PROF.DR. SİBEL SÜZEN    
Adı : SİBEL
Soyadı : SÜZEN
E-posta : sibel@pharmacy.ankara.edu.tr, sibel2264@gmail.com
Tel : 2033074
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Kimya
Kişisel Akademik Bilgiler

1964 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi’ni 1985 yılında bitirdi.  1989 yılında yüksek lisansını aynı üniversitede tamaladıktan sonra, University of Wales-Swansea, Chemistry bölümünde 1997’de doktor, 2000’de Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda Yardımcı docent, aynı anabilim dalında 2002’de doçent, 2008’de profesör oldu. University of Wales-Swansea, Chemistry bölümünde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalar için bulundu. Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003- 2009), A.U. Eczacılık Fakültesi, Socrates-Erasmus Program koordinatörlüğü (2009-), A.U.Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2008) yaptı. Halen Avrupa Farmakopesi EDQM, 10D Grubu (Yarı sentetik ve sentetik maddeler) komisyon üyeliği yapmaktadır. Tübitak ve üniversite kaynaklarınca desteklenen çok sayıda proje yürüttü. Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kitap ve kitaplarda bölüm yazarlığı, proje ve dergi hakemlikleri, çok sayıda bilimsel kongre organizasyonu yaptı. Yurt dışı ve yurt içi dergilerin Editörler Kurulu Üyelikleri ve danışmanlıkları bulunmaktadır. Halen Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları ve kurumsal Erasmus koordinatörü, Uluslararasılaşma Koordinatörü ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

 Eğitim

  • Doktora:  University of Swansea, Chemistry Department, UK (1997)
  • Yüksek Lisans: Ankara Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (1990)
  • Lisans:  Ankara Universitesi, Eczacılık Fakültesi (1985)

 

Editoriyal Board/Komisyon Üyeliği

 

Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry” (2009-   )

Journal of Pharmaceutics (2011-2017  )

Avrupa Farmakopesi (EDQM) 10D (Organik Kimya – Sentetik ve Yarı Sentetik Ürünler) Uzmanlar Grubu Üyesi (2011-)

Current Enzyme Inhibition (2015- )

Uluslararası Makaleler  (SCI / SCI expanded)

Suzen, S. Recent Studies and Biological Aspects of Substantial Indole Derivatives with Anticancer Activity. Curr Org Chem. 2017, Baskıda 

Gurer-Orhan H, Ince E, Konyar D, Saso L, Suzen S. The Role of Oxidative Stress Modulators In Breast Cancer. Curr Med Chem. 2017, Baskıda

 

Suzen S, Gurer-Orhan H, Saso L. Detection of Reactive Oxygen and Nitrogen Species by Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Technique. Molecules. 22(1), pii: E181, 2017

 

Shirinzadeh H, Ince E, Westwell AD, Gurer-Orhan H, Suzen S. Novel indole-based melatonin analogues substituted with triazole, thiadiazole and carbothioamides: studies on their antioxidant, chemopreventive and cytotoxic activities. J Enzyme Inhib Med Chem. 31(6),1312-21, 2016

 Gurer-Orhan H, Karaaslan C, Ozcan S,  Firuzi O, Tavakkoli M, Saso L, Suzen S. Novel indole-based melatonin analogues: Evaluation of antioxidant activity and protective effect against amyloid β-induced damage. Bioorg Med Chem. 24(8):1658-64, 2016.

El-Sayed Mt,  Zoraghı R, Reıner N, Suzen S,  Ohlsen K, Altanlar N, Hılgeroth A.  Novel inhibitors of the MRSA-pyruvate kinase. J Enzyme Inh Med Chem., 07/2015, In Press, Accepted Manuscript.

El-Sayed Mt, Suzen S, Altanlar N, Ohlsen K, Hılgeroth A. Discovery of Bisindolyl-Substituted Cycloalkane-Anellated Indoles as Novel Class of Antibacterial Agents against S. aureus and MRSA. Bioorg Med Chem Lett. Available online 29 October 2015. In Press, Accepted Manuscript doi:10.1016/j.bmcl.2015.10.085

Püsküllü, M.O., Shirinzadeh, H., Nenni, M., Gurer-Orhan, H., Suzen, S. Synthesis and evaluation of antioxidant activity of new quinoline-2-carbaldehyde hydrazone derivatives: Bioisosteric Melatonin Analogues. (2016) J Enzyme Inh Med Chem, 31(1):121-5.

