PROF.DR. BİRDAL ŞENOĞLU    
Adı : BİRDAL
Soyadı : ŞENOĞLU
E-posta : senoglu@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312)2126720-1508
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/birdal-senoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. BİRDAL ŞENOĞLU

 

İletişim Bilgileri:

Adres: Ankara University

           Faculty of Science

           Department of Statistics

           06100 Tandoğan, Ankara, TURKEY

e-mail: senoglu@science.ankara.edu.tr

Tel: (+90)3122126720 Ext 1508

Cep: (+90)5323335054

Fax: (+90)3122233202

 

Eğitim:

Lisans, ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1994.

Yüksek Lisans, Iowa State University, İstatistik Bölümü, USA, 1998.

Doktora, ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000.

 

Ödüller:

Türkiye Bilimler Akademisi, 2012 Yılı, Üniversite Ders Kitapları, Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) kapsamında “İstatistiksel Deney Tasarımı: Sabit Etkili Modeller” adlı eserime Telif Eser Mansiyonu. (Ortak Yazar Şükrü Acıtaş).

ABD’de Lisansüstü Eğitim yapmak için alınan YÖK bursu..

 

Doktora Tezi:

Experimental design under non-normality, ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000. Danışman: Prof. Moti L. Tiku.

 

Çalışma Alanları:

Deney Tasarımı, Robust İstatistiksel Metotlar.

 

Akademik Ünvanlar:

Araş. Gör., ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1994-1995.

Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1996-1998.

Araş. Gör., ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1998-2000.

Öğr. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000-2001.

Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2001-2006.

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2006-2011.

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2011- ….

 

İdari Görevleri:

Bölüm Başkan Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2002-2003.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Universitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2008-2011.

Müdür, Ankara Üniversitesi, Nallıhan Meslek Yüksek Okulu, 2011-2013.

 

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Vermiş Olduğum Dersler:

Lisans

İstatistik Teorisi I ve II

İstatistiksel Deney Tasarımı

İstatistiksel Veri Analizi

Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler

Lineer Modeller

Örnekleme Teorisi

 

Lisansüstü

İstatistik Teorisi I ve II

Robust İstatistiksel Çıkarım

 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

Avcıoğlu, M. D., “Experimental Design in the Presence of Covariates”, Middle    East Technical University (METU), Ankara, 2003 (Ortak Danışman).

Mutan, O. C., “Comparison of Regression Techniques via Monte Carlo Simulation”, Middle East Technical University (METU), Ankara, 2004 (Ortak Danışman).

Ergül, B., “Robust Regression and Applications”, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, 2006.

Çetinkaya, A., “Robust Control Charts”, Middle East Technical University (METU), Ankara, 2006 (Ortak Danışman).

Acıtaş, Ş., “Factorial Designs in the presence of covariates”, Anadolu University, Eskişehir, 2010

Gedik, İ., “Robust Analysis of Nested Designs and its Applications”, Ankara University, Ankara, 2010.

Yalçınkaya, A., “Cross-over Designs and Applications”, Ankara University, Ankara, 2012.

Hamel Darbandi, A., “Investigating the Theoretical Properties of Some Skew Normal Distributions and Its Applications”, Ankara Üniversity, Ankara, 2015.

 

Doktora Öğrencileri:

Altın, A., “Comparison and Application of Robust Estimators for Different Sampling Methods”, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, 2007.

Kasap, P., “Stochastic ANCOVA: Statistical Inference”, Ankara University, Ankara, 2011.

Çelik, N., “Robust Statistical Inference and Application in the ANOVA Models by Using Skew Distributions”, Ankara University, Ankara, 2012.

Aydın, D., “Robust Estimation of Missing Observations in Experimental Design”, Ankara University, Ankara, 2013.

Acıtaş, Ş., “Robust Estimation of Change Point in Two-Phase Linear Regression Model”, Anadolu University, Eskişehir, 2014.

Gedik Balay, İ., “Robust Parameter Estimation for the Life-Stress Models and the Accelerated Failure Time Model under Skew Distributions”, Ankara University, Ankara, 2014.

Akgül, F.G., “Robust Estimation of System Reliability in Stress-Strength Model Using Ranked Set Sampling”, Ankara University, Ankara, 2015.

Arslan, M.S.T., “Robust Estimation of the Model Parameters in Experimental Design for the Complete and Censored Samples”, Eskişehir Osmangazi Üniversity, Eskişehir, 2015.

