PROF.DR. CAFER SIRRI SEVİMAY    
Adı : CAFER SIRRI
Soyadı : SEVİMAY
E-posta : sevimay@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 12 64
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

A. ÖZGEÇMİŞ

 

Adı ve Soyadı                                   : Cafer Sırrı SEVİMAY

Doğum Yeri                          : Ankara

Doğum Tarihi                       : 26.06.1958

Medeni Durumu                   : Evli

Yabancı Dil Durumu                       : Almanca

Askerlik                                 : Kısa Dönem (1992/225.)

Adres                                     : Ankara Üniversitesi

                                                 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

                                                 06100, Dışkapı ANKARA

                                                 Tel: +312 5961264 Faks: +312 318 26 66

                                                 E posta: sevimay@agri.ankara.edu.tr

 

 

1. EĞİTİM DURUMU

 

1.1. İLK ÖĞRETİM

 

Kurtuluş İlkokulu,Ankara                                         1964-1969

 

1.2. ORTA ÖĞRETİM

 

Kurtuluş Ortaokulu, Ankara                                     1969-1972

 

Kurtuluş Lisesi, Ankara                                            1972-1975

 

1.3. YÜKSEK ÖĞRETİM

 

1.3.1. Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi                          1979-1983

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

 

1.3.2. Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü              1983-1986

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

1.3.3. Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü              1986-1992

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

1.4. Doçentlik Bilim Sınavı

T.C. Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)

Doçentlik Sınav Komisyonu, Tarla Bitkileri

Anabilim Dalı,

13 Kasım 1997

 

2. MESLEKİ ÇALIŞMA

            2.1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

            Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,                                  1984 -1994

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

2.2. YARDIMCI DOÇENT

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi                                   1994 -1997

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

2.3. DOÇENT                                                         

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi                                   1997-2006

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

2.4. PROFESÖR

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi                                   2006

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

1)ÖZDEN GEDİKLİ-Orta Anadolu Bölgesinde Yem Bitkileri Tarımı                    

2)  BİRAY ARSLAN- Futbol Sahası Ekim ve Bakımı                                          

3)SERTAÇ SEZER- Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)                            

4)FATMA YALABIK - Eskişehir'de Yem Bitkileri Tarımı ve Hayvancılık 

5)FİDAN GÜNCE- Çim Bitkilerinde ve Çim Örtülerinden Aranan Kalite Ölçütleri

6)RANA KAŞAK  - Yem Bitkileri Tohumculuğu ve Önemi


DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1)ETHEM TÜMBEK-1997- Denizli koşullarında bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor (L.) moench) çeşitlerinde farklı biçim zamanlarının yem verimine etkileri (Y.L)

2)SEMRA ATSAN- 1998- Bazı fiğ (Vicia sativa L.)çeşitlerinin Ankara koşullarında tarımsal karakterleri ve tohum verimleri

3)ARİF İPEK- 2000- Çayır düğmesi (Sanguisorba minor scop.)'nde azotlu gübrelemenin yem verimine etkisi

4)TAŞKIN EROL- 1998- Farklı biçim devrelerinin çayır düğmesinde (Sanguisorba minor scop.) yem verimine etkileri

5)ŞAFAK GÜLAÇ YILDIZ- 2000-  Bazı fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin Ankara koşullarında ot verimleri (Y.L)

6)DERYA GÜLOĞLU- 2002- Bazı fiğ (Vicia sativa L. ) çeşitlerinde karyotip analizi (Y.L) yem verimine etkileri (Y.L)

7)HÜMEYRA GÜNEYLİOĞLU- 2007- Çok yıllık çim (Lolium perenne L.)çeşitlerinin Ankara koşullarında tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi (Y.L)

8)ELİF KESEMEN- 2008- Kırmızı yumak (Festuca rubra L.)'ın değişik azotlu gübreleme koşullarında bitkisel özelliklerinin değerlendirilmesi (Y.L)

9)BERNA EFE- 2010- Çim alanlarda bazı su tutucu polimerlerin kullanılma olanakları (Y.L)

10)HÜLYA HANÇER- 2010- Yonca ıslahında seçme bitkilerin klonla hızlı üretilmesinde elverişli yöntemin belirlenmesi (Y.L)

