PROF.DR. BETÜL SEVER YILMAZ    
Adı : BETÜL
Soyadı : SEVER YILMAZ
E-posta : sever@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 03122033091
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/betul-sever-yilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Betül SEVER YILMAZ

 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi Anabilim Dalı

Doğum Tarihi:      18 Temmuz 1973, İzmir

Eğitim:                  İlkokul: 1983- Çileme İlkokulu- İzmir

                             Ortaokul ve Lise: 1989- İzmir Menderes Lisesi- İzmir

                             Üniversite: 1993- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                             Yüksek Lisans: 1996- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  

                                                        Farmakognozi Anabilim Dalı

                             Doktora: 2002-  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  

                                                        Farmakognozi Anabilim Dalı

 

Mesleki Kariyer:   Araştırma Görevlisi:1994-2008 Ankara Üniversitesi   

                                                                  Eczacılık   Fakültesi

                                Doçentlik Unvanı: 07.10.2008- Farmakognozi ve 

                                                               Farmasötik   Botanik

     Profesörlük Unvanı: 05.08.2014 Ankara Üniversitesi   

                                                                  Eczacılık   Fakültesi

Araştırma Alanları: İzolasyon, YBSK Analizleri, Aktivite çalışmaları,

                                 Flavonoitler, Terpenler

Yabancı Dil Bilgisi:   İngilizce

İdari Görevler:     - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu  

                                Üyesi:  2010-

                 -  Çeşitli komisyon üyelikleri                

 

Üye olduğu Kuruluşlar:   - Ankara Eczacı Odası

                                          - Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği

                                          - Ankara Üniv. Ecz. Fak. Mezunları Derneği

Kişisel Bilgiler:          Evli, 2002- Niyazi Yılmaz

                                   Çocukları: Gülşen, 2006

                                                      Zeynep, 2006   

 

 

SEÇİLMİŞ BAZI SCI KAPSAMINDAKİ  YAYINLARI

Çitoğlu, G., Tanker, M., Sever, B., Englert, J., Anton, R., Altanlar, N.: “Antibacterial Activities of Diterpenoids Isolated from Ballota saxatilis subsp. saxatilis”, Planta Medica, 64(5), 484-485 (1998).

Çitoğlu, G., Tanker, M., Sever, B.: “Flavonoid Aglycones from Ballota saxatilis subsp. saxatilis”, Pharmaceutical Biology, 37(2), 158-160 (1999).

Çitoğlu, G.S., Sever, B., Antus, S., Baitz-Gacz, E., Altanlar, N.: “Antifungal Flavonoids from Ballota glandulosissima Hub.-Mor. and Patzak.”, Pharmaceutical Biology, 41(7), 483-486 (2003).

Çoban, T., Çitoğlu, G.S., Sever, B., İşcan, M.: “Antioxidant Activities of Plants Used in Traditional Medicine in Turkey”, Pharmaceutical Biology , 41(8), 608-613  (2003).

Çitoğlu, G.S., Çoban, T., Sever, B., İşcan, M.: “Antioxidant Properties of Ballota species Growing in Turkey”, Journal of Ethnopharmacology, 92(2-3), 275-280 (2004).

Özbek, H., Çitoğlu, G.S., Dülger, H., Uğraş, S., Sever, B.: “Hepatoprotective and Antiinflammatory Activities of Ballota glandulosissima”, Journal of Ethnopharmacology, 95, 143-149 (2004).

Çitoğlu, G.S., Sever, B., Antus, S., Baitz-Gacz, E., Altanlar, N.: “Antifungal Diterpenoids and Flavonoids from Ballota inaequidens”, Pharmaceutical Biology, 42(8), 659-663 (2004).

Çitoğlu, G.S, Yılmaz, B.S., Tıpırdamaz, R., Tarıkahya, B.:” Chemotaxonomy of Ballota species”, Chemistry of Natural Compounds, 41(3), 299-302 (2005).

Altanlar, N., Çitoğlu, G.S., Sever Yılmaz, B.: “Antilisterial Activity of Some Plants Used in Folk Medicine”, Pharmaceutical Biology, 44(2), 91-94 (2006).

Sever Yılmaz, B., Özbek, H., Çitoğlu, G.S., Uğraş, S., Bayram, İ., Erdoğan, E.: “Analgesic and Hepatoprotective Effects of Ononis spinosa L.”, Phytotherapy Research, 20(6), 500-503 (2006).

