PROF.DR. SEDA GÜLSÜM GÖKMEN    
Adı : SEDA GÜLSÜM
Soyadı : GÖKMEN
E-posta : sgokmen@ankara.edu.tr, seda_gokmen@yahoo.com
Tel : 0-312-310-32-80/1558
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Seda Gülsüm Gökmen

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1969

Unvan: Profesör Doktor

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Dilbilim

Ankara Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans

Dilbilim

Ankara Universitesi

1995

Doktora

Dilbilim

Ankara Üniversitesi

2000

Post Doktora

Department of Linguistics

Seoul National University

2001

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  :

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Dil Edinim Sürecinde Sözcüklerin Anlamlandırılması ve Kavram Gelişimi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İclâl Ergenç

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez  Danışmanı :

Doktora Tez Başlığı: Çocuk Dilinde Hâl Türleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kâmile İmer

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman

Ankara Üniversitesi TÖMER

1992-1993 (1 yıl)

Ar.Gör.

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

1993-2000

Dr.Ar.Gör.  

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

2000-2002

Yrd.Doç.

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

2003- 2009

Doçent

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

2009 (5 Ocak)- …

Porfesör

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

2014- …

İdari Görevler

-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü: 2011- …

-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı: 2010-11 (1.5 yıl)

Üyesi Bulunulan Akademik Birimler ve Komisyon Üyelikleri

Ankara Üniversitesi Senatosu Üyeliği

2011 - …

Ankara Üniversitesi Bilim Araştırma Projeleri (BAP) Üyeliği

2011 - …

Ankara Üniversitesi Bilimsel Dergiler Komisyonu Üyeliği

2012 - …

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyeliği

2011 - …

Ankara Üniversitesi, Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği

2011 - …

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yatay ve Programlararası Geçiş Komisyonu Üyeliği

2013 - …

Diğer Akademik Faaliyetler

Koordinatörlükler

Ankara Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü

2010 - 2011

Ankara Üniversitesi İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü

2013 - …

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü

2013 - …

Hakemlikler

Uluslararası (SCI) Dergi Hakemliği

Eğitim ve Bilim Dergisi, Türk Eğitim Derneği (TED), Ankara.

2006 - …

 

Ulusal Dergi Hakemliği

Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, Ankara

2003 - …

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi, Ankara

2005 - …

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir

2003 - …

Journal of Child Language and Development, Burdur

2013 - …

Dilbilim Araştırmaları

2010 - …

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara

2011 - …

 

Bilimsel Dergi Editörlüğü ve Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü

2012 - …

Ankara Üniversitesi Dil Dergisi Editör Yardımcılığı

2013 - …

 

 

Davetli Konuşmacı

Uzamsal Sözcükler, Ankara Dilbilim Çevresi,  Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2008

Edinim Sürecinde Görünüş, Cuma Konuşmaları, Ankara Üniversitesi, Ankara.

2000

 

 

Kurultay Düzenleme

Düzenleme Kurulu Üyeliği

XIV. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (ICTL), Ankara Üniversitesi, Antalya

2008

Düzenleme Kurulu Üyeliği

XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara

2004

Düzenleme Kurulu Yardımcılığı

VIII. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı; Ankara Üniversitesi, Ankara

1996

 

 

      Görev Aldığı Projeler

Proje Yöneticisi

Ankara Üniversitesi - BAP

Türkçenin Edinim Sürecinde Kullanılan İletişimsel Amaçlar

2008-2010

Yardımcı Proje Araştırmacısı

Academy of Korean Studies, Güney Kore

Korean Course Book on the Basis of CEFR-Korece Eğitim Materyali Hazırlama

2011-2013

Yardımcı Proje Araştırmacısı

Ankara Üniversitesi – Altyapı Projesi

Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Uzaktan Sertifika Programı Geliştirme

 2010-2012

Yardımcı Proje Araştırmacısı

Ankara Üniversitesi - BAP

Dil Edinim Sürecinde Görünüş

1998-2000

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

1. Derjaj, A., “Arnavut Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Biçimbilimsel Sorunlar”, Ankara Üniversitesi, 2005.

2. Yelkenaç, S., “30-72 Aylar Aralığındaki Türk Çocuklarının Devinim Eylemi Kullanımları” Ankara Üniversitesi, 2006.

3. Altınkaynak, Ö., “İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Ders Kitaplarında Kavramlar ve Kavram Alanları”, Ankara Üniversitesi, 2006.

