PROF.DR. AHMET NEDİM SERİNSU    
Adı : AHMET NEDİM
Soyadı : SERİNSU
E-posta : serinsu@ankara.edu.tr
Tel : (312) 212 68 00-1244
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi 1978
Y. Lisans Medine-i Münevvere Lisansüstü Enstitüsü Muhammed bin Suud Üniversitesi 1985
Doktora Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1993
Doç. Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1996
Prof. Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 2003

 

3. Tezler

Lisans- Yüksek Lisans:

·         Bâbânzâde Ahmed Naîm Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri, Ankara 1978.

·         İsmail b. Sinan es-Sivasî’nin (1048/1638) Şerhu Risâleti’s Sagâir ve’l Kebâir adlı eserinin edisyon kritiği, Medine 1985.

Doktora:

·         Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûl’ün Rolü, Danışman: Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU, Ankara 1993.

 

4. Görevler

·         Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10. Nisan. 1986.

·         Öğretmen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Koleji’nde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmeni, 1993-1996.

·         Ankara Üniversitesinden Haberler Dergisinde Fakülte Temsilcisi, 1993-2000. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün aylık haber dergisi.

·         Öğretim Görevlisi ve Üyesi, Ankara Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi arasındaki Kültürel İşbirliği Antlaşması ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi ve Tefsir dersleri Öğretim Görevlisi ve Üyesi, 1994-2003.

·         Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sorularını Akademik İnceleme Komisyonu Üyesi, 1997. (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, merkezi sistemle yapılan sınavlar için hazırlanmış soruları inceleyen komisyon.)

·         Öğretim Üyesi, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde lisansüstü ve lisans dersleri Öğretim Üyesi ve Doktora tez yöneticisi, 1997 ve 1998 Akademik Yılları.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme Komisyon Üyesi, 1998-2008.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Program İzleme ve Geliştirme Kurulu Üyesi, 1998-2008.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen İlahiyat Önlisans Programı’nda (İÖP) Editör, 1998-2010.

·         M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon üyesi, 1998-2007. (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programı, Ortaöğretim/Lise Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programı’nı yeniden düzenleme çalışmalarına katkı.)

·         Din Öğretimi Terimleri Sözlüğü Hazırlama Komisyon Başkanı, 1998-2007. (M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon.)

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1. Aralık. 2000- 2003.

·         Ankara Üniversitesi ile Osnabrück Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Almanca Din Dersi Öğretmenliği Mesleki Gelişim Projesi Türk-Alman Yaz Akademisi’nde Öğretim Üyesi, 28.07.2005-05.08.2005.

·         İslamiyet ve Hıristiyanlıkta İnsan Onuru Sempozyumu Organizasyon komitesi ve bilim kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3-4. Ekim. 2005.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda (İLİTAM) Koordinatör Yardımcısı, 2005-2008.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda (İLİTAM) Editör, 2005’den itibaren.

·         İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda (İLİTAM) Öğretim Üyesi, 2005’den itibaren.

·         Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Genel Kurul Üyesi, 10.08.2005- .

·         Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Genel Kurul Üyesi, 24.04.2001- .

·         Üçüncü Yaş Eğitimi Projesi yürütücüsü, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliği ile tasarlanan yaygın eğitim projesi, 2007-2008.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrolü Komisyonu Başkanı ve Üyesi, 15.04.2002-2008.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 9.9. 2002-17.11.2008.

·         Oş/Kırgızistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Koordinatörü, Kasım 2006- 31.Ekim.2013.

·         Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi (Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Dinbilim Terimleri) Editörler Kurulu Üyesi, Yazar, Koordinatör, 2006-2007. Sözlük, 2011 yılında baskıya girmiş ve 2012 yılında yayımlanmıştır.

·         İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü Editörler Kurulu Üyesi ve Madde Yazarı, 2006’dan itibaren.

·         İslamiyet ve Hıristiyanlıkta Birey- Otorite Sempozyumu Organizasyon komitesi ve bilim kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 16-17. Mayıs. 2007.

·         Issık Göl Uzlaşı ve Hoşgörü Konferansı heyet üyesi, Kırgızistan’da yaşanan olaylar sonrası etniklerarası uzlaşı ve hoşgörüyü güçlendirmek için düzenlenen konferans, 2. Ekim. 2010.

