PROF.DR. VESİLE ŞENTÜRK CANKORUR    
Adı : VESİLE
Soyadı : ŞENTÜRK CANKORUR
E-posta : senturk@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:Vesile Şentürk Cankorur

Öğrenim Durumu:

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

 Tıp Fakültesi 

Ankara  Üniversitesi 

1988-1994 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 

 Psikiyatri

Başkent Üniversitesi

1997-2002 

Y. Lisans 

 Psikiyatrik Araştırmalar

Institute of Psychiatry, King’s College of London 

2006-2007

Doçentlik 

 Psikiyatri 

Ankara Üniversitesi

2008

Doktora

 Psikiyatrik Epidemiyoloji

Institute of Psychiatry, King’s College of London

2008-2012

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı : Leprası olan hastalarda psikiyatrik morbidite ve yetiyitimi, Afşin Sağduyu 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  : Somatic symtoms as an indicator of common mental disorders and disability during the perinatal period, Robert Stewart

Doktora Tezi : Changing Family Relationships and Perinatal Depression and Child Development in Turkey, Robert Stewart

Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Pratisyen Dr.

Bilecik /Osmaneli Sağlık Ocağı

1994-1995

Pratisyen Dr.

Bilecik Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

1995-1996

Pratisyen Dr.

Çorum/Bahçelievler Sağlık Ocağı

1996-1997

Ar.Gör.

Tıp Fakültesi,Başkent Üniversitesi 

1997-2002 

Uzman Dr.   

Tıp Fakültesi,Başkent Üniversitesi

2002-2003

Uzman Dr.   

Tıp Fakültesi,Ankara Üniversitesi

2003-2008

Onursal Araştırmacı

South London & Maudsley NHS Trust 

2006-2007

Doçent Dr.

Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2008-2014

Profesör Dr.

Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2014-

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Bipolar Bozuklukta Deliryum Ve Katatoni Belirtileri İle Otoimmunite İlişkisinin Araştırılması, Proje Yöneticisi, 2014-

 

 

Algılanan Bilişsel Bozukluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması, Bipolar Bozukluğu Olan Ötimik Hastalarda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,Ankara Ü. Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tez danışmanı, 2017

 

Evli Kadınların Evlilik İçi Cinsel Şiddete Yönelik Tutumları Ve Bu Tutumlarla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi; Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği, Ankara Ü. Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tez danışmanı, 2017

 

Kemik İliği Nakil Programına Alınan Lösemi Hastalarında Yaşam Kalitesi, Algılanan Sosyal Destek Düzeyi, Psikiyatrik Komorbidite Sıklığı Ve Bu Faktörlerin Tedavi Başarısı İle İlişkisi, Ankara Ü. Tıp F. Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Tez danışmanı, 2016

 

Bipolar I Bozukluğu Olan Gönüllülerde Bir Akut Manik/Karma Epizodun Stabilizasyonunun Ardından Duygudurum Epizodu Nükslerinin Önlenmesinde Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Asenapin Çalışması (Faz 3B, Protokol P06384), Araştırmacı, 2013

 

Bipolar Tip II Bozuklukta Ötimik Dönemde Psikososyal İşlevselliğin Klinik ve Bilişsel Yordayıcıları, Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Tez danışmanı, 2014

 

Changing Family Relationships and Perinatal Depression and Child Development in Turkey, Wellcome Trust Projesi, 080100/Z/06/B,  Proje Yöneticisi, 2008- 2012

 

Bipolar Tanısı Konmuş Ayaktan Tedavi Gören 1 Aylık Sürede Remisyonda Olan Lityum Valproik Asit veya Olanzapin Kullanan hastalarda Nörokognitif İşlevlerin ve Ekstrapiramidal Yan Etkilerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri ABD Projesi,77-1993, Proje Yöneticisi 2005- 2012

 

Bipolar Tanısı Konmuş Ayaktan Tedavi Gören 1 Aylık Sürede Remisyonda Olan Lityum Valproik Asit veya Olanzapin Kullanan hastalarda Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi: Bir izlem Çalışması. TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi,110S500,  Proje Yöneticisi 2011-2012.

