PROF.DR. ALİ SINAĞ    
Adı : ALİ
Soyadı : SINAĞ
E-posta : sinag@science.ankara.edu.tr, asinag@yahoo.com
Tel : 0312 212 67 20 /1022-1174
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Ali SINAĞ 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Nisan 2001 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından Alman Akademik Servisinden (DAAD) aldığı bursla 2001’den 2003’e kadar Almanya’nın Karlsruhe şehrinde bulunan Karlsruhe Teknik Üniversitesinin köklü enstitüsü Engler Bunte Kömür, Petrol ve Doğalgaz Enstitüsünde ardından da yine aynı şehirde bulunan Karlsruhe Araştırma Merkezinin bursuyla da 2003’den 2004’e kadar Karlsruhe Araştırma Merkezinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda doktora sonrası bilimsel araştırmalarda bulundu.

Ekim 2003’te Yardımcı Doçent, Nisan 2005’de Doçent, Eylül 2010’da Profesör oldu. Çok sayıda idari görevde bulunan Dr. Sınağ halen Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ankara Üniversitesi Fikri Sınai Haklar Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Dr. Sınağ aynı zamanda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımlarında Değerlendirici Üye ve Takım Başkanı olarak 2016 yılından beri üniversitelerimizin dış değerlendirme sürecine katkı sunmaktadır. Prof. Dr. Ali Sınağ TSE Teknik Kurul ve TSE Genel Kurul üyeliği görevlerinin yanı sıra TÜBİTAK Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri Çağrı Programları Danışma Kurulu Üyesi’dir. Dr. Sınağ’ın tamamlanmış ve yürütmekte olduğu çok sayıda TÜBİTAK projesi, tamamı SCI tarafından taranan 50’nin üzerinde uluslararası saygın dergide yayımlanan makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere yabancı bilim adamlarınca bugüne dek 1500 civarı atıf yapılmıştır.  Uluslararası ve ulusal kitap bölümleri ve biri uluslararası üç patenti bulunan Dr. Sınağ ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Eğitim

Lisans               1992 - Ankara Üniversitesi - Kimya Bölümü
Yüksek Lisans  1995 - Ankara Üniversitesi - Kimya / Fizikokimya
Doktora             2001 - Ankara Üniversitesi - Kimya / Fizikokimya

Yüksek Lisans Tezi

Kömür ve Kokların Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi

Doktora Tezi

Bitümlü şistlerden Piroliz ve Ekstraksiyonla Sıvı Yakıt Elde Edilmesi

Akademik Görevler
Eylül    1994-   Nisan   2001     Araştırma Görevlisi                   Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Mayıs  2001-   Eylül    2002    Doktora sonrası araştırmacı      Karlsruhe Technical University
Eylül   2002-   Mart     2004     Doktora sonrası araştırmacı      Karlsruhe Research Center ITC – CPV (Karlsruhe-Almanya)
Ekim   2003-   Nisan   2005    Yardımcı Doçent                        Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Nisan  2005-   Eylül    2010     Doçent                                      Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Eylül   2010-                            Profesor Doktor                         Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi


İdari Görevler

YÖK Kalite Kurulu Van 100. Yıl Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Başkanı (2017)

 

YÖK Kalite Kurulu Kafkas Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyesi (2018)

 

YÖK Kalite Kurulu Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Başkanı  (2019)

 

Türk Standartları Enstitüsü Petro Kimya/Kimya/Yangın İhtisas Komitesi Üyesi  (1994 – 2016)

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyesi / Teknik Kurul Üyesi  (2018 - devam ediyor)

 

Ankara Üniversitesi Fikri Sınai Haklar Komisyon Başkanı (2017 - devam ediyor)

                                                                                  

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi  (Haziran 2019- devam ediyor)

 

Ankara Üniversitesi Ankara Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi  (Haziran 2013 - devam ediyor)

 

Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (Şubat 2015 - devam ediyor)

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi (Eylül 2013 – Eylül 2015)

 

