PROF.DR. SAVAŞ SEREL    
Adı : SAVAŞ
Soyadı : SEREL
E-posta : serel@ankara.edu.tr, savasserel@gmail.com
Tel : 3125957229
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ABD
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Savaş SEREL

Doğum Tarihi: 24 Ağustos 1974

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

 Tıp

Ankara Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Ankara Üniversitesi

2004

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı: Tirobifan-Hidroklorid’in Total Venöz Yetmezlik Oluşturulmuş Ada Fleplerde Yaşayabilirlik Üzerine Etkisinin Araştırılması (Deneysel Çalışma), Prof. Dr. Murat EMİROĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

1999-2004

Uz. Dr.  

Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

2004-2010

Yrd. Doç.Dr.

Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

2010-

Projelerde Yaptığı Görevler:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi ve Doku Kültürü Laboratuarı Çalışmaları

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

  Yanık ve Tedavisi

  1

 

  30-35

İlkbahar

  Yüz Bölgesi Yaralanmaları

  1

 

  30-35

2009-2010

Güz

  Yanık ve Tedavisi

  1

 

  30-35

İlkbahar

  Yüz Bölgesi Yaralanmaları

  1

 

  30-35

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 
 

A1.            Saray A, Ozakpinar R, Koc C, Serel S, Sen Z, Can Z. Effect of chronic and short-term erythropoietin treatment on random flap survival in rats: an experimental study. Laryngoscope. Jan; 113(1):85-9, (2003).

 

A2.            Serel S, Can Z, Yormuk E. Arm restraint in children with cleft lip and palate. Plastic and Reconstructive Surgery. Aug; 112(2):712, (2003).

 

A3.            Demirseren ME, Gokrem S, Ozdemir OM, Katircioglu A, Can Z, Serel S. Hatchet-shaped tensor fascia lata musculocutaneous flap for the coverage of trochanteric pressure sores: a new modification. Annals of Plastic Surgery. Oct; 51(4):419-22, (2003).

 

A4.            Serel S, Can Z, Ersoy A, Sen Z. Management of mandibular fracture using open reduction and internal fixation in a neonate: case report. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Mar; 63(3):396-9, (2005).

 

A5.            Ersoy A, Serel S, Şen Z, Gültan S, Okçu Heper A, Kaya B. Pilomatrix Carcinoma of Scalp. European Journal of Plastic Surgery. January; 28; 8(6): 418–420, (2006).

 

A6.            Serel S, Uluc A, Can Z. Treatment of coup de sabre facial contour deformity with hydroxyapatite paste. Annals of Plastic Surgery. Aug; 57(2):241, (2006).

 

A7.            Serel S, Kaya B, Demiralp O, Can Z. Cross-leg free anterolateral thigh perforator flap: a case report. Microsurgery. 26(3):190-2, (2006).

 

A8.            Ersoy A, Sevin K, Sevin A, Serel S. Effects of clopidogrel on survival of rat skin flaps. Journal of Plastic and Reconstructive Aeshetic Surgery. 60(8):861-3, (2007).

 

A9.            Serel S, İzol Serel B, Uluç A, Okçu Heper A, Gültan SM. Congenital Retiform Hemangioendothelioma: A Case Report. Indian Journal of Dermatology. 52(3):160–2 (2007).

 

A10.        Serel S, Demiralp CÖ, Kaya B, Can Z. The simple modification of the reverse Karapandzic flap reconstructing the subtotal upper lip including the columellar defect: a case report. European Journal of Plastic Surgery. 31:147–150, (2008).

 

A11.        Serel S, Uluç A, Kaya B, Gence H, Okçu Heper A. One-stage prefababrication for composite tissue defects including two different tissue layers using high-density porous polyethylene and acelullar dermal matrix. European Journal of Plastic Surgery. 31:315–319, (2008).

 

A12.        Serel S, Kaya B, Gülmez E, Emiroğlu M, Okçu Heper A. The effect of platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonist on survival of rat epigastric island flaps subjected to total venous occlusion. Scandivanian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery. 42(1):1–6, (2008).