 

WAVE-BD. Bipolar bozukluğu olan hastaların hastalık seyrinin naturalistik yöntemle araştırılması. Araştırmacı, 2011

 

Changing Family Relationships and Perinatal Depression in Turkey, Wellcome Trust Projesi, 080100/Z/06/Z, Proje Yöneticisi, 2006- 2008

 

Böbrek Nakli Ameliyatlarında Psikososyal Risk faktörlerinin Belirlenmesi, Periyodik Ruhsal Değerlendirme ve Eğitimin Prognoz Üzerine Etkileri, Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri ABD Projesi, KA02/71 Araştırmacı, 2002

 

Şizofreni Tanılı Hastalarda Bir Yıllık Çok Merkezli izleme Çalışmasının Sonuçları: Yan Etkiler, Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Çalışma Birimi Projesi, Araştırmacı, 1999-2002 

 

İdari Görevler : 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. 4. Sınıf Staj sorumlusu

Kanıta Dayalı Tıp Kurulu üyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. KLP Bilimdalı Başkanı 2015-2018

Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Merkez Müdürü 2015-2018

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı 2015-2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Koordinatörü 2017-Devam ediyor

 

Bilimsel Dergilerde Editörlük :

 1. Kriz Dergisi 2015-

Bilimsel Dergilerde Yayın Kurulu Üyelikleri :

 1. Türk Psikiyatri Dergisi (2004-)
 2. Kriz Dergisi (2004-2015)

Bilimsel Dergilerde Danışmanlık:

 1. Kriz Dergisi 
 2. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 
 3. Türk Psikiyatri Dergisi 
 4. Revista Brasileira de Psiquiatria
 5. Klinik Psikiyatri Dergisi
 6. Bulletin of Clinical Psychopharmacology
 7. Psychological Medicine
 8. Journal of Mood Disorders
 9. Nöropsikiyatri Dergisi
 10. Anadolu Psikiyatri Dergisi
 11. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

International Society of Bipolar Disorder

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Türk Tabipler Birliği

EPA Social Psychiatry and Psychiatryc Epidemiology Section Board Member

Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği

Politik Psikoloji Derneği

Ödüller:

ÖDÜLÜN ADI

ALINDIĞI KURULUŞ

YILI

Samuel Gershon Young Investigator Award 

International Society of Bipolar Disorder

2006

MSc Research Training Fellowship Award

Wellcome Trust 

2006

PhD Research Training Fellowship Award

Wellcome Trust 

2008

Samuel Gershon Young Investigator Award 

International Society of Bipolar Disorder

2010

Travel Award

IFPE

2011

Travel Award

IFPE

2017

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): 

2017-2018

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Parafililer

2

-

40

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf Açıklanamayan bedensel belirti, Konversiyon Bozukluğuna Akut Müdahale, Yas Reaksiyonu, Somatoform bozukluk hastasının muayenesi

-

4

40

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Araştırma Görevlisi Araştırma yöntemleri ve İstatistik

8 (tüm dönem toplam)

 

5

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Araştırma Görevlisi Grup Psikoterapisi

4 (tüm dönem toplam)

 

5

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Araştırma Görevlisi Kültürel Psikiyatri

4 (tüm dönem toplam)

 

5


ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1.Senturk V, Tanrıverdi N.: Resistant trichotillomania and risperidone, Psychosomatics,  Sep-Oct;43(5):429-30, 2002 

A.2.Sagduyu A, Senturk V.: Hypertension during citalopram treatment: A case report, Journal of Pharmacy Technology, 20(1);14-16, 2004 

A.3.Öncü B, Ölmez Ş, ŞentürkV.: Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Geçerlik ve 0Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4): 252-259, 2005 

A.4.Senturk V, Bilgic A, Atbasoglu EC.: A case of probable bipolar VI disorder? J Clin Psychiatry, 67(8):1309-10, 2006 

A.5.Sagduyu A, Senturk V,Sezer S, Emiroğlu R, Özel S.: Hemodiyalize Giren ve Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Ruhsal Sorunlar, Yaşam Kalitesi ve Tedaviye Uyum, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1): 22-31, 2006 

A.6.Senturk V, Goker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu A, Oncu B, Atbasoglu C: Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate, Bipolar Disorders 9 (Suppl. 1): 136–144,2007 

A.7.Senturk V, Stewart R, Sagduyu A.: Screening for mental disorders in leprosy patients: comparing the internal consistency and screening properties of HADS and GHQ-12. Lepr Rev.78(3):231-42, 2007 

 

A.8.Van den Eynde F, Senturk V, Naudts K.:Gilles de la tourette syndrome mimicking an eating disorder, Turk Psikiyatri Derg.18(4):375-8, 2007 

 

A.9.Akbıyık D, OEBerksun, V Sumbuloglu, V Senturk, S Priebe: Quality Of Life Of Turkish Patients With Depression in Ankara and in Berlin, European J of Psychiatry, 23:S4-S9, 2008. 

 

A.10.Van den Eynde F, Senturk V, Naudts K, Vogels C, Bernagie K.: Thas O, van Heeringen C, Audenaert K :Efficacy of quetiapine for impulsivity and affective symptoms in Borderline Personality Disorder, Journal of Clinical Psychopharmacology,  28 (2), 2008. 