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı (Ekim 2012 – Eylül 2015)

 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Ekim 2012 – Eylül 2015)

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü  (Ağustos 2012 - Aralık 2014)

 

Ankara Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Ağustos 2012 - devam ediyor)

Ankara Üniversitesi Ar-Ge Koordinatör Yardımcısı (Ağustos 2012 - devam ediyor)

 

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı  (Mart 2006 - Eylül 2012)

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi, Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi Yönetici Yardımcısı (Mayıs 2010 - 2011)

 

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (Mayıs 2009 – Mayıs 2011)

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Sokrates Erasmus Program Koordinatörü (Mart 2004 – Mart 2011)

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi (Ekim 2019- devam ediyor)

TÜBİTAK ARDEB

TÜBİTAK-1001 (2019 - .......)

Biyoyağın Bileşimindeki Oksijenli Bileşiklerin Giderimi Için Yeni Tip Katalizör Sentezi Ve Uygulamaları

 

TÜBİTAK-1001 (2007 - 2010)

Çeşitli biyokütlelerin piroliz ve hidrotermal işlemlerle değerli kimyasallara dönüşümünün incelenmesi

TÜBİTAK-1001 (2014 - 2016)

TiO2'nin Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Destek Malzemesi Olarak Kullanılacak Yeni Tip Kondanse Furanik Yapılı, Karbon Temelli Malzeme (Biyokömür) Sentezi Ve Uygulamaları

TÜBİTAK-1002 (2009 - 2010)

Hidrotermal yöntemle SnO2 nano parçacık sentezi ve sentezlenen nano parçacıkların biokütle pirolizinden elde edilen sıvı fazın bileşimine katalitik etkisinin incelenmesi

TÜBİTAK-1000 (2014 - 2016)

Ankara Üniversitesi’nde Nitelikli Araştırma Projesi Üretim Altyapısının Geliştirilmesi

 

 

TÜBİTAK BİDEB

TÜBİTAK 2237-A (2019)

Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ

 

TÜBİTAK 2237-A (2018)

Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ

TÜBİTAK-2237 (2014)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı IV 
Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

 

TÜBİTAK-2216 (2015)

Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı - Araştırma Projesi

TÜBİTAK-2237 (2014)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı III 
Koordinatör : Prof. Dr. Ali Sınağ

TÜBİTAK-2237 (2013)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı II 

Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

TÜBİTAK-2237 (2012)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı I 

Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

TÜBİTAK-2229 (2011)

Öğretmen Bilimsel Proje Danışmanlığı (Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ)

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

Ankara Üniversitesi - BAP (2011 - 2012)

ZnO ve ZnS nanoparçacıkların fotokatalitik özelliklerinin incelenmesi

 

Ankara Üniversitesi - BAP (2010 - 2012)

Hidrotermal yöntemle sentezlenen TiO2 nanoparçacıklarının ve ZSM-5 destekli TiO2 nanoparçacıklarının biyokütle pirolizinden elde edilen gaz ürünlerin bileşimine katalitik etkisinin incelenmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2008 - 2010)

Metilen mavisinin işlem görmüş koklardaki adsorpsiyon davranışının incelenmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2006 - 2008)

Atık lastik kömür karışımlarının değerli ürünlere dönüştürülmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2004 - 2007)

Linyit-Sentetik polimer karışımlarının pirolizle değerli sıvı ürünlere dönüştürülmesi

Kitap Bölümler

Fizikokimya - ATKINS ve DE PAULA (9. Baskıdan çeviri)

Editör: Esma KILIÇ, Hamza YILMAZ, Salih YILDIZ, Bilim Yayıncılık, Ankara (2013)

Ali Sınağ, 2. Bölüm, Termodinamik: Birinci Yasa

 

Fizikokimya - ATKINS ve DE PAULA (9. Baskıdan çeviri)

Editör: Esma KILIÇ, Hamza YILMAZ, Salih YILDIZ, Bilim Yayıncılık, Ankara (2013)

