ARŞ.GÖR. SİBEL GÜRAKAR    
Adı : SİBEL
Soyadı : GÜRAKAR
E-posta : sgurakar@eng.ankara.edu.tr
Tel : 03122033483
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ

 EĞİTİM:

 (2009-2015) Doktora: Fizik Mühendisliği Bölümü/Ankara Üniversitesi

 Not ortalaması: 89.85/100

 (2006-2009) Yüksek Lisans: Fizik Mühendisliği Bölümü/Ankara Üniversitesi

 Not ortalaması: 91.40/100

 (2002-2006) Lisans: Fizik Mühendisliği Bölümü/Ankara Üniversitesi

 Not ortalaması: 84.70/100

 (1995-2002) Lise: Ankara Atatürk (Anadolu) Lisesi

 Not Ortalaması: 4.83/5

 YAPILAN TEZLER:

 Doktora Tezi: Püskürtme Yöntemiyle Büyütülen Katkılı SnO2/Si Heteroeklemlerin İncelenmesi, Danışman: Prof. Dr. Tülay SERİN (2015)

 Yüksek Lisans Tezi: Antimon Katkılı Kalay Oksit/Bakır Oksit/Metal Diyotların Elektriksel Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, Danışman: Prof. Dr. Tülay SERİN (2009)

 Lisans Bitirme Tezi: İyonik Kristallerde Renk Merkezleri, Danışman: Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (2006)

 AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:

 (2015-...) Dr.: Fizik Mühendisliği Bölümü/Ankara Üniversitesi

 (2009-...) Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği Bölümü

 (2006-...) Yarıiletken Fiziği Laboratuvarı/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği Bölümü

 (13.06.2005 – 12.08.2005) Stajer Fizik Mühendisi: GATA Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 ÖDÜLLER:

 (2018) 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18) En İyi Çalışma Ödülü

 (2018) 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18) En İyi Sözlü Sunum Ödülü

 (2016) 3rd International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (NaNoNG 2016) En İyi Poster Sunum Ödülü

 (2006) Bölüm Üçüncülüğü / Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

 (2002-2004) Ankara Üniversitesi Başarı Bursu

 YABANCI DİL BECERİLERİ: Türkçe (Ana dili), İngilizce (İyi Seviye), Almanca (Başlangıç Seviyesi)

 BİLGİSAYAR BECERİLERİ: MS Office, Origin, Wolfram Mathematica, MATLAB.

 TEKNİK BECERİLER: Püskürtme Yöntemi, Kimyasal Yöntem, Vakum Sistemi, Düşük ve Yüksek Sıcaklıklarda Hall Etkisi ve Elektriksel İletkenlik Ölçüm Sistemleri

 ÇALIŞMA ALANLARI: İnce Filmler, Oksit Yarıiletkenler, Heteroeklem Yapılar, Yarıiletkenlerin Optiksel Özellikleri, Akım İletim Mekanizmaları, Güneş Pilleri

 BİLDİRİLER:

 16) S. Gürakar and T. Serin. X-Ray Analysis of In-Doped SnO2 Thin Films by Williamson-Hall Method. 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), 28 April-01 May 2018, Antalya/Turkey (Sözlü Sunum)

 15) S. Gürakar and T. Serin. Optical Properties of Co-Doped SnO2 Thin Films Using A Simple Analysis Method. 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), 28 April-01 May 2018, Antalya/Turkey (Poster Sunum)

 14) S. Gürakar, E. Bulduk and T. Serin. Optical and Electrical Properties of Doped ZnO Thin Films. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme/İZMİR (IMSMATEC'18), 10-12 April 2018, İzmir/Turkey (Sözlü Sunum)

 13) S. Gürakar, Z. Gündüz and T. Serin. Structural and Optical Properties of Cu Doped ZnO Thin Films. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme/İZMİR (IMSMATEC'18), 10-12 April 2018, İzmir/Turkey (Poster Sunum)

 12) S. Gürakar and T. Serin. Optical Properties of (Cu, Al, In)-Doped SnO2 Thin Films Grown by Spray Method. 2. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2017), 11-13 October 2017, Nevşehir/Turkey (Sözlü Sunum)

 11) S. Gürakar and T. Serin. A Detailed Study on Thickness Calculation of (Cu, Al, In)-Doped SnO2 Thin Films Using A Simple Analysis Method. 2. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2017), 11-13 October 2017, Nevşehir/Turkey (Poster Sunum)

 10) S. Gürakar and T. Serin. Optical Properties of Indium Doped SnO2 Thin Films. International Congress on Semiconductor Materials & Devices (ICSMD 2017), 17-19 August 2017, Konya/Turkey (Sözlü Sunum)

 9) S. Gürakar and T. Serin. A Detailed Study on Thickness Calculation of In-Doped SnO2 Thin Films Using A Simple Analysis Method. International Congress on Semiconductor Materials & Devices (ICSMD 2017), 17-19 August 2017, Konya/Turkey (Poster Sunum)

 8) S. Gurakar and T. Serin. The Effect of Various Doping Atoms on Some Physical Properties of SnO2 Thin Films. 3rd International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (NaNoNG 2016), 20-22 October 2016, Antalya/Turkey (Poster Sunum)

 7) A. YILDIZ, S. UZUN, S. GURAKAR, I. KARA, N. SERIN AND T. SERIN. Effects of Co and Cu dopants on the structural, optical and electrical properties of ZnO nanocrystals. 2nd International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (NaNoNG 2015), 29-31 October 2015, Antalya/Turkey (Poster Sunum)

 6) T. Serin, S. Gurakar, Hakan Ot, Abdullah Yildiz, Necmi Serin. Influence of oxygen flow rate in CuO. 10th International Conference on Physics of Advanced Materials, 22-28 September 2014, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Iaşi/Romania (Poster Sunum)

 5) Sibel Gürakar, Tülay Serin, Necmi Serin. Studies on optical properties of antimony doped SnO2 films. 10th International Conference on Physics of Advanced Materials, 22-28 September 2014, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Iaşi/Romania (Sözlü Sunum)

 4) S. Gürakar, T. Serin, N. Serin. Optical properties of undoped and antimony doped SnO2 films. Humboldt Kolleg 2014, 11-13 June 2014, Ankara University, Ankara/Turkey (Poster Sunum)

 3) Sibel Gürakar, Tülay Serin, Necmi Serin. Electrical and microstructural properties of (Cu, Al, In)-doped SnO2 films deposited by spray pyrolysis. Advanced Materials World Congress 2013, 16-19 September 2013, İzmir/Turkey (Sözlü Sunum)

 2) S. Gürakar, T. Serin ve N. Serin, Kimyasal Yöntemle Büyütülen Bakır Oksit İnce Filmlerin Yapısal, Optiksel Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı – Ankara Üniversitesi, 5 Kasım 2010 (Poster Sunum)

 1) Sibel Gürakar, T. Serin, N. Serin, Püskürtme Yöntemi İle Büyütülen Katkısız Ve Antimon Katkılı Kalay Oksit İnce Filmlerin İncelenmesi, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, 14-17/09/2010, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum)

 YAYINLAR: Toplam Atıf Sayısı: 53

 SCI:

 3) Sibel Gürakar, Tülay Serin, Necmi Serin. Studies on optical properties of antimony doped SnO2 films. Applied Surface Science 352 (2015) 16-22 Atıf Sayısı: 13 doi:10.1016/j.apsusc.2015.03.057 

 2) T. Serin, S. Gurakar, Hakan Ot, Abdullah Yildiz, Necmi Serin. Influence of oxygen flow rate in CuO. Applied Surface Science 352 (2015) 155-157 Atıf Sayısı: 2 doi:10.1016/j.apsusc.2015.01.095

 1) T. Serin, S. Gürakar, N Serin, N Yıldırım and F Özyurt Kuş. Current flow mechanism in Cu2O/p-Si heterojunction prepared by chemical method. J. Phys. D: Appl. Phys. 42 (2009) 225108 (5pp) Atıf Sayısı: 24 doi:10.1088/0022-3727/42/22/225108

 DİĞER YAYINLAR:

 2) Sibel Gürakar, Tülay Serin, Necmi Serin. Electrical and microstructural properties of (Cu, Al, In)-doped SnO2 films deposited by spray pyrolysis. Adv. Mat. Lett. 2014, 5(6), 309-314 Atıf Sayısı: 14 doi:10.5185/amlett.2014.amwc.1016

 1) S. GURAKAR, T. SERIN and N. SERIN. THE INVESTIGATION OF UNDOPED AND ANTIMONY DOPED TIN OXIDE THIN FILMS GROWN BY SPRAY METHOD. BALKAN PHYSICS LETTERS. 19, 191008, pp. 77-84, (2011) http://bpl.balkanphysicalunion.com/index.php/bpl/issue/viewIssue/11/124

 LABORATUVAR VE DERS DENEYİMLERİ:

 • AQS 107 Physics (Ziraat Fakültesi- İngilizce Su Ürünleri Mühendisliği) (2017-2018 Güz)
 • FZM 111 Fizik I (Ziraat Fakültesi-Zootekni Bölümü) (2017-2018 Güz)
 • FZM 105 Fizik I Uygulama (2010-2011 Güz, 2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2016-2017 Güz)
 • FZM 357 Elektronik I Laboratuvarı (2010-2011 Güz, 2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2014-2015 Güz, 2015-2016 Güz, 2016-2017 Güz, 2017-2018 Güz)
 • FZM 106 Fizik II Uygulama (2010-2011 Bahar, 2011-2012 Bahar, 2012-2013 Bahar, 2013-2014 Bahar, 2015-2016 Bahar, 2016-2017 Bahar)
 • FZM 358 Elektronik II Laboratuvarı (2009-2010 Bahar, 2010-2011 Bahar, 2011-2012 Bahar, 2012-2013 Bahar, 2013-2014 Bahar, 2014-2015 Bahar, 2015-2016 Bahar, 2016-2017 Bahar, 2017-2018 Bahar)
 • PHY 202 Mathematical Methods in Physics Engineering II Uygulama (İng.) (2016-2017 Bahar)
 • FZM 356 Kuantum Fiziği Laboratuvarı (2009-2010 Bahar, 2010-2011 Bahar, 2014-2015 Bahar, 2017-2018 Bahar)
 • FZM 254 Fizik IV Laboratuvarı (2011-2012 Bahar)
 • PHY 158 (JM) General Physics Laboratory (İng.) (2016-2017 Bahar)
 • PHY 152 (BM) Genel Fizik Laboratuvarı (2015-2016 Bahar)
 • FZM 152 (KM) Genel Fizik Laboratuvarı (2015-2016 Bahar)
 • FZM 112 (JM) Fizik II Uygulama (2012-2013 Bahar, 2013-2014 Bahar)
 • FZM 111 (JM) Fizik I Uygulama (2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2014-2015 Güz)
 • PHY 111 (GM) Physics I Uygulama (İng.) (2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz)
 • FZM 122 (BM, GM, KM) Fizik II Uygulama (2011-2012 Bahar)
 • FZM 113 Fizik I Uygulama (Tarla Bitkileri Bölümü) (2010-2011 Güz)
 • FZM 113 Fizik I Uygulama (Bahçe Bitkileri Bölümü) (2010-2011 Güz)
 • FZM 158 (JM) Fizik I Laboratuvarı (2009-2010 Bahar, 2016-2017 Bahar)
 • FZM 156 Fizik II Laboratuvarı (2009-2010 Bahar)
 • FZM 156 (EM) Fizik II Laboratuvarı (2009-2010 Bahar)
 • FZM 155 Fizik I Laboratuvarı (2009-2010 Güz)
 • FZM 155 (EM) Fizik I Laboratuvarı (2009-2010 Güz)