11) UĞUR ÖZKAN- 2013- Bazı azotlu ve organomineral gübrelerin çokyıllık çim(Lolium perenne L.)’de kalite ve gelişime etkileri (Y.L)

 

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZLERİ

 

1) DAMLA UNCUER- 2003- Ankara koşullarında tritikale ve tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.) karışım oranları ve ekim yöntemlerinin yem verimine etkileri (DOKTORA)

2)TAŞKIN EROL- 2007-  Yonca (Medicago sativa L.) ve kılçıksız brom (Bromus inermis leyss) karışım oranlarının ve jips uygulamalarının yem verimine etkileri (DOKTORA)

3)DERYA GÜLOĞLU- 2009- Kayseri yoncası hatlarının tohum tutma özellikleri ve bunların polikros döllerinde yeşil yem veriminin belirlenmesi (DOKTORA)

4)CELAL PEKER- 2013- Ankara koşullarında kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum L.) ve İtalyan çimi (Lolium multiflorum cv. caramba) karışım oranları ve ekim yöntemlerinin kaba yem verimine ve verimle ilgili özelliklere etkisi (DOKTORA)

5)EİSSA ZARİFİ ANAKHATOON- 2013- Türkiye'nin göller bölgesinden toplanan yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarının karyotip karakterizasyonu (DOKTORA)

6)HÜLYA DOĞAN- 2014- Ankara koşullarında yalancı tüylü fiğ (Vicia dasycarpa Ten.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışım oranlarının ve ekim yöntemlerinin yem verimine etkisi (DOKTORA)

7)UĞUR ÖZKAN, 2017.  Ankara Koşullarında Anadolu Üçgülü ( Trifolum resupinatum L.)ve İtalyan çimi ( Lolium multiflorum Lam.)nin farklı karışım oranları ve ekim yöntemlerinin yem özelliklerine etkileri

 

YAYINLAR

İNDEKSLİ DERGİELRDE YAYINLANAN MAKALELER

1) Şahin Demirbağ, N., Özkan, U., Sevimay, C.S. The effects of different reaping periods on different lesser burnet cultivars to the feed efficiency and herbage yield under conditions of central Anatolia

(2014) 8 (3), pp. 21-27.

2) Osalou, A.R., Rouyandezagh, S.D., Alizadeh, B., Er, C., Sevimay, C.S. A comparison of ice cold water pretreatment and α-bromonaphthalene cytogenetic method for identification of Papaver species. (2013) 2013, p. 608650.

3) Rezaei Osalou, A., Daneshvar Rouyandezagh, S., Alizadeh, B., Er, C., Sevimay, C.S. A comparison of ice cold water pretreatment and α-bromonaphthalene cytogenetic method for identification of papaver species (2013) 2013, art. no. 608650.

4) Gülbitti-Onarici, S., Kendir, H., Sancak, C., Sevimay, C.S., Ekiz, H., Özcan, S. Genetic relationships among Medicago sativa L. clones commonly grown in central Anatolia [Orta anadoluda yaygi{dotless}n olarak ekilen Medicago sativa L. klonlari{dotless} arasi{dotless}nda genetik ilişkiler] (2009) 15 (2), pp. 142-147.

5) Albayrak, S., Sevimay, C.S., Çöçü, S. Effect of Rhizobium inoculation on forage and seed yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.) under rainfed conditions (2006) 56 (3), pp. 235-240.

6) Albayrak, S., Sevimay, C.S., Töngel, Ö. Effects of inoculation with Rhizobium on seed yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.) (2006) 30 (1), pp. 31-37.

7) Sevimay, C.S., Khawar, K.M., Yuzbasioglu, E. Adventitious shoot regeneration from different explants of wild lentil (Lens culinaris subsp. orientalis) (2005) 19 (2 SUPPL. 2), pp. 46-49.

8) Sevimay, C.S., Guloglu, D., Khawar, K.M. Karyotype analysis of eight turkish vetch (Vicia sativa L.) cultivars (2005) 37 (2), pp. 313-317.

9) Sevimay, C.S., Khawar, K.M., Cocu, S., Özcan, S. Somatic embryogenesis in white clover (Trifolium repens L.) (2005) 107 (1), pp. 101-105.

10)Uranbey, S., Sevimay, C.S., Kaya, M.D., Ipek, A., Sancak, C., Başalma, D., Er, C., Özcan, S. Influence of different co-cultivation temperatures, periods and media on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer (2005) 49 (1), pp. 53-57.

11) Sevimay, C.S., Khawar, K.M., Parmaksiz, I., Cocu, S., Sancak, C., Sarihan, E.O., Özcan, S. Prolific in vitro bulblet formation from bulb scales of meadow lily (Lilium candidum L.) (2005) 107 (1), pp. 107-111.

12) Khawar, K.M., Sarihan, E.O., Sevimay, C.S., Çöçü, S., Parmaksiz, I., Uranbey, S., Ipek, A., Kaya, M.D., Sancak, C., Özcan, S. Adventitious shoot and regeneration and micropropagation of Plantago lanceolata L. (2005) 107 (1), pp. 113-116.

13) Uranbey, S., Sevimay, C.S., Özean, S. Development of high frequency multiple shoot formation in Persian clover (Trifolium resupinatum L.)

(2005) 80 (2), pp. 229-232.

14) Albayrak, S., Sevimay, C.S., Töngel, Ö. Effects of inoculation with Rhizobium on forage yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.) (2004) 28 (6), pp. 405-411.

15) Özgen, M., Özcan, S., Sevimay, C.S., Sancak, C., Yildiz, M. High frequency adventitious shoot regeneration in sainfoin (1998) 52 (3), pp. 205-208.

16) Özgen, M., Altinok, S., Özcan, S., Sevimay, C.S. In vitro micropropagation of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars

(1997) 21 (5), pp. 275-278.

17) Sevimay, C.S. Obtaining tetraploid perennial rye from diploid perennial rye (Secale montanum Guss.) by colchicine treatment [Diploid çok yillik çavdardan (Secale montanum Guss.) kolkisin uygulamasiyla tetraploid çok yillik çavdarin eide edilmesi] (1996) 20 (1), pp. 55-61.

18) Özcan, S., Sevimay, C.S., Yildiz, M., Sancak, C., Özgen, M. Prolific shoot regeneration from immature embryo explants of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) (1996) 16 (3-4), pp. 200-203.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANA MAKALELER

1) Sevimay, C.S., Kendir, H.,  Sancak, C. 1994. Yoncada klonla hızlı bir şekilde üretim için uygun bir yöntemin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:3-4, S:159-170.

2) Sevimay, C.S. 1996. Diploid Çok Yıllık Çavdardan (Secale montanum Guss.) Kolkisin Uygulamasıyla Tetraploid Çok Yıllık Çavdarın Elde Edilmesi. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt:20, Sayı:1, S:55-61.

3)  Özgen, M., Altınok, S., Özcan, S., Sevimay, C.S. 1997. İn Vitro Micropropagation of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars. Turkish Journal of Botany. TÜBİTAK. Volume:21, Number:5, P:275-278.

4) Hakyemez, H.B. Altınok, S., Sevimay, C.S. 1997. Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp.dasycarpa (Ten.) cav.) Hatlarının Ankara Koşullarına Adaptasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:1-5.

5) Sevimay, C.S., Sancak, C. 1997. Burçak (Vicia ervilia ( L.) Wild.) Bitkisinde Sitolojik Araştırmalar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, Tokat.

6)  Sevimay, C.S., Altınok, S., Hakyemez, H.B. 1997. Farklı Orijinli Fiğ ( Vicia sativa L.) Hatlarının Ankara Şartlarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt:6, Sayı:1, S:27-34.

7) Altınok, S., Sevimay, C.S., Hakyemez, H.B. 1997. Ankara koşullarında koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatlarında adaptasyon çalışmaları. Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt:6, Sayı:2, S:23-30.

8)  Kendir, H.., Sevimay, C.S. 1997. İç Anadolu Bölgesinde Azotlu Gübrelemenin Sudan Otu (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) Çeşitlerinde Bazı Morfolojik Özellikler ile Ot ve Protein Verimine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Say:1, S:35-42.

9) Sevimay, C.S., Kendir, H. 1997. Bazı Tek Yıllık Yonca Tür ve Varyetelerinin Ot, Tohum ve Protein Verimleri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, S:31-38.

10) Yurtseven, E., Çaycı, G., Sevimay,C.S., Öztürk, A., Parlak, M., Yalçın, L. 2002. Tuzluluk ve Su Miktarlarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi: I. Yıkama Uygulanmayan Koşul. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8,Sayı:1, Sayfa: 1- 6.