Ali Sınağ, 2. Bölüm, Termodinamik: İkinci Yasa

 

Genel Kimya - ATKINS ve JONES (5. Baskıdan çeviri)

Editör: Ali Rehber TÜRKER, Palme Yayıncılık, Ankara (2013)

Ali Sınağ, 3. Bölüm, Termodinamik: Birinci Yasa

 

Genel Kimya - ATKINS ve JONES (5. Baskıdan çeviri)

Editör: Ali Rehber TÜRKER, Palme Yayıncılık, Ankara (2013)

Ali Sınağ, 8. Bölüm, Termodinamik: İkinci ve Üçüncü Yasalar

Bilimsel Makaleler (SCI_SCI-Exp)

 

H-Index: 22           Toplam Atıf Sayısı:1586

 

Son güncelleme: 04.02.2020 - Scopus

 

 

53- Bilge S., Karadas N, Donar YO, Sınağ A., Ozkan S. Turning toxic cigarette butt waste into the sensor material for the sensitive determination of antihypertensive drug trandolapril from its dosage form and biological samples (2019) Sensors & Actuators: B. Chemical, 296, 126626

52- Karatay, A., Donar, Y.O., Sınağ, A., Elmali, A.

Controlling the nonlinear absorption characteristics of TiO2/carbon nanocomposites on films

(2018) Optics and Laser Technology, 108, pp. 510-514.

 

 

51- Bilge, S., Donar, Y.O., Sınağ, A.

Effect of metal oxide nanoparticles on the evolution of valuable gaseous products during pyrolysis of Turkish low-rank coal (2018) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, pp. 242-247.

 

 

50- Donar, Y.O., Bilge, S., Sınağ, A., Pliekhov, O.

TiO2/Carbon Materials Derived from Hydrothermal Carbonization of Waste Biomass: A Highly Efficient, Low-Cost Visible-Light-Driven Photocatalyst (2018) ChemCatChem, 10 (5), pp. 1134-1139.

 

 

49- Çaglar, E., Donar, Y.O., Sınağ, A., Birogul, I., Bilge, S., Aydincak, K., Pliekhov, O.

Adsorption of anionic and cationic dyes on biochars, produced by hydrothermal carbonization of waste biomass: Effect of surface functionalization and ionic strength

(2018) Turkish Journal of Chemistry, 42 (1), pp. 86-99.

 

 

48- Pliekhov, O., Pliekhova, O., Donar, Y.O., Sınağ, A., Tušar, N.N., Štangar, U.L.

Enhanced photocatalytic activity of carbon and zirconium modified TiO2

(2017) Catalysis Today, 284, pp. 215-220.

 

47- Donar, Y.O., Çaǧlar, E., Sınaǧ, A.

Preparation and characterization of agricultural waste biomass based hydrochars

(2016) Fuel, 183, pp. 366-372.

 

 

46- Donar, Y.O., Sınaǧ, A.

Catalytic effect of tin oxide nanoparticles on cellulose pyrolysis

(2016) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 119, pp. 69-74.

 

 

45- Ilday, S., Misirlioǧlu, Z., Canel, M., Sınaǧ, A.

Removal of methylene blue from aqueous media by using cokes obtained from lignite pyrolysis

(2014) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 36 (19), pp. 2183-2193.

 

 

44- Yiǧit, D., Güllü, M., Yumak, T., Sınaǧ, A.

Heterostructured poly(3,6-dithien-2-yl-9H-carbazol-9-yl acetic acid)/TiO2 nanoparticles composite redox-active materials as both anode and cathode for high-performance symmetric supercapacitor applications

(2014) Journal of Materials Chemistry A, 2 (18), pp. 6512-6524.

 

 

43- Bayramoǧlu, D., Gürel, G., Sınaǧ, A., Güllü, M.

Thermal conversion of glycerol to value-added chemicals: Pyridine derivatives by one-pot microwave-assisted synthesis

(2014) Turkish Journal of Chemistry, 38 (4), pp. 661-670.