Gurer-Orhan H, Suzen S. Melatonin, its metabolites and its synthetic analogs as multi-faceted compounds: antioxidant, prooxidant and inhibitor of bioactivation reactions. (2015) Curr Med Chem. 22(4), 490-9.

Karaaslan C, Suzen S. Antioxidant properties of melatonin and its potential action in diseases. (2015) Curr Top Med Chem. 15(9), 894-903.

Suzen S, Saso L. Antioxidant heterocyclic compounds in drug discovery and medicinal chemistry. Mini Rev Med. Chem, 13(3),  317, 2013.

Tekiner-Gulbas, B., Westwell, A.D., Suzen, S. Oxidative stress in carcinogenesis: New synthetic compounds with dual effects upon free radicals and cancer. (2013) Current Medicinal Chemistry, 20 (36), pp. 4451-4459.

Suzen, S., Tekiner-Gulbas, B., Shirinzadeh, H., Uslu, D., Gurer-Orhan, H., Gumustas, M., Ozkan, S.A. Antioxidant activity of indole-based melatonin analogues in erythrocytes and their voltammetric characterization (2013) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28 (6), pp. 1143-1155.

Püsküllü, M.O., Tekiner, B., Suzen, S. Recent studies of antioxidant quinoline derivatives (2013) Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 13 (3), pp. 365-372.

Karaaslan, C., Kadri, H., Coban, T., Suzen, S., Westwell, A.D. Synthesis and antioxidant properties of substituted 2-phenyl-1H-indoles (2013) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 23 (9), pp. 2671-2674.

Suzen, S. Melatonin and synthetic analogs as antioxidants. (2013) Current Drug Delivery, 10 (1), pp. 71-75.

Yilmaz, A.D., Coban, T., Suzen, S. Synthesis and antioxidant activity evaluations of melatonin-based analogue indole-hydrazide/hydrazone derivatives (2012) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27 (3), pp. 428-436.

Suzen, S., Cihaner, S.S., Coban, T. Synthesis and comparison of antioxidant properties of indole-based melatonin analogue indole amino acid derivatives (2012) Chemical Biology and Drug Design, 79 (1), pp. 76-83.

Shirinzadeh, H., Altanlar, N., Yucel, N., Ozden, S., Suzen, S. Antimicrobial evaluation of indole-containing hydrazone derivatives (2011) Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences, 66 C (7-8), pp. 340-344.

Das-Evcimen, N., Sarikaya, M., Gurkok, G., Suzen, S. Evaluation of rat kidney aldose reductase inhibitory activity of some N-acetyl dehydroalanine derivatives (2011) Medicinal Chemistry Research, 20 (4), pp. 453-460.

Yuksel, N., Baykara, M., Shirinzade, H., Suzen, S. Investigation of triacetin effect on indomethacin release from poly(methyl methacrylate) microspheres: Evaluation of interactions using FT-IR and NMR spectroscopies (2011) International Journal of Pharmaceutics, 404 (1-2), pp. 102-109.

Suzen, S., Ozkan, S.A. Combination of electrochemical, spectrometric and other analytical techniques for high throughput screening of pharmaceutically active compounds (2010) Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, 13 (7), pp. 658-664.

Shirinzadeh, H., Yilmaz, A.D., Gumustas, M., Suzen, S., Ozden, S., Ozkan, S.A. Electrochemical behavior of indole-3-carboxaldehyde izonicotinoyl hydrazones: Discussion on possible biological behavior (2010) Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, 13 (7), pp. 619-627.

Shirinzadeh, H., Eren, B., Gurer-Orhan, H., Suzen, S., Özden, S. Novel indole-based analogs of melatonin: Synthesis and in vitro antioxidant activity studies (2010) Molecules, 15 (4), pp. 2187-2202.

Daş-Evcimen, N., Yildirim, O., Suzen, S. Relationship between aldose reductase and superoxide dismutase inhibition capacities of indole-based analogs of melatonin derivatives (2009) Archives of Biological Sciences, 61 (4), pp. 675-681.

Ferreira, P.M., Monteiro, L.S., Coban, T., Suzen, S. Comparative effect of N-substituted dehydroamino acids and alpha-tocopherol on rat liver lipid peroxidation activities. (2009) Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 24 (4), pp. 967-971.