A.11.Akyurek S, Senturk V, Oncu B, Ozyigit G, Yilmaz S, Gokce SC.: The effect of tianeptine in the prevention of radiation-induced neurocognitive impairment.Med Hypotheses. Dec;71(6):930-2. 2008 

A.12.Akbiyik DI, Sumbuloglu V, Berksun OE, Senturk V, Priebe S.: Symptoms of Turkish patients with depression in Ankara and Berlin.Cult Med Psychiatry. Sep;33(3):412-20. 2009. 

A.13.Yılmaz A, Göker C, Koçak OM, Aygör B, Şentürk V, Nergizoğlu G, Soykan A, Kumbasar H.: Sexual functioning in hemodialysis patients and their spouses: results of a rospective study from Turkey. Turk J Med Sci, 39 (3): 405-414, 2009. 

A.14.Senturk V, Abas M, Berksun O, Stewart R.: Social support and antenatal depression in extended and nuclear family environments in Turkey: a cross-sectional survey.BMC Psychiatry. Mar 24;11:48. 2011. 

A.15. Senturk V, Hanlon C, Medhin G, Dewey M, Araya M, Alem A, Prince M, Stewart R. Impactof perinatal somatic and common mental disorder symptoms on functioning in Ethiopian women: the P-MaMiE population-based cohort study.J Affect Disord. Feb;136(3):340-9.  2012. 

A.16.Bourne C1,Aydemir Ö,Balanzá-Martínez VBora E,Brissos S,Cavanagh JT,Clark L,Cubukcuoglu Z,Dias VV,Dittmann S,Ferrier IN,Fleck DE,Frangou S,Gallagher P,Jones L,Kieseppä T,Martínez-Aran AMelle I,Moore PB,Mur M,Pfennig A,Raust A,Senturk V,Simonsen C,Smith DJ,Bio DS,Soeiro-de-Souza MGStoddart SD,Sundet K,Szöke A,Thompson JM,Torrent C,Zalla T,Craddock N,Andreassen OA,Leboyer M,Vieta E,Bauer M,Worhunsky PD,Tzagarakis C,Rogers RD,Geddes JR,Goodwin GM. Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysisActa Psychiatr Scand.Sep;128(3):149-62. 2013. 

A17.İlhan RS, Şentürk Cankorur V Bipolar Tip II Bozuklukta Ötimik Dönemde İşlevselliğin Klinik ve Bilişsel Yordayıcıları. Türk Psikiyatri Dergisi 2015 / DOI: 10.5080/u7695. 

A.18.Cankorur VS, Social support and the incidence and persistence of depression      between antenatal and postnatal examinations in Turkey: a cohort study.BMJ Open. 2015

A.   19.Çölyak Hastalığı Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluk Tanısını Taklit Eder mi? Olgu    Sunumu. Hoşgören Alıcı Y, Şentürk Cankorur V, Kart Köseoğlu H, Atbaşoğlu EC. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015 

A.20.Soyyiğit Ş, Çelik G, Şentürk Cankorur VEvaluation of drug provocation test-related anxiety in patients with drug hypersensitivity. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016

A.21.Şentürk Cankorur V. Ruhsal Bozukluklar ve Fiziksel Aktivite: Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Affektif Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, Madde Kullanım Bozuklukları ve Şizofreni, Korunma ve Tedavide Fiziksel Aktivitenin Rolü 2016

 

A.22.Demirören M, Saka M, Senol Y, Şentürk Cankorur V, Baysal O, Öztuna D. The impact of reflective practices on medical students' attitudes towards mental illnessAnadolu Psikiyatri Dergisi, 2016

 

A.23.Senturk VAntenatal depressive symptoms as a predictor of deterioration in perceived social support across the perinatal period: a four-wave cohort study in Turkey Psychol Med. 2017

A.24.Senturk Cankorur V,. Cognitive Functioning in Euthymic Bipolar Patients on Monotherapy with Novel Antipsychotics or Mood Stabilizers.Noro Psikiyatr Ars. 2017

A.25.Sentürk Cankorur V, Demirel H, Yücel D, Atbaşoğlu C, Cognitive Functions of Bipolar Disorder Patients in Remission on Monotherapy: A Follow-Up Study, Türk Psikiyatri Dergisi, 2017

A. 26.Senturk Cankorur V, . Gender preference and perinatal depression in Turkey: A cohort study.PLoS One. 2017

A.27. Şentürk Cankorur V. Ruhsal Bozukluklar ve Fiziksel Aktivite: Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Affektif Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, Madde Kullanım Bozuklukları ve Şizofreni, Korunma ve Tedavide Fiziksel Aktivitenin Rolü 2016

 

A.    28.Duman B, Senturk Cankorur V, Taylor C, Stewart R Prospective associations  between recalled parental bonding and perinatal depression: a cohort study in urban and rural TurkeySoc. Psyc. Psych Epidemiology 2018

 

