PROF.DR. SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ    
Adı : SAADETTİN YAĞMUR
Soyadı : GÖMEÇ
E-posta : sgomec@yahoo.com, sgomec@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1307
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF.DR SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ’İN  ÖZGEÇMİŞİ

 

Sinop ili, Boyabat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Saadettin Yağmur GÖMEÇ ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde tarih eğitimi gördü. Bu fakülteden 1985 senesinde diplomasını aldıktan sonra, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisansa kaydoldu. Milli Mücadelede Gaziantep adlı Yüksek Lisans tezini 1987 senesinde teslim ederek, buradan mezun oldu. Yine 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde Doktora eğitimine başladı. 1992 yılında Kök Türkçe Yazılı Metinlerin Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Değerlendirilmesi isimli doktora tezini sunarak, Doktor unvanı aldı.

 

Saadettin Yağmur GÖMEÇ 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Kürsüsü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu fakültede Orta Asya Türk Tarihi, Kök Türk Tarihi, Uygur Türkleri Tarihi, Kırgız Türkleri Tarihi, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Dünyasının Meseleleri, Türk Kültür Tarihi, Türk Tarihinde Çingizliler gibi derslere girmektedir.

 

Prof.Dr. Gömeç 1992 yılından 1994 yılı başlarına kadar Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’nde (TİKA) danışman olarak görevde bulundu. 1 Eylül 1994 tarihinden itibaren, Kazakistan’ın Türkistan (Yesi) şehrinde kurulmuş olan Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi’nde bir yıl süre ile Türk tarihi dersleri verdi. 3 Ekim 1996’da Doçent unvanını aldı. 2001’de ise profesörlüğe yükseldi. 1997-2005 seneleri arasında Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanlığı vazifesini sürdürdü. 2013-2015 yılları arasında Tarih Bölümü Başkanlığı yaptı. 2001 ve 2003’de Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’nin sorumluğunda bulunan “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi” (MOTAP) başkanlığına yürüttü. 2012 yılında Tarih alanında İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Kültür ve Sanat Ödülüne layık görüldü. 2014 senesinde, Nazilli Türk Ocağı tarafından her yıl Türk Milli Mücadelesinin Önderlerinden Hacı Süleyman Efendi adına verilen Türk Kültürüne Hizmet Ödülünü aldı. Saadettin Yağmur Gömeç’in basılmış kitaplarından bazıları şunlardır: Kök Türk Tarihi (5. Baskı 2016), Uygur Türkleri Tarihi (5. Baskı 2015), Kırgız Türkleri Tarihi (4. Baskı 2014), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi (8. Baskı 2018), Türk Kültürünün Ana Hatları (4. Baskı 2018), Türk Destanlarına Giriş (2. Baskı 2015), Şamanizm ve Eski Türk Dini (3. Baskı 2016), Dişi Kurtun Çocukları (2012), Türk-Hun Tarihi (2. Baskı 2018), Türk’ün Kahramanlık Destanı Antep (2. Baskı 2014), Hindistan’da Türkler (4. Baskı 2019), Karagül (2013), Türk Tarihinden İzler I-II-III-IV (2014-2015), Kastamonu Salnamesi (2016), Tarih-i Türkan Kırgız, (1395), Türk Tarihinde Çingizliler (2017), Gök Maral’ın Peşinde (3. Baskı 2019), Türk’ün Atası Oguz Kagan (2018).

 

Saadettin Yağmur Gömeç’in yüzlerce ilmî ve fikrî makalesi, ayrıca çevirileri bulunmakla birlikte, sayısız Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yaptırmıştır.

 

KİTAPLAR:

Türk’ün Kahramanlık Destanı: Antep, 2. Baskı, Ankara 2014

Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Konya 1996

Şark Meselesi, 2. Baskı Ankara 2014

Kök Türk Tarihi, 5. Baskı, Ankara 2016

Uygur Türkleri Tarihi, 5. Baskı, Ankara 2016

Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, 8. Baskı, Ankara 2018

Kırgız Türkleri Tarihi, 4. Baskı, Ankara 2014

Türk Kültürünün Ana Hatları, 4. Baskı, Ankara 2018

Şamanizm ve Eski Türk Dini, 3. Baskı, Ankara 2016

Türk Destanlarına Giriş, 2. Baskı, Ankara 2015

Asya’nın Uyanması, 3. Baskı, Ankara 2014

Hindistan’da Türkler, 4. Baskı, Ankara 2019

Karagül, Ankara 2013

Türk Tarihinden İzler I, Ankara 2014

Türk Tarihinden İzler II, Ankara 2014

Türk Tarihinden İzler III, Ankara 2015

Türk Tarihinden İzler IV, Ankara 2015

Kastamonu Salnamesi, Ankara 2016

Tarih-i Türkan Kırgız, Tebriz 1395

Türk Tarihinde Çingizliler, Ankara 2017

Gök Maral’ın Peşinde, 3. Baskı Ankara 2019

Atsız Armağanı, Ankara 2017

Türk-Hun Tarihi, 2. Baskı, Ankara 2018

Alparslan Türkeş’e Armağan, Ankara 2018

Türk’ün Atası Oguz Kagan, İstanbul 2018

Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılında Er Kişi Ebulfez Elçibey'e Armağan, Ankara 2018


ÇEVİRİ MAKALELER:

 

“Saha Yeri ve Saha Türkleri”, J.F.Fedotoviç, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 16/26, Ankara 1994

“Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub”, M.A.Seyidov, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 18/29, Ankara 1997

“Çin Türkmenleri”, M.Durduyev, Tarih Araştırmaları, 19/30,    Ankara 1998

“Kara-Hanlıların Menşei”, P.B.Golden, Bilge, Sayı 21, Ankara 1999

“Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı”, V.A.Livşits, DTCF. Tarih  Araştırmaları Dergisi, 1999-2000, 20/31, Ankara 2000

“Dokuz Oguz Problemi ve Hazarların Menşei”, T.Senga, Bilge, Sayı 23,  Ankara 2000

“1920 Öncesinde Rus Azerbaycan’ında Milli Kimliğin Yükselişi ve Edebi Dil Politikası”, T.Swietochowski, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/34, Ankara 2003TEBLİĞLER-KONFERANSLAR:

 