 4. Eken, T. N. “4;0-6;0 Yaş Aralığında İletişimsel Amaç Kullanımı”, Ankara Üniversitesi, 2008.

5. Dervişoğulları, N. “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Sınıflarda Oyunlarla Sözcük Öğretimi”, Ankara Üniversitesi, 2008.

6. Debbağ-Ergin, D. “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bağlamında Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Rastlantısal ve Öğretim Yoluyla Sözcük Öğrenme Süreçlerine İlişkin Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi,  2008.

7. Gökten, D.  “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kural Anlatımlı-Örnek Açıklamalı Dilbilgisi Öğretim Süreçlerine İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi, 2008

8. Ciğerci, A. E. “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bağlamında Hata Çözümleme Denemesi”, Ankara Üniversitesi, 2009.

9. Soral, G., “Anadilden Yabancı Dile Sözcüksel Aktarım” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

10. Timur, B., “Öntür Kuramı Bağlamında Orta Öğretim 9. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarındaki Kavramlar” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

11. Önal, Ö., “Türkçede Anlamsal Ulamların Öntür Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

12. Li, Chih-Yung. “  Türkçe ve Tayvan Çincesinde Öntipler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

13. Uysal H. “Çocuk Dilinde Deyimlerin Anlamlandırılması ve Öntürlük Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Tamamlanmış Doktora Tezleri

1. Çağlayan Dilber, N. “Öz Düzenlemeli Strateji Gelişimi Öğretim Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Ürettikleri Tartışmacı Metinlere Etkisi ”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

2. Eken, Neticeyi Tayyibe, “Anlatı Metinlerinde Sözcük Birliktelikleri: Türkçe Üzerine Eğitim-Öğretim Ortamları Hedefli Gözlemler ” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Devam etmekte olan yüksek lisans tezleri

1. Sandalcı, H.Ö. “Türk İşaret Dili”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2. Ağaoğlu Can, F. “ Üstün Yetenekli/Zekalı Çocuklarda Somut ve Soyut Anlamsal Ulamların Türkçe ve İngilizce Öntürleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3. Çelik, B. ”Anadil Ediniminde Kavram Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4. Aşık, G. ”Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Kitapların Sözvarlığı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Devam etmekte olan doktora tezleri

1. Akıntuğ, N. “Dil  Edinim Sürecinde Görünüş Olgusu: Kıbrıs Türkçesi Üzerine Bir Örnekleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2. Önal, Ö. “Türkçede Temel Düzey Ulam”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler  

 

Akademik Yıl

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Dersin Adı

Kredi

2013-2014

Lisans

Dilbilime Giriş

Ruhdilbilim

İletişim ve Dil

Dil Edinimi

3

3

3

3

2012-2013

 

Lisans

Dilbilime Giriş

Ruhdilbilim

İletişim ve Dil

Dil Edinimi

3

3

3

3

Yüksek Lisans

Sözcüksel Edinim

3

 Doktora

 Sözcüksel ve Dilbilgisel Görünüş

3

2011-2012

 Lisans

Dilbilime Giriş

Ruhdilbilim

İletişim ve Dil

Dil Edinimi

3

3

3

3

Yüksek Lisans

Dil Edinimi

3

Doktora

Sözcüksel ve Dilbilgisel Görünüş

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ESER LİSTESİ

 

Uluslararası alan indekslerinde taranan dergiler

Başlıca Eser

Gökmen, S. Kavramsal Ulamlama ve Öntürler : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 53., Sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 165-180,  2012.

 

Derginin Tarandığı indeksler: MLA

 

Gökmen, S., Önal, Ö.  Ön-tür kuramı çerçevesinde Türkçede anlamsal ulamların İncelenmesi: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 23-40, 2012.

 

Derginin Tarandığı indeksler: MLA

 

Gökmen, S. Çocuk Dilinde Hâl Türleri: Korea Journal of Islamic Culture, Vol. VI, Korea Institute of Islamic Culture, ed., W.S. Lee, 153-232, Seoul, South Korea , 2003. (Doktora tezinden makale)

 

Derginin tarandığı indeksler:KISS-Koreanstudies Information Service System, Paper Search

 

Gökmen, S. ve C.M. Lee, Aspects of Acquisition of (Past) Tense and (Telic) Aspect in Turkish and Korean: Language Research, Vol:38, No: 4, December 2002, Language Resarch Division-Language Education Institute-Seoul University, 1317-1347, Seoul, Güney Kore 2002.