11) Yurtseven, E., Çaycı,G., Sevimay,C.S., Öztürk, A., Parlak, M. 2002. Tuzluluk ve Su Miktarlarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi II. Değişik Tuzluluktaki Sularla Yıkama Yapılması Koşulu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 101 - 108.

12) Sevimay, C.S., Hakyemez, H.B., İpek,A.  2002. Ankara Sulu Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Sorghum Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 143 – 148.

13)  İpek, A., Sevimay, C.S. 2002. Çayır Düğmesi (Sanguisorba minör Scop. )’nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 4 ,Sayfa: 274-279.  

14)  Karakaya, A., Sevimay,C.S. 2003. Susceptibility of Vicia sativa Cultuvars to an Oncogenic Strain of Agrobacterium tumefaciens. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 9:4,491-493.

15)  Albayrak,S.,  Sevimay,C.S., Töngel, Ö. 2003. Determination of Characters Regarding to Seed Yield Using Correlation and Path Analysis in Inoculated and Non-Inoculated Common Vetch (Vicia sativa L.). Turkish Journal of Fields Crops. Volume:8, Number:2, 76-81.

16)  Uranbey, S., Sevimay, C.S.  2004. “In vitro Root Induction in White Clover (Trifolium repens L.)” Turkish Journal of Field Crops, Volume : 9 Number : 1 : 16-21.

17) Albayrak,S.,  Sevimay,C.S., Töngel, Ö. 2004. Effects of  Inoculation with Rhizobium on Forage Yield and Components of Common Vetch (Vicia sativa L.).Turkish Journal of Agriculture and Forestry.Volume:28, Number:6,  405-412.

18)  Albayrak,S.,  Çamaş, N.,  Sevimay,C.S. 2004.  The Influence of Row Spacing on Root and Leaf Yields and Yield Conponents of forage Turnip (Brassica rapa L.).  Turkish Journal of Fields Crops.Volume:9, Number:2, 72-78.

19) Albayrak, S., Sevimay, C.S. 2005. Ankara ve Samsun Koşullarında Bakteri Aşılamasının Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot ve Tohum Verimleri Üzerine Etkileri ve Stabilize Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (3) 263-269.

20) Parlak, Özaslan, A.., Sevimay,C.S. 2005, Effect of Seeding After Barley and Wheat Harvest on Yield Components of Forage Turnip (Brassica rapa L.) Cultivars. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.Tarım Bilimleri Dergisi. 11(3) 299-302.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS)  BASILAN BİLDİRİLER

1)  Uranbey, S., Özcan, S.,  Sancak, S.,  Sevimay, C.S., Kaya, M.D., İpek, A., Er, C. 2002. Influences of co-cultivation media and period on A. tumefaciens-mediated gene transfer efficiency. 3th International Symposium on Sustainable Agro-environment Systems: New Technologies and Applications. 26-29 October 2002, Cairo, Egypt.

2) Uranbey, S., Özcan, S., Sancak, C., Sevimay, C.S., Kaya, M.D., İpek, A., Er, C. 2002. Influences of Temperature on A. tumefaciens -mediated gene transfer efficiency. 3th International Symposium on Sustainable Agro-environment Systems: New Technologies and Applications. 26-29 October 2002, Cairo, Egypt.

3)  Özcan, S., Parmaksız, İ., Mirici, S., Çöçü, S., Sancak, C., Uranbey, S., Sarıhan, E.O., Gürbüz, B., Sevimay, C.S., Arslan, N. 2005. Large Scale In Vitro Bulblet Production in Endemic and Endangered Flowerbulbs Sternbergia candida and Muscari muscarimi. 2005 In Vitro Biology Meeting, June 5 – 7, 2005, Baltimore, MD, USA.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1)  Sevimay, C.S. 1994.Yonca Klonlarında En İyi Köklendirme Yönteminin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi. Çayır-Mera Yem Bitkileri Bildirileri. Cilt:3, S:120-123, İzmir.

2) Sevimay, C.S., ELÇİ, Ş. 1994. Ankara Koşullarında Elçi Yoncası Klonlarında Tohum Teşekkülüne ve Seçilen Klonların İleriki Döllerinde Yeşil Yem Üretimine Etki Eden Faktörler. Tarla Bitkileri Kongresi Çayır- Mera Yembitkileri Bildirileri. Cilt:3, S:124-127, İzmir.

