DOÇ.DR. AYŞEN SİNA    
Adı : AYŞEN
Soyadı : SİNA
E-posta : sina@humanity.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Adı – Soyadı

Unvanı

İş Adresi

İş Tlf

e-mail

Ayşen SİNA

Doç. Dr. (Öğr. Gör. Kadrosunda)

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

0 312 310 32 80 - 1596

sina@humanity.ankara.edu.tr/ aysensina@gmail.com.tr

 

 

Öğrenim Durumu ( Lisans Eğitimi ve Lisansüstü )

Lisans: 7 Temmuz 1989 DTCF Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Yunan Dili ve Edebiyatı)

Lisans Tezi: “Aristoteles’in Nikomakhos’a Ethik Yapıtında Mutluluk Anlayışı Üzerine Bir

                        İnceleme”

Yüksek Lisans: 10 Şubat 1995 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ

                        Dilleri ve Kültürleri (Yunan Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: “Herodotos, Strabon ve Pausanias’ta Geçen İonia Kent-Devletleri”

(Danışman: Prof. Dr. Candan Şentuna)

Doktora: 13 Aralık 2002 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Eskiçağ

                        Tarihi) Anabilim Dalı

Doktora Tezi: “Karia Bölgesi Tanrıları ve Kültleri” (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çapar)

Doçent: “2011 Nisan Dönemi” başvurdum. 20 Haziran 2012 tarihinde “Doçent” unvan ve

yetkisini aldım.

Araştırma Alanları:

Eski Yunan ve Roma Tarihi, Eski Yunan Edebiyatı.

YAYINLAR

I. Ulusal Hakemli Dergiler:

1. “Karia Panamara’da Bulunan Saç Adakları Yazıtları”, A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları

Dergisi XXII, 34, 2003, 125-134

2. “Pausanias’ta Kült Kuran Kadın Kahramanlar”, A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

XXII, 35, 2004,  171-183

3. “Alkestis ve Deli Dumrul”,  A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi XXIII, 36, 2004, 225-

236.

4. “Deloslu Apollon’a Hymnos”, Littera: Edebiyat Yazıları XIV, 2004,185-194

5. “Delphoilu Apollon’a Hymnos”, Littera: Edebiyat Yazıları XV, 2004, 189-197.

6. “Eleusis’de Demeter Kültü ve Kadın Ritüelleri” A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Dergisi XLIV, 1, 2004, 37-52.

7. “Antik Yunan’da Koro Liriği Türleri” Littera: Edebiyat Yazıları XIX, 2006, 133-160.

8. “İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri: I- Lampsakoslu Kharon.” A.Ü.DTCF

Tarih Araştırmaları Dergisi XXVI,41 (2007), 113-130.

9. “İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri: II- Lydialı Ksanthos.” A.Ü.DTCF

                        Tarih Araştırmaları Dergisi XXVI,42 (2007), 155-180.

10. “İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri: III-Miletoslu Hekataios.” A.Ü.DTCF

                        Tarih Araştırmaları Dergisi XXVII,44 (2008), 113-166.

11. “İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri: IV-Lesboslu Hellanikos.” A.Ü.DTCF

                        Tarih Araştırmaları Dergisi XXVIII,45 (2009),107-158.

12. “Khioslu İon’un Epidemiai Eserinden Portreler” A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

                        XXIX,47 (2010),137-156.

13. “Euripides’in Troyalı Kadınlar Oyununda Savaş Eleştirisi” Littera: Edebiyat Yazıları. C.

27 (2010), 57-70.

 

II. Uluslararası Dergiler:

  1. “Two Heroes Facing Premature Death, Two Heroines Defying Death: Admetos and Deli Dumrul’s Wives.” HİKMET: İlmi Araştırma Dergisi/Journal of Scientific Research. (Gostivar- Makedonya 8/15 Mayıs 2010/1) 92-103.