 1. “Drevnyaya Religiya Tyurok”, Şamanizm Kak Religiya, 15 Avgusta 1992g. Yakutsk 1992 
 2. “Kagan İnisi İl Çor Tigin”, XII. Türk Tarih Kongresi, 12 Eylül Ankara 1994 
 3. “Kök Türk Yazıtlarında Geçen Yer Adları”, X. Milli Türkoloji Kongresi,  25 Eylül İstanbul 1998
 4. “Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine”, Atatürk’ten Günümüze Türk Dış Politikası Sempozyumu, 6 Kasım Konya 1998 
 5. “Kök Türkçe Belgelerdeki Bazı Akrabalık İsimleri”, VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 8 Kasım İstanbul 1999 
 6. “Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine”, II. Milletler Arası Göktürk Anıt ve Yazıtlar Kollokyumu, 23 Nisan İstanbul 2000
 7. “Kök Börüler ve Arslanlar”, Göktürk Devleti’nin 1450. Kuruluş Yıldönümü, Sempozyumu, 7 Ekim Ankara 2001
 8. “Mesut Sabri ve Türklük Davası”, World Uygur Youth Congres, 11 Kasım Frankfurt 2001
 9. “Tarihsel ve Modern Türklük Alanlarında Keşik”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 8 Mayıs Ankara 2002
 10. “Destanlarda ve Han-name’de Geçen Vezirlerin Tunyukuk ile İlgisi Olabilir mi?”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9 Eylül Ankara 2002 
 11. “Kök Türk Yazıtları 2001 Çalışmaları”, Orhun  Şöleni, 20 Ekim Ankara 2002 
 12.  “Oguz Kagan’ın Kimliği, Oguzlar ve Oguz Kagan Destanları Üzerine Bir-İki Söz”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 5 Mayıs Ankara 2003
 13. “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi: 2001-2003 Çalışmaları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Konferansları, 14 Ekim Ankara 2003
 14. “2001-2003 Bilge Kagan Kazı Çalışmaları”, Demokrat-Der Konferansları, 24 Ekim Ankara 2003 
 15. “Kök Türk Tarihi ve Orkun’da Son Kazı Çalışmaları”, Orhun Türklük Şöleni, 30 Ekim Ankara 2003
 16. “Bir Başka Türk Dünyası”, Nihal Atsız’ı Anma, Türk Dünyası ve Türk Birliği Konferansı, 11 Aralık İstanbul 2003
 17. “Attila’nın Çocukları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 4 Mayıs Ankara 2004 
 18. “Oguz Kagan ve Oguzlar”, I. Uluslararası Oguzlardan Osmanlı’ya Diyarbakır Sempozyumu, 21 Mayıs Diyarbakır 2004
 19. “Türk Dünyasına Toplu Bakış”, Türk Dünyasının Kilidi Azerbaycan, 9 Ekim Ankara 2004
 20. “Bilge Kagan’da Bulunan Resimli Kiremit Üzerine”, Orkun Şöleni-Invitation to Orkun Feast, 6 Kasım Ankara 2004 
 21. “Türk Dünyasının Temel Sorunları”, G.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi I. Türkiyat Araştırmaları Sempezyomu, 11 Mayıs Ankara 2005
 22. “Eski Türkçe Şadapıt Unvanı Üzerine”, III. Orkun Şöleni, 23 Ekim Ankara 2005
 23. “Çanakkale’ye Farklı Bir Bakış”, Niğde Üniversitesi Çanakkale Konferansı, 17 Mart Niğde 2006
 24. “Bazı Çingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal Dayanakları”, EÜ. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Kurultayı, 10 Nisan İzmir 2006
 25. “Çingizli Devleti’nin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11 Eylül Ankara 2006
 26. “Türklerin ve Mogolların Tarihi İki Boyu”, Çingiz Kağan ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslararası Sempozyumu, 7 Aralık İstanbul 2006
 27. “Mogolistan’daki Türk Anıtlarının Tarihçesi”, IV. Uluslararası Orkun Şöleni, 16 Aralık Ankara 2006
 28. “Bir Başka Türk Dünyası”, Ortak Türk Keçmişinden Ortak Türk Geleceğine V. Uluslararası Folklor Kongresi, 17 Ekim Bakı 2007
 29. “Mogolistan’daki Türk Anıtlarında Yürütülen Çalışmalar”, Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Konferansları, 31 Ekim Antalya 2007 
 30. “Uygur Devleti”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu, 5 Kasım Sakarya 2007
 31. “Türk-Mogol İlişkilerine Genel Bir Bakış”, Türkiye-Mogolistan Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Forumu, 7 Şubat Ankara 2008
 32. “Divanü Lûgat-it-Türk’te Geçen Yer Adları”, H.Ü. II. Türkiyat Araştırmaları Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi Sempozyumu, 28 Mayıs Ankara 2008
 33. “Terken Unvanı Üzerine”, VI. Türk Dili Kurultayı, 20 Ekim Ankara 2008
 34. “Bir Kültür Geleneği Nevruz”, A.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Konferansı, 20 Mart Antalya 2009 
 35. “Sultan Galiyev ve Türk Dünyası”, Geçmişten Günümüze İdil-Ural’da İnsan Hakları ve Demokrasi, 7 Mayıs Ankara 2009 
 36. “Türk Cumhuriyetlerinin Tarihi Süreçleri”, Türk Cumhuriyetleri Birliği Paneli, Ankara 23 Mayıs 2009
 37. “Identity of Oguz Kagan, Oguzs in History and Oguz Kagan Epics”, CIEPO Ara Sempozyumu. Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri, 24-28 Ağustos Bişkek 2009
 38. “Mogolistan’daki Türk Anıtlarında Yürütülen Çalışmalar ve Son Durum”, I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18 Kasım Afyonkarahisar 2009 
 39. “Doğu Türkistan Meselesi ve Türklük”, İsa Yusuf Alptekin ve Türkistan Davası Konferansı, 19 Aralık Uşak 2009
 40. “Mogolistan’daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları”, I. Uludağ Türkoloji Günleri, Uludağ Üniversitesi, 5 Mayıs Bursa 2010
 41. “Boyla ve Baga Unvanı”, HÜ. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmları Sempozyumu, 26 Mayıs Ankara 2010
 42. “Doğu Avrupa ve Balkanlarda İlk Türk Fütuhatı”, Osmanlı’dan Günümüze Bosna-Hersek Uluslararası Sempozyumu, 9 Haziran Tuzla 2010
 43. “Sultan Galiyev Kimdir”, Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, 13-15 Ekim Afyonkarahisar 2010
 44. “Türk Tarihinde An Lu-shan ve Destanı”, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Sempozyumu, 25 Ekim Girne 2010
 45. “Geçmişten Günümüze İran’da Türk Bağımsızlık Hareketleri”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, 25 Kasım Ordu 2010 
 46. “Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları”, Gazi Ü. Tarih Araştırmaları Topluluğu Seminerleri, 9 Mayıs Ankara 2011
 47. “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi”, Uluslararası IV. Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs Türkistan 2011