A.29.İlhan RS, Demirel H., Şentürk Cankorur V. Ötimik Bipolar Tip II Bozukluğu olan Hastalarda Psikososyal İşlevsellik Düzeyleri ve İlişkili Klinik ve Bilişsel Etmenler, Türk Psikiyatri Dergisi, 29 (3); 2018

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. The study of MMPI profiles of neurotic patients who had experienced traumatic life events in their childhood. Arslan E, Cevik A, Senturk V. 17th World Congress on Psychosomatic Medicine, August 23-28, 2003, Hawai, USA JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH , 55, 262-63 

 

 

 1. The General Health Questionnaire-12 and the Hospital Anxiety and Depression Scale:Psychometric properties of them in a Turkish sample with leprosy. Senturk V. Sagduyu A, Cevik A. 17th World Congress on Psychosomatic Medicine. August 23-28, 2003, Hawai, USA. JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH , 55, 2159-159

 

 1. Aripiprazole in treatment resistant tardive dyskinesia, De Saedeleer S, Van den Eynde, Senturk V, Mertens C, Audenaert K. World Psychiatric Association Congress, Temmuz 2006, İstanbul. 

 

 1. Contribution of Turkey to psychiatric literature. Acomparison with Belgium, Van den Eynde F, Senturk V, De Saedeleer S, Naudts K.World Psychiatric Association Congress, Temmuz 2006, İstanbul. 

 

 1. Similar cognitive functioning in bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate.Senturk V, Goker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu A, Oncu B, Atbasoglu C.WPA International Congress, 12 - 16 July 2006, Istanbul. Bu bildiri uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmıştır) 

 

 1. Depression and quality of sexual life during pregnancy in Turkey. Tunc S, Senturk V, Van den Eynde F, Stewart R, Yenicesu O, Danisman N. Zekai, Berksun O.  Depression: Brain Causes - Body Consequences 2nd and 3rd April 2007 - Royal Society of Medicine, London, UK 

 

 1. Does quetiapine improve neurocognitive functions in borderline personality? Van den Eynde F,  Senturk V, Vogels C, van Heeringhen C, Audenaert K. 20th ECNP Congress, 13 - 17 October 2007, Vienna, Austria 

 

 1. Quetiapine reduces impulsivity and affective symptoms in borderline personality disorder. Van den Eynde F, Senturk V. Vogels C, Van Heeringen C, Audenaert K.20th ECNP Congress, 13 - 17 October 2007, Vienna, Austria. (Bu bildiri uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmıştır) 

 

 1. Executive functions in Borderline Personality Disorder: not an endophenotype? Van Den Eynde F, Senturk V, Naudts K, Audenaert K. ISSPD, 2007, The Netherlands. 

 

 1. Executive Functions and Clinical Variables in Borderline Personality Disorder. Senturk V, Van den Eynde F, Berksun O, Audenaert K. ISSPD, 2007, The Netherlands. 

 

 1. Affective Temperaments And Suicide Probability In Bipolar Disorder. Devrimci-Ozguven H, Senturk V, Batıgun AD, Oncu B, Baskak B, Ozel-Kizil ET. The Seventh International Review of Bipolar Disorders, 3-5 Mayıs 2007, Roma, İtalya.

 

 1. The association between mental functioning and conversion disorder. Sakarya, D.; Senturk V, Arslan, E.; et al. 22nd Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Istanbul, TURKEYSEP 12-16, 2009.EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY,19,S698-S699,SEP 2009 

 

 1. Family Relationships and Antenatal Depression in Turkey. Senturk V, Abas M, Berksun O, Stewart R,XII. International Congress of IFPE, April 16-19, 2009, Vienna, Austria. 

    

 

 1. Cognitive profile of euthymic patients with bipolar disorder on monotherapy with novel antipsychotics or mood stablizers.  Senturk V, Albasoglu, C.; Olmez, S.; et al. 4th Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders.  Sao Paulo, BRAZIL, MAR 17-20, 2010 BIPOLAR DISORDERS  Volume: 12Supplement: 1  Pages:50-50. 

 

 1. No impairmant on executive functions and memory in bipolar dysorder over time. Senturk V, Demırel H, Atbasoglu EC. 5th Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders.  Istanbul, TURKEY, MAR 14-17, 2012.

 

 1. Bipolar disorder in current practice: analysis of a multinational observational study (WAVE-bd) with Turkish recruitment data.Aydemir, O.; Senturk V, Kesebir, S.; et al. 5th Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders.  March 14-17, 2012, Istanbul, TURKEY(Dosya no: G15)

 

 1. Does pharmacotherapy has an association with cognitive dysfunction in eutymic bipolar  patients? Şentürk Cankorur V, Hilal Demirel, Sermin Kesebir, Sibel Çakır, E. Cem Atbaşoğlu, ICBD. 2013, Miami USA. 