 

Projeler:

·         Proje Adı: “Computerized Adaptive Testing for Assessment of Disability in Patients with Rheumatoid Arthritis” supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), TURKEY (Project No: 109S342)

Görev: Araştırmacı

 

·         Proje Adı: “Introduction to the Statistics I (E-Book)” supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), TURKEY (Project No: 114B012)

 

            Görev: Yürütücü

 

·         Proje Adı: “Comparisons of the Parameter Estimation Methods for Burr XII Distribution: Hydrological Applications” supported by AÇÜBAP, Artvin, TURKEY (Project No: 2016.F13.02.02)

Görev: Araştırmacı

 

Konferans Düzenleme Komitesi Üyelikleri:

·         13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, May 27-29, 2009, İstanbul, Turkey.

·         14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 September-2 October, 2009, Antalya, Turkey.

·         New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, May 2-4, 2011, Ankara, Turkey.

·         International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, June 14-15, 2012, Ankara, Turkey.

 

Konferans Bilimsel Komite Üyelikleri:

·         New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, May 2-4, 2011, Ankara, Turkey.

·         International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, June 14-15, 2012, Ankara, Turkey.

  • International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), May 18-21, 2016, Cappadocia, Nevşehir, Turkey.

 

  • 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), May 24-26, 2017, Konya, Turkey.

Yayınlar

 

Kitaplar:

Şenoğlu, B. and Acıtaş, Ş. “Statistical Design of Experiments: Fixed Effect Models”. Nobel: Ankara, 2010 (In Turkish).

Şenoğlu, B., Yılmaz, M. and Kemaloğlu, S. A. “Introduction to the Statistics I (E-Book)”. TUBİTAK, Ankara, 2016 (In Turkish).

 

Kitap Bölümleri:

Şenoğlu, B., “Statistics-I” (Unit 5), Anadolu University, Open Education Faculty, Eskisehir, 2012.

Akgül, F.G., Şenoğlu, B. “Comparison of Estimation Methods for Inverse Weibull Distribution”, Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, Springer, 1-22, 2018.

 

A. Uluslararası Hakemli Degilerdeki Yayınlar:

A1. Şenoğlu, B. and Tiku, M. L., “Analysis of Variance in Experimental Design with Nonnormal Error Distributions,” Commun. Stat. Theory Meth., 30, 1335-1352 (2001). (SCI-Expanded)

A2. Şenoğlu, B. and Tiku, M. L., “Linear Contrasts in Experimental Design with Non-Identical Error Distributions,” Biometrical Journal, 44(3), 359-374 (2002). (SCI-Expanded)

A3. Şenoğlu, B. and Vardeman, S. B., “Development Test Programs for 1-Shot Systems: 2-State Reliability and Continuous (Normal) Development Test Results,” Journal of Applied Statistical Science, 13(4), 343-353 (2004).

A4. Şenoğlu, B. and Sürücü, B., “Goodness of Fit Tests Based on Kullback-Liebler Information,” IEEE Transactions on Reliability, 53(3), 357-361 (2004). (SCI-Expanded)

 A5. Şenoğlu, B. and Tiku, M. L., “Censored and Truncated Samples in Experimental Design Under Non-Normality,” Statistical Methods, 6(2), 173-199 (2004).

A6. Şenoğlu, B., “Robust 2k Factorial Design with Weibull Error Distributions,” Journal of Applied Statistics, 32(10), 1051-1066 (2005). (SCI-Expanded)

A7. Şenoğlu, B., “Estimating Parameters in One-Way Analysis of Covariance Model with Short-Tailed Symmetric Error Distributions,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 201, 275-283 (2007). (SCI-Expanded)

A8. Şenoğlu, B., “Robust Estimation and Hypothesis Testing of Linear Contrasts in Analysis of Covariance with Stochastic Covariates,” Journal of Applied Statistics, 34(2), 141-151 (2007). (SCI-Expanded)

A9. Uğur, S., Acuner, A. M., Göktaş, B. and Şenoğlu, B., “Effects of Physical Environment on the Stres Levels of Hemodialysis Nurses in Ankara Turkey,” Journal of Medical Systems, 31, 283-287 (2007). (SCI-Expanded)

A10. Erdem, R., Rahman, S., Avci, L., Göktaş, B., Şenoğlu, B. and Fırat, G., “Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elazığ, Turkey,” Journal of Applied Science Research, 4(2), 188-201 (2008).