 48. “Some New Ideas About the Oguz Kagan and Mo-tun”, Hunnugiyn Ezent Uls ba Mongolın Ertniy Tuuhiyn Sudalgaa, 28 July Ulaaanbaatar 2011 
 49. “Türk Kültürünün Ana Hatları”, Akademisyenler Birliği Konferansları, Ankara 18 Kasım 2011 
 50. “Türk Devlet Anlayışı ve Osman Turan”, Prof.Dr. Osman Turan’ın Fikir Dünyası Paneli, 28 Mart Trabzon2012
 51. “Türk Dünyasında Milli Birliğin Manevi Bağı”, 3. Uluslararası Türk Şöleni, 18 Mayıs Erzurum 2012 
 52. “Çıldır Bölgesinin Türkleşme Süreci ve Çıldır Adına Dair”, Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Aşıklar Şöleni, Çıldır 5 Temmuz 2012 
 53. “Avrasya Kavramı ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇAVSAM, Avrasya Akademisi Konuşmaları, 11 Ekim Çankırı 2012 
 54. “Türk Kültür Tarihine Bakış”, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Konferansı, 8 Aralık Ankara 2012
 55. “Oguz Kagan ve Oguzlar”, Akademisyenler Birliği Konferansları, 14 Aralık Ankara 2012 
 56. “Geçmişten Günümüze Türk İnanışları”, Ankara Tıp Tarih Topluluğu Konferansı, 17 Aralık Ankara 2012 
 57. “Gumilev ve Türkoloji Alanındaki Mirası”, Rus Türkolog ve Tarihçi Lev Gumilev’in Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslararası Sempozyum, 21 Aralık Ankara 2012 
 58. “Türk Destanları”, Antalya Belediyesi Türk Tarih Konferansları, 16 Şubat Antalya 2013 
 59. “Avrasyacılık ve Avrasya’da Türk Varlığı, Töre Sohbetleri, 2 Mart Ankara 2013
 60. “Çanakkale Destanı”, Bilkent Ü. İşletme ve Ekonomi Topluluğu 18 Mart Çanakkale Paneli, 18 Mart Ankara 2013
 61. “Türk Milli Kimliğinin Teşekkülünde Türk Dilinin Önemi”, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, 19 Mart Ankara 2013
 62. “Kök Türkler ve Uygurlar Döneminde Kırgızlar”, I. Uluslararası Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, 3 Mayıs Bursa 2013 
 63. “Eski Türk Ailesinin Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Ulusal Türk-İslam Geleneğinde Aile Sempozyumu, 17 Mayıs İstanbul 2013
 64. “Importance of the Chingis Law for Peoples in the Silk Road”, Silk Road: Past, Present and Future. International Conference, 5 June Ulaanbaatar 2013
 65. “Türk Medenietinde Tauv jene Altay”, Altai the Golden Cradle of the Turkic World, 26 August Ust Kamenogorsk 2013
 66. “Bir Hun Aksakalı: Chung Hang-Yüeh”, VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 1 Ekim İstanbul 2013
 67. “İpek Yolunda Yaşayan Halklar İçin Çingiz Yasalarının Önemi”, Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası, 3 Ekim Ankara 2013
 68. “Kültürel Birliğin Siyasi Sonuçları”, Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, 4 Kasım Eskişehir 2013
 69. “Mogolistan’daki Türk Yazıtları Üzerine Düşünceler”, Eskişehir Türk Ocağı Konferansları, 5 Aralık Eskişehir 2013
 70. “Türk Olmanın Zorluğu-Türklük Tartışmaları”, Ankara Türk Ocağı Konferansları, 14 Aralık Ankara 2013
 71. “Türk Kimliği’nin Oluşumu”, Nazilli Türk Ocağı Konferansı, 17 Ocak Nazilli 2014
 72. “Yeni Turan”, Konya Türk Ocağı Konferansı, 15 Şubat Konya 2014
 73. “Türk-İslam Devletleri Kültür ve Medeniyetine Genel Bir Bakış”, Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 9 Nisan Gebze 2014
 74. “Kök Türkçe Yazıtlarının Oguzları Meselesi”, Oguzlar, Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 22 Mayıs Ankara 2014
 75. “Nihal Atsız”, Milli Kültür ve Tarih Sempozyumu I, Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar, 31 Mayıs İzmir 2014
 76. “Türklerin Ortak Tarihi Üzerine”, Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı: Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı, 27 Haziran Eskişehir 2014
 77. “Türk Ocakları ve Milli Mücadeledeki Rolü”, Ankara Türk Ocağı Konferansları, 27 Eylül Ankara 2014
 78. “Eski Türklerde Ekonomik Hayat”, XI. Milli Türkoloji Kongresi, 11 Kasım İstanbul 2014
 79. “Tarihte ve Günümüzde Uygur Türkleri”, Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferansı, 18 Kasım Niğde 2014
 80. “Türk Tarihinde Bars İl ve Bulgarlar”, Forum Historical and Cultural Legacy of Eurasian Peoples, 25 November Moskva 2014
 81. “Türk Ve Çin Tarihinin Köken Birlikteliği”, I. Devletlerarası Türkiye-Doğu Asya Kongresi (Türk-Çin İlişkileri), 10 Mart İstanbul 2015
 82. “Türk Dünyasında Nevruz”, Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferansları, 23 Mart Aksaray 2015
 83. “Türk Tarihine Farklı Bir Bakış”, İÜ. Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Konferansları, 13 Nisan Malatya 2015
 84. “Çanakkale Savaşının 100. Yılı Anlam ve Önemi”, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Savaşı 100. Yıl Etkinlik Programı, 24 Nisan Ankara 2015
 85. “İran Türklerinin İstiklal Davaları”, Güney Azerbaycan Milli Azadlık Cephesi, Birinci Dünya Savaşında Güney Azerbaycan Halkının Katliamı Cilovluk Olayları, 25 Nisan Ankara 2015
 86. “Türk Tarihi Üzerine Düşünceler”, Ordu Üniversitesi Tarih Çınarının Gölgesinde Genç Müverrihler Sempozyumu, 4 Mayıs Ordu 2015
 87. “Altaylarda Eski Bir Türk Kabilesi: Azlar”, Altay Communities Symposium, 21 Temmuz Antalya 2015
 88. “Çağdaş Azerbaycan’ın Kültür ve Eğitim Hayatının Geçmişine Dair Bazı Tespitler”, VIII. Uluslararası Atatürk Konferansı, 14 Ekim Gence 2015
 89. İslam Öncesi Türk Medeniyeti ve Tarihi”, Türk Ocakları Akademisi, 28 Kasım Ankara 2015
 90. “Hüseyin Nihal Atsız ve Türk Tarihine Bakışlar”, KTÜ Tarih Kulübü Konferansı, 8 Aralık Trabzon 2015
 91. “Türk Sosyal Hayatının Temelleri”, İslam Öncesi Dönemde Türklerde Sosyal Hayat ve Yerleşik Hayatın İzleri Paneli, 26 Şubat Elazığ 2016
 92. “Ergenekun Destanı”, Türk Kültüründe Nevruz Paneli, 20 Mart Tokat 2016
 93. “Atsız ve Tarihçiliği”, Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu Hüseyin Nihal Atsız’ı Anma Konferansı, 3 Mayıs Ardahan 2016