·         “Strateji Belgesi Çalıştayı”ında katılımcı ve İhtisas Komisyonu Üyesi, TÜBİTAK-TÜSSİDE/Gebze’de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığınca düzenlenen çalıştay, 19-21.10.2010.

·         Türk-Kırgız Dayanışma Platformu heyet üyesi, Kırgızistan’ın istikrara kavuşması amacıyla, Bişkek’te kadın ve gençlik konularında çalışan Türk sivil toplum kuruluşları STK temsilcilerinin Kırgızistan’daki karşıtlarıyla bir araya geldikleri işbirliği çalışması, 28. Şubat-3. Mart. 2011.

·         Dostluk ve Birlik Çalışması/Dostuk ve Intımak Cumuşu (Bişkek, Oş ve Celalabad) Projesi takdimi ve yürütücüsü, Kırgızistan Dayanışma Platformunca yürütülen çalışmaların bir ürünü olarak, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİKA, DİB, Yeryüzü Doktorları Derneği destekleriyle, bir ilahiyat ve beş hekim bilim insanı katılımı ile gerçekleştirilen dostluk-kardeşlik-birlik yüksek değerler çalışmaları, 12-19. Haziran. 2011.

·         AÇAUM Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi/ Cebeci Yerleşkesi, 10. Haziran. 2013-.

·         Kırgızistan-Tacikistan-Özbekistan Masa Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararasılaşma Komisyonları çerçevesinde oluşturulan Masa Başkanlığı, 21. Haziran. 2013.                               

5. Bildiği Yabancı Diller

Arapça, İngilizce

6. Yayınlar

Kitaplar

·         Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzül’ün Rolü, Şule Yayınları, İstanbul 1994.

·         Sa’lebe Kıssası- Esbâb-ı Nüzule Yeni Bir Yaklaşım, Şule Yayınları, İstanbul 1995.

·         Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzul, Şule yayınları, İstanbul 1996.

·         Kur’an Nedir? , Şule Yayınları, İstanbul 2012 5. baskı.

·         Hazırlık Sınıfı Kur’an-ı Kerim, (Prof. Dr. Halis ALBAYRAK ile birlikte), MEB Devlet Kitapları, 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara 2005 5. baskı.

·         Kimi Örnek Almalı?- Kur’an Ahlakı ve Hz. Muhammed, Şule Yayınları, İstanbul 2003.

·         Kur’ân ve Bağlam, Şule Yayınları, İstanbul 2012 2. baskı.

·         Okurluk Üstüne-Nitelikli Okumaya Giriş, Şule Yayınları, İstanbul 2012 2. baskı.

Editörlüğünde Yayınlanan Kitaplar

·         İslâm Dininin Temel Kaynakları (Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Ders Kitabı), Eskişehir 2009 9.baskı.

·         Arapça Dinî Klâsik Metinler (Ankara Üniversitesi İLİTAM Programı Ders Kitabı), Ankara 2009 4. baskı.

·         Dini Terimler Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009 2.baskı.

·         Kur’ân-ı Kerîm I (Ankara Üniversitesi İLİTAM Programı Ders Kitabı), Ankara 2011.

 7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-          “33/Ahzab Sürösünün 56 Ayatının Alkagında Azreti Muhammetke Salavat Cana Salam Keltirüünün Maanisi” (“33/Ahzâb Sûresi 56. Ayeti Çerçevesinde Hz. Peygamber’e Salât ve Selâm Getirmenin Anlamı” başlıklı makalenin Kırgızca çevirisi), Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Sayı:13(2008), s.129-144.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-          “Kur’an ve İnsanın Anlam Arayışı” , Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Tömer Yayınları, Ankara 1998, s.161-172.
2. “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Topluma Sunduğu Hizmetlerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’ni Neden ve Nasıl Kullanalım?”, Avrupa Birliği Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri, DİB Yayınları., Ankara 2000, I. 156-172.