 

 1. Clinical and Neurocognitive Predictors of Psychoscocial Functioning in Euthymic Bipolar II Patients. İlhan R, Şentürk Cankorur V. 16th Annual Conference of The International Society for Bipolar Disorders. Seul, South Korea, March 18-21, 2014,

 

 1. The impact of perinatal depression on child development in Turkey. Boztaş H, Şentürk Cankorur V, Stewart R. 17th EPA Section meeting, Ulm, Almanya, 21-24 May 2014.

 

 1. Child Development And Perinatal Depression In Turkey: A Cohort Study. Şentürk Cankorur V, Abas M, Ertem İ, Berksun O, Stewart R 16.th International Congress of IFPE, October 17-20, 2017, Melbourne, Avustralya

 

 1. The association between antenatal depression and saliva cortisol levels. Duman B, Şentürk Cankorur V, Taylor C, Stewart R 16.th International Congress of IFPE, October 17-20, 2017, Melbourne, Avustralya

 

 1. RS İlhan, Senturk Cankorur V.Psychosocial functioning impairment in euthymic patients with bipolar disorder II: The role of clinical factors2016

 

 1. Tetik S, Başar K, Şentürk Cankorur V. Married Women’s Help Seeking Attitudes Towards Sexual Violence Within Marriage2018 Viyana

 

 1. Güney S, Senturk Cankorur V. Offender profile of women convicted of murder in Turkey: A preliminary results, Viyana 2018

 

 1. Çolak B, Şentürk Cankorur V, İlhan RS, Stewart R. Relationship between premenstruel symptoms and perinatal depression, Viyana 2018

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: 

-

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Sagduyu A, Senturk V Aydin I, Özel S.: Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe Formun Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4): 273-279, 2003

D2.Şentürk V, Cevik A.: Epilepsi ve Ruhsal Bozukluklar, Türkiye Klinikleri Nöroloji, 2(2); 114-120, 2004

D3.Şentürk V, Sagduyu A.: Leprası Olan Hastalarda Ruhsal Bozukluklar ve Yetiyitimi: Bir Gözden Geçirme, Türk Psikiyatri Dergisi,  15(3); 236-243, 2004

D4.Şentürk V, Doganay M, Civelek A.: Bir KİN Hastasının Güncesi: Kemik iliği nakli yapılan hastalarda karşılaşılan psikososyal sorunlar, Kriz Dergisi, 12(1); 55-65, 2005

D5.ŞentürkV, Arslan E, Çevik A.: Yatan hastalarda grup psikoterpisi sürecinin Q sort tekniği ile değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi,26(3): 232-239, 2006. 

D6.Şentürk V, Öncü B. Yeme Davranışı Bozuklukları.Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel sayısı, 1(2); 29-35, 2008

D7.Yüce S, Şentürk V, Kaplan B, Çevik A.: Sizce ben sapık mıyım? Olgu sunumu. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2(2); 25-26, 2012

D8.Şentürk Cankorur V. Sjögren sendromu ve psikiyatrik hastalıklar. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji Özel sayısı, 5(1); 83-87, 2012 

D9.Arslan E, Şentürk V, Çevik A. Psikosomatik Ünitede Yatarak Tedavi Olan Bir Hastanın Tedavi Sürecinde Kendi Tanımıyla Kendine Olan Yolculuğu. Kriz Dergisi, 2010(3), 

D10.Şentürk V, Sağduyu A. Psychiatric Disorders and Disabilities among Leprosy Patients in Turkey. Kriz Dergisi, 2010 (3)

D11.Şentürk Cankorur V  İki uçlu Bozukluk ve Bilişsel İşlevler. Journal of Mood Disorders Volume 3, Supplement 1, 2013 S56-S58. 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Mete L, Alptekin K, Üçok A, Erkoç Ş, Çelikel B, Şentürk VG, Gül Aİ: Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışmasının sonuçları: Yan etkiler. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2-6 Ekim 2001, İstanbul.  

 

 1. Sağlık değerlendirme anketi 12: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağduyu A, Şentürk V, Aydın İ, Özel S: Sf. 210-211. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim 2002, Marmaris.

 

 1. Böbrek nakli ameliyatlarında psikososyal risk faktörlerinin belirlenmesi. Şentürk V, Sağduyu A, Dürü Ç, Aydın İ, Özel S Sf.132-134. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim 2002, Marmaris.

 

 1. Leprada ruhsal sorunlar ve işlevselliğe etkileri. Sf.68-70. 38. Şentürk V, Sağduyu A: Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim 2002, Marmaris.

 

 1. Citalopram ve kan basıncında yükselme: Bir olgu sunumu. Sağduyu A, Şentürk V. Sf. 117-119. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim 2002, Marmaris.