 94. “Türk Kültüründe At”, Uluslararası Geçmişten Günümüze Bozkır Sempozyumu, 7 Mayıs Konya 2016
 95. “Umay Ana Üzerine Düşünceler”, 4. Uluslararası Türk Şöleni, 18 Mayıs Erzurum 2016
 96. “Türk Tarihi Üzerine Düşünceler”, Sinop Üniversitesi Kitap Öğrenci Kulübü Konferansı, 24 Mayıs Sinop 20016
 97. “Uygurların Eski Dönemleri ve Uygur Kagan Soyunun Problemleri”, Uygur Tarihi Araştırmaları Konferansı, 9 Ekim İstanbul 2016
 98. “Hunlar Kimdir”, Gönüllerde Birlik Vakfı Kanferansları, 11 Ekim Ankara 2016
 99.  “Türk Tarihinin Eski Devirlerine Genel Bir Bakış”, Türk Ocakları Ankara Şubesi Konferansları, 15 Ekim Ankara 2016
 100.  “Bumın Kagan’ın Cenazesine Katılan Kavimler ve Coğrafi Konumları”, Gök Türk and Goguryeo: The Inter-Relations History Between Ancient Korea and Turkey, 27 October Seoul 2016
 101.  “Attila ve Avrupa Hunları”, Gönüllerde Birlik Vakfı Kanferansları, 8 Kasım Ankara 2016
 102.  “Türk Tarihinin Eski Dönemlerinin Yazılışında Karşılaşılan Problemler”, Uluslararası M.Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, 22 Kasım İstanbul 2016
 103.  “Kök Türklerin Türk Tarihindeki Yeri”, Gönüllerde Birlik Vakfı Kanferansları, 29 Kasım Ankara 2016
 104.  “Atsız Bey’in İlmi Yönü”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ötüken Fikir ve Araştırma Topluluğu Konferansı, 12 Aralık Ankara 2016
 105.  “Kök Türkler”, Kocaeli Üniversitesi Tarih Topluluğu Konferansı, 14 Aralık Kocaeli 2016
 106.  “Türklerde Devlet ve Hükümranlık Anlayışı”, Eskişehir Türk Ocağı Konferansı, 25 Şubat Eskişehir 2017
 107.  “Bilge Kagan’ın Hazinesi”, Bilge Kagan’ın Tahta Oturuşunun 1300. Yılı ve Orhun Anıtları Sempozyumu, 20 Nisan Ankara 2017
 108.  “Mogolistan’daki Türk Anıtları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Topluluğu Konferansı, 25 Nisan Muğla 201
 109.  “Dişi Kurt’un Çocukları”, Uluslararası Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Sempozyumu, 3 Mayıs Aydın 2017
 110.  “İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Sorunları”, Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 13 Mayıs İstanbul 2017
 111.  Kök Türk Kitabelerinin Tarih Yazıcılığındaki Önemi”, Turkic-Mongolian History Workshop in the Light of Gök Türk Monuments, 14 June Ulaanbaatar 2017
 112.  “Eski Türklerde Barınak ve Şehir Hayatına Dair İzler”, Altay Toplulukları Sempozyumu, 25 Temmuz İstanbul 2017
 113.  “Türk Kültürünün Ortak Ögesi: Kurt”, II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler-Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, 12 Eylül Baku 2017
 114.  “Türklerde Devlet ve Hâkimiyet Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Türk Tarihi Sempozyumu, 20 Ekim Afyonkarahisar 2017
 115.  “Türk Dünyasında Milli Birlik”, Niğde Türk Ocağı Konferansı, 28 Ekim Niğde 2017
 116.  “Uygur Türklerinin Destanları ve Kültürleri Hakkında”, Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi, 12 Kasım İstanbul 2017
 117.  “Anayurttan Anadolu’ya Türk-Çin Münasebetleri”, Bartın Üniversitesi Tarih Kulübü Konferansı, 28 Kasım Bartın 2017
 118.  “Orta Asya Türk Tarihinin Meseleleri”, Giresun Üniversitesi Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmaları Topluluğu Konferansı, 13 Aralık Giresun 2017
 119.  “Türk Birliğinin Oluşmasında Gönül Bağı”, Tarih, Edebiyat ve Siyasetiyle Dünden Bugüne İran Uluslararası Sempozyumu, 15 Aralık Ankara 2017
 120.  “Konar-Göçer Deyimine Dair İlk Tespitler ve Konar-Göçerlik”, 3. Antalya Yörük-Türkmen Çalıştayı, 9 Şubat Antalya 2018
 121.  “Türklerde Devlet ve Hükümranlık Anlayışı”, Eskişehir Türk Ocağı Millî Mefkûre Mektebi Konferansı, 17 Şubat Eskişehir 2018
 122.  “Osman Turan ve Türk Cihan Hâkimiyetinin Temelleri”, Vefatının 40. Yılında Osman Turan Paneli, 27 Şubat Trabzon 2018
 123.  “Türeyiş Destanı’ndan Çanakkale Zaferi’ne Türk’ün İmtihanı”, Karabük Türk Ocağı Konferansı, 13 Mart Safranbolu 2018
 124.  “Türk Aile Yapısı”, Türk Eğitim-Sen Konferansı, 2 Nisan Yalova 2018
 125.  “Yanlış Sovyet Politikaları ve Bunun Kazakistan’daki Kötü Yansımaları”, 20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, 25 Nisan Almatı 2018
 126.  “Nihal Atsız’ın Eserlerinde Ahlak”, II. Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu, 3 Mayıs Aydın 2018
 127.  “Çingiz Han’ın Topraklarında Bölünme”, II. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, 17 Mayıs İstanbul 2018
 128.  “Eski Türk Devletinde Adalet (Törüg/Yasag) Sistemine Genel Bir Bakış”, Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu VII, 6 Ağustos Ulaanbaatar 2018
 129.  “Kiçik Kutlug Alp Yabgu ve Türkistan”, 18. Türk Tarih Kongresi, 3 Ekim Ankara 2018
 130.  “Türk Destanlarında Kültürel Unsurlar”, Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Konfreansı, 16 Ekim Ankara 2018
 131.  “Divanü Lûgat-it-Türk’e Göre Türklerde Eğlence ve Oyun”, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, 22 Kasım Bişkek 2018
 132.  “Türk Dünyasının İki Delisi: Atsız ve Magcan”, Doğumunun 125. Yılı Münasebetiyle Türk-Kazak Dostluğunu Şiirleştiren Alaş Milli Hareketi Mensubu Magcan Cumabay ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, 13 Aralık İstanbul 2018
 133.  “Türk Tarihinin En Eski Yörükleri”, Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörükler Sempozyumu, 8 Şubat Bursa 2019
 134.  “Türklerde Devlet ve Hükümet Anlayışı”, Eskişehir Türk Ocağı Milli Mefkûre Mektebi Konferansı, 16 Şubat Eskişehir 1019
 135.  “Eski Türk Tarihinin Yazımında Kök Türk Kitabelerinin Yeri”, III. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 27 Nisan Ordu 2019
 136.  “Sibirya Türk Kültüründe Konar-göçer Hayvancılığın İzleri”, VIII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, 20 Ağustos Çolpanata 2019
 137. “Türk-Hunların Balkanlardaki Faaliyetleri”, Inocte, 5 Eylül Belgrad 2019
MAKALELER:                                                                 


