ARŞ.GÖR. SERAP YILMAZ    
Adı : SERAP
Soyadı : YILMAZ
E-posta : serapy@pharmacy.ankara.edu.tr, eczserapyilmaz@gmail.com
Tel : 203 30 86
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