A11. Kantar, Y. M. and Şenoğlu, B., “A Comparative Study for the Location and Scale Parameters of the Weibull Distribution with Given Shape Parameter,” Computers and Geosciences, 34, 1900-1909 (2008). (SCI-Expanded)

A12. İşcen, C. F., Altın, A., Şenoğlu, B. and Yavuz, H. S., “Evalution of Surface Water Quality Characteristics by Using Multivariate Statisitcal Techniques: A Case Study of the Euprates River Basin, Turkey,” Environment Monitoring and Assessment, 151, 259-264 (2009). (SCI-Expanded)

A13. Tiku, M. L. and Şenoğlu, B., “Estimation and Hypothesis Testing in BIB Design and Robustness,” Computational Statistics and Data Analysis, 53, 3439-3451 (2009). (SCI-Expanded)

A14. Mutan, O. C. and Şenoğlu, B., “A Monte Carlo Comparison of Regression Estimators when the Error distribution is Long-Tailed Symmetric,” Journal of Modern Applied Statistical Methods, 8(1), 126-137 (2009).

A15. Şenoğlu, B. and Avcıoğlu, M. D., “Analysis of Covariance with Non-normal Errors,” International Statistical Review, 77(3), 366-377 (2009). (SCI-Expanded)

A16. Aydoğdu, H., Şenoğlu, B. and Kara, M., “Parameter estimation in geometric process with Weibull distribution,” Applied Mathematics and Computation, 217(6), 2657-2665 (2010). (SCI-Expanded)

A17. Aydoğdu, H., Şenoğlu, B. and Kara, M., “Application of MML methodology to an -series with Weibull distribution,” Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 39(3), 449-460 (2010). (SCI-Expanded)

A18. Yavuz, A. A. and Şenoğlu, B., “Comparison of estimation methods for the finite population mean in simple random sampling: Symmetric super-populations,” Journal of Applied Statistics, 38(6), 1277-1288 (2011). (SCI-Expanded)

A19. Gebizlioğlu, Ö. L., Şenoğlu, B. and Kantar, Y. M., “Comparison of certain value-at-risk estimation methods for the two-parameter Weibull loss distribution,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 235, 3304-3314 (2011). (SCI-Expanded)

A20. Kasap, P., Şenoğlu, B., Arslan, O. and Acıtaş, Ş., “Estimating the location and scale parameters of the GT distribution,” New World Sciences Academy, 6(3), 103-111 (2011).

A21. Şenoğlu, B., Acıtaş, Ş. and Kasap, P., “Robust  factorial designs: Non-normal symmetric distributions,” Pakistan Journal of Statistics, 28(1), 93-114 (2012). (SCI-Expanded)

A22. Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O., “One-step M-estimators: Jones and Faddy's skewed t-distribution”, Journal of Applied Statistics, 40, 1545-1560 (2013). (SCI-Expanded)

A23. Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O., “Robust estimation with the skew  distribution,” Pakistan Journal of Statistics, 29, 409-430 (2013). (SCI-Expanded)

A24. Çelik, N., Şenoğlu, B. and Arslan, O., “Estimation and Testing in One-Way ANOVA when the Errors are Skew-Normal”, Revista Colombiana de Estadistica, 38(1), 75-91 (2015).    (SCIELO)

A25. Acitas, S., Şenoğlu, B. and Arslan, O., “Alpha-Skew Generalized t Distribution”, Revista Colombiana de Estadistica, 38(2), 353-370 (2015). (SCIELO)

A26. Aydin, D. and Şenoğlu, B., “Monte Carlo Comparison of the Parameter Estimation Methods for the Two-Parameter Gumbel Distribution”, Journal of Modern Applied Statistical Methods, 14(2), 123-140 (2015).

A27. Akgül, F.G., Şenoğlu, B. and Arslan, T., “An alternative distribution to Weibull for modeling wind speed data: Inverse Weibull distribution”, Energy Conversion and Management, 114, 234-240 (2016). (SCI-Expanded)

A28. Şenoğlu, B., Gebizlioğlu, Ö.L. and Mert Kantar, Y., “Comparison of the power of F* and non-parametric Kruskal-Wallis tests in the one-way analysis of the variance model”, International Journal of Mathematics and Statistics, 17(2), 111-121 (2016).