 


 1. “Atatürk’ün Kültür Anlayışı”, Tanıtım, Sayı 91-92, İstanbul 1987
 2. “Türk-İngiliz Münasebetleri”, Tanıtım, Sayı 93, İstanbul 1987
 3. “Alayuntlu Türkmenleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 57, İstanbul 1988
 4. “Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları Üzerine: Aparlar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 72, İstanbul 1992
 5. “Saha Türkleri ve Saha Yeri”, Türk Kültürü, Sayı 356, Ankara 1992
 6. “Tarihte ve Günümüzde Türkmenistan”, Yeni Forum, 14/286, Ankara 1993
 7. “Tarihte ve Günümüzde Özbekistan”, Yeni Forum, 14/287, Ankara 1993
 8. “Tarihte ve Günümüzde Kazakistan”, Yeni Forum, 14/287, Ankara 1993
 9. “Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan”, Yeni Forum, 14/289, Ankara 1993
 10. “Tarihte ve Günümüzde Azerbaycan”, Yeni Forum, 14/292, Ankara 1993
 11. “Sahaların Ataları veya Kök Türkçe Yazıtların Kurıkanları”, Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası, 1/3, Ankara 1993
 12. “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Kümüllerin Kimliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 79, İstanbul 1993
 13. “İsiler-Apa İsiler”, Türk Kültürü, 31/364, Ankara 1993
 14. “Kök Türkçe Yazıtların Kasarları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 7/84, İstanbul 1993
 15. “Orkun Abidelerinin Okunuşunun 100. Yılı Münasebetiyle”, Türk Kültürü, 31/365, Ankara 1993
 16. “Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavimler Üzerine: Çikler”, Türk Kültürü, 32/370, Ankara 1994
 17. “Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Bayırkular”, DTCF Tarih Araştırmaları, 16/26, Ankara  1994
 18. “Orkun Abidelerinde Geçen 709-710 Seferleri Üzerine”, Askeri Tarih Bülteni, 19/37, Ankara 1994
 19. “Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları: Azlar”, Belleten, 8/221, Ankara 1994
 20. “Oguz Tamgalarının Bazı Kazak-Türk Tamgalarıyla Karşılaştırılması”, Türk Kültürü, 33/383, Ankara 1995
 21. “Türklerde İdari Yapının Hususiyetleri”, Gök, 2/13, Ankara 1996
 22.  “Kök Türkçe Kaynakların Işığı Altında Eski Türklerde Hükümet”, Gök, 2/14, Ankara 1996
 23. Miran Metinleri Üzerine Bir Çalışma”, Türk Kültürü, 34/394, Ankara 1996
 24. “Eski Türklerde Siyasi Hâkimiyet”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 100, İstanbul 1996
 25.  “Bögü Kagan’ın Yazıtı: Tez II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 124, İstanbul 1997
 26. “Kagan ve Katun”, DTCF Tarih Araştırmaları, Sayı 29, Ankara 1997
 27. “Karaçay-Balkar Türkleri”, Yenisey, 1/1, Ankara 1998
 28. “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4-5, Denizli 1998
 29. “Tarihte ve Günümüzde Saha Türkleri”, DTCF Tarih Araştırmaları, 19/30, Ankara 1998
 30. “Şine-Usu Yazıtında Geçen Bazı Yer Adları”, Bilge, 18, Ankara 1998
 31. “VII ve VIII. Yüzyıl Yazıtlarına Göre Türklerde Ordu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 141, İstanbul 1988
 32. “Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri”, Bilge, 20, Ankara 1999
 33. “Yeniden Avar Adı Hakkında”, Yeni Orkun, Sayı 14, İstanbul 1999
 34. “Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine”, Ata Dergisi, Sayı 8, Konya 1999
 35. “Doğu Türkistan’da Yakup Han Dönemi ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri”, OTAM, Sayı 9, Ankara 1999
 36. “Rusya Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış”, Kök Araştırmalar, 1/2, Ankara 1999
 37. “Kagan İnisi İl Çor Tigin”, Türk Tarih Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Ankara 1999
 38. “Kök Türk ve Uygur Tamgaları Üzerine Bir Deneme”, Türk Kültürü, 38/442, Ankara 2000
 39. “16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Boyabat’ın Köyleri”, Yüce Erek, 1/10-12, Ankara 2000
 40. “Osmanlı Devleti’nin Türkistan ve Doğu Politikası”, Yeni Türkiye, 31/731, Ankara 2000
 41. “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 1999-2000, 20/31, Ankara 2000
 42. “Kök Türkçe Belgelerdeki Akrabalık İsimleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 173, İstanbul 2001
 43. “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları”, Türk Kültürü, 34/453, Ankara 2001
 44. “Kara-Hanlı Adı Üzerine Bazı Düşünceler”, Kök Araştırmalar, 2/2, Ankara 2001
 45. “İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi Adlı Kitapta Kök Türklerle İlgili Yanlış Değerlendirmeler”, Türk Kültürü, 39/456, Ankara 2001
 46. “Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 170, İstanbul 2001
 47. “Şine-Usu Yazıtı’nda Geçen Yer Adları Üzerine”, Belleten, LXIV/240, Ankara 2001
 48. “Bilge Kagan Külliyesi’ndeki Anıt Mezar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 178, İstanbul 2001
 49. “Kök Börüler ve Arslanlar”, Göktürk Devleti’nin 1450. Kuruluş Yıldönümü, Sempozyum Bildirileri, Ankara 2001
 50. “Safeviler-Afşarlar-Kaçarlar”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 51. “Azerbaycan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 52. “Kazakistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 53. “Kırgızistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 54. “Özbekistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 55. “Türkmenistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
 56. “Atatürk’e Göre Eğitimin Önemi”, Yüce Erek, 3/25, Ankara 2001
 57. “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları”, Kırım Dergisi, 9/35, Ankara 2001
 58. “Divanü Lûgat-it-Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler”, Türk Kültürü, 39/464, Ankara 2001
 59. “Tarihte ve Günümüzde Tuva Türkleri”, Avrasya Etüdleri, Sayı 21, Ankara 2002
 60. “Kırgız Türklerinin Tarihine Kısa Bir Bakış”, Kafalı Armağanı, Ankara 2002