Gürkök, G., Coban, T., Suzen, S. Melatonin analogue new indole hydrazide/hydrazone derivatives with antioxidant behavior: Synthesis and structureactivity relationships (2009) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 24 (2), pp. 506-515.

Gurkok, G., Altanlar, N., Suzen, S. Investigation of antimicrobial activities of indole-3-aldehyde hydrazide/hydrazone derivatives (2009) Chemotherapy, 55 (1), pp. 15-19.

Çalişkan-Ergün, B., Şüküroǧlu, M., Coban, T., Banoǧlu, E., Suzen, S. Screening and evaluation of antioxidant activity of some pyridazine derivatives (2008) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23 (2), pp. 225-229.

Suzen, S., Das-Evcimen, N., Varol, P., Sarikaya, M. Preliminary evaluation of rat kidney aldose reductase inhibitory activity of 2-phenylindole derivatives: Affiliation to antioxidant activity (2007) Medicinal Chemistry Research, 16 (3), pp. 112-118.

Şüküroǧlu, M., Çalişkan-Ergün, B., Das-Evcimen, N., Sarikaya, M., Banoǧlu, E., Suzen, S. Screening and evaluation of rat kidney aldose reductase inhibitory activity of some pyridazine derivatives (2007) Medicinal Chemistry Research, 15 (7-8), pp. 443-451.

Suzen, S., Bozkaya, P., Coban, T., Nebioǧlu, D. Investigation of the in vitro antioxidant behaviour of some 2-phenylindole derivatives: Discussion on possible antioxidant mechanisms and comparison with melatonin (2006) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 21 (4), pp. 405-411.

Suzen, S. Recent developments of melatonin related antioxidant compounds (2006) Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, 9 (6), pp. 409-419.

Suzen, S., Gurkok, G., Coban, T. Novel N-acyl dehydroalanine derivatives as antioxidants: Studies on rat liver lipid peroxidation levels and DPPH free radical scavenging activity (2006) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 21 (2), pp. 179-185.

Gurer-Orhan, H., Orhan, H., Suzen, S., Püsküllü, M.O., Buyukbingol, E. Synthesis and evaluation of in vitro antioxidant capacities of some benzimidazole derivatives (2006) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 21 (2), pp. 241-247.

Ateş-Alagöz, Z., Coban, T., Suzen, S. A comparative study: Evaluation of antioxidant activity of melatonin and some indole derivatives (2005) Medicinal Chemistry Research, 14 (3), pp. 169-179.

Kaymakçioǧlu, B.K., Aktan, Y., Süzen, S., Gökhan, N., Koyunoǧlu, S., Erol, K., Yeşilada, A., Rollas, S. In vivo metabolism of 2-[1′-phenyl-3′-(3-chlorophenyl)- 2′-propenylyden]hydrazino-3-methyl-4(3H)-quinazolinone in rats (2005) European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 30 (4), pp. 255-260.

Dogan, B., Uslu, B., Suzen, S., Ozkan, S.A. Electrochemical evaluation of nucleoside analogue lamivudine in pharmaceutical dosage forms and human serum (2005) Electroanalysis, 17 (20), pp. 1886-1894.

Suzen, S., Buyukbingol, E. Recent studies of aldose reductase enzyme inhibition for diabetic complications (2003) Current Medicinal Chemistry, 10 (15), pp. 1329-1352.

Süzen, S., Demírcígíl, B.T., Buyukbingol, E., Özkan, S.A. Electroanalytical evaluation and determination of 5-(3′-indolyl)-2-thiohydantoin derivatives by voltammetric studies: Possible relevance to in vitro metabolism (2003) New Journal of Chemistry, 27 (6), pp. 1007-1011.

Süzen, S., Ateş-Alagöz, Z., Demircigil, B.T., Özkan, S.A. Synthesis and analytical evaluation by voltammetric studies of some new indole-3-propionamide derivatives (2001) Farmaco, 56 (11), pp. 835-840.

Göker, H., Tunçbilek, M., Süzen, S., Kus, C., Altanlar, N. Synthesis and antimicrobial activity of some new 2-phenyl-N-substituted carboxamido-1H-benzimidazole derivatives (2001) Archiv der Pharmazie, 334 (5), pp. 148-152.

Kendi, E., Ates-Alagoz, Z., Suzen, S., Buyukbingol, E. Crystal structure of 2-[(5′,6′,7′,8′-tetrahydro-5′,5′ ,8′,8′-tetramethyl)-2′-naphthyl] -1-ethyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester (2001) Analytical Sciences, 17 (4), pp. 567-568.

Göker, H., Süzen, S., Kuş, C., Boykin, D.W. Synthesis of new 2-aryl-4H-4-oxo-1-benzopyran oxime ethers (2000) Heterocyclic Communications, 6 (5), pp. 385-390.

Süzen, S., Williams, J.M. Investigation of the synthesis of some dehydroalanine derivatives (2000) Turkish Journal of Chemistry, 24 (4), pp. 361-370.

Suzen, S., Buyukbingol, E. Anti-cancer activity studies of indolalthiohydantoin (PIT) on certain cancer cell lines (2000) Farmaco, 55 (4), pp. 246-248.

Ates-Alagoz, Z., Suzen, S., Buyukbingol, E., Caira, M.R. Synthesis and structure of 2-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalene)]-5-benzimidazole ethylcarboxylate monohydrate (2000) Journal of Chemical Crystallography, 30 (2), pp. 103-107.

Suzen, S., Williams, M. Behaviour of dehydroalanine derivatives under hydrazinolysis conditions. Possible relevance to glycoprotein hydrazinolysis (1999) Journal of Peptide Science, 5 (6), pp. 283-286.

Suzen, S., Buyukbingol, E. Evaluation of anti-HIV activity of 5-(2-phenyl-3'-indolal)-2 thiohydantoin (1998) Farmaco, 53 (7), pp. 525-527.

Evcimen, N.D., Pekiner, B., Süzen, S., Büyükbingöl, E. The inhibitory effect of benzodiazepine derivatives on the bovine lens aldose reductase enzyme (1998) Biochemistry and Molecular Biology International, 45 (2), pp. 381-387.

Ates, Z., Suzen, S., Buyukbingol, E. Effects of a benzimidazole compound on monooxygenase activities (1997) Farmaco, 52 (11), pp. 703-706.

Buyukbingol, E., Suzen, S., Klopman, G. Studies on the synthesis and structure-activity relationships of 5-(3'- indolal)-2-thiohydantoin derivatives as aldose reductase enzyme inhibitors (1994) Farmaco, 49 (6), pp. 443-447.

SCI dışı indexlerde yer alan uluslararsı makaleler

Yılmaz, A.D., Karaaslan, C., Shirinzadeh, H., Suzen, S., Ozcan, S., Gurer Orhan, H. New Antioxidant Drug Development Studies on Neurohormone Melatonin and Synthetic Analogues. (2014) Academic Journal of Science. 3(2), 51-56. (Index Copernicus)

Karaaslan, C., Suzen S. Electrochemical Behavior of Biologically Important Indole Derivatives, (2011) J Int. Electrochemistry, 2011, 1-10 (Expanded Academic Index, Chemical Abstracts Service (CAS), Directory of Open Access Journals (DOAJ))

Konferans Proceeding

Sezer, O., Ince, E., Ozturk-Ceylan, O., Akdermir, A., Suzen, S., Gurer-Orhan H. Design, synthesis and investigation of dual benefits of 2-methyl indole derivatives in hormone-dependent breast cancer: Aromatase inhibitory and antioxidant activity (2016) Toxicology Letters 258:S126

Suzen, S., Shirinzadeh, H., Karaaslan, C., Gurer-Orhan, H., Eren, B. Synthesis and in vitro antioxidant activity studies of melatonin analogue compounds. (2016) Toxicology Letters 258:S202.

Suzen, S., Yilmaz, A.D., Karaaslan, C., Shirinzadeh, H., Coban, T. Indole-based melatonin analogue compounds as cellular ROS inhibitors: Investigation on the peroxidation of human erythrocyte membranes and oxidative hemolysis (2016) Toxicology Letters 258:S202-S203

Yılmaz, A.D., Karaaslan, C., Shirinzadeh, H., Suzen, S., Ozcan, S., Gurer Orhan, H. New Antioxidant Drug Development Studies on Neurohormone Melatonin and Synthetic Analogues. (2014) Academic Journal of Science. 3(2), 51-56. (Index Copernicus)

Ozcan, S., Uslu, D., Karaaslan, C., Shrınzadeh, H., Suzen, S., Gurer-Orhan, H. Comparision of antioxidant activities of newly synthesized melatonin analogues. (2013) Toxicology Letters 221S, S59–S256 .

Yılmaz, A.D., Shirinzadeh, H., Coban, T., Suzen, S., Ozden, S. Synthesis and antioxidant activity evaluations of melatonin based analogue indole-hydrazide/hydrazone derivatives. BMC Proceedings 2012, 6(Suppl 4):P28. doi:10.1186/1753-6561-6-S4-P28

Shirinzadeh, H., Yılmaz, AD., Yücel, N., Altanlar, N., Suzen, S., Ozden, S. Antimicrobial activity of indole-based melatonin analogues . BMC Proceedings 2012, 6(Suppl 4):P27. doi:10.1186/1753-6561-6-S4-P27

Ozturk, D., Suzen, S., Sabuncuoglu, B., Akkus, B. Radioprotection of the Rat Kidney with a New Indole Based Compound. International Journal of Radiation Oncology Biol Phys 2005, 63(2) Suppl 1, S437. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2005.07.746

Ulusal Makaleler

Das-Evcımen N, Sarıkaya M, Karaaslan C, Yılmaz Ad, Shırınzadeh H, Suzen S. Rat Lung Aldose Reductase Inhibition Capacity of Substituted Indole Hydrazide/Hydrazone Derivatives. FABAD J.Pharm. Sci., 37(4), 169-174, 2012

Karaaslan C., Suzen, S. Mucize Hormon Melatonin Hakkında Bilinmesi Gerekenler. (2012) Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, 1, 30-36

Ozturk D, Sabuncuoglu B, Suzen S, Akkus-Yıldırım B. İndol türevi yeni bir bileşik ile sıçanlarda radyasyon nefropatisinin engellenmesi (Tthe prevention of radiation nephropaty in the rat with a new ındol based compound) (2004) Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Dergisi., 26(3), 107-112.

Ateş Alagöz, Z., Süzen, S. Oxidative damage in the central nervous system and protection by melatoni̇n [Santral si̇ni̇r si̇stemi̇ni̇n oksi̇dati̇f hasari ve melatoni̇n tarafindan korunmasi] (2001) Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 30 (3), pp. 47-62.

Ates-Alagoz Z, Suzen S. Structure-activity relationships of melatonin analogues. (2001)  Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi., 30 (4), 41-52.

Süzen, S. Investigations on the effect of base and solvents on the elimination of p-toluene sulphonyl group in the synthesis of dehydroalanine (2001) Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 30 (1), 17-25.

Suzen, S., Alagoz, Z., Puskullu, M.O. Antioxidant activities of indole and benzimidazole derivatives (2000) Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, 25 (3), 113-119.

Suzen, S. The characterisation of the carbohydrate moieties of glycoproteins and the role of hydrazinolysis (1999) Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, 24 (4), 233-239.

Suzen, S. The role of dehydroalanines in enzyme and peptide chemistry (1999) Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 28 (2), 129-141.

Suzen, S. Radioprotective agents in the treatment of cancer and the role of amifostine (1999) Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 28 (2), 117-128.

Kitap / Kitap bölümü / Editörlük

Suzen S. Evaluation of synthetic melatonin analog antioxidant compounds. Book: Melatonin: Therapeutic Value and Neuroprotection. Srinivasan V, Gobbi G, Shillcutt S.D, Suzen S (Eds). Publisher: Boca Raton : Taylor & Francis, (2015), Chapter 21, p. 259-269. ISBN: 9781482220100 1482220105

Suzen S. Antioxidant Activities of Synthetic Indole Derivatives and Possible Activity Mechanisms. Book: Topics in Heterocyclic Chemistry, Bioactive Heterocycles V.  Khan, M.T.H. (Ed.), Spinger-Verlag Berlin Heidelberg. (2007) Vol. 11 Page 145-178.  DOI: 10.1007/7081_2007_074. SBN-13: 978-3540734055, ISBN-10: 3540734058

Suzen S. Ozkan A.S.  Medicinal and Pharmaceutical Applications and prospects of Electrochemistry. Book: Electroanalytical Methods in Pharmaceutical Analysis and Their Validation.  Ozkan, S.A (Ed). NHB Publishing, (2011) Chapter 8, p. 255-284. ISBN: 978-0-9664286-7-4.