3) Eraç, A., Ekiz, H., Sevimay, C.S., Altınok, S., Deveci, M., Akdeniz, H., Andiç, N. 1995. Çayır ve Meraların Koruma ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi. 1.Cilt, S:253-266.

4)  Sevimay, C.S., Kendir, H. 1996. Ankara Koşullarında Kışlık Yetiştirilen Fiğ türlerinin Yem Verimleri. Türkiye 3. Çayır- Mera ve Yembitkileri Kongresi. S:472-478, Erzurum.

DİĞER YAYINLAR

1)  Sevimay, C.S., Elçi, Ş. 1987. Elçi Yoncasının Önemi ve Yetiştirilebilme İmkanları. Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Dergisi. Sayı:198, S:44-45.

2)  Sevimay, C.S, Elçi, Ş. 1994. The Seed Setting Characteristics of Selected Clones of Eçi’s Alfalfa Under The Climatic Conditions of Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. Cilt:44, Fasikül:1-2, S: 105-109.

3)  Sevimay, C.S., Sancak, C. 1996. Elçi yoncası ıslahında seçme bitkilerin klonla hızlı şekilde üretimi için uygun elverişli bir yöntemin belirlenmesi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:35, Sayı:413, S:74-79.

4)  Sevimay, C.S. 1997.  Çayır Düğmesi (Sanguisorba minör Scop.) Bitkisinin Yem Bitkileri Tarımındaki Önemi. Türk Kooperatifçilik Kurumu. Karınca Dergisi. Yıl: 63, Sayı:726.

5)  Eraç, A., Büyükburç, U., Karagüllü, N., Gülcan, H., Ekiz, H.,Alarslan, Ö.F., Çerçi, H., Munzur, M., Tan, A., Karagöz, A., Sevimay, C.S., Altınok, S., Kalyoncu, R. 1996. Hayvancılık, Çayır-Mera ve Yembitkileri Kültürünü Geliştirme Raporu. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Yayın No: DPT:2444-OİK:501, S: 171-194, Ankara.

6)  Eraç, A., Ekiz, H., Özbay, O., Fırıncıoğlu, H.K., Sevimay, C.S., Kendir, H., Altınok, S., Ünal, S. 1997.  Yem Bitkileri Çayır- Mera Kültürünün Geliştirilmesi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Çalışma Komisyonları Raporlar Dizisi No: 3, Ankara.

7)Ekiz,H.,Yıldız,G.,Sancak,C.,Yılmaz,A.,Eraç,A.,Çolpan,İ.,Fırıncıoğlu,H.K.,Sevimay,C.S.,Altınok,S., Kendir,H., Şehu,A.., Hakyemez,H.B., Gürsoy,Ü.,Gök,F.,Ünal, S.,

                        Uluç, F.,Çimen, N. 2001.Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme Çalışma Grubu.8.Bölüm.S.123-133.

KİTAPLAR

TARLA BİTKİLERİ, Bölüm adı: (YEM BİTKİLERİ  ÇAYIR VER MERA) (2009)., GEÇİT, HASAN HÜSEYİN.,ÇİFTÇİ, CEMALETTİN YAŞAR., EMEKLİER, YAVUZ HASAN.,EKİZ, HAYRETTİN.,ALTINOK, SUZAN.,SANCAK, CENGİZ.,SEVİMAY, CAFER SIRRI.,KENDİR, HAYRETTİN. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, Sayfa Sayısı 540, ISBN:978-975-482-803-0, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 1817009)

TAMAMLANAN PROJELER

1)      Yonca Medicago sativa L ve Korunga Onobrycis sativa Lam Islahında Kullanılacak Tek Bitkilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2003-2006)

2)      TÜBİTAK - 2010 / 1 - 2013 | Durum : Tamamlandı. Göller yöresinde adi yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarının toplanması ve karekterizasyon çalışmaları. (Araştırmacı )

DEVAM EDEN PROJELER

1)      Araştırmacı : 3 - 2015 / 3 - 2018 | Durum : Devam ediyor. Türkiye'nin İç ve Sahil Bölgelerine Uygun Yerli Yonca Islahı