 61. “Divanü Lûgat-it-Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 20/32, Ankara 2002
 62. “Erken İç Asya Tarihi Üzerine Bazı Notlar”, Bilge, Sayı 33, Ankara 2002
 63. “Kök Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar”, Erdem, 12/36, Ankara 2002
 64. “Keşik Kelimesi”, Prof.Dr. Mehmet Saray’a Armağan, Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul 2002
 65. “Destanlarda ve Han-name’de Geçen Vezirlerin Tunyukuk ile İlgisi Olabilir mi?”, Türksoy, 2/8, Ankara 2003
 66. “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/33, Ankara 2003
 67. “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 202, İstanbul 2003
 68. “Oguz Kagan’ın Kimliği, Oguzlar ve Oguz Kagan Destanları Üzerine Bir-İki Söz”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 22/35, Ankara 2004
 69. “Orkun’daki Büyük Kurgan ve 2003 Yılında Çıkan Tamgalı Balballar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 207, İstanbul 2004
 70. “Türk Kültürü Açısından Önemli Bir Buluş”, Orkun, Sayı 77, İstanbul 2004
 71. “Attila’nın Çocuklarının Adı”, DTCF. Tarih Araştırmaları, 23/36, Ankara 2004
 72. “Ergenekun”, Orkun, Sayı 79, İstanbul 2004
 73. “Kök Türkler ve Moğolistan’daki Türk Anıtları”, Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 381, Ankara 2004 
 74. “Şadapıt Unvanı Hakkında”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan, İstanbul 2006
 75. “Attila’nın Torunları: Sekeller”, Bilge, Sayı 45, Ankara 2005
 76. “Türk-Mogol Devletinin 800. Yılı”, Orkun, Sayı 101, İstanbul 2006 
 77. “Divanü Lugat-it-Türk’te Geçen Zirai Terimler”, Türk Kültürü, 44/517-518, Ankara 2006
 78. “Bazı Çingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal Dayanakları”, Turkish Studies (Türklük Çalışmaları), 1/2, 2006
 79. “Çingizli Devletinin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay”, Turkish Studies (Türklük Çalışmaları), 2/2, 2007 
 80. “Hazar Çalışmaları”, Bilge, Sayı 50, Ankara 2007
 81. “Türklerin ve Mogolların Tarihi İki Boyu”, Turkish Studies (Türklük Çalışmaları), 2/1, 2007
 82. “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1/1, Samsun 2007
 83. “Başkurtların Tarihi, Başkurt Destanları ve Bunların Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Haz. M.Özyetkin-M.Dündar-İ.Kamalov, İstanbul 2008
 84. “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler”, DTCF. Tarih Araştırmaları, 27/44, Ankara 2008
 85. “Uygur Türklerinin Tarihi ve Kültürü”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, Haz. M.Alpargu-B.Çelik, Sakarya 2008
 86. “Bir Kültür Unsuru olarak Türk Dili ve Önemi”, Prof.Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Ankara 2008
 87. “Uygur Kagan Soyunun Problemleri”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları, Sayı 8, Ankara 2008
 88. “Tureg Bolon Mongolçuudın Tuuhen Hoyor Ovog”, Erdem Shinjilgeenii Bicig, Ulaanbaatar 2009 
 89. “Kırım Bölgesinde İlk Türkleşme Faaliyetleri”, Avrasya Etüdleri, Sayı 35, Ankara 2009
 90. “Dede Korkut Kitabında Geçen Tartışmalı Bazı Yer Adları Üzerine”, GÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 29, Ankara 2009
 91. “Divanü Lûgat-it-Türk’de Geçen Yer Adları”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 28/46, Ankara 2009
 92. “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Genel Bir Bakış”, Prof.Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 183, İstanbul 2009
 93. “The Identity of Oguz Kagan, The Oguz in the History and the Epics of  Oguz Kagan”, Oriente Moderno, Anno LXXXIX/1, Rome 2009
 94. “Bogaç Han Hikâyesinin Kırgız-Hakaslardaki Yansıması”, Türk Dünyası Araştırmaları, 32/93, İstanbul 2010
 95. “The Problems of Uighur (Uygur) Kagan Family”, History Studies, 2/1, Samsun 2010
 96.  “Çar İskitler Üstüne”, Tarihin Peşinde (International Periodical for History and Social Researh), 2/3, Konya 2010
 97.  “Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Üzerine”, History Studies, 2/2, Samsun 2010
 98.  “Boyla ve Baga Unvanı”, OÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, Ordu 2010
 99.  “The Lakes and Rivers Mentioned in the Inscriptions of Kok Turks”, Tuux, No 335, Ulaanbaatar 2010
 100.  “Terken Unvanı Hakkında”, DTCF. Türkoloji Dergisi, 27/2, Ankara 2010
 101.  “Türk Tarihinde An Lu-shan ve Destanı”, Tarihin Peşinde, 3/5, Konya 2011
 102.  “Geçmişten Günümüze İran’da Türk Bağımsızlık Hareketleri”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ordu 2011
 103.  “Türk Tarihinde Sek El~Çik~Çigil Meselesi”, DTCF. Türkoloji Dergisi, 18/2, Ankara 2011
 104.  “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi”, Uluslararası IV. Türkoloji Kongresi, Türkistan 2011
 105.  “Doğu Avrupa ve Balkanlarda İlk Türk Fütuhatı”, Osmanlı’dan Günümüze Bosna-Hersek Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Tuzla 2011
 106.  “Nogay Türkleri Hakkında Bir Özet”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 100, İstanbul 2011
 107.  “Der Mürd Unvan Kara ve Menşei Kara Haniyan”, Pyragy, 45, Tahran 2012
 108.  “Türk Devlet Anlayışı ve Osman Turan”, Töre Dergisi, Sayı 3, Ankara 2012
 109.  “Milliyetin Zırhı: Hafıza”, Töre, Sayı 1/7, Ankara 2012
 110.  “Some New Ideas About the Oguz Kagan and Mo-tun”, Hunnugiyn Ezent Uls ba Mongolın Ertniy Tuuhiyn Sudalgaa, Ulaaanbaatar 2012
 111.  “Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Hakkında”, Bilim ve Kültür, 1/1, Balıkesir 2013 
 112.  “Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 2013 
 113.  “Türk Tarihinde Kıpçaklar”, Türk Tarihçiliğine Katkılar. Mustafa Kafalı Armağanı, Ankara 2013 