-          “Fıtrata Biçim Veren Öğelerden Biri Olarak Kur’ân”, Otorite-Birey İlişkisi (İslâmiyet ve Hıristiyanlıktaki Teolojik Temelleri) Sempozyumu.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-          Kimdi Ülgû Aluu Zarıl? (Kimi Örnek Almalı?’nın Kırgızca çevirisi), Bişkek/Kırgızistan 2010.

-          Kimden Örnek Alış Kerek? (Kimi Örnek Almalı?’nın Özbekçe çevirisi), Bişkek/Kırgızistan 2010.

-          Quran Nədir? (Kur’ân Nedir?’in Azerîce çevirisi), Bakü/Azebaycan 2012.

             Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·         “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Fransızcayı Öğrenişi Hakkında Bir Hatıra” , Diyanet İlmi Dergi, Cilt:31 Sayı:2 (Nisan-Mayıs-Haziran 1995), s.101-106.

·         “Suudi Arabistan Üniversiteleri ve Kahire Üniversitesi Dâru’l Ulûm Fakültesi’nde Kur’an-Kerim, Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi ve Tefsir Alanlarında yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bibliyografyası” , İslami Araştırmalar Dergisi Kur’an’ın Anlaşılmasında Yöntem Sorunu Özel Sayısı Cilt:9 Sayı:1-2-3 (1996), s.245-265.

·         “Osmanlı Mimarisinde Kültürel İfadelerin Görsel Kullanımı –Göstergebilimsel Yaklaşım-, (Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin TAŞKIRAN ile birlikte), Dini Araştırmalar Cilt: 2 Sayı: 6 (Ocak- Nisan 2000), s.223- 240.

·         “33/Ahzâb Sûresi 56. Ayeti Çerçevesinde Hz. Peygamber’e Salât ve Selâm Getirmenin Anlamı”, Dini Araştırmalar Cilt: 4 Sayı: 10 (Mayıs- Ağustos 2001), s.121- 140.


 -      "Ver ki Verem!", Keşkül,  Sayı: 28 Güz 2013, s. 102-109.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·         “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzule Yeni Bir Yaklaşım” ,  I. Kur’an Sempozyumu Tebliğleri, Bilgi Vakfı Yayınları, Ankara 1994, s.189-201, (Cevaplar: 243-245).

·         “Kur’an-ı Kerim’i Gençlerimize Nasıl Anlatalım?” , Gençlik Dönemi ve Eğitimi Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000, s. 309- 331.

·         “Bizi Biz Yapan Değerlerimiz ve Hayatımızı Anlamlandırmadaki Rolü” , Üçüncü 1000’e Girerken Türkiye, TDV Yay., Ankara 2000, s. 299- 318.

·         “Vaaz - Hutbe Dili”, DİB tarafından düzenlenen … Sempozyumunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Çaplı ve Öğr. Gör. Bülent Özkam ile birlikte sunulan tebliğ.


 

-          Diğer yayınlar

(Makale Çevirileri)

Türkçe’den Arapça’ya

-          -“Nakd ve Tahlil ba’di ârâi İ. Goldziher el-Muteallika bi’l-Âhâdîsi’n- Nebeviyye”, (Prof.Dr.Talat Koçyiğit, “İ.Goldziher’in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerin Tahlil ve Tenkidi” , (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C.XV, Ankara 1967, s.43-55) isimli makalenin Arapça’ya tercümesi) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C.XXXII, Ankara 1992, s.199-216 .

Arapça’dan Türkçe’ye

-     1.“Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Sırasına Göre Tertib Edilmesi Teklifi’ne Edebî Eleştiri”, Prof.Dr.M.Abdullah DRAZ (1894-1958), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt:XXXVII, Ankara 1997, s.245-263.

-      2.“Kur’an Kıssaları ve İslamî Edebiyat” , Dr.Necib el-Keylânî (1931-1995), İlim ve Sanat Dergisi Sayı:I-II(l997), s.112-116.

-     3.“Esbâb-ı Nüzul’ün Anlamı Nedir?” , Prof.Dr.Hasen HANEFî, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: XXXVIII, Ankara 1998, s. 225- 232.

-       4. "İmanın Tadı", M. Abdullah DRAZ, Keşkül,  Sayı: 26 Bahar 2013, s. 48-51.