 

 1. Psikosomatik servisinde yatan hastalarda grup psikoterapisi sürecinde iyileştirici etmenlerin “Q Sort” ile değerlendirilmesi. Arslan E, Şentürk V, Çevik A: Sf. 493-495. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya

 

 1. Tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğunda valproata bağlı geçici demans ve parkinsonizmde şiddetlenme: Bir vaka sunumu. Bilgiç A, Şentürk V, Akbostancı C, Atbaşoğlu EC: Sf. 204-206. 8. Bahar Sempozyumu, 14-18 Nisan 2004, Antalya.

 

 1. Bir Tourette bozukluğu vakası “Tourette bozukluğunda grup psikoterapisi ve olanzapinin kombine etkinliği”. Baskak B, Şentürk V, Çevik A: Sf. 207-209. 8. Bahar Sempozyumu, 14-18 Nisan 2004, Antalya.
 2. Bipolar bozuklukta valproat dozunda artışa bağlı bilişsel bozulma: Bir vaka sunumu. Göker C, Şentürk V, Eryiğit N, Özgüven HD, Atbaşoğlu EC Sf.202-203. 8. Bahar Sempozyumu, 14-18 Nisan 2004, Antalya 
 3. İki uçlu bozuklukta epidemiyolojik özellikler. V. Şentürk, H.D.Özgüven, B. Öncü, O. Berksun, A. Çevik 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım 2005, Erzurum
 4. Son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması. V. Şentürk, A. Sağduyu. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım 2005, Erzurum
 5. Alkol bağımlılığı olan bir grup hastanın alkol bağımlılığı ve psikotik bozukluğu olmayan psikiyatrik hasta grubuyla MMPI profilleri açısından karşılaştırılması. H demirbaş, İ. Ö. İlhan. V. Şentürk, E. Arslan, O. Berksun, Y.Doğan, A. Çevik 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım 2005, Erzurum
 6. Liebowitz sosyal fobi kendini değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön bulgular. Şentürk V., Göker C., Solmaz G., Berksun O, Çevik A. 12.Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2-5 Haziran 2005, Eskişehir
 7. Majör Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Ötiroid Hastalarda TSH Düzeyleri. Berksin OE, Şentürk V, Cevik A, Solmaz A, IX. Bahar Sempozyumları Nisan, 2005
 8. Toplum ornekleminde antanatal ve postnatal depresyon yayginliğı kohort çalışması sonuçları. Şentürk V, Abas M, Berksun O, Stewart R. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010. 
 9. Psikosomatik-Psikonevroz Ünitesinde Tedavi Gören hastaların Depresyon açısından MMPI Tanısı ile Klinik Tanı Uyumunun İncelenmesi. Altunöz U, Çolak B, Arslan E, Şentürk V, Çevik A. 15. Baharn Sempozyunları, Antalya, 2011
 10. Öyküde Cinsel İstismar Bilgisi. Yüce S, Şentürk V, Arslan E, Çevik A. 15. Baharn Sempozyunları, Antalya, 2011 
 11. Bipolar Bozukluğu Lityum, Valproik Asit Ya Da Atipik Antipsikotik Monoterapisi İle Remisyonda Olan Hastaların Bilişsel İşlevleri. Şentürk Cankorur V, Demirel H,  Çakır S, Kesebir S, Atbaşoğlu EC. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012
 12. Çölyak Hastalığı Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluk Tanısını Taklit Eder mi? Olgu Sunumu. Hoşgören Alıcı Y, Şentürk Cankorur V, Kart Köseoğlu H, Atbaşoğlu EC. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013
 13. SSGİ’lere Bağlı Hematolojı̇k Yan Etkı̇ler: Bı̇r Olgu Sunumu. Vesile Şentürk Cankorur, Nilay Sedes, Mehmet Gündüz. 50.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2014
 14. Kemı̇k İlı̇ğı̇Nakı̇L Programına Alınan Lösemı̇Hastalarında Yaşam Kalı̇tesı̇, Sosyal Destek Düzeyı̇, Psı̇kiyatrik Komorbı̇dite SıklığI Ve Bu Etmenlerı̇n Nakı̇L Başarısı İle İİlişkisi. Nilay SedesMehmet Gündüz Pervin Topçuoğlu Vesile Şentürk Cankorur.52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2016
 15. Behçet Hastalarında Depresyon-Anksiyete Belirtileri Sıklığı ve Behçet Hastalığı Aktivitesi ile İlişkisi. Oğuzhan Herdi, Beyza Nur Şahin, Berkay Bari, Recep Atakan Göktürk, Umutcan Gülmezoğlu, Hikmet Nur Doğan, Vesile Şentürk Cankorur. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017
 16. Albnizim ve Mega Sisterna Magna Olan Hastada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Mental Retardasyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri. Amrah Abdullayev, Bilge Kaplan Karpuz, Vesile Şentürk Cankorur.53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017
 17. Kadınların Evlilik İçi Şiddetle İlgili Tutumları ve İlişkili Etmenler. Sinan Tetik, Koray Başar, Vesile Şentürk Cankorur. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017
 18. Bipolar Bozuklukta Paliperidon Palmitat Kullanımı: Olgu Sunumu. Gamze Taş, Vesile Şentürk Cankorur. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017
 19. Grup Terapisi Öncesi ve Sonrasında Hastaların zeka ve Duygudurum Belirtilerinin ve Birbiriyle İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Melike Ezerbolat Özateş, Bilge Kaplan Karpuz, Abdülkadir Çevik, Vesile Şentürk Cankorur. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017
 20. Ötimik Bipolar Bozukluk Hastalarında Bilişsel İşlev Bozukluğu. Zerrin Çimen, Vesile Şentürk Cankorur. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 3-7 Ekim, 2017