 

 

42- Şeker, T., Elçin, A.E., Yumak, T., Sınaǧ, A., Elçin, Y.M.

In vitro cytotoxicity of hydrothermally synthesized ZnO nanoparticles on human periodontal ligament fibroblast and mouse dermal fibroblast cells

(2014) Toxicology in Vitro, 28 (8), pp. 1349-1358.

41- Derkus, B., Emregul, K.C., Mazi, H., Emregul, E., Yumak, T., Sınağ, A.

Protein a immunosensor for the detection of immunoglobulin G by impedance spectroscopy

(2014) Bioprocess and Biosystems Engineering, 37 (5), pp. 965-976.

 

 

40- Yanik, J., Stahl, R., Troeger, N., Sınağ, A.

Pyrolysis of algal biomass

(2013) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 103, pp. 134-141.

 

 

39- Emregul, E., Kocabay, O., Derkus, B., Yumak, T., Emregul, K.C., Sınağ, A., Polat, K.

A novel carboxymethylcellulose-gelatin-titanium dioxide-superoxide dismutase biosensor; electrochemical properties of carboxymethylcellulose-gelatin-titanium dioxide-superoxide dismutase

(2013) Bioelectrochemistry, 90, pp. 8-17.

 

 

38- Sınağ, A., Kruse, A., Maniam, P.

Hydrothermal conversion of biomass and different model compounds

(2012) Journal of Supercritical Fluids, 71, pp. 80-85.

 

 

37- Aydincak, K., Yumak, T., Sınaǧ, A., Esen, B.

Synthesis and characterization of carbonaceous materials from saccharides (glucose and lactose) and two waste biomasses by hydrothermal carbonization

(2012) Industrial and Engineering Chemistry Research, 51 (26), pp. 9145-9152.

 

 

36- Acar, P., Sınaǧ, A., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

The pyrolysis of scrap tire with lignite

(2011) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 34 (3), pp. 287-295.

 

 

35- Yumak, T., Sınaǧ, A.

Detailed characterization of hydrothermally synthesized SnO 2 nanoparticles

(2011) Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11 (10), pp. 9039-9041.

 

 

34- Yumak, T., Kuralay, F., Muti, M., Sınağ, A., Erdem, A., Abaci, S.

Preparation and characterization of zinc oxide nanoparticles and their sensor applications for electrochemical monitoring of nucleic acid hybridization

(2011) Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 86 (2), pp. 397-403.

 

 

33- Schumacher, M., Yanik, J., Sınağ, A., Kruse, A.

Hydrothermal conversion of seaweeds in a batch autoclave

(2011) Journal of Supercritical Fluids, 58 (1), pp. 131-135.

 

 

32- Muti, M., Erdem, A., Caliskan, A., Sınağ, A., Yumak, T.

Electrochemical behaviour of carbon paste electrodes enriched with tin oxide nanoparticles using voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy

(2011) Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 86 (1), pp. 154-157.

 

 

31- Akata, I., Sınaǧ, A., Işlek, C.

Dye biosorption from aqueous solutions by fomitopsis pinicola (sw.) p. karst

(2011) Gazi University Journal of Science, 24 (2), pp. 209-217.

30- Sınağ, A., Yumak, T., Balci, V., Kruse, A.

Catalytic hydrothermal conversion of cellulose over SnO2 and ZnO nanoparticle catalysts

(2011) Journal of Supercritical Fluids, 56 (2), pp. 179-185.

 

 

29- Sınağ, A., Uskan, B., Gülbay, S.

Detailed characterization of the pyrolytic liquids obtained by pyrolysis of sawdust

(2011) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 90 (1), pp. 48-52.

 

 

28- Esen, B., Yumak, T., Sınaǧ, A., Yildiz, T.

Investigation of photocatalytic effect of SnO2 nanoparticles synthesized by hydrothermal method on the decolorization of two organic dyes

(2011) Photochemistry and Photobiology, 87 (2), pp. 267-274.

