Başlangıç Değerleri İçin Etkinliğinin ve Yakınsama Hızının Karşılaştırılması: LTS Dağılımı,” International 7th Statistics Congress, Antalya,Turkey, 152, 28 April-01 May, 2011.

 

B11. Altın Yavuz, A. ve  B. Şenoğlu. “Tabakalı Örnekleme İçin Konum Parametresinin Sağlam Tahmin Edicileri ve Uygulaması ,” International 7th Statistics Congress, Antalya,Turkey, 320, 28 April-01 May, 2011.

 

B12. Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “ One-Step M-Estimator for the Location Parameter of Jones and Faddy’s Skewed t (JFST) Distribution based on MML estimators,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2011) (Özet Metin), Valladolid, Spain, 31-32, June 27th-July 1st, 2011.

 

B13.  Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “An Alternative Initial Estimate for  the M-Estimation of the Location Parameter,” 53rd Annual Conference of the South African Statistical Association (SASA 2011) (Özet Metin), Pretoria, South Africa, 31 October- 4 November, 2011.

 

B14.  Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “Robust Estimation of the Change Point in the Simple Liner Regression Model: JFST Error Distribution,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012)  (Özet Metin), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

 

B15.  Gedik İ., Şenoğlu, B. “Nested Designs: Long-Tailed Symmetric Error Terms,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012)  (Özet Metin), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

 

B16.  Çelik, N., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “Robust Analysis in One-Way ANOVA,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012)  (Özet Metin), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

 

B17.  Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “One-step M-estimators based on Robust Initial Estimates fort he Simple Linear Regression Model,” 8th International Symposium of Statistics (İGS 2012)  (Özet Metin), Eskişehir, Turkey, October 11-13, 2012.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

C1. Şenoğlu, B., Ö. Özarıcı ve H. Fidan , “En Küçük Kareler Kestiricilerinin Etkinliklerinin Normal Olmayan Bazı Dağılımlar İçin İncelenmesi,” Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 369-373 (2001).

 

C2. Fidan, H. ve B. Şenoğlu, “Sağlam Tahmin Edicilere Dayanan Hedef Değerden Sapmalar  Kontrol Grafiği,” Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 207-213 (2007).

C3. B. Şenoğlu, “Robust Estimation and Hypothesis Testing in 2k Factorial Design,” Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 56(2), 39-50 (2007).

 

C4. Altın, A. ve B. Şenoğlu, “Konum Parametresinin Bazı Sağlam Tahmin Edicilerinin Örnekleme Alanında Kullanılması ve Bir Tarım Uygulaması,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi, 8(1), 291-306 (2008).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Selçuk, S., C. Karpuz ve B. Şenoğlu, “Türkiyedeki Kömür Madeni İşletmeciliğinin Risk Yönetimi Metodlarıyla Değerlendirilmesi,” 1. İstatatistik Kongresi, 12-16, Antalya, 1999.

 

D2. Şenoğlu, B. ve H. Şen, “Dengeli Eksik Bölük Tasarımlarında İşleyimlerin En Çok Olabilirlik Kestiricilerinin Bulunması ve Bir Uygulama,” 2. İstatistik Kongresi,176-179, Antalya, 2001.

 

D3. Şenoğlu, B. ve A. Altın, “Varyansların Homojenliği Testi,” 3. İstatistik Kongresi,155-159, Antalya, 2003.

 

D4. Sürücü, B. ve B. Şenoğlu, “Discussion on Tests for Normality,” 4. İstatistik Kongresi, 381-386, Antalya, 2005.

 

D5. Mutan, O. C. ve  B. Şenoğlu, “Comparison of Alternative Regression Techniques for the Simple Linear Regression Model when the Error Terms are Coming from Skewed and Symmetric distributions,” 4. İstatistik Kongresi, 11-15, Antalya, 2005.

 

D6. Sürücü, B., Çetinyürek, A. Ve B. Şenoğlu, “Sağlam Kontrol Grafikleri,” 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantısı, 70-71, Antalya, 2007.

 

D7. Ergül B., Mutan, O. C. ve Şenoğlu. B, “Robust Regresyon Metodları Hakkında bir Tartışma,” 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantısı, 80-81, Antalya, 2007.

 

D8. Atın, A., Şenoğlu, B. ve P. Kasap, “Basit Rassal Örnekleme Yönteminde Süper-Evrenin Weibull Olması Durumunda Evren Modunun Sağlam Tahmin

Edicilerinin Karşılaştırılması,” 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 101 (Özet matin), Samsun, 2008.

 

F. Diğer Etkinlikler (Açık Oturum, Sempozyum vb. etkinliklerle ilgili bilgiler):

 

i) Düzenleme Komitesi Üyelikleri:

 

  • 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, May 27-29, 2009, İstanbul, Turkey.
  • 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 September-  2 October, 2009, Antalya, Turkey.
  • New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, May 2-4, 2011, Ankara, Turkey.
  • International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, June 14-15, 2012, Ankara, Turkey

ii) Bilimsel Komite Üyelikleri:

 

  • New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, May 2-4, 2011, Ankara, Turkey.
  • International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, June 14-15, 2012, Ankara, Turkey