 
Derginin tarandığı indeksler:LLBA, CSA,MLA, Francis, SocAbs

 

Ulusal hakemli dergiler

 

Gökmen, S., Chih-Yung Li, Türkçe ve Tayvan Çincesinde Öntipler Üzerine Bir Karşılaştırma: Dil Dergisi, Sayı: 159, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 12-27, 2013.

 

Gökmen, S., N. Ç. Dilber, Türkçe derslerinde sözedimlerin öğretimi üzerine bir değerlendirme: Dil Dergisi, Sayı: 154,Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 44-60, 2011.

 

Derginin Tarandığı indeksler: ULAKBİM, Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler

 

Gökmen, S., 3;0-4;0 Yaş Aralığında Uzamsal Sözcükler-Konum Sözcükleri: Dil Dergisi, Sayı:138, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 7-17, 2007.

 

Derginin Tarandığı indeksler: ULAKBİM, Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler

 

Gökmen, S., 4;0-6;0 Yaş (48-72 Aylar) Arasındaki Çocukların Ad-Eylem Kullanımları: Dil Dergisi, Sayı:137, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 18-29, 2007.

 

Derginin Tarandığı indeksler: ULAKBİM, Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler

 

Gökmen, S., Okul Öncesi Eğitim Kitapları Görsel Materyallerinde Kullanılan Kavramların Kavram Alanlarına Göre Dağılımları: Dil Dergisi, Sayı:129, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 7-22, 2005.

 

Derginin Tarandığı indeksler: ULAKBİM, Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler

 

Gökmen, S., Yetişkin Dili Sözlü Anlatı Metinlerinde Zaman Belirteci-Hâl Türü Etkileşimi: Dil   Dergisi, Sayı:125, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 7-23, 2004.

 

Derginin Tarandığı indeksler: ULAKBİM, Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler

 Uluslararası kitaplarda bölümler


 Gökmen, S.,  Okul Öncesi Dönemde Kavramların Sunumu: Theoretical and Applied Resarches on Turkish Language Teaching-Türkçe Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, ed. G. L. Uzun ve Ü. Bozkurt, 493-504, Die Blaue Eule Verlag Yay., Essen, 2011.

 

Eken, T., S. Gökmen, Turkish chidren’s usages of communicative intensions:   Essays on Turkish Linguistics – Proceedings of the Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics, August 6-8 2008, Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S. ve Peçenek, D. (Yay.), Harrasowitz Verlag, 321-330, 2009.

 

Gökmen, S., A Comparison on Lexical Acquisition of Turkish and Korean: Chomsky’s Minimalist Program and OT applied to Korean, ed. S.O. Lee, 243-254,Pagijong Press, Seoul, 2005.

 

Gökmen, S., Lexical Aspect of Child and Adult Language in Turkish and Korean: Inquiries into Korean Linguistics I, ed. S.O. Lee, S. H. You, J. Y. Han and M.E. Gökmen, 77-99, Thaehaksa Press, Seoul, 2004.

 

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü

 

Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S. ve Peçenek, D. (Yay.), Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, Almanya, 2009.

 

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm

 

Gökmen, S., 2;5-4;0 Yaş Aralığındaki Çocukların Kavram Alanları Açısından Sözcüksel Edinim Düzeyi: Dilbilim İncelemeleri, ed. İ., Ergenç, S., İşsever, S., Gökmen ve Ö., Aydın, Doğan Yay., Ankara, 154-171, 2005.

 

Gökmen, S., Görünüş Kuramı Çerçevesinde Zaman Belirteci-Hal Türü Etkileşimi: Günümüz Dilbilim Çalışmaları, ed. A., (Eziler) Kıran, E., Korkut ve S., Ağıldere, Multilingual Yay., 82-97, İstanbul, 2003.

 

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü

 

Ergenç, İ., S., İşsever, S., Gökmen ve Ö., Aydın, Dilbilim İncelemeleri, Doğan Yayıncılık, Ankara, 2005.


 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


Gökmen, S., Uzamsal Sözcükler-Nesneler Ne Kadar Uzak: XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 8-9 Mayıs 2008, (Yay.). M. Sarıca, N. Sarıca, A. Karaca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cantekin Matbaası, 442-450, Ankara, 2009.

 

Gökmen, S., Okul Öncesi Eğitim Kitapları Görsel Materyallerinin Kavram Alanlarına Göre Dağılımları: XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri/20-21 Mayıs 2005, Harran Üniversitesi, 361-376, Şanlıurfa, 2005.

 

Ergenç, İ., ve S., Gökmen, Türkiyede Dil Edinimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış: II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-6 Kasım 1998, (Yay). B. Onur, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 159-163, Ankara, 1999.

 

Karabağ (Gökmen), S., Edinim Sürecinde Adlar: X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22/24 Mayıs 1996, (Yay.) L. Oktar , A.C.Değer, 223-231, İzmir, 1996.

 

 Karabağ (Gökmen), S. ve S., İşsever, Edinim Sürecinde Bağdaşıklık:  IX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri-25/27 Mayıs 1995, 221-235, Bolu, 1995.

 

Kitap Tanıtımı

 

Gökmen, Seda Gülsüm, Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar/Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik Dergi), Cilt:5, Sayı: 2, Ankara Üniversitesi, Ankara, 256-257.

 

Diğer

 

Gökmen, S., “Dil Edinimi” (2009-2011). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Uzaktan Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Geliştirme Projesi Bölümü.

 

Gökmen, S., Uzamsal Sözcükler : Ankara Dilbilim Çevresi, 25 Nisan 2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Gökmen, S. (2003). Sesbilgisi, Türkçe Vitamin İlköğretim Kitabı [baskıda].

 

Ergenç, İ., S. İşsever, S. Karabağ (Gökmen), S. Şener, ve L. Uzun, Dilbilgisinin Görünüm Düzlemleri: Çağdaş Türk Dili- Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Cilt12, Sayı: 137-138, 25-28, 1999.

 Ağar, E., Ç., Alkan, M., Günay, M., Güleç, S., İşsever, S., Karabağ, Türkiye Türkçesinin Sözvarlığındaki Değişmeler: Dil Dergisi, Sayı: 14, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 47-56, 1993.

 

Ulusal Kongrelere Bildirileri

 

-2010: Anlamsal ve Algısal Ulamların Proto-tipleri: XXIIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

*Bu çalışma genişletilerek A1’de makale olarak yayınlanmıştır.

 

 

-2003: Yetişkin Dili Sözlü Anlatı Metinlerinde Zaman Belirteci-Hâl Türü Etkileşimi: XVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

*Bu çalışma genişletilerek B5’te makale olarak yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Uluslararası Kongre Bildirileri

 

-2010: Öntür Kuramı Çerçevesinde Kavram Ulamları ve Öntürler: IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.

*Bu çalışma  yayınlanmamıştır.

 

 

-2009: Okul Öncesi Dönemde Kavramların Sunumu: II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ürgüp, Türkiye.

 

*Bu çalışma genişletilerek C1’de kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

 

-2008: 4;0-6;0 Yaş Aralığındaki Çocukların İletişimsel Amaç Kullanımları: The Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), Ankara Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 

*Bu çalışma  genişletilerek C2’de kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

 

-2005: A Comparison of Lexical Acquisition on Turkish and Korean: International Conference on Korean Linguistics (ICKL) Jawaharlal Nehru Universitesi, Yeni Delhi, Hindistan.

 

*Bu çalışma genişletilerek C3’te kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

 

-2003: Lexical Aspect of Child and Adult Language in Turkish and Korean: International Conference on Korean Linguistics (ICKL), Ankara Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 

*Bu çalışma genişletilerek C4’te kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

 

Ulusal Kurultaylara Dinleyici Olarak Katılım

 

2008: 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

 

2005: 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

 

2004: 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara

 

2003: 17. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 

2002: 16. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 

2001: 15. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

 

1998: 12. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin Üniversitesi, Mersin

 

1997: 11. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

 

1996: 10. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir

 

1995: 9. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

 

1994: 8. Ulusal Dilbilim Kurultayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

 

1993: 7. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara

 

1992: 6. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara

 

 

Uluslararası Kurultaylara Dinleyici Olarak Katılım

 

2013: III. Baku International Humanitarian Forum, Bakü, Azerbaycan

 

2012: II. Baku International Humanitarian Forum, Bakü, Azerbaycan

 

2011: Erasmus Coordinators Conference 2011 and Go-Exchange Education Fair, Atina, Yunanistan

 

2004: XII. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı – ICTL, Ege Üniversitesi, İzmir

 

1996: VIII. Uluslararası Dilbilim Kurultayı – ICTL, Ankara Üniversitesi, Ankara