 

 

27- Muti, M., Kuralay, F., Erdem, A., Abaci, S., Yumak, T., Sınağ, A.

Tin oxide nanoparticles-polymer modified single-use sensors for electrochemical monitoring of label-free DNA hybridization

(2010) Talanta, 82 (5), pp. 1680-1686.

 

 

26- Çit, I., Sınaǧ, A., Yumak, T., Uçar, S., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Comparative pyrolysis of polyolefins (PP and LDPE)and PET

(2010) Polymer Bulletin, 64 (8), pp. 817-834.

 

 

25- Gökdai, Z., Sınaǧ, A., Yumak, T.

Comparison of the catalytic efficiency of synthesized nano tin oxide particles and various catalysts for the pyrolysis of hazelnut shell

(2010) Biomass and Bioenergy, 34 (3), pp. 402-410.

 

 

24- Sınaǧ, A., Gülbay, S., Uskan, B., Canel, M.

Biomass decomposition in near critical water

(2010) Energy Conversion and Management, 51 (3), pp. 612-620.

 

 

23- Sınaǧ, A., Gülbay, S., Uskan, B., Uçar, S., Özgürler, S.B.

Production and characterization of pyrolytic oils by pyrolysis of waste machinery oil

(2010) Journal of Hazardous Materials, 173 (1-3), pp. 420-426.

 

 

22- Sınaǧ, A., Gülbay, S., Uskan, B., Güllü, M.

Comparative studies of intermediates produced from hydrothermal treatments of sawdust and cellulose

(2009) Journal of Supercritical Fluids, 50 (2), pp. 121-127.

 

21- Islek, C., Sınaǧ, A., Akata, I.

Investigation of biosorption behavior of methylene blue on Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm

(2008) Clean - Soil, Air, Water, 36 (4), pp. 387-392.

 

 

20- Karayildirim, T., Sınaǧ, A., Kruse, A.

Char and coke formation as unwanted side reaction of the hydrothermal biomass gasification

(2008) Chemical Engineering and Technology, 31 (11), pp. 1561-1568.

 

 

19- Bozkurt, Y., Misirlioǧlu, Z., Sınaǧ, A., Tekeş, A.T., Canel, M.

Behavior of chars from Bursa Mustafa Kemal Pasa Alpagut and Balikesir Dursunbey Çakirca Lignite (Turkey) during non-catalytic and catalytic gasification

(2008) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 30 (19), pp. 1797-1810.

 

 

18- Hacimehmetoǧlu, S., Sınaǧ, A., Tekes, A.T., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Effect of various experimental parameters on the swelling and supercritical extraction properties of lignite

(2007) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 29 (7), pp. 607-618.

 

 

17- Misirlioǧlu, Z., Canel, M., Sınaǧ, A.

Hydrogasification of chars under high pressures

(2007) Energy Conversion and Management, 48 (1), pp. 52-58.

 

 

16- Çit, I., Sınaǧ, A., Tekeş, A.T., Acar, P., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Effect of polymers on lignite pyrolysis

(2007) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 80 (1), pp. 195-202.

 

 

15- Sınaǧ, A., Sungur, M., Güllü, M., Canel, M.

Characterization of the liquid phase obtained by copyrolysis of Mustafa Kemal Paşa (M.K.P.) lignite (Turkey) with low density polyethylene

(2006) Energy and Fuels, 20 (5), pp. 2093-2098.

 

 

14- Sınaǧ, A., Sungur, M., Canel, M.

Effect of experimental conditions on the yields during the copyrolysis of Mustafa Kemal Paşa (MKP) lignite (Turkey) with low-density polyethylene

(2006) Energy and Fuels, 20 (4), pp. 1609-1613.

 

 

13- Erincin, D., Sınaǧ, A., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Characterization of burning and CO2 gasification of chars from mixtures of Zonguldak (Turkey) and Australian bituminous coals

(2005) Energy Conversion and Management, 46 (17), pp. 2748-2761.

