PROF.DR. GÜROL SEYİTOĞLU    
Adı : GÜROL
Soyadı : SEYİTOĞLU
E-posta : seyitoglu@ankara.edu.tr
Tel : 203 33 70
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ; http://tag.eng.ankara.edu.tr/seyitoglu/
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gurol-seyitoglu
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı: Gürol Seyitoğlu

Íş adresi: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

 Jeoloji Müh. Bl., Gölbaşı, Ankara.

                Tel: 0312- 203 33 70 Fax: 0312- 215 04 87  

                 e-posta: seyitoglu@ankara.edu.tr

Detaylı bilgi için;

http://tag.eng.ankara.edu.tr/seyitoglu/