III. Kitap:

1.      Atinalı Perikles: Yaşamı ve Dönemi. A. Sina. Ankara: Tiydem Yayınları 2011.

IV. Kitapta Bölüm:

1.      “Sophokles’in Direnişçi Kadın Kahramanı: Antigone” Kahraman, Denizli 2010, 77-83.

2.      “İ.Ö.V. yy. Antik Yunan Tragedyalarında Traklar”. Ömer Çapar’a Armağan Kitabı. (Haz. T. Yiğit, M. A. Kaya, A. Sina), Hel Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 295-308.

V. Hakemsiz Dergiler:

1. “Mitos ve Mitologia Nedir?” Bibliotech: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 6, 2008, 18-20.

 

VI. Çeviriler:

1. “Aiskhylos’un Persler Oyunu ve Tarih” C. Pelling (İngilizceden Makale çevirisi). A.Ü. Dil

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 46,1 (2006), 109-136.

2. “Kimon” Plutarkhos (Eski Yunancadan Çev. A. Sina). Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi XXIV,2 (2009), 103-129.

3. “Kurbağa-Fare Savaşı” Homeros (Eski Yunancadan Çev. A. Sina) Folklor ve Edebiyat Dergisi. C. 16, Sayı 64 (2010/4) 201-214.

4. “Artakserkses” Plutarkhos (Eski Yunancadan Çev. A. Sina). A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi XXIX, 48 (2010) 137-166.

VII. Çeviri Kitap:

1. Homerik İlahiler. Homeros (Eski Yunancadan Şiir çevirisi) 2005. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2008.

VIII: Konferans:

1. “Kent Devletinin (Polis’in) Tarihsel Gelişimi” Ufuk Üniversitesi (26.05.2004).

 

IX. İDARİ GÖREVLER:

1.Hakemlik. Karam: Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi Güz 2012 Sayı 35.

2.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları III. Uluslararası Edebiyat ve Bilim II Sempozyumu Sempozyum Düzenleme Komitesi üyesi- 2011

3.Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi Hakemliği 2013.

EDİTÖRLÜK:

Ömer Çapar’a Armağan Kitabı. (Turgut Yiğit, Mehmet Ali Kaya ile Birlikte), Hel Yayıncılık, Ankara, 2012

BELGESEL:

“Anadolu’da Hukuk” TRT (12.12.2012)

“Eskiçağ Anadolu’sunda Kadın” 08 Mart 2013 Dünya kadınlar Günü münasebetiyle TRT-11’de canlı yayına katıldım.

ATIFLAR:

1.      Üreten, H. “İlk Müzik Yarışması: Çine Çayı efsanesi ve Düşündürdükleri”, Toplumsal Tarih 126 (2004). 31-33.

2.      Saraçoğlu A.,"Hellen Evlilik Ritüelinde Kadının Rolü ve Sosyal Konumu" , Doğudan Yükselen Işık. Arkeoloji Yazıları, Atatürk Üniversitesi 50.Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, Birol Can& Mehmet Işıklı, Graphis Matbaa, 2008.

3.      Üreten, H., "Roma Dönemi'ne Kadar Tralleis Tarihi ve Attaloslar İle İlişkileri" Tarih Araştırmaları Dergisi, 38, 2005. 195-212.

4.      Sevinç-Erbaşı, F., “Eski Yunan’da Tragedyanın Ortaya Çıkışı ve Hititler”, Ömer Çapar’a Armağan Kitabı. (Haz. T. Yiğit, M. A. Kaya, A. Sina), Ankara: Hel Yayıncılık, 2012, s. 285.

5.      Üreten, H., Eskibatı (Eski Yunan) Kültüründe İncir” Ömer Çapar’a Armağan Kitabı. (Haz. T. Yiğit, M.A. Kaya, A. Sina), Hel Yayıncılık, Ankara, 2012, s.357.

6.      Çaykara, E., “Kadınlara Özel Bir Bayram: Thesmophoria.” Şurada: M. Darga, Anadolu’da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2011.296, 303, 306.

7.      Kaya, M. A. Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları. C.II. İzmir: İlya yayınları 2011.