 Sever Yılmaz, B., Çitoğlu, G.S.: “High Performance Liquid Chromatographic Analysis of Some Flavonoids of Ballota species”, Chemistry of Natural Compounds, 3, 353-355 (2006).

Sever Yılmaz, B., Özbek, H., Çitoğlu, G.S.: “Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of  Ballota inaequidens”, Pharmaceutical Biology, 44(8), 636-641 (2006).

Altun, M.L., Sever Yılmaz, B.: “HPLC Method for the Analysis of  Salicin and Chlorogenic Acid of Viburnum opulus L. and Viburnum lantana”, Chemistry of Natural Compounds, 43(2), 205-207 (2007). 

Sever Yılmaz, B., Saltan Çitoğlu, G., Altun, M.L., Özbek, H.: “Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of Viburnum lantana L.”, Pharmaceutical Biology, 45 (3), 241-245 (2007).

Altun, M.L., Saltan Çitoğlu, G., Sever Yılmaz, B., Çoban, T.: “Antioxidant Properties of Viburnum opulus  and Viburnum lantana  Growing in Turkey” International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59(3), 175-180 (2008).

Saltan Çitoglu, G., Sever Yılmaz, B., Bahadır, Ö.: “Quantitative Analysis of Lycorine on Sternbergia species Growing in Turkey”, Chemistry of Natural Compounds. 44(6), 826-828 (2008).

Altun, M. L., Saltan Çitoğlu, G., Sever Yılmaz, B., Özbek, Ö.: “Analgesic and anti-inflammatory activities of Viburnum opulus L.”, Pharmaceutical Biology, 47(7), 653-658 (2009).

Erdogan-Orhan, I., Sever-Yılmaz, B., Altun, M. L., Saltan, G.: “Radical Quenching Activity, Ferric-Reducing Antioxidant Power, and Ferrous Ion-Chelating Capacity of 16 Ballota Species and Their Total Phenol and Flavonoid Contents” Journal of Medicinal Food, 13 (6), 1537–1543 (2010).

Erdogan-Orhan, İ.,  Altun, M.L.,  Sever-Yilmaz, B., Saltan, G.: “Anti-Acetylcholinesterase and Antioxidant Assets of the Major Components (Salicin, Amentoflavone, and Chlorogenic Acid) and the Extracts of Viburnum opulus and Viburnum lantana and Their Total Phenol and Flavonoid Contents”  Journal of Medicinal Food 14 (4) 434–440 (2011).

Erdogan-Orhan, I., Sever-Yılmaz, B., Altun, M. L., Saltan, G., Şener, B.: “Anti-Acetylcholinesterase and Antioxidant Appraisal of the Bulb Extracts of Five Sternbergia Species” Records of Natural Products 5:3,  193-201 (2011).

Saltan Çitoğlu, G., Bahadır Acıkara, Ö., Sever Yılmaz, B., Özbek, H.”Evaluation of analgesic, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of lycorine from Sternbergia fisheriana (Herbert) Rupr.”  Fitoterapia, 83, 81-87 (2012).

Altun M. L. ,Sever Yılmaz B., Orhan Erdoğan İ., Saltan Çitoğlu G.   “Assessment of cholinesterase and tyrosinase inhibitory and antioxidant effects of Hypericum perforatum L. (St. John’s wort)”, Industrial Crops and Products, 43 , 87-92 (2013).

Sever Yılmaz B., Altun M. L., Orhan Erdoğan İ., Ergene B., Saltan Çitoğlu G.  “Enzyme inhibitory and antioxidant activities of Viburnum tinus L. relevant to its neuroprotective potential”, Food Chemistry, 141, 582-588 (2013).

Eryılmaz M., Özbilgin S., Ergene B., Sever Yılmaz B., Altun M. L., Saltan G. “Antimicrobial activity of Turkish Viburnum species”, Bangladesh Journal of Botany, 42(2) 355-360(2013)  (SCI- Expanded).

Altınyay Ç., Eryılmaz M., Yazgan A.N., Yılmaz B.S., Altun ML.: “Antimicrobial activity of some Alnus species” European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(23), 4671-4674, 2015.

Erdoğan P.,  Sever Yılmaz , B.: “Acaricidal Activity of Extracts of Juglans regia L. on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)”  Journal of Food Science and Engineering 7, 202-208, 2017.