 

 

12- Canel, M., Misirlioǧlu, Z., Sınaǧ, A.

Hydropyrolysis of a Turkish lignite (Tunçbilek) and effect of temperature and pressure on product distribution

(2005) Energy Conversion and Management, 46 (13-14), pp. 2185-2197.

 

 

11- Canel, M., Misirlioǧlu, Z., Sınaǧ, A.

Influence of experimental conditions on product distribution during pyrolysis of Tuncbilek lignite (Turkey) at low heating rates

(2004) Energy Sources, 26 (13), pp. 1265-1276.

 

 

10- Sınaǧ, A.

Sub- and supercritical water extraction of göynük oil shale

(2004) Energy Sources, 26 (9), pp. 885-890.

 

 

9- Sınaǧ, A., Canel, M.

Comparison of retorting and supercritical extraction techniques on gaining liquid products from Göynük oil shale (Turkey)

(2004) Energy Sources, 26 (8), pp. 739-749.

 

 

8- Sınaǧ, A., Kruse, A., Rathert, J.

Influence of the Heating Rate and the Type of Catalyst on the Formation of Key Intermediates and on the Generation of Gases during Hydropyrolysis of Glucose in Supercritical Water in a Batch Reactor

(2004) Industrial and Engineering Chemistry Research, 43 (2), pp. 502-508.

 

 

7- Sınaǧ, A.

The Influence of Pyrolysis Conditions on the Reactivity of Soma-Işiklar Lignite (Turkey)

(2004) Energy Sources, 26 (2), pp. 127-134.

 

 

6- Kiraz, A., Sınaǧ, A., Tekes, A.T., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Effect of pre-swelling on extractability and solvent swelling of Ermenek lignite (Turkey)

(2004) Energy Sources, 26 (5), pp. 431-439.

 

 

5- Sınag, A., Kruse, A., Schwarzkopf, V.

Formation and Degradation Pathways of Intermediate Former in the Hydropyrolysis of Glucose as a Model Susbstance for Wet Biomass in a Tabular Reactor [Aufbau- bzw. Abbaupfade von gebildeten Zwischenprodukten bei der Hydropyrolyse von Glucose als Modellsubstanz für nasse Biomasse im Rohrreaktor]

(2003) Chemie-Ingenieur-Technik, 75 (9), pp. 1351-1355+1185.

 

 

4- Kruse, A., Henningsen, T., Sınağ, A., Pfeiffer, J.

Biomass gasification in supercritical water: Influence of the dry matter content and the formation of phenols

(2003) Industrial and Engineering Chemistry Research, 42 (16), pp. 3711-3717.

 

 

3- Sınağ, A., Kruse, A., Schwarzkopf, V.

Key compounds of the hydropyrolysis of glucose in supercritical water in the presence of K2CO3

(2003) Industrial and Engineering Chemistry Research, 42 (15), pp. 3516-3521.

 

 

2- Sınaǧ, A., Sinek, K., Tekeş, A.T., Misirlioǧlu, Z., Canel, M., Wang, L.

Study on CO2 gasification reactivity of chars obtained from Soma-Isklar lignite (Turkey) at various coking temperatures

(2003) Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 42 (12), pp. 1027-1031.

 

1- Tekeş, A.T., Sınaǧ, A., Misirlioǧlu, Z., Canel, M.

Determination of swelling properties of Soma-Işiklar lignite (Turkey)

(2002) Energy and Fuels, 16 (5), pp. 1309-1313.