Ozden S, Ertan R, Akı-Sener E, Yalcın I, Nebioglu D, Buyukbingol E, Goker H, Yıldız I, Altuntas-Dinlenc TG, Tuncbilek M, Ayhan-Kılcıgil G, Olgen S, Suzen S, Temiz-Arpacı O, Kus C, Bozdag-Dundar O, Tekiner-Gülbas B, Ates-Alagoz Z. A.Ü Eczacılık Fakültesi “Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2” Uygulama kitabı (Pharmaceutical Chemistry Practise 1-2 Lab. Book)  ISBN 975-482-649-8 A.Ü Basımevi, 2004.

Ozden S, Ertan R, Akı-Sener E, Yalcın I, Nebioglu D, Buyukbingol E, Goker H, Yıldız I, Altuntas-Dinlenc TG, Tuncbilek M, Ayhan-Kılcıgil G, Olgen S, Suzen S, Temiz-Arpacı O, Kus C, Bozdag-Dundar O, Tekiner-Gülbas B, Ates-Alagoz Z. A.Ü Eczacılık Fakültesi “Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4” Uygulama kitabı (Pharmaceutical Chemistry Practise 3-4 Lab. Book)  ISBN 975-482-649-8 A.Ü Basımevi, 2004.

Davetli Editör

Suzen S, Saso L. Organic compounds as modulators of oxidative stress: chemical and biological aspects. Curr Org Chem. 2017 in Press

Borges F, Garrido J, Saso L, Suzen S. Oxidative Stress as a Pharmacological Target for Medicinal Chemistry: Synthesis and Evaluation of Compounds with Redox Activity - Part 3. (2015) Curr Top Med Chem.  In print

Borges F, Garrido J, Saso L, Suzen S. Oxidative Stress as a Pharmacological Target for Medicinal Chemistry: Synthesis and Evaluation of Compounds with Redox Activity - Part 2. (2015) Curr Top Med ChemIn print

Borges F, Saso L, Garrido J, Suzen S. Editorial (thematic issue: oxidative stress as a pharmacological target for medicinal chemistry: synthesis and evaluation of compounds with redox activity - part 1.(2014) Curr Top Med Chem. 14(22):2461

Borges F, Saso L, Garrido J, Suzen S. Synthesis, evaluation and pharmacological applications of antioxidants- part 2. (2013). Curr Med Chem. 20(37), 4647

Borges F, Saso L, Garrido J, Suzen S. Synthesis, evaluation and pharmacological applications of antioxidants- part 1. (2013) Curr Med Chem. 20(36), 4435

Suzen, S., Saso, L. Antioxidant heterocyclic compounds in drug discovery and medicinal chemistry (2013) Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 13 (3), 317.

 Süzen, S. Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening: Editorial (2006) Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, 9 (6),  407.

 

Davetli Konuşmacı

8. Suzen S. Chemistry and Biology of Antioxidants, "Behavior of new indole based compounds against free radicals with chemopreventive activity "Workshop on Bıochemıstry, Physıology And Pharmacology of Oxıdatıve Stress. Sapienza University of Rome (Italy) July 2-4, 2015.

7. Suzen S., New Indole-Based Melatonin Analogues with antioxidant activity" Perugia University, 3-9 February 2013, Perugia, ITALY, 

6. Suzen S. Chemistry and Biology of Antioxidants, "Novel Indole-Based Melatonin Analogues As Free Radical Scavengers" Sapienza University, Rome, ITALY,  10-12 November 2011, Host: Prof Luciano Saso

5. Suzen S. Melatonın and Synthetic Analogues as Antioxidants. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012. PL-18

4. Suzen S. The Role of Indole-based Analogs of Melatonin in Oxidative Defense and Scavenging Free Radicals” Universita Degli Studi Di Parma, Research Seminar, May-2008, Host: Prof Paolo Colombo.

3. Suzen S. New developments on aldose reductase inhibitors: the role of indole and pyridazine compounds” Welsh School of Pharmacy, Research Seminar Programme 2007-08 Spring Term, 23 Jan 2008, Cardiff, UK, Host: Dr. Andrew Westwell.

2. Suzen S. In Vitro Antioxidant Activities of Melatonin Analogue Indole Derivatives” 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry IMMPC-3 October 16-21, L-22,  p.34, Antalya – Turkey-2007.

1. Suzen S. Melatoninebased indole derivatives as potential antioxidants. 8th Antioxidant meeting 12-14 October-2012, Thessaloniki, Greece