PROF.DR. GÜROL SEYİTOĞLU    
Adı : GÜROL
Soyadı : SEYİTOĞLU
E-posta : seyitoglu@ankara.edu.tr
Tel : 203 33 70
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ; http://tag.eng.ankara.edu.tr/seyitoglu/