Patentler

 

Patent 1 (Uluslararası)

Avrupa Birliği Patent No . EP1632550-A1

Alman Patent No : DE102004038491-A1

 

Başlık: Verfahren zur Umsetzung von Biomasse in gasförmige Produkte (Process for converting biomass into                          gaseous products)

Yazarlar: Eckhard Dinjus, Andrea Kruse, Ali Sınağ, and Johannes Pfeiffer

Patent 2 (Uluslararası/Ulusal)

Biosensor from Algae based carbon material (2019/20423)(Başvuru aşamsında)

Patent 3 (Ulusal)

Patent No: TR 2015 11964 B

Başlık: Hidrotermal Karbonizasyon Tekniği İle Fındıkkabuğu Ve Pirinadan Farklı Amaçlar İçin Kullanılabilecek                          Biyokömür Üretim Yöntemi

Patent 4 (Ulusal)

Patent No: TR 2015 11948 B

Başlık: Nanokatalizörlerin Kullanıldığı Bir Biyokütle Piroliz Yöntemi


Bildiriler

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

24.Selva Bilge, Nurgül Karadaş Bakırhan,Yusuf Osman Donar, Ali Sınağ,Sibel Ayşıl Özkan. A new sensor material from cigarette butt for the sensitive determination of antihypertensive drug trandolapril. Euroanalysis 2019 (1-5 September 2019) (İstanbul-Turkey)

23.Burak Baykal, Yusuf Osman Donar, Selva Bilge, Ali Sınağ,Gallic acid and ammonium fluoride functionalized TiO2 nanoparticles.Euroanalysis 2019 (1-5 September 2019) (İstanbul-Turkey)

22.Bahar Sevilir, Kazuki Suziki, Eiko Bizen, Yusuf Osman Donar, Ali Sınağ, Oğuz Can Turgay, Naoki Harada.

The Effect of Biochar Application on Soil Bacterial and Arbuscular Mycorrhizal Fungal Diversity in Rhizosphere of Maize (Zea Mays). 5th Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation 2019 (May 15–17, 2019) (Sendai JAPAN)

21.Selva Bilge, Yusuf Osman Donar, Ali Sınağ. Effect of nano metal oxides on coal pyrolysis.

Nanotechnology and Nanomaterials 2017 (23 - 26 AUGUST 2017) (CHERNIVTSI, UKRAINE)

20.Selva Bilge, Yusuf Osman Donar, Ali Sınağ.Catalytic application of metal oxide (TiO2 and ZnO) Nanoparticles on Cellulose pyrolysis.Nanotechnology and Nanomaterials 2017 (23 - 26 AUGUST 2017) (CHERNIVTSI, UKRAINE)

19.Jafari Tarf Ommonbanin, Muhittin Onur Akça, Yusuf Osman Donar, Oğuz Can Turgay, Ali Sınağ.

Effect of Different Carbonization Processes on pyrochars and hydrochars characteristics.

International Agricultural Science Congress (09-12 May 2018) ( Van, TURKEY) 

18.Jafari Tarf Ommonbanin, Muhittin Onur Akça, Yusuf Osman Donar, Oğuz Can Turgay, Ali Sınağ.

Effect of Hydrochars Obtained from Different Organic Wastes on Soil Enzym Activities. 

Ecology-2018 (19-23 June 2018) (Kastamonu, TURKEY)

17. Yusuf Osman Donar, Ezgi Çağlar, Tuğrul Yumak, İbrahim Biroğul, Taner Gürsoy,Ali Sınağ.

Synthesis and characterization of nano-sized carbonaceous materials obtained via hydrothermal carbonization of cellulose and waste biomasses. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara, Turkey. 22 -25 June, 2015. (Poster Presentation)

16. Yusuf Osman Donar, Ezgi Çağlar, Tuğrul Yumak, Taner Gürsoy, İbrahim Biroğul,Ali Sınağ.

Effect of experimental conditions on the photocatalytic effect of TiO2 nanoparticles on the degradation of methylene blue and phenol. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara,Turkey. 22 -25 June, 2015. (Poster Presentation)

15. Tuğrul Yumak, Ali Sınağ and Tuğba Yıldız.

Hydrothermal Synthesis of Nano SnO2 Particles andEvaluation of Their Photocatalytic Activity 4th International Conference on Surfaces, Coatings andNanostructured Materials (NanoSMat-2009),19-22 October 2009, Rome (ITALY)