A29. Şenoğlu, B. and Türker Bayrak, Ö., “Linear contrasts in one-way classification AR(1) model with gamma innovations”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 45(6), 1743-1754 (2016). (SCI-Expanded)

A30. Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O., “Stochastic analysis of covariance when the error distribution is long-tailed symmetric”,  Journal of Applied Statistics, 43(11), 1977-1997 (2016). (SCI-Expanded)

A31. Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B., “Robust factorial ANCOVA with LTS error distributions”, Journal of Hacettepe Mathematics and Statistics, DOI: 10.15672/HJMS.201612918797 (2016). (SCI-Expanded)

A32. Kara, M., Aydoğdu, H. and Şenoğlu, B., “Statistical inference for alpha-series process with Gamma distribution”, Communications in Statistics-Theory and Methods, 46(13), 6727-6736 (2017). (SCI-Expanded)

A33. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B., “Estimation of  using ranked set sampling for the Weibull distribution”, Quality Technology and Quantitative Managment, 14(3), 296-309 (2017). (SCI-Expanded)

A34. Arslan, T., Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B., “Generalized Lindley and Power Lindley distributions for modeling the wind speed data”, Energy Conversion and Management, 152, 300-311 (2017). (SCI-Expanded)

A35. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B., “Inference for the Jones and Faddy’s skewed  distribution based on progressively type II censored samples”, Gazi University Journal of Science, 30(3), 1-17 (2017). (ESCI)

A36. Aydın, D. and Şenoğlu, B., “A Comparison of Different Methods for Estimating the Missing Value in Two-way ANOVA”, International Journal of Mathematics and Statistics, 18(3), 47-63, (2017). (CIS)

A37.  Akgül, F. G. and Şenoğlu, B., “Estimation of  using Some Modifications of Ranked Set Sampling for Weibull Distribution”, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research,  13(4), 931-958, 2017. (ESCI)

A38. Arslan, T. and Şenoğlu, B., “Type II censored samples in experimental design under Jones and Faddy s skew t distribution”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 42(4), 2145–2157 (2018). (SCI-Expanded)

A39. Akgül, F. G., Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B., “Inferences on stress–strength reliability based on ranked set sampling data in case of Lindley distribution”, Journal of Statistical Computation and Simulation, 88(15), 3018-3032 (2018). (SCI-Expanded)

A40. Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B., “Robust factorial ANCOVA with LTS error distributions”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 47(2), pp 347-363 (2018). (SCI-Expanded)

A41.  Akgül, F. G., Şenoğlu, B. and Acıtaş, Ş., “Interval Estimation of the system reliability for Weibull Distribution based on ranked set sampling data”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 47(5), 1404-1416 (2018). (SCI-expanded)

A42. Aydın, D., Akgül, F. G. and Şenoğlu, B., “Robust estimation of the location and the scale parameters of shifted Gompertz distribution”, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 11(1), 92-107 (2018). (ESCI)

A43. Aydın, D. and Şenoğlu, B., “Estimating the missing value in one-way ANOVA under long-tailed symmetric error distributions”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 36 (2), 523-538 (2018). (ESCI)

A44. Yalçınkaya, A., Şenoğlu B. and Yolcu U., “Maximum likelihood estimation for the parameters of skew normal distribution using genetic algorithm”, Swarm and Evolutionary Computation, 38, 127-138 (2018). (SCI-Expanded)

A45. Çelik, N. and Şenoğlu, B. Robust estimation and testing in one-way ANOVA for Type II censored samples: skew normal error terms. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88(7),  1382-1393 (2018). (SCI-expanded)

 

B. Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

B1.  Şenoğlu, B. ve S. Selçuk, “Split-Plot Design under Nonnormality,”  Session of the International Statistical Institute, Contributed Papers, Book 2, Seoul, Korea,  317-318, 2001.

B2. Şenoğlu, B. ve M. D. Avcıoğlu, “Estimating Model Parameters in Split-Plot Design when the Error Distributions are Nonnormal,” The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 31, 2003.

B3. Kantar, Y. M. ve B. Şenoğlu, “Estimating the Location and Scale Parameters of the Weibull Distribution: An Application from Engineering,” Proceedings of the 16th IASTED Internationl Conference on Applied Simulation and Modelling, Palma de Mallorca, Spain, 90-93, 2007.

B4. Ülgü, M. M., Dardeniz, F. T., Göktaş, B., Aslantekin., F. ve B. Şenoğlu, “Information systems and outsourcing in State Hospitals”, International Health and Hospital Administration Congress, Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus, 206, 2007.

B5. Gebizlioglu, O. L., Şenoğlu, B. ve Y. M. Kantar, “Comparison of Some Value-at-Risk Estimation Methods for the Two-Parameter Weibull Loss Distributions,” 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, İstanbul, Turkey, 58, 2009.

B6. Kantar, Y. M., Şenoğlu, B. ve O. L. Gebizlioğlu, “Comparison of a New Robust Test and Non-parametric Kruskal-Wallis Test in One-Way Analysis of Variance Model,” 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, Antalya, Turkey, 67, 2009.

B7. Acıtaş, Ş ve B. Şenoğlu, “Two Level Fractional Factorials with Long-Tailed Symmetric Error Distributions” 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, Antalya, Turkey, 226, 2009.

B8. Şenoğlu, B., Ş. Acıtaş ve B. Sürücü. “Modified maximum likelihood estimators of parameters of one-way analysis of covariance model with type II censoring,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2010), Prague, Czech Republic, 6, 2010.

B9. Acıtaş, Ş. ve B. Şenoğlu. “Robust Factorial ANCOVA: The Case of One Covariate,” New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, Ankara, Turkey, 59-60, May 2-4, 2011.

B10. Acıtaş, Ş., P. Kasap, B. Şenoğlu ve O. Arslan. “Comparison of efficiency and convergency rate of M-estimator of the location parameter for different initial values: LTS distribution”, International 7th Statistics Congress, Antalya, Turkey, 152, 28 April-01 May, 2011.

B11. Altın Yavuz, A. ve  B. Şenoğlu. “Robust estimators of location parameters for for stratified sampling and applications”, International 7th Statistics Congress, Antalya, Turkey, 320, 28 April-01 May, 2011.

B12. Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “ One-Step M-Estimator for the Location Parameter of Jones and Faddy’s Skewed t (JFST) Distribution based on MML estimators,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2011), Valladolid, Spain, 31-32, June 27th-July 1st, 2011.

B13.  Acıtaş, Ş., Kasap, P., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “An Alternative Initial Estimate for  the M-Estimation of the Location Parameter,” 53rd Annual Conference of the South African Statistical Association (SASA 2011) Pretoria, South Africa, 31 October- 4 November, 2011.

B14.  Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “Robust Estimation of the Change Point in the Simple Liner Regression Model: JFST Error Distribution,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

B15.  Gedik İ. and Şenoğlu, B. “Nested Designs: Long-Tailed Symmetric Error Terms,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

B16.  Çelik, N., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “Robust Analysis in One-Way ANOVA,” International Conference on Robust Statistics (ICORS 2012), Burlington, VT, USA, August 5-10, 2012.

B17.  Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “One-step M-estimators based on Robust Initial Estimates for the Simple Linear Regression Model,” 8th International Symposium of Statistics (İGS 2012), Eskişehir, Turkey, October 11-13, 2012.

B18.  Acıtaş, Ş., Arslan, O. and Şenoğlu, B., “The alpha-skew t distribution: Definition, properties and applications in robustness", International Conference on Robust Statistics (ICORS 2013), St Petersburg, Russia, July  8-12, 2013.

B19.  Kasap, P., and Şenoğlu, B., “Multiple one-way ANCOVA when the distributions of both the covariates and the error terms are non-normal", International Conference Applied Statistics, Ribno (Bled), Slovenia, September  22-25, 2013.

B20.  Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, O. “The alpha-skew generalized t distribution", International Conference Applied Statistics, Ribno (Bled), Slovenia, September  22-25, 2013.

B21. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimation of the location and the scale parameters of Burr XII distribution: Monte-Carlo simulation study”, International 8th Statistics Congress, Antalya, Turkey, 228-229, October 27-30, 2013.

B22. Aydın, D. and Şenoğlu, B. “Estimating missing value in one-way ANOVA model”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 92, May 22-25,  2014.

B23. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimation of system reliability using ranked set sampling for Weibull distribution”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations, Isparta, Turkey, 93, May 22-25,  2014.

B24. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimation of the reliability in the stress-strength models under the modifications of the ranked set sampling: Weibull distribution”, 11th International Conference on Ordered Statistical Data, Bedlewo, Poland, 22, June 2-6, 2014.

B25. Aydın, D. and Şenoğlu, B. “A comparison of different methods for estimating the missing value in ANOVA”, 11th International Conference on Ordered Statistical Data, Bedlewo, Poland, 24, June 2-6, 2014.

B26. Gültekin, T., Bektaş, Y., Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B. “Prediction equations for the estimation of body weight on elderly using Anthropometric measurements”, International Congress of Anthropological Sciences, Ankara, Turkey, 37, April 9-11, 2015.

B27. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimation of the system reliability under Type-II right censored ranked set sampling data”, International Conference on Mathematics and Mechanics, Paris, France, April 27-28, 2015.

B28. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimating the parameters in one-way ANOVA based on ranked set sampling”, The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, Nevsehir, Turkey, 108, May 11-15, 2015.

B29. Aydın, D., Şenoğlu, B. and Akgül, F.G. “Robust estimation of the parameters of the shifted Gompertz distribution”, The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, Nevsehir, Turkey, 56, May 11-15, 2015.

B30. Gedik Balay, İ., Şenoğlu, B. “Nested designs with Generalized Logistic error terms”, European Meeting of Statisticians, Amsterdam, 79, July 6-10, 2015.

B31. Acıtaş, Ş. and Şenoğlu B. “Ridge regression based on MML estimators with LTS error distributions”, 9th Conference of the Asian Regional Section of the IASC, Singapore, Dec 17-19, 2015.

B32. Çelik, N. and Şenoğlu, B. “Robust estimation and testing in one-way ANOVA under type II censoring: Skew normal error terms”, 2nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Ankara, Turkey, 10, May 4-8, 2016.

B33. Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B. “Estimating parameters in factorial ANCOVA model with Generalized Logistic error distributions”, 2nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Ankara, Turkey,17, May 4-8, 2016.

B34. Akgül, F.G. and Şenoğlu, B. “Estimation of the location and the scale parameters of Jones and Faddy’s Skewed t-distribution based on progressively Type-II censored data”, 2nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Ankara, Turkey, 24, May 4-8, 2016.

B35. Yalçınkaya, A., Şenoğlu, B. and Yolcu, U. "A New search space for genetic algorithm", International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD), Cappadocia, Nevşehir, Turkey, 71, May 18-21, 2016.

B36. Yalçınkaya, A., Şenoğlu, B. and Yolcu, U. "Maximum Likelihood Estimation for the parameters of skew Normal Distribution using genetic algorithm", International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD), Cappadocia, Nevşehir, Turkey, 72, May 18-21, 2016.

B37. Akgül, F., Şenoğlu, B. and Acıtaş, Ş. "Interval estimation of the system reliability for Weibull distribution based on ranked set sampling data", 9th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability (MIMAR) (Özet Metin), London, UK, 17, July 12-14, 2016.

B38. Arslan, T. and Şenoglu, B. “Statistical inference for the location model when the distribution of the error terms is Jones and Faddy's Skew t : Type II censored samples”, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT), Istanbul, Turkey, August 22-25, 2016.

B39. Acıtaş, Ş. and Şenoglu, B. “Ridge type-modified maximum likelihood estimators in linear regression model”, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT), Istanbul, Turkey, August 22-25, 2016.

B40. Akgül, F. and Şenoglu, B. “The generalized inverse Weibull distribution: Properties and Different Estimation Methods”, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT), Istanbul, Turkey, August 22-25, 2016.

B41. Aydın, D. and Şenoglu, B. “Estimation of the quantiles of two-parameter Gumbel distribution”, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT), Istanbul, Turkey, August 22-25, 2016.

B42. Akgül, F., Acıtaş, Ş. and Şenoglu, B. “Inferences on stres-strength relability from Lindley distributions based on ranked set sampling data”, Xth International Statistics Days Conference (ISDC2016), Giresun, Turkey, 69, October 07-09, 2016.

B43. Acıtaş, Ş. Aladağ, C. H. and Şenoglu, B. “Estimating the parameters of Weibull distribution via particle swarm optimization bsaed on an adaptive search space”, The 10th ICSA International Conference, Shanghai, China, December 19-22, 2016.

B44. Balay, İ. G., Şenoğlu, B. “Inference for the accelerated failure time (AFT) model under type II censoring”, 6th International conference on accelerated life testing and degradation models (ALT2016), Troyes, France, June 22-24, 2016.

B45. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B. “Inference for the Scaled Half-Logistic Distribution based on Ranked Set Sampling”, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B46. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B. “Different Estimation Methods for the Parameters of Inverse Weibull Distribution: An Application to Fatigue Lifetime Data”, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B47. Yıldırım, Ö., Talu Yozgatlıgil, C. and Şenoğlu, B. “Hypothesis testing in one-way classification AR(1) model with Student’s t innovations: An application to a real life data”, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B48. Gedik Balay, İ. and Şenoğlu, B. “Parameter estimation for the accelerated failure time (AFT) model under type II censoring: Skew t distribution”, 3rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B49. Arslan, T., Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B. “Linear contrasts in one-way ANOVA with non-identical and non-normal error distributions”, 3rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B50. Arslan, T. and Şenoğlu, B. “Estimation of the parameters in one-way ANOVA under type II censored samples”, 3rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B51. Yalçınkaya, A., Şenoğlu, B. and Yolcu, U.  “Maximum Likelihood Estimation for the Parameters of Skew-t Distribution using Genetic Algorithm”, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), Konya, Turkey, May 24-26, 2017.

B52. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B. “Alternative distributions to Weibull for modeling the wind speed data in wind energy analysis”, DSSV 2017 – Data Science, Statistics and Visualisation, Lisbon, Portugal, July 12-14, 2017.

B53. Arslan, T., Acıtaş, Ş. and Şenoğlu, B. “Estimating the location and scale parameters of the Maxwell distribution”, DSSV 2017 – Data Science, Statistics and Visualisation, Lisbon, Portugal, July 12-14, 2017.

B54. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B. “Inferences for stress-strength reliability of Burr Type X distributions based on ranked set sampling”, Applied Statistics 2017, Ribno, Slovenia, September 24-27, 2017.

B55. Akgül, F. G. and Şenoğlu, B. “Estimation of The Shape Parameter of Burr Type X Distribution Using Ranked Set Sampling with an Application”, XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, October 5-7, 2017.

B56. Acıtaş, Ş., Arslan, T. and Şenoğlu, B. “Modelling extreme wind speed data: a case study for Eskişehir, Turkey”, International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), Samsun, Turkey, November 9-11, 2017.

B58. Acıtaş, Ş., Yenilmez, İ., Şenoğlu, B. and Mert Kantar, Y. “Modified Maximum Likelihood Estimation for the Censored Regression Model”, The 13th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, December 4-7, 2017.

B59. Çelik, N. and Şenoğlu, B. “Robust Two-way ANOVA under nonnormality”, International 10th Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Turkey, December 6-8, 2017.

B60. Yıldırım, Ö., Talu Yozgatlıgil, C. and Şenoğlu, B. “Linear Contrasts for Time Series Data with Non-Normal Innovations: An Application to a Real Life Data”, International 10th Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Turkey, December 6-8, 2017.

B61. Yalçınkaya, A., Yolcu, U. and Şenoğlu, B. “Maximum Likelihood Estimation Using Genetic Algorithm for the Parameters of Skew-t Distribution under Type II Censoring”, International 10th Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Turkey, December 6-8, 2017.

B62. Acıtaş, Ş., Arslan, T. and Şenoğlu, B. “Scale Mixture Extension of the Maxwell Distribution: Properties, Estimation and Application”, International 10th Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Turkey, December 6-8, 2017.

B63. Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B., Mert Kantar, Y. and Yenilmez, İ. “Estimation for the Censored Regression Model with the Jones and Faddy’s Skew t Distribution: Maximum Likelihood and Modified Maximum Likelihood Estimation Methods”, International 10th Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Turkey, December 6-8, 2017.

B64. Arslan, T., Acıtaş, Ş. and Şenoglu, B. “Linear contrasts in one way anova under type II censored samples when the distribution of the error terms is non identical Jones And Faddy’s skew t”, 4th International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress (IRSYSC), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B65. Acıtaş, Ş., Aladağ, Ç.H. and Şenoglu, B. “Using particle swarm optimization for estimating the parameters of kappa distribution via maximum likelihood method: An application to hydrology”, 4th International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress (IRSYSC), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B66. Gedik Balay, İ. and Şenoğlu, B. “Statistical Inference For The Multiple Linear Regression Model: Skew-T Error Terms”, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B67.  Gedik Balay, İ. and Şenoğlu, B.  “Parameter Estimation For The Multiple Linear Regression Model Under Skew Normal Error Distribution: An Application To Engineering Data”, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B68. Yalçınkaya, A., Yolcu, U., Şenoğlu, B. “Estimation of Parameters of Skew-t Distribution Under Progressive Censoring Via Maximum Likelihood Using Genetic Algorithm”, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B69. Çelik, N., and Şenoğlu, B. “Parameter Estimation For Skew Normal Distribution Under Hybrid Censoring”, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B70. Güven, G., Gürer, Ö., Şamkar, H. and Şenoğlu, B. “Fiducial based approach for testing the equality of treatment means in one-way ANOVA when usual normality and homogeneity of variances assumptions are not met”, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Turkey, April 28-30, 2018.

B71. Arslan, T. and Şenoğlu, B. “Estimating the parameters of truncated Jones and Faddy s skew t distribution”, International Conference on Applied Mathemetics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Turkey, June 27-29, 2018.

B72. Güven, G., Gürer, Ö., Şamkar, H. and Şenoğlu, B. “Hypothesis testing in one-way ANOVA based on fiducial approach when the error terms have Weibull distribution and heterogeneous variances”, International Conference on Applied Mathemetics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Turkey, June 27-29, 2018.

B73. Acıtaş, Ş., Şenoğlu, B. and Arslan, T. “Investigating the performances of new estimators of ridge parameter k using ridge type MML estimator”, Data Science, Statistics  Visualisation (DSSV), Wien, Austria, July 09-11, 2018.

B74. Arslan, T., Acıtaş, Ş. and Şenoglu, B. “Robust estimation of response surface”, 11th International Statistics Days Conference, Muğla, Turkey, October 03-07, 2018.

B75. Akgul, F.G., Yu, K. and Şenoglu, B. “Estimation of the System Reliability for Generalized Inverse Lindley Distribution under Different Sampling Schemes”, 11. International Statistics Days Conference, Muğla, Turkey, October 03-07, 2018.

 

C. Ulusal Hakemli Degilerdeki Yayınlar:

 

C1. Şenoğlu, B., Özarıcı, Ö., ve Fidan, H. “Investigation of effiencies of least squares estimators for different some non-normal distributions”, Anadolu University Journal  of Science and Technology, 2(2), 369-373 (2001).

C2. Fidan, H. ve Şenoğlu, B. “Target value deviations  Control bar graph based on robust estimators”, Anadolu University Journal  of Science and Technology, 8(1), 207-213 (2007).

C3. Şenoğlu, B. “Robust Estimation and Hypothesis Testing in 2k Factorial Design,” Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 56(2), 39-50 (2007).

C4. Altın, A. ve Şenoğlu, B. “Usage of some robust estimators of location parameter in the field of sampling and an agriculture application” Afyon Kocatepe University Journal of Natural Sciences, 8(1), 291-306 (2008).

C5. Arslan, M. S. ve Şenoğlu, B. “Estimation for the location and the scale parameters of the Jones and Faddy’s skew t distribution under the doubly type II censored samples” Anadolu University Journal  of Science and Technology B – Theoretical Science, 5(1), 100-110 (2017).

 

D. Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

 

D1. Selçuk, S., C. Karpuz ve B. Şenoğlu, “Evaluation of coal mine management in Turket with risk management”, 1st Statistics Congress, 12-16, Antalya, 1999.

D2. Şenoğlu, B. ve H. Şen, “Finding of maximum likelihood estimators of the parameters in balanced incomplete block designs”, 2nd Statistics Congress, 176-179, Antalya, 2001.

D3. Şenoğlu, B. ve A. Altın, “Homogeneity test of variances,” 3rd Statistics Congress, 155-159, Antalya, 2003.

D4. Sürücü, B. ve B. Şenoğlu, “Discussion on Tests for Normality,” 4th Statistics Congress, 381-386, Antalya, 2005.

D5. Mutan, O. C. ve  B. Şenoğlu, “Comparison of Alternative Regression Techniques for the Simple Linear Regression Model when the Error Terms are Coming from Skewed and Symmetric distributions,” 4th Statistics Congress, 11-15, Antalya, 2005.

D6. Sürücü, B., Çetinyürek, A. Ve B. Şenoğlu, “Robust Control Graphics,” 5th Statistics Congress and meeting of risk measurements and responsibility, 70-71, Antalya, 2007.

D7. Ergül B., Mutan, O. C. ve Şenoğlu. B, “A discussion on robust Regression methods,” 5th Statistics Congress and meeting of risk measurements and responsibility, 80-81, Antalya, 2007.

D8. Altın, A., Şenoğlu, B. ve P. Kasap, “Basit Rassal Örnekleme Yönteminde Süper-Evrenin Weibull Olması Durumunda Evren Modunun Sağlam Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması,” 6th Symposium of Statistics Days, 101 (Abstract), Samsun, 2008.

D9. Akgül, F. G., Doğru, F. Z., Şenoğlu, B. ve Arslan O, “Robust estimation of the parameters of  distribution”, 1st Symposium of Young Statisticians, 42, (Abstract), Ankara, 2013.