Erdoğan Orhan İ., Şenol  S., Sever Yılmaz B., Altun M.L., Özbilgin S., Yazgan A. N., Yüksel E., Saltan H. G.:”Neuroprotective Potential of Viburnum orientale Pallas Trhough Enzyme Inhibition and Antioxidant Activity Assays” South African Journal of Botany 114, 126-131, 2018.

 

SEÇİLMİŞ BAZI YURT İÇİ YAYINLARI

Çitoğlu, G.S, Sever Yılmaz, B., Altanlar, N.: “Antimicrobial activity of Ballota species growing in Turkey”, Ankara Ecz. Fak. Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University), 32(2), 93-97 (2003).

Sever Yılmaz, B., Çitoğlu, G.S.: “High performance liquid chromatographic analysis of some diterpenoids of Ballota species” FABAD, (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Dergisi) 28, 13-17, (2003).

Çitoğlu, G.S, Özbek, H., Sever Yılmaz, B.: “Antinociceptive activity of Ballota glandulosissima Hub.-Mor. & Patzak”, Eastern Journal of Medicine (EJM). 9(2), 57-60 (2004).

Sever Yılmaz, B., Altanlar, N., Çitoğlu, G.S.: “Antilisterial Activity of Ballota Species Growing in Turkey”, Ankara Ecz.Fak.Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University), 34(3), 155-164 (2005).

Sever Yılmaz, B., Saltan Çitoğlu, G., Altun, M.L., Özbek, H., Bayram, İ., Cengiz, N., Altınyay, Ç.: “Hepatoprotective and hypoglycemic activity of Viburnum lantana L.” Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(3), 151-165, 2006.

Sever Yılmaz, B., Özbek, H., Saltan Çitoğlu, G., Uğraş, S., Bayram, İ., Erdoğan, E.: “Analgesic and hepatoprotective effects of Chelidonium majus”, Ankara Ecz. Fak.Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University),  36(1), 9-20 (2007).

Altun, M.L., Sever Yılmaz, B., Saltan Çitoğlu, G.: “Viburnum opulus L. ve Viburnum lantana L.’da amentoflavon YBSK analizi” Ankara Ecz. Fak. Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University), 36(3), 161-169 (2007).

Altun, M.L., Özbek, H., Saltan Çitoğlu, G., Sever Yılmaz, B., Bayram, İ., Cengiz, N.: “Hepatoprotective and hypoglycemic activities of Viburnum opulus L.”  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 7(1), 35-38 (2010).

Erdoğan, P., Saltan, G., Sever, B.: “Acı biber (Capsicum annuum L.) ekstraktının iki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch (Arachnida: Tetranychidae)’ye akarisit etkisi” Bitki Koruma Bülteni, 50, 35-43 (2010).

Sever Yılmaz B., Ergene B., Saltan G. “Determination of total ortho-dihydroxycinnamic acid derivatives and flavonoid contents of Ballota species growing in Turkey ” Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 12(1), 67-73 (2015). 

Özbilgin S., Ergene B., Altun M.L., Sever Yılmaz B., Saltan G., Yüksel E.” HPLC method for the analysis of chlorogenic acid of Viburnum tinus L. and Viburnum orientale Pallas” Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 12(2), 231-236 (2015). 

Yazgan A.N., Yılmaz G., Sever Yılmaz B. “Ballota acetabulosa (L.) Benth. Bitkisi üzerinde anatomic çalışmalar (Anatomical studies on Ballota acetabulosa (L.) Benth.). Ankara Ecz. Fak. Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University), 39(4), 265-274 (2010).

İçöz Ülkü G., Eryılmaz M.,Yazgan A.N.,Sever Yılmaz B., ALTUN M.L.: “Antimicrobial Activity of Some Bidens Species” Hacettepe University, Journal of Faculty of Pharmacy” 36(2), 129-134, 2016.

Gökbulut A.,Yazgan A.N.,Duman H.,Sever Yılmaz B.: “Evaluation of the Antioxidant Potential and Chlorogenic Acid Contents of Three Endemic Sideritis Taxa from Turkey” FABAD Journal of the Pharmaceutical Sciences. 42(2), 81-86, 2017.

Özbek H., Sever Yılmaz B. “Anti-inflammatory and Hypoglycemic Activities of Alpha-pinene” Acta Pharm. Sci. 55(4), 7-14, 2017.

Sever Yılmaz B., Özbek H. “Investigation of the Anti-inflammatory, Hypoglycemic Activity and Median Lethal Dose (LD50) Level of Limonene in Mice and Rats ” Acta Pharm. Sci. 56(1), 85-94, 2018.