 114.  “İsiler ve İskitler Hakkında”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 11/21, Ankara 2013 
 115.  “23 Nisan 1920: En Büyük Bayram”, Töre, 2/15, Ankara 2013 
 116.  “Çıldır Bölgesinin Türkleşme Süreci ve Çıldır Adına Dair”, XIII. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Aşıklar Şöleni, Çıldır 2013
 117.  “Türk Kültüründe Dağ ve Altaylar”, Altay-Türki Alemining Altın Besigi, Öskemen 2013
 118.  “Importance of the Chingis Law for Peoples in the Silk Road”, Proceeding of International Conference Silk Road: Past, Present and Future, Ulaanbaatar 2013
 119.  “Kaynakların Işığında Türk Tarihinde Kürşad”, Yüce Erek, 14/46, Ankara 2013
 120.  “Türk Tarihinde Peçenekler”, DTCF. Dergisi, 53/1, Ankara 2013
 121.  “Yeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri”, Yeni Türkiye, Sayı 53, Ankara 2013
 122.  “İpek Yolunda Yaşayan Halklar İçin Çingiz Yasalarının Önemi”, Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara 2013
 123.  “Konar-Göçer Türklerde Ekonomik Hayat”, SDÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Prof.Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı, Isparta 2013
 124.  “Türk Milli Kimliğinin Teşekkülünde Türk Dilinin Önemi”, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara 2013
 125.  “Türk Adı Nasıl Ortaya Çıktı”, Devlet, 11/451, Ankara 2014
 126.  “Şamanizm ve Din-i Bastan Türkan”, Varlık, 35/170, Tahran 1392 (2014)
 127.  “Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihinde’ki Yeri”, Devlet, 11/452, Ankara 2014
 128.  “Türk Destanlarının Ana Temaları ve Tarihi Gerçeklikler”, Yaşar Kalafat Armağanı, Ankara 2014
 129.  “Oguz Kagan’ın Kimliği, Oguzlar ve Oguz Kagan Destanları”, The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, İstanbul 2014
 130.  “Atsız Beg’in İlim Dünyası ve Milli Meseleler”, Türkiz, 5/30, Ankara 2014
 131.  “Türk Tarihinde Bulgarlar”, Prof.Dr. Mustafa Keskin Armağanı, İstanbul 2014
 132.  “Türklerin Ortak Tarihi Üzerine”, Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı: Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı, C. I, Eskişehir 2014
 133.  “Kök Türkçe Menbalarda Körülgen Kabile ve Kavimlerden Çikler”, Tarih Betlerini Varaklıganda, 2/3, Beijing 2014
 134.  “Bir Hun Aksakalı: Chung Hang-Yüeh”, Prof.Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, C. II, Kayseri 2015
 135.  “Türk Ocaklarının Milli Mücadeledeki Yeri”, Erciyes, 38/451, Kayseri 2015
 136.  “Bilge Kagan’ın Tacındaki Kuş”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 58/344, İstanbul 2015
 137.  “Türk Tarihi Üzerine Düşünceler”, Erciyes, 38/453, Kayseri 2015
 138.  “Kök Türkçe Yazıtların Oğuzları Meselesi”, Oğuzlar. Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, Ankara 2015
 139.  “Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 58/346, İstanbul 2015
 140.  “Bayırkular Hakkında Kısa Bir İnceleme”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 59/349, İstanbul 2016
 141.  “Anadolu Selçukluları Çağında Bir Uçuş Denemesi”, Erciyes, 39/457, Kayseri 2016
 142.  “Basmılların Türk Tarihindeki Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 112/220, İstanbul 2016
 143.  “Altı Bag Bodun Üzerine”, Erciyes, 39/458, Kayseri 2016
 144.  “Nihal Atsız’ın İlmi Yönü”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 59/351, İstanbul 2016
 145.  “Nihal Atsız’ın Yazılarında Ahlak Kavramı”, Erciyes, 39/460, Kayseri 2016
 146.  “Saha Türkleri Üzerine Bir Özet”, Türk Boyları, Sayı 28, Ankara 2016
 147.  “Türk Dünyasında Milli Birliğin Manevi Bağı”, 3. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültür Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2016
 148.  “Gıyaseddin Balaban ve Hükümdarın Görevleri”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 35/59, Ankara 2016
 149.  “Uygur Türklerinin Destanları ve Kültürü Hakkında Özet”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, Nevşehir 2016
 150.  “Türk ve Çin Tarihinin Köken Birlikteliği”, Erciyes, 39/463, Kayseri 2016
 151.  “Bumın Kagan’ın Cenazesine Katılan Kavimler ve Coğrafi Konumları”, Gök Türk and Goguryeo: The Inter-Relations History Between Ancient Korea and Turkey, Seoul 2016
 152. “Anadolu’da Bir Düğün: Hamzalı Köy Örneği”, Erciyes, 39/465, Kayseri 2016
 153.  “Türk Tarihinin Eski Dönemlerine Genel Bir Bakış”, Düşünce ve Tarih, 3/26, Ankara 2016
 154.  “Türk Tarihinde Tölösler”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1/1, Ordu 2016
 155. Kök Türk Yazıtları ve Divanü Lûgat-it-Türk’te Yiyecek ve İçecekler”, Türkiyat Mecmuası, 26/2, İstanbul 2016
 156.  “Kök Türkler ve Uygurlar Döneminde Kırgızlar”, I. Uluslararası Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa 2016
 157.  “Irak’ta Türk Varlığı”, Erciyes, 40/469, Kayseri 2017
 158.  “Eski Türk Devlet Teşkilatında Dış İlişkiler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 61/362, İstanbul 2017
 159.  “Moğolistan’daki Türk Anıtları”, Sungur, Sayı 1, Ankara 2017
 160.  “Eski Türklerde Adalet İşleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 61/364, İstanbul 2017
 161.  “Türk Kültüründe At”, Erciyes, 40/473, Kayseri 2017
 162.  “Kutadgu Bilig ve Divanü Lûgat-it-Türk’te Yer Alan Bazı Şahıs Adları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 61/365, İstanbul 2017
 163.  “Sek El~Çik~Çigil Issue in History of Turks”, Foreign Languages and Cultures Studies, 21/467, Ulaanbaatar 2017
 164.  “Suriye’de Türk Varlığı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 61/366, İstanbul 2017
 165.  “Dişi Kurt’un Çocukları”, Türk Boyları, Sayı 30, Ankara 2017
 166.  “Şaman Adı ve Şaman Yerine Kullanılan Terimler İle Onların Giyimlerine Dair”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 62/367, İstanbul 2017
 167.  “Altaylarda Eski Bir Türk Kabilesi: Azlar”, Altay Communities, History Issues, İstanbul 2017
 168.  “Sibirya’da Türk Bağımsızlık Hareketleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 62/368, İstanbul 2017
 169.  “General Survey Of Independence Movements Of Turks In Iran From Past To Present”, Denge, Number 2, Ankara 2017
 170.  Kök Türk Yazıtları Işığında Türk-Mogol Tarih Çalıştayı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 62/369, İstanbul 2017
 171.  “Türk Tarihinde Hazarlar”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür. 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Ankara 2017
 172.  “Çağdaş Azerbaycan’ın Kültür ve Eğitim Hayatının Geçmişine Dair Bazı Tespitler”, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, C. II, Ankara 2017
 173.  “Divanü Lûgat-it-Türk’te Geçen Atasözleri”, Kerkük Çok Irak Değil. Prof.Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan, Ankara 2017
 174.  “Eski Türklerde Kurban ve Bununla Alâkalı Gelenekler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 62/371, İstanbul 2017
 175.  “Terhin Yazıtının Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi”, Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri, İstanbul 2017
 176.  “Nihal Atsız ve Türk Tarihi Üzerine Düşünceler”, Atsız Armağanı, II, Ankara 2017
 177.  “Kök Türkler ve Uygurlar Çağında Kırgızlar”, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa 2017
 178.  “Bilge Kagan”, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Bişkek 2017
 179.  “Türk Tarihinin Eski Dönemlerinin Yazılışında Karşılaşılan Problemler”, Uluslararası M.Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2017
 180.  “Ming-sha Savaşının Sebepleri ve Sonuçları”, Prof.Dr. Salim Cöhce Armağanı, Ankara 2017
 181.  “Eski Türk Devletinde Katunluk Makamı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 63/373, İstanbul 2018
 182.  “Türklük ve Turan”, Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’e Armağan, Ankara 2018
 183.  “Sibirya’da Türk Kültürüne Dair İzler”, Türk Dünyası Araştırmaları, 40/118, İstanbul 2018
 184.  Kök Türk Kitabelerinin Tarih Yazıcılığındaki Önemi”, Türk-Moğol Tarihi, İstanbul 2018
 185.  “Genel Türk Tarihinin Bazı Problemleri”, Genel Türk Tarihi Çalıştayı I, İstanbul 2018
 186.  “Konar-Göçer Deyimine Dair İlk Tespitler ve Konar-Göçerlik”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 234, İstanbul 2018
 187.  “Türk Kültürünün Ortak Ögesi: Kurt”, Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, Konya 2018
 188.  “Geçmişte ve Günümüzde Uygur Türklerine Genel Bir Bakış”, Prof.Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı, Ankara 2018
 189.  “Türklerde Devlet ve Hâkimiyet Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Türk Tarihi Sempozyumu, İstanbul 2018
 190.  “Çingiz-nâmeler Üzerine Bir İnceleme: Çingiz Han’ın Soyu ve Mogol Tarihinin İlk Devirleri”, Belleten, 82/294, Ankara 2018
 191. “Türkler ve Medeniyet”, Düşünce ve Tarih, 4/48, Ankara 2018
 192.  “Azerbaycan’da Eski Türk Çağı”, Er Kişi Ebulfez Elçibey’e Armağan, Ankara 2018
 193.  “Türklerde Aile”, Düşünce ve Tarih, 4/49, Ankara 2018
 194.  “Türk Devletinde Kagan ve Katunluk Makamı”, Türkiz, 9/46, Ankara 2018
 195.  “Umay Ana Üzerine Düşünceler”, 4. Uluslararası Türk Şöleni Bildirileri, Erzurum 2018
 196.  “Kiçik Kutlug Alp Yabgu’nun Türkistan Tarihindeki Yeri”, Düşünce ve Tarih, 5/50, Ankara 2018
 197.  “Tarihi Türk Coğrafyasının Genel Hatları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 40/120, İstanbul 2018
 198.  Kök Türk Yazıtlarındaki Kırgız ve Türgiş Seferleri”, Suların Sırrını Ödünçleyen Adam: Cengiz Aytmatov’a Armağan, Ed. H.Bahar-S.Kayhan, Konya 2018
 199.  “Divanü Lugat-it-Türk’e Göre Türklerde Eğlence ve Oyun”, Uluslararası III. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Bildirileri, Bişkek 2018
 200.  “Kök Türk Yazıtları ve Manas Destanındaki Bazı Benzerlikler”, Türk Dünyası Araştırmaları, 41/239, İstanbul 2019
 201.  “Kırgızlar”, Ortak Türk Tarihi, C. II, Ankara 2019
 202.  “Uygurlar”, Ortak Türk Tarihi, C. II, Ankara 2019
 203.  “Türk Tarihinin En Eski Yörükleri”, Yörükler. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Ed. İ.Şahin, İstanbul 2019
 204.  “Eski Türklerde Devlet Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme”, Erciyes, 42/496, Kayseri 2019
 205.  “Kök Türkler ve Uygurlar Çağında Türk Ordu Teşkilatına Umumi Bir Bakış”, Hunlar’dan Günümüze Türk Askeri Kültürü, İstanbul 2019
 206.  “Şamanist Düşünceye Göre Dünyanın Yaradılışı”, Erciyes, 42/497, Kayseri 2019
 207.  “Eski Türk Dininin Temel Özellikleri”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Sayısı, 4/1, Ordu 2019
 208. “Eski Türklerde Barınak ve Şehir Hayatına Dair İzler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 240, İstanbul 2019
 209. “Çingiz Han’ın Topraklarında Bölünme”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1/2, Ankara 2019

LİSANS DERSLERİ:

 

KÖK TÜRK TARİHİ

UYGUR TARİHİ

KIRGIZ TÜRKLERİ TARİHİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

TÜRK DÜNYASININ MESELELERİ

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

TÜRK TARİHİNDE ÇİNGİZLİLER

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ:

 

KÖK TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

ESKİ TÜRK DİNİ

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ

TÜRK-MOGOL İLİŞKİLERİ


DOKTORA DERSLERİ:

 

TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI

SİBİRYA TÜRKLERİ TARİHİ

TÜRKİSTAN TARİHİ SEMİNERİ