14. Arzum Erdem, Mihrican Erdem, Tuğrul Yumak, Ali Sınağ,

The Electrochemical Behaviour of Tin Oxidenanoparticles and their Applications for Sensor Technology, 4th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NanoSMat-2009),19-22 October 2009, Rome (ITALY)

13. Zarife Mısırlıoğlu, Serim Kayacan, Muammer Canel, Ali Sınağ

Adsoprtion of methylene blue from aqueous solution onto lignite-based cokes, Sixth International Conference of the Chemical Societies of the
South-Eastern European Countries, 10 – 14 September 2008, Sofia-Bulgaria

12. Tamer Karayıldırım, Ali Sınağ.

The Effect of Experimental Conditions on Hydrothermal Conversion of Biomasses. BIGPOWER Biomass Gasification Technologies. International Workshop, 9 - 11th April 2008, TUBITAK Marmara Research Center

11. Ali Sınağ,

Key intermediates from cellulose degradation BIGPOWER Biomass Gasification Technologies. International Workshop, 9 - 11th April 2008, TUBITAK Marmara Research Center

10. Acar P., Canel M., Sınağ A., Misirlioglu Z. and Canel E. "Supercritical Toluene Extraction and Pyrolysis of
Lignite Scrap Tyre Mixtures " 11th European Meeting on Supercritical Fluids. (Barcelona - Spain 4-10 May
2008)

9. Sınağ A., Kruse A. and Maniam P., "Hot Compressed Water Treatment of Biomass. " 11th European
Meeting on Supercritical Fluids. (Barcelona - Spain 4-10 May 2008).

8. A. Sınağ, S. Gülbay, S. Karakas, S. Erdogan, I. Cit, B. Uskan, Z. Mısırlıoğlu and M. Canel. "Characterization
of chemicals by cellulose degradation in near critical water. " 11th European Meeting on Supercritical
Fluids. (Barcelona - Spain 4-10 May 2008)

7. Hacımehmetoğlu S., A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu and M. Canel . Effect of preswelling on conversion and
catalytic activity during coal liquefaction. 2 nd International Aegean Physical chemistry Day. 7-10 October
2004. Ayvalik - Balıkesir - Turkey

6. Sınağ A., Sungur M. and Canel M. Copyrolysis of lignite-LDPE mixtures.2 nd International Aegean Physical
chemistry Day. 7-10 October 2004. Ayvalik - Balıkesir - Turkey

5. Sınağ A, Graf F, Bajohr S. and Reimert R. “Experimental Investigations on the Pyrolysis of Propane /
Hydrocarbon Mixtures”, Abschlussberichte des 37. Int. Sem., 25 – 31, Karlsruhe – Germany, 2002.

4. Erincin D., Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Gasification of Cokes in CO2 Atmosphere“ European
Coal Conference`97 Izmir – Turkey

3. Sınağ A., Kruse A. and Scwarzkopf V. Umsetzung von Glucose als Modell-Biomasse im Überkritischen
Wasser in Anwesenheit von K2CO3. Kurzreferat von der internen Arbeitssitzung des GVC –
Fachausschusses. Hochdruckverfahrentechnick am 06 und 07 März 2003. Graz- Österreich. 5, 2003.

2. Sınağ A. and Canel, M. “ Determination on Properties of Petroleum Products Obtained by Supercritical
Toluene Extraction of Göynük Oil Shale, Proc. Of 8th Meeting on Supercritical Fluids, Bordeux – France, 14
– 17 April 2002, 895 – 900. 2002.

1. Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Investigation of Ignition Behaviour of Solid Fuels“ ICCS`97, Proc. of
the 9th International Conference on Coal Science, Germany, DGMK Tagungsberichte 9703. Vol. II., 987 –
990. Essen – Germany, 1997.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

26. .Jafari Tarf Ommonbanin, Muhittin Onur Akça, Yusuf Osman Donar, Oğuz Can Turgay, Ali Sınağ.

Farklı karbonