PROF.DR. İSMAYİL SAFA GÜRCAN    
Adı : İSMAYİL SAFA
Soyadı : GÜRCAN
E-posta : sgurcan@ankara.edu.tr
Tel : 3170315/4318
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismayil-safa-gurcan
Kişisel Akademik Bilgiler

YAYINLAR

A. SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler

 1. İ. Safa GÜRCAN, Ayca BABAK (2013) İneklerde eko-yapı değişkenler kullanılarak kronik endometritis tiplerinin ROC eğrisi yöntemi ile belirlenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 60, 59-65, 2013. indir
 2. Umut Tasdemir,Serhat Büyükleblebici, Pürhan Barbaros Tuncer, Erdem Coskun, Taner Özgürtas, Fevzi Nuri Aydın, Olga Büyükleblebici, Ismail Safa Gürcan (2012) Effects of various cryoprotectants on bull sperm quality, DNA integrity and oxidative stress parameters, Cryobiology xxx (2012) xxx–xxx. indir
 3. A. Akçay, O. Ertuğrul. İ.S. Gürcan, Z. Karaer (2011) Broiler coccidisosis'inde risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg 58, 195-202
 4. K. Onurdağ, S. Özgen, U. A., İ. S. Gürcan, (2010) Candida Türlerinin Biyofilm Oluşturan ve Planktonik Formlarının Antifungal Ajanlara Karşı İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılmasında İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması, Bulletin of Microbiology 44:619-631.
 5. Yıldız K, Kul O, Babur C, Kılıc S, Gazyagcı A. N, Celebi B, Gurcan I.S (2009): Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle ranches with high abortion rate: special emphasis to serologic coexistence with Toxoplasma gondii, Brucella abortus and Listeria monocytogenes, Veterinary Parasitology, 164, 306-310.
 6. Acik L, Öztürk, F, Vural M, Tugay O, and Gürcan I.S (2009): Analysis of genetic variation among accession of critically endangered Rhaponticodies iconiensis and Rhaponticoides mykalea based on RAPD and SDS-PAGE markers, African Journal of Biotechnology Vol. 8 (10), pp 2076-2082, 18 May.
 7. Gurcan I.S., Survival Analysis in Crossbred Cows Indian Vet. J., July; 771-772 (2007).
 8. Uysal O, Varish O, Tosun H, Yavas I and Gurcan I.S., Cryopreservation of canine semen at different freezing/thawing programs Indian Vet J., January;57-59 (2007).
 9. Uysal O., M.N. Bucak, Yavas I, Varish O, and Gurcan I.S., Evaluation of Ram Sperm Frozen with Various Taurine Concentrations Indian Vet J., October; 82: 1059- 1061 (2005).
 10. Kabakci, N., Yarim, M., Karahan, S., Guvenc, T., Yagci, B.B., Gurcan, I.S., Immunohistochemicial Invetigation of Cerebellum in Dogs infected With Canine Distemper Virus Acta Veterinaria Hungarica 52 (3) 327-337 (2004).
 11. Yildiz, K., Gurcan, S, Prevalence of Hydatidosis and Fertility of Hydatid Cysts in Sheep in Kirikkale, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica 51 (2) 181-187 (2003).
 12. Gürcan, I.S., Akcapinar, H, Alman Et ve Karacabey Merinosu Koyunların Canlı Ağırlık, Vücut Ölçüleri ve Yapağı Inceliği Yönünden Kümeleme Analizi ile Incelenmesi Turk J Vet. Anim Sci. 26 1255-1261 (2002).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. A Gönenc, H Bayramoglu, E Duru, F Biyikoglu, S Gurcan (2012): Evaluation of the relationship between serum adiponectin levels and oxidative stress in hyperlipidemia, 10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, p424, 2012, Ankara, Turkey
 2. U Tasdemir, S Buyukleblebici, PB Tuncer, E Coskun, T Ozgurtas, FN Aydin, O Buyukleblebici, IS Gurcan (2012): Effects of various cryprotectants on bull sperm qality and oxidative stress parameters, 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Vol (4) Number (1), p77 (2012).
 3. S Buyukleblebici, PB Tuncer, U Tasdemir, E Coskun, T Ozgurtas, H Erol, E Ispir, IS Gurcan (2012): The effect of different doses of some cryoprotectans on post-thawed Angora goat sperm motility, plasma membrane integrity, oxidative stress parameters and DNA damage, 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Vol (4) Number (1), p75 (2012).
 4. PB Tuncer, U Tasdemir, S Büyükleblebici, T Özgürtaş, ECoskun, H Erol, FN Aydın, IS Gürcan (2012):The effect of trehalose on oxidative stress parameters, DNA damage and some sperm parameters of Angora Buck frozen/thawed semen, 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Vol (4) Number (1), p71 (2012).
 5. Akcay A, Gurcan I.S., Guven E: (2008) Risk Factors of Coccidiosis in Broiler in Turkey, 29th World Veterinary Congress, Voncouver, Canada, 27-31 July.
 6. M.Alkan, S. Gurcan, M.F. Sarac, Y. Gultekin, A. Arslan, E.Uzunlu, S. Akyuz and G. Aynagoz (2008); Develeopment of Foot-and-Mouth Disease Vaccine Potency Test Without Conducting Animal Challenge Experiment. The global control of FMD Tools, ideals Erice, Italy 14-17 October.
 7. Gürcan I.S, Özmen İ, Effect of Year and Season factors on Calf Deaths Caused Calving Difficulty Using Poisson Regression Model 25th European Meeting of Statisticians, 24-28 July 2005, Oslo, Norvay.
 8. Gurcan, I.S., Akçapınar, H., Estimation of Live Weight by Multivarite Ratio Type Estimation Methods Using Body Measurements, in Merino Sheep 54th Annual Meeting of the European Association for Animal production 31 Aug-3 Sept. 2003, Rome, Italy.
 9. Gurcan, I.S., Orman,M.N., Survival Probabilities of Calving Interval and Gestation Length the Young and the mature Cows in Simmental x South Anatolian Red Crossbred 54th Annual Meeting of the European Association for Animal production 31th Aug - 3 th Sept. 2003, Rome, Italy.
 10. Orman, M.N., Ertuğrul, O., Gurcan, I.S., Alpan, O., Some Productive characteristics of F1, B1 and F1xB1 Crossbreds from Simmental X SAR Crossbreeding 54th Annual Meeting of the European Association for Animal production 31th Aug - 3 th Sept. 2003, Rome, Italy.
 11. M.N. Orman, I.S. Gurcan, Growth pattern of Holstein heifers explained by five different mathematical models in the Aegean region of Turkey 52th Annual Meeting of the European Association for Animal production 26-29 August 2001, Budapest, Hungary.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Nuri CENAN, . Safa GÜRCAN(2011) Türkiye çiftlik hayvan sayılarının ileriye yönelik projeksiyonu: ARIMA Modellemesi, Vet Hekim Der Derg 82(1): 35-42, 2011. indir
 2. Yildiz K, Yasa Duru S, Yagci BB, Babur C, Ocal N, Gurcan S, Karaca S. Seroprevalence of Neospora caninum and coexistence with Toxoplasma gondii in dogs Turkiye Parazitol Derg. 33(2):116-9 (2009).
 3. Akçay A, Gürcan İ.S, Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri ve Hastalık Nedenlerine İlişkin İstatistiksel Oranlar Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 78 (2):26-34 (2007).
 4. Aksoy Ş, Ağırbaş İ, Gürcan İ.S., Reçetelerin Reçeteleme Göstergelerine Göre İncelenmesi: Ankara İl Merkezi Örneği Sağlık ve Toplum Journal of Health and Society Yıl: 17, Sayı:4., 41-51 (2007).
 5. Özdoğan N, Gürcan İ.S., Bilgen A., Denizli ve Gerze Yerli Tavuklarında Yumurta Ağırlığı ve Yumurta Ağırlığının Tekrarlama Derecesi Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 47 (1): 21-28 (2007).
 6. Çetin S, Gürcan İ.S., Kahverengi ve Beyaz Yumurtacı Hibrit Tavuk Yemlerine İstiridye Kabuğu İlavesinin Yumurta Kabuk Kalitesine ve Serum Kalsiyum Düzeyine Etkileri Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 46 (2): 23-31 (2006).
 7. Özdoğan N, Gürcan İ.S., Denizli ve Gerze Yerli Tavuk Irklarında Yumurta Verimine Ait Bazı Özellikler Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 46 (2): 13-21 (2006).
 8. Gürcan I.S, Akçapınar H., Merinos Koyunlarında Beden Ölçüleri Kullanılarak İstatistiki Metodlarla Canlı Ağırlık Tahmini. Lalahan Hay. Arş. Enst. Derg. 46 (1): 7-19 (2006).
 9. A.E, Ecemiş, F.K. Onurdağ, U Abbasoğlu, N Sultan, Gurcan I.S., Klinik Örneklerden İzole edilen Pseudomonas suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları Türk Mikrobiyo Cem. Derg. 36 (3): 140-149 (2006).
 10. Onbaşılar E.E, Gurcan I.S,Kaplan G, Aksoy F.T., Gross appearance of the chicken unfertilized germinal disc Ank. Univ. Vet. Fak. Derg., 53 (3): 215-217 (2006).
 11. Burgu, A., Sahal, M., Yıldırım, A., Gürcan, I.S., Dirofilaria Immitis ile Enfekte Köpeklerde Mikrofiler Periodisitesinin Kantitatif Analizi Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg. 51 (2): 117-125 (2004).
 12. Onat, A., Gönenç, A., Gürcan, I.S., Torun, M., Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Demir Metabolizması J. Faculty of Pharmacy Ankara. 32 (4), 221- 230 (2003).
 13. Atasoy, F., Gürcan, I.S., Bir Denizli Tavuğu Sürüsünde Canlı Ağırlık ve Yumurta Ağırlığı Özellikleri Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg. 47 (3): 265-269 (2001).
 14. Gurcan, I.S., Orman, M.N., Oran Tipi Tahmin Yöntemleri ile Simental x Güneydoğu Anadolu Kırmızısı Melez (F1) Erkek Danalarda Canlı Ağırlık Tahmini Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg. 48 (3): 207-211 (2001).
 15. Orman, M.N., Gürcan, I.S., Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi ve Biyoistatistikte Kullanımı Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg. 48 (3): 195-199 (2001).
 16. Gurcan, I.S., Veteriner Hekimlik Biliminde Istatistik yöntemlerin Kullanımı ve Araştırmalarda Kullanılacak Örnek Genişliğinin Belirlenmesi Turk Vet Hekim Derg. 12 (1) 45-47 (2000).
 17. Keskin, O., Akçay, E., Kaya, M., Yurdaydın, N., Tekin, N., Gurcan, I.S., Değişik Irktan Köpeklerde Sun'i Tohumlama Çalışmaları Lalahan Hay. Arş. Enst. Derg., 36 (2): 95-102 (1996).
 18. Keskin, O., Tekin, N., Yurdaydın, N., Gürcan, I.S., Farklı Sulandırıcılarla Dondurulan Köpek Spermatozoonlarında Morfolojik Değişimler Üzerinde Etkileri Lalahan Hay. Arş. Enst. Derg., 36 (1): 86-100 (1996).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. A. K. Bul., Ç. Çebi, O. Uysal, E. Akçay, D.Bul, i.S. Gürcan (2011) Haflinger aygırlarda sperma kalitesinin belirlenmesi. VI. Ulusal reprodüksiyon ve suni tohumlama bilim kongresi (Uluslararası katılımlı) 18-22 Mayıs 2011
 2. B. Yurdakök, E. Baydan, İ.S. Gürcan, (2010) Etefon ve maleik hidrazitin vero, hep2 ve hepg2 h,crelerinde sitotoksit etkisinin araştırılması. III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi 29 Eylül - 2 Ekim 2010 Kuşadası, Aydın
 3. Çetin S, I.S. Gürcan., HY-LINE W-36 Yumurtacı Hibritlerde Farklı Barıdırma Sistemlerinin Bazı Verim ve Yumurta Dış Kalite Özelliklerine Etkisi, 15-17 Temmuz 2010 III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Afyon
 4. A. Akçay, I.S. Gürcan., Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri ve Hastalık nedenlerine İlişkin İstatistiksel Oranlar VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 26-28 Eylül 2006, Side, Antalya.
 5. A. Akçay, I.S. Gürcan., Tanı Testlerinin Optimal Pozitiflik Eşiğinin Özgün Oranlar ve ROC Eğrisi Yöntemi ile Belirlenmesi VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 26-28 Eylül 2006, Side, Antalya.
 6. I.Safa GURCAN, A. Akçay., ZIP Modeli İçin Skor Testi ve Bir Uygulaması IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül 2006, Zonguldak.
 7. Kader YILDIZ, I.Safa Gürcan., Larval rostellar çengel morfolojisi kullanılarak Echinococcus granulosus suş/suşlarının belirlenmesi 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-9 Eylül 2006, Samsun.
 8. Gürcan I.S, Özmen İ, Akçay A, Orman M.N., Güç Doğum Nedeni ile Ölen Buzağılara Mevsim ve Yıl Faktörlerinin Etkisinin Poisson Regresyon Analizi Kullanılarak İncelenmesi VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 20-22 Eylül 2005 Bursa.
 9. Buket Er, A. Bayhan Öktem, İ. Safa Gürcan, The Determination of Nitrate and Nitrite Levels in White Cheese Samples of Ankara Local Markets, Turkey TUBITAK 1st International Food and Nutrition Congress. 15-18 June 2005, İstanbul.
 10. Burgu, A., Sahal, M., Yıldırım, A., Gürcan, I.S., Dirofilaria Immitis ile Enfekte Köpeklerde Mikrofiler Periodisitesinin Kantitatif Analizi II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan 2003, Bursa.
 11. Yıldız, K., Gürcan, I.S., Kırıkkalede Koyunlarda Hidatidozun Yayılışı ve Hidatik Kistlerin Fertilite Oranları 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, 2001, Elazığ.
 12. Orman, M.N., Gurcan, I.S., Hotelling T2 ve Biyoistatistikte Kullanımı Biyoistatistik 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000 Eskişehir.
 13. Orman, M.N., Gürcan, I.S., Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi ve Biyoistatistikte Kullanımı 4.Ulusal Biyoistatistik Kongresi 23-24 Eylül 1999 Ankara.
 14. Gurcan, I.S., Orman, M.N., Oran Tipi Tahmin yöntemleri ile G.A.K Sığırlarında Canlı Ağırlık Tahmini 4.Ulusal Biyoistatistik Kongresi 23-24 Eylül 1999 Ankara.

E. Alanla İlgili Yürütücüsü Olduğu Projeler

 1. Kanatlı Koksidiyozisinde Lojistik Regresyon Yöntemi ile Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106 O 494, Proje Yöneticisi, 2006-2007.

F. Diğer Etkinlikler

 1. 31 Mayıs - 8 Haziran 2010 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programında Eğitmenlik
 2. XII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 20-24 Ekim 2009 Sivas, İleri İstatistiksel Analiz Kursu, Kurs Yöneticisi; Doç.Dr. I. Safa Gürcan.(21 Ekim 2009)
 3. 6-7 Ocak 2011 Ankara Üniversitesi (EPGÇ) Program Geliştirme Çalıştayı