 

 F. Diğer yayınlar:

Organ nakli hastaları için ruhsal bilgilendirme kitapçığı. Sağduyu A, Şentürk V.

 “Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri”, T.C.Sağlık Bakanlığı, Refik saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, 6-10 Aralık 2004, Ankara

Doğum Sonrası Bakım Rehberi. ”, T.C.Sağlık Bakanlığı, 2010

 

F1. Türkçe Kitaplarda Bölüm Yazarlıkları  

                         

       Direncli patolojik anksiyete.  O Berksun, V. Şenturk 

 

       Kişilik Bozuklukları. Çevik A, Şentürk V.

         

       Sınır (Borderline) ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu. Çevik A, Şentürk V. 

 

F4. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 Obsesif Kompulsif Bozukluk, Şentürk V.: Galenos, 95;15-18, 2004

  Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon, Berksun OE, Şentürk V, Cevik A.: Galenos,    95;33-44, 2004

F5. Çeviriler

 

1. Anksiyete bozuklukları klinik ozellikler. Kaplan Textbook, çeviri, Şentürk V, Berksun O. 2006

 

B.    Anksiyete bozukluklari somatik tedaviler.  Kaplan Textbook, çeviri, Şentürk V. 2006

 

F5. Kitaplar

         Türkiye’de Değişen Aile Yapıları, Doğum Dönemi Depresyonları ve Çocuk Gelişimi. Ankara Üniversitesi Yayınları, 2016.

 

         Grup Psikoterapileri, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2016.

G. SÖZEL SUNUMLAR 

         a)ULUSLAR ARASI

 1. Impaired verbal memory otherwise spared conitive functions in bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Second Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, Edinburgh, Scotland, August 2-4, 2006 
 2. Effectiveness of antidepressants: What kind of study would it be? European Masters in Affective Neuroscience, Maastricht, The Netherlands, Temmuz  2007.
 3. Changing family relationships and perinatal depression in Turkey. Institute of Psychiatry, KCL, 1stApril, 2007 
 4. Perinatal CMD, somatic symptoms and disability. Ethiopia meetings, Butajira, Etiopia, 14-17 Ocak 2008.
 5. Fourth Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, SaoPaulo, Brazil, 2010 
 6. Social support and antenatal depression in extended and nuclear family enviroments in Turkey. 15th EPA Section Symposium, Bergen. Norway, June 16-19, 2010. (Dosya no: I1)
 7. The incidence and persistence of depression between antenatal and postnatal examinations in Turkey. 13.th International Congress of IFPE, March 30-April 2, 2011, Kaohsiung, Taiwan.(Dosya no: I3)
 8. The predictive value of antenatal saliva cortisol levels for postnatal depression: a cohort study. 16.th International Congress of IFPE, October 17-20, 2017, Melbourne, Avustralya.

b)ULUSAL

 1. Dermatolojik hastalarda ruhsal sorunlar. KLP sunumları, Ankara, 2003

 

 1. Travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi. I Travma Kongresi, Kocaeli, 2004 

 

 1. Travma sonrası stress bozuklugunda tanı ve olgu formulasyonu. I Travma Kongresi, Kocaeli, 2004 

 

 1. Eştanı açısından TSSB’nin değerlendirilmesi. I Travma Kongresi, Kocaeli, 2004 

 

 1. Ayaktan ve yatarak tedavi için TSSB’nin değerlendirilmesi. I Travma Kongresi, Kocaeli, 2004 

 

 1. Kadın psikolojisi ve infertilite: Tanı, tedavi ve takip. I ulusal Kadın Ruh sağlığı Kongresi, İstanbul, 2005

 