 (Kitaplarda Bölüm Yazarlığı)

·         “Türk Ailesinin Ev İçi Düzeninde Levhalar” , Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Aile Kurumu Yayınları, Ankara 1991, II.600-604.

·         “Müderris Babanzâde Ahmed Naîm (1872-1934)” , Sahabe’den Günümüze Allah Dostları Ansiklopedisi, Şule Yayınları, İstanbul 1996, IX.387-395.

·         Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA)’nde maddeler: “Ebû Dülef el-İclî (225/839)” , X.123; Dülefîler” , X.21.

·         “el-Kerâbîsî, Ebû Ali el-Hüseyin b.Ali b.Yezid el-Mühellebî el-Kerâbîsî (248/862)”.

·         “Kur’an ve Tarih Bilgisi”, Kur’an ve Hadis İlimleri, (Ankara Üniversitesi İLİTAM Programı Ders Kitabı 2. Ünite Prof. Dr. Mehmet PAÇACI- Dr. Esra GÖZELER ile birlikte), Ankara 2009 4. Baskı, ss. 21-43.

·         “İbn Abbâs” ve “Sufyân es-Sevrî”, Tefsir Metinleri I, (Ankara Üniversitesi İLİTAM Programı III. Yarıyıl Ders Kitabı 1. ve 3. Üniteler), Ankara 2012.

·         “İsmaîl Hakkı Bursevî” ve “Mahmûd el-Âlûsî”, Tefsir Metinleri II, (Ankara Üniversitesi İLİTAM Programı IV. Yarıyıl Ders Kitabı 6. ve 7. Üniteler), Ankara 2013.

 (Uygulama Kılavuzu)

-          Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tanıtım Kitabı, (Prof. Dr. Halis ALBAYRAK ve Prof Dr. Mehmet PAÇACI ile birlikte), Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara 1999.

(Vak’a Takdimleri)

·         Müzakere, Türk Kültüründe iz Bırakan İskilipli Âlimler Sempozyumu – 23-25 Mayıs 1997 İskilip, TDV Yay., Ankara 1998, s.324- 328.

·         “Bir Açıklama” , Fecr Yayınları, Ankara 1995, s.157-159.

·         Müzakere, Türkiye Dinler Tarihi Derneğince düzenlenen “Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu”, Ankara 01-02 Kasım 2003.

·         Müzakere ve Oturum Başkanlığı, Oş Devlet Üniversitesince düzenlenen “Çağdaş Dünyada Din Eğitimi Uygulamaları ve Kırgızistan’da Din Eğitimi Sempozyumu”, 27-31 Mayıs 2007 Bişkek/Kırgızistan.

·         Müzakere, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen “III. Kur’ân ve Kıraati Sempozyumu”, Adapazarı 11 Kasım 2006.

·         Müzakere, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dursunbey Belediyesince düzenlenen “Dursunbey Kur’ân’ı Anlama Sempozyumu”, 14-16 Mayıs 2010 Dursunbey/Balıkesir.

 

Projeler

·         M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü : Din Öğretimi Terimleri Sözlüğü.

·         M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü: İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları.

·         M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü : İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programları.

·         M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü : Ortaöğretim/Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programları.

·         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Topluma Yönelik “İslâm’ı Öğreniyorum” Yayın Projesi, (Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR ile birlikte).

·         TÜBA: Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi (Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Dinbilim Terimleri).

·         Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Üçüncü Yaş Eğitimi Projesi.

·         Eugen Biser Vakfı /Münih- Almanya: İslamiyet- Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü.

·         Dışişleri Bakanlığı,TİKA, Sağlık Bakanlığı, DİB,Yeryüzü Doktorları Derneği: Dostluk ve Birlik Çalışması/Dostuk ve Intımak Cumuşu (Bişkek, Oş ve Celalabad).

 

Bilimsel editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik

-          Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü (2007-2013)

-          Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik

-          İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik

-          Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik

-          İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik

-          Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik

-          Tasavvuf İlmi ve Akademik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve hakemlik

-          Dini Araştırmalar Dergisi Danışmanlar Kurulu Üyeliği ve hakemlik

-          İslâmî Araştırmalar Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği ve hakemlik