 

A13.        Gülmez SE, Serel S, Uluç A, Can Z, Ergün H. Dipyrone Increases the Blood Flow of Arterial Dorsal Skin Flaps. Aesthetic Plastic Surgery. 32(5): 766–770, (2008).

 

A14.        Serel S, Kaya B, Sara Y, Okçu Heper A, Can Z. Histopathological and Electrophysiological Study of CO2, Er:YAG, and +Er:YAG Laser Effect on Peripheral Nerve. Aesthetic Plastic Surgery. (2009) (DOI 10.1007/s00266-009-9408-y)

 

A15.        Serel S, Kaya B, Sara Y, Onur R, Okçu Heper A. Is It Possible to Prefabricate A Vascularized Peripheral Nerve Graft? Annals of Plastic Surgery. (2009) (DOI 10.1097/SAP.0b013e3181a7308a)

 

A16.        Serel S, Çavuşoğlu T, Uluç A, Ayva Ş, Saray A, Özbek MR. Tolarance of Prefabricated Skin Flaps to Ischemia and Reperfusion: Experimental Study. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. (2010) (DOI 10.1016/j.bjps.2010.05.006)

 

A17.       Demiralp CO, Serel S, Zeyrek T, DemirserenME, Ergun H, Yormuk E, Nev end-to-end microvascular anastomosis with geometrically adaptable ends technique: an experimental study on rats, Bratisl. Lek. Listy 2011; 112(9) 483-487

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.             Serel S, Emiroğlu M, Can Z, Şen Z, Özbek M, Yormuk E. What We Have Learned from 369 Patients who Underwent Reduction Mammaplasty. The 17th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, August 28–31, (2004). Texas-USA.

 

B2.             Serel S, Emiroğlu M, Can Z, Gültan S, Ersoy A, Yormuk E, Sevin K. Linear Scleroderma Coup de Sabre; Multistage Operations for Facial Contour Reconstruction. The 17th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, August 28–31, (2004). Texas-USA.

 

B3.             Demirel M, Emiroğlu M, Serel S, Gültan S. Secondary Breast Reduction:A case report and Its Inspirations. 19th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, February 10–13, (2008). Melbourne-Australia.

 

 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1.            Katırcıoğlu A, Gökrem S, Özdemir OM, Özakpınar R, Serel S, Can Z. Redüksiyonsuz Anterior Disk Dislokasyonlu Hastalara Tedavi Yaklaşımlarımız. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 54(3);237–245, (2001).

 

D2.            Özdemir OM, Gökrem S, Katırcıoğlu A, Özakpınar R, Ersoy A, Serel S, Şen Z, Yormuk E. Bası Yaralarına Cerrahi Yaklaşımımız: 85 olguda 131 bası yarasının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 54(3);247–262, (2001).

 

D3.            Şen Z, Özakpınar R, Gökrem S, Özdemir OM, Ersoy A, Serel S, Emiroğlu M, Sevin K. Kutanöz Vasküler Lezyonlarda Klinik Yaklaşımlarımız. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 55(3);193–204, (2002).

 

D4.            Şen Z, Ersoy A, Serel S, Emiroğlu M, Gültan S, Soykan A. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Yönleri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 11(2);117–122, (2003).

 

D5.            Şen Z, Can Z, Katırcıoğlu A, Serel S, Ersoy A, Demiralp Ö, Kaya B. Aplasia cutis congenita of the scalp: Conservative treatment after failed surgical treatment: Case and Review of Literature. Journal of Ankara Medical School. 25(4); 205–210, (2003).

 

D6.            Serel S, Emiroğlu M., Ersöz S. Ksantomlar: Eksizyon Gerçekten Gerekli mi? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 56(1);45–50, (2003).

 

D7.            Serel S, Yormuk E, Ersoy A, Şen Z, Kaya B, Emiroğlu M, Can Z. Nazal Rekonstrüksiyonda Deneyimlerimiz ve Modifiye Nazal Subünitelerin Rolü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 56(3);151–158, (2003).

 

D8.            Şen Z, Yormuk E, Kaya B, Can Z, Serel S, Ersoy A. Fournier Gangreninde Tedavi Prensipleri.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 56(4);249–258, (2003).

 

D9.            Serel S, Ersoy A, Şen Z, Kaya B, Emiroğlu M, Can Z. İmplantlar ve Doku Genişleticiler ile Meme Rekonstrüksiyonu.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 57(3);167–173, (2004).

 

D10.        Serel S, Ersoy A, Şen Z, Can Z, Emiroğlu M, Yormuk E. Reccurrence Malignant Triton Tumor of the Maxilla: Is Radical Surgery Really Necessary? Journal of Ankara Medical School. Vol 26, No 1, (2004).

 

D11.        Özdemir OM, Serel S, Gökrem S, Katırcıoğlu A, Can Z, Serin S. Serbest Prefabrike Poröz Polietilen İmplant Flebi ile Ortotopik Üç Boyutlu Doku Rekonstrüksiyonu Modeli. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi(Ulus Travma Derg). 10(2);75-82, (2004).

 

D12.        Serel S, Uluç A, Kaya B, Ersoy A, Can Z. Çocukluk Çağı Nadir Bir Maksillofasiyal Yaralanma Şekli: Elektrikli Testere Yaralanması. Adli Bilimler Dergisi. 3(2);65–68, (2004).

 

D13.        Şen Z, Kaya B, Serel S, Sağlam S, Can Z. Photographic Standardization in Eshetic Surgery. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 58;5–10, (2005).

 

D14.        Serel S, Kaya B, Gence H, Can Z, Gültan S. Perforatör Fleplerle Klinik Deneyimlerimiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 59;6–31, (2006).

 

D15.        Serel S, Demirel M, Yormuk E. Medpor İmplantın Nadir Bir Komplikasyonu: Kemik Grefti Destrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 14(2);133–137, (2006).

 

D16.        Serel S, Demirel M, Can Z. Trokanterik Bası Yaralarının Onarımında Ters “Hatchet” Şekilli Tensor Faysa Lata Fasyokutan Flebinin Kullanımı: Yeni Bir Modifikasyon. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 15(2);96–99, (2007).

 

D17.        Serel S. Estetik Cerrahide Hasta Seçimi. Adli Psikiyatri Dergisi. 4(3);33–36, (2007).

 

D18.        Serel S. Duktal Karsinoma İn Situ’da Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu. Türkiye Klinikleri, Genel Cerrahi, Meme Kanseri Duktal Karsinoma İn Situ (DCIS) Özel Sayısı. 3(35);50–72, (2007).

 

D19.        Serel S. Maksillofasiyal Travma Sonrası Doku Kaybı Rekonstrüksiyonu. Türkiye Klinikleri, Kulak Burun Boğaz, Maksillofasiyal Travmalar Özel Sayısı. 1(4);95–98, (2008).

 

D20.        Serel S, Ulusoy S. Kimyasal Peeling. Türkiye Klinikleri, Kozmetik Dermatoloji, Plastik Cerrahide Kozmetik Uygulamalar Özel Sayısı. 1(4);25–28, (2008).

 

D21.        Yormuk E, Serel S. Blefaroplasti. Türkiye Klinikleri, Plastik Cerrahi, Güncel Estetik Cerrahi Özel Sayısı. 1(1);1–7, (2009).

 

D22.        Karadağ AS, Ekşioğlu M, Özlük E, Akbay G, Eken A, Serel S, Astarcı HM. A Rare Case of Pilomatricoma with Bullous Appearance. Turkish Journal of Medical Science. 39(2);333–336, (2009).

 

D23.        C.Özerk Demiralp, Savaş Serel, Duygu Enneli Kankaya, Serdar Gültan,Deri Karsinosarkomu: Olgu Sunumu, Ortadoğu Medical Journal 3 (3): 152-155

 

D24.        Mert Demirel, Kürşat Karadayı, Savaş Serel, Murat Emiroğlu, An Unusual Localization Of Spontaneous Gastric Perforation: A Case Report, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011,64(2)

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.      Demirseren EM, Gökrem S, Katırcıoğlu A, Özdemir OM, Özakpınar HR, Serel S, Can Z, Emiroğlu. Trokanterik Defektlerin Onarımı İçin Yeni Bir Tensorfasiyalata Modifikasyonu: “Hatchet” Şekilli Muskülo-kutan Tensorfasiyalata Flebi. 22. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 27 Eylül–1 Ekim, 2000, İzmir.

 

E2.      Özakpınar R, Gökrem S, Katırcıoğlu A, Özdemir OM, Serel S, Can Z, Yormuk E. Ağız Köşesinde Yerleşik Bir Noma Olgusunda Rekonstrüksiyon Deneyimimiz. 23. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 27–30 Eylül, 2001, Harbiye-İstanbul.

 

E3.      Katırcıoğlu A, Şen Z, Gökrem S, Özdemir OM, Serel S, Ersoy A, Can Z, Yormuk E. Bir Linear Form Skleroderma Olgusu ve Tedavsi. 24. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 18–20 Ekim, 2002, Ankara.

 

E4.      Özdemir OM, Katırcıoğlu A, Gökrem S, Ersoy A, Şen Z, Serel S, Can Z, Yormuk E. Serbest Prefabrike Poröz Polietilen İmplant Flebi ile Ortotopik Üç Boyutlu Doku Rekonstrüksiyon Modeli. 24. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 18–20 Ekim, 2002, Ankara.

 

E5.      Katırcıoğlu A, Gökrem S, Özdemir OM, Şen Z, Serel S, Ersoy A, Emiroğlu M, Can Z. Nörokutan Pediküllü Ada Fleplerde Geciktirme (Delay) İşleminin Etkilerinin Araştırılması. 24. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 18–20 Ekim, 2002, Ankara.

 

E6.      Şen Z, Katırcıoğlu A, Serel S, Ersoy A, Demiralp CÖ, Can Z, Gültan SM. Skalpte Aplazi Kutis Konjenita: Başarısız Cerrahi Sonrasında Konservatif Tedavi. 24. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 18–20 Ekim, 2002, Ankara.

 

E7.      Serel S, Şen Z, Ersoy A, Gence H, Can Z, Yormuk E. Neonatal Mandibula Kırığı. 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 21–25 Eylül, 2004, Ankara.

 

E8.      Serel S, Uluç A, Yormuk E. Meme Küçültme Operasyonu Yapılan 369 Hastadan Öğrendiklerimiz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi, 10–13 Mart, 2005, Ilgaz-Kastamonu.

 

E9.      Serel S, Demiralp CÖ, Can Z, Yormuk E. Ayak Sırtı Defektlerinde Üç Olguda Perforatör Antero-lateral Uyluk Flebinin Kullanımı. Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu, Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu, 2-4 Temmuz, 2005, İstanbul.

 

E10.        Demirel M, Serel S, Kaya B, Can Z. Trokanterik Bası Yaralarında Ters “Hatched” Biçimli Tensor Faysa Lata Fasyokütan Flebi ile Onarım: Yeni Bir Modifikasyon. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül, 2005, Konya.

 

 

 

E11.        Serel S, Gence H, Demiralp CÖ, Kaya B, Can Z, Özbek MR. Meme Küçültme Operasyonu Yapılan 369 Hastadan Öğrendiklerimiz. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül, 2005, Konya.

 

E12.        Demiralp CÖ, Serel S, Sağlam H, Demirel M, Gültan SM. Deri Karsinosarkomu: Olgu Sunumu. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E13.        Sağlam H, Uluç A, Serel S, Kaya B, Can Z. Rinoplasti’de “Merocel” Tampon Kullanımının Komplikasyonu: Ostetotomi Hatlarında Ayrılma. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E14.        Kaya B, Şen Z, Demirel M, Serel S, Can Z. Estetik Cerrahide Fotoğrafik Standardizasyon. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E15.        Serel S, Kaya B, Demiralp CÖ, Demirel M, Can Z. Ayak sırtı Defektleri İçin Çapraz Bacağa Anastomoz Yapılmış Perforatör Antero-lateral Uyluk Flebi: Olgu Sunumu. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E16.        Ersoy A, Demirel M, Serel S, Sevin K. Rat Epigastrik Ada Flebinde Klopidogrel Bisülfat’ın Flep Yaşayabilirliğine Etkisi (Deneysel Çalışma). 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E17.        Serel S, Kaya B, Emiroğlu M. Tirobifan-Hidroklorid’in Total Venöz Yetmezlik Oluşturulmuş Ada Fleplerde Yaşayabilirlik Üzerine Etkisinin Araştırılması (Deneysel Çalışma). 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E18.        Sağlam H, Serel S, Gence H, Uluç A, Can Z. Barraquer-Simmons Sendromu. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E19.        Serel S, Kaya B, Demiralp CÖ, Uluç A, Demirel M, Can Z. Ayak Sırtı Defektlerinde Üç Olguda Perforatör Antero-lateral Uyluk Flebinin Kullanımı. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14–17 Eylül, 2005, Konya.

 

E20.        Serel S, Demiralp CÖ, Kaya B, Can Z. Modifiye Karapandzic Flebi ile Üst Dudak ve Kolumella Rekonstrüksiyonu. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 9–12 Kasım 2005, Aksu-Antalya.

 

E21.        Serel S, Demiralp CÖ, Can Z, Emiroğlu M. Maksillanın Rekürren Triton Tümörü: Radikal Cerrahi Gerçekten Gerekli mi? III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 9–12 Kasım 2005, Aksu-Antalya.

 

E22.        Serel S, Demiralp CÖ, Gültan SM. Saçlı Deride Pilomatriks Karsinoma: Olgu Sunumu. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 9–12 Kasım 2005, Aksu-Antalya.

 

E23.        Birsen O, Karadayı K, Serel S, Atar A, Bayar S, Ünal A. Toraks Duvarından Kaynaklanan Malign Fibröz Histiositom: Olgu Sunumu. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 9–12 Kasım 2005, Aksu-Antalya.

 

E24.        Karadağ AS, Özlük E, Akbay G, Eken A, Astarcı M, Serel S, Ekşioğlu M. Nadir Görülen Bir Büllöz Pilomatrikoma Olgusu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 15–19 Kasım 2005, Ankara.

 

E25.        Demiralp ÖC, Serel S, Sağlam H, Can Z. Modifiye Karapandzic Flebi ile Üst Dudak ve Kolumella Rekonstrüksiyonu. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E26.        Serel S, Kaya B, Sara Y, Okçu Heper A, Can Z. Fonksiyonel Bir Serbest Sinir Grefti Prefabrike Edilebilir mi? 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E27.        Demiralp ÖC, Serel S, Uluç A, Ergün H, Yormuk E. Damarlarda Yeni Bir Uç-Uca Anastomoz Yöntemi “Kissing Dragon”. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E28.        Demirel M, Serel S, Demiralp Ö, Yormuk E. Medpor İmplantın Nadir Bir Komplikasyonu: Kemik Grefti Destrüksiyonu. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E29.        Demiralp Ö, Serel S, Demirel M, Gültan S. Saçlı Deride Pilomatriks Karsinoma: Olgu Sunumu. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E30.        Gence H, Demiralp Ö, Serel S, Gültan S.Retiform Hemanjioendoteliyoma Olgusunda Yeni Bir Cerrahi Uygulama: Serbest Anterolateral Uyluk Flebi. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E31.        Demiralp Ö, Gence H, Serel S, Can Z, Yormuk E. Madelung Hastalığında Yeni Yaklaşım: Abdominoplasti. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E32.        Serel S, Demiralp CÖ, Gence H, Can Z, Emiroğlu M. Maksillanın Rekürren Triton Tümörü. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20–23 Eylül, 2006, Ankara.

 

E33.        Düşünceli E, Serel S, Bayar S, Ceyhan K, Özkavukçu E, Tükel S. Meme Küçültme Sonrası Maligniteyi Taklit Eden Yağ Nekrozu. 27. Radyoloji Kongresi, 11–15 Ekim, 2006, Antalya.

 

E34.        Demirel M, Kaya B, Serel S, Uluç A, Emiroğlu M. Sekonder Küçültme Mammoplastisi: Bir Olgunun Bize Düşündürdükleri. 11. Ulusal Kongre ve Yüz Estetik Cerrahisi Kursu, 18–20 Haziran, 2007, İstanbul.

 

E35.        Demirel M, Kaya B, Serel S, Yormuk E. Rat Dorsal Flebinde VEGF ile Yaratılmış Farmakolojik Geciktirme Operasyonunun Diğer Geciktirme Operasyonlarıyla Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

 

E36.        Serel S, Kaya B, Can Z, Heper AO, Sara Y. CO2, Erbium:YAG ve CO2+Erbium:YAG Lazerin Periferik Sinir Üzerine Etkilerinin Morfolojik, Histopatolojik ve Elektrofizyolojik  Olarak Araştırılması. Demirel M, Kaya B, Serel S, Yormuk E. Rat Dorsal Flebinde VEGF ile Yaratılmış Farmakolojik Geciktirme Operasyonunun Diğer Geciktirme Operasyonlarıyla Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E37.        Kaya B, Serel S, Demirel M, Ulusoy S, Çerkez C, Emiroğlu M. Kalkaneustaki Osteomyelit İçin Amputasyon Önerilen Hastanın Fleksör Digitorum Brevis Kas Flebi ile Başarılı Tedavisi. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E38.        Demirel M, Kaya B, Serel S, Emiroğlu M. Mandibula Yerleşimli Miksoma’ya Radyolojik Yaklaşım: Olgu Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E39.        Demirel M, Serel S, Kaya B, Ulusoy S, Sağlam H, Gültan SM. Sporodik Geçişli Adams Oliver Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E40.        Demirel M, Serel S, Kaya B, Sağlam H, Uluç A, Ulusoy S, Emiroğlu M. Düşük Yerleşimli Kaş Lateraline Sahip Hastalarda  Blefaroplastiye Eklenen Sütür Lift Tekniği ile Kaş Kaldırma Uygulaması. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E41.        Kaya B, Serel S, Demirel M, Uluç A, Ulusoy S, Çerkez C, Can Z. Yara İyileşmesinde Bozukluk Sonucu Tanı Alan Myelodisplastik Sendrom Olgusu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E42.        Serel S, Yeşiltaş A, Küçük M, Karagenç Y. Uylukta Hibernoma: Olgu Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E43.        Serel S, Yeşiltaş A, Küçük M, Kırımlıoğlu H. Agresif Anjimikzoma: Olgu Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–20 Ekim, 2007, Eskişehir.

 

E44.        Uluç A, Serel S, Kaya B, Gültan SM. Philoctetes Yarası: Ayak Dorsumuna Yerleşimli Hemanjioendoteliyoma. Nadir Bir Olgu Sunumu. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul.

 

E45.        Serel S, Uluç A, Kaya B, Can Z, Emiroğlu M, Yormuk E. Baş Boyun Tümörlerinde Serbest Flep Seçenekleri. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul.

 

E46.        Serel S, Kaya B, Sara Y, Heper AO, Can Z. Vasküler Sinir Greftini Prefabrike Etmek Mümkün müdür? III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul.

 

E47.        Serel S, Uluç A, Kaya B, Can Z, Gültan S. Alt Ekstremite Defektlerinde Serbest Doku Aktarım Seçenekleri. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul.

 

E48.        Serel S, Kaya B, Demiralp CÖ, Can Z. Çapraz Bacak Serbest anterolateral Uyluk Flebi: Olgu Sunumu. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul.

 

E49.        Demirel M, Sara Y, Ertunç M, Çerkez C, Serel S, Sevin K, Onur R. Ratlarda Yavaş Kasılan İskelet Kaslarında Yaratılan İskemi Reperfüzyon Hasarına L-Carnitine’nin Etkileri. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–21 Ekim, 2009, Adana.

 

E50.        Demirel M, Serel S, Ulusoy S, Çerkez C, Emiroğlu M. Çok Geniş Göğüs Ön Duvarı Defektinde Rekonstrüktif Çözüm, Bir Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–21 Ekim, 2009, Adana.

 

E51.        Demirel M, Ulusoy S, Serel S, Ortakçı V, Emiroğlu M. Toraksta Geniş Metastatik Sarkom ve Tedavisi, Bir Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17–21 Ekim, 2009, Adana.

 

E52.        Çerkez C, Serel S, Ulusoy S, Demirel M, Can z. Parmak Ucu Amputasyonlarında Fonksiyon ve Duyu Restorasyonunda Homodijital Nörovasküler Ada Fleplerin Kullanımı. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık, 2009, Antalya.

 

E53.        Serel S, Otrakçı V, Demirel M, Sönmez M, Emiroğlu M. Bacaktaki Kompleks Defektlerin Tedavisinde Belirleyici Doku Hangisidir? IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık, 2009, Antalya.

 

E54.        Ulusoy S, Serel S, Demirel M, Yormuk E. Plantar Defektlerin Onarımında Medial Plantar Flep Kullanımı. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık, 2009, Antalya.

 

E55.        Savaş Serel, Baş ve Boyun Defektlerinde Mikrocerrahi Yöntemlerle Rekonstrüksiyon,  Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 6-10 Temmuz 2011, Girne/KIBRIS

 

 

E56.        Sinan Ulusoy, Cem Çerkez, Volkan Otrakçı, Mehmet Sönmez, Emrah Aslan, Servet Elçin Işılgan, Savaş Serel, Otoplasti Hastasında Metal Allerjisine Bağlı Perikondritis, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İzmir

 

E57.        Emrah Aslan, Mehmet Sönmez, Sinan Ulusoy, Savaş Serel, Zeki Can, Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tanısı ile Takip Edilen Hastada Parsiyel Kalınlıkta deri Grefti ile Onarım; Olgu Sunumu, , Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İzmir

 

 

E58.        Savaş Serel, Cem Çerkez, Mehmet Sönmez, Servet Elçin Işılgan, İnsan Isırığı Sonrasında Gelişen Gelişen Kulak Amputasyonunun Prefabrike Radiyal Önkol Flebi ile Rekonstrüksiyonu, 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 15-17 Aralık 2011/Bodrum

 

E59.        Savaş Serel, Serbest Doku Transferiyle Baş ve Boyun Onarımı, 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 15-17 Aralık 2011/Bodrum

 

 

E60.        Kaya B. , Işılgan S.E. , Çerkez C. , Ulusoy S. , Serel S. Surgical Site Fire Caused by Alcohol and Diathermy. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

E61.        Kaya B. , Işılgan S.E. , Çerkez C. , Otrakçı V.S. , Serel S. Intraosseous Cavernous Hemangioma: A Rare Presentation in Maxilla. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

 

E62.        Kaya B. , Işılgan S.E. , Sönmez M. , Çerkez C. , Serel S. Munchausen’s Syndrome or Pure Self-Mutilation ? : A Case of Self-Inflicted Tendon Injury. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

E63.        Çerkez C. , Kaya B. , Sönmez M. , Işılgan S. E. , Serel S. Obez Olmak Bazen İşe Yarayabilir: Total Sakrektomi Sonrasında Oluşan Defektin Kapatılması: Olgu Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

 

E64.        Çerkez C. , Kaya B. , Işılgan S. E. , Sönmez M. , Ulusoy S. , Serel S. Bilinçsiz Sağlık Personelinin Kendine Yaptığı Enjeksiyon Sonucu Gelişen Açık Yara: Olgu Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

E65.        Kaya B. , Yiğit P. , Çerkez C. , Serel S. Çok Geniş Bir Göğüs Ön Duvarı Defektinin Onarımı için ‘‘Reverse Abdominoplasti’’ Yönteminin Kullanımı. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

 

E66.        Hameed M. , Çerkez C. , Kaya B. , Sönmez M. , Serel S. A Case of Late Postoperative Abscess Formation in a Reduction Mammoplasty Patient. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

E67.        Kaya B. , Çelik B. , Çerkez C. , Aslan E. , Işılgan S. E. , Serel S. İyatrojenik Yanıklar. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

 

E68.        Aslan E. , Kaya B. , Sönmez M. , Çerkez C. , Serel S. Topikal Verrü Tedavisinin Ciddi Komplikasyonu: Dudakta Kontur Deformitesine Yol Açan Skar. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne – KIBRIS, 2012.

 

E69.        Kaya B, Aslan E, Çerkez C, Serel S.Septoplasti Sonrası İatrojenik Palatal Perforasyon: Olgu Sunumu.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E70.        Aslan E, Kaya B, Sönmez M, Çerkez C, Serel S. Topikal Verrü Tedavisini Ciddi Komplikasyonu: Dudak Kontur Deformitesine Yol Açan Skar.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E71.        Kaya B, Işılgan SE, Çerkez C, Otrakçı VS, Serel S. İntraosseöz ,Kavernöz Hemanjiom: Maksillada Nadir Bir Oluşum. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E72.        Kaya B, Işılgan SE, Sönmez M, Çerkez C, Serel S. Munchausen Sendromu mu, Yoksa Öz Mutilasyon mu? İntihar Amaçlı El Yaralanması Olgusu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E73.        Kaya B, Aslan E, Çerkez C, Kaygusuz G, Serel S. Kutanöz Endometriozis: Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E74.        Dr. Sinan Ulusoy, Dr. Savaş Serel, Dr. Pınar Ulusoy, Dr. Cem Çerkez, Dr. Mehmet Sönmez. Carnasol’ün Rat Gracillis Kasında İskemi Reperfüzyon (İ/R) Hasarına Etkisinin Araştırılması. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E75.        Kaya B. , Yiğit P. , Çerkez C. , Serel S. Çok Geniş Bir Göğüs Ön Duvarı Defektinin Onarımı için ‘‘Reverse Abdominoplasti’’ Yönteminin Kullanımı . Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E76.        Kaya B, Işılgan SE, Çerkez C, Ulusoy S, Serel S.Alkol ve Diyatermi Nedeniyle Oluşan Cerrahi Saha Yanınğı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E77.        Çerkez C, Kaya B, Işılgan SE, Sönmez M, Serel S. Bilinçsiz Sağlık Personelinin Kendine Yaptığı Enjeksiyon Sonucu Oluşan Açık Yara: Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

E78.        Kaya B, Çelik B, Çerkez C, Aslan E, Işılgan SE, Serel S. İyatrojenik Yanıklar. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Rixos Sungate Otel, Antalya

 

 

 

F. Kitap Bölümü Çevirileri :

F1.             Schwartz’s Cerrahinin İlkeleri,8. Baskı, Bölüm 7: Yanıklar. Burak Kaya, Savaş Serel, sf. 195-230. (Tarlan Ltd. Şti).

F2.             Grabb&Smith’s Plastic Surgery, 6. Baskı, Bölüm 4: Derinin Kanlanması. Savaş Serel, İbrahim Tekdemir, Nihal Apaydın, sf. 33-41. (Güneş Tıp Kitapevleri).

F3.             Grabb&Smith’s Plastic Surgery, 6. Baskı, Bölüm 5:Kas Flepleri ve Kanlanmaları. Savaş Serel, Tuna Karahan, sf. 42-51. (Güneş Tıp Kitapevleri).

F4.             Grabb &Smith’s Plastic Surgery, 6. Baskı, Bölüm 21: Baş ve Boyun Gelişimi. Savaş Serel, Alp Can, sf. 179-190. (Güneş Tıp Kitapevleri).

F5.             Grabb &Smith’s Plastic Surgery, 6. Baskı, Bölüm 39: Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu, Pitoz Düzeltilmesi ve Kantoplasti. Savaş Serel, sf. 397-416. (Güneş Tıp Kitapevleri).

F6.             Grabb &Smith’s Plastic Surgery, 6. Baskı, Bölüm 62: Plastik Cerrah İçin Meme Kanseri. Sancar Bayar, Savaş Serel, sf. 621-624. (Güneş Tıp Kitapevleri).