 1. Postnatal depresyonda yeni gelişmeler. II ulusal Kadın Ruh sağlığı Kongresi, İstanbul, 2006
 2. Aile, Kadın, Doğum dönemi depresyonları ve İntihar. Anadolu Psikiyatri Günleri, Zonguldak,  2008
 3. Bipolar bozukluklarda nöropsikolojik işlevler: Başlıca bulgular, araştırma yöntemleri ve karşılanmamış gereksinimler. Güz okulu, Şile, İstanbul, 2009.
 4. Bipolar bozuklukta nörobilişsel bulgular evreleme için kullanılabilir mi? 14. Bahar Sempozyumu, Antalya, 2010.
 5. Bipolar Bozuklukta uzun Dönemde Hasta Yönetimi; hastanın Sosyal ve Biyolojik Ritmi nasıl Düzenlenir? 15. Bahar Sempozyunları, Antalya, 2011.
 6. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Grup Psikoterapisi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011
 7. Türkiye’de değişen aile yapıları ve doğum dönemi depresyonları. Uluslararası katılımlı I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, Ankara, 7-9 Nisan 2011 (Dosya no: I2)
 8. Doğum dönemi depresyonları ve çocuk gelişimi. 19.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 7-10 Eylül, Edirne, 2012
 9. Bipolar Bozukluğu Olan Lityum, Valproik Asit veya Atipik Antipsikotik (Olanzapin, Ketiapin, Risperidon, Aripiprazol) Monoterapisi ile İzlemde Olan Ötimik Dönemdeki Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Bir İzlem Çalışması. Şentürk V, Demirel H, EC Atbaşoğlu.  Ödüle aday sözel bildiri, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012
 10. Bipolar Bozukluk ve Alt Tiplerinde Klinik İlaç Etkinliği. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012
 11. Yeni sınıflandırma sistemine göre kişilik bozuklukları ve farmakoterapötik yaklaşım. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013
 12. Tedavi edilmeyen ruhsal hastalığın fetus ve infant üzerindeki olumsuz etkileri;
  bilişsel, emosyonel, davranışsal ve fiziksel. 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013
 13. Piskiyatride şiddet. 5. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, Ankara, Kasım 2013 
 14. Psikosomatik Ünitesinde Grup Psikoterapisi Uygulamaları, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Bursa 4 Ekim 2017
 15. Gebelik ve Doğum Dönemi Depresyonları, Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Kasım, 2017

 

H. Aldığı Özel Eğitimler ve Sertifikalar:

 

1.    “CIDI Sertifikası”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD., Dünya Sağlık Örgütü, 1998, Ankara 

 

2.    “SCID-I Sertifikası”, Doç. Dr. Aytül Çorapçıoğlu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1999.       

3.    “Psikodinamik Psikoterapinin Temelleri I”, Prof. Dr. Leyla Zileli, Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, 1998-1999, Ankara  

                                                                             

4.    “Psikodinamik Psikoterapinin Temelleri II” Prof. Dr. Leyla Zileli, Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, 1999-2000, Ankara

 

5.    “Yeme Bozuklukları” eğitimi, Dr. Ayça Gürdal, 31.Mart-1 Nisan 2001, Ankara, 

 

6.    “Psikiyatride ileri araştırma teknikleri”, PAREM, 23-24 Mart, 2002, İstanbul 

 

7.    “Psikiyatride tanı sorunları”, Prof Dr. Soli Sorias, 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5-7 Haziran 2003, Ankara 

8.     “Kognitif ve Davranış terapileri Kuramsal Eğitimi”, Doç Dr. Hakan Türkçapar, 9 Ocak -2 Temmuz 2004, Ankara 

 

9.    “M.I.N.I. Training” Dr. David Sheehan, April 19th, 2004, Ankara 

 

10.“Psikiyatride Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Nasıl Basılır?”, Türk Psikiyatri Dergisi, 11 Nisan 2004, Ankara 

 

11.The 5th Maudsley Forum, Institute of Psychiatry at the Maudsley , King’s Colloge London, University of London, 12th-16th September 2005, London,UK 

 

12.“Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi” kursu Prof. Dr. Vamık Volkan, Ankara Üniversitesi Psikiyatri AD. 11 Eylül-15 Aralık 2005, Ankara 

 

13.“Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi” süpervizyonu, Vamık Volkan, 2005, - 

 

14.“XIX Summer Course on Mood Disorders of the International Master in Affective Neuroscience”, Maastricht, Netherland, 7-13 July 2007 

 

15.“The Module of Mental Health”, London School of Hygiene & Tropical Medicine 22 February-23 March 2007

 

I. Düzenlenmesinde Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar ve Toplum Hizmetleri

 

10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5-7 haziran 2003, Ankara

 

I Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi düzenleme kurulu üyesi 7-10 Mart, 2005 İstanbul

 

II Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi düzenleme kurulu üyesi 8-11 Mart, 2006 İstanbul

 

 35. Grup Psikoterapileri Kongresi, 27-29 Mayıs, 2010, Bergama

 

20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 7-10 Eylül  2013, Ankara

 

39. Grup Psikoterapileri Kongresi, 27-29 Mayıs, 2014, Bergama

 

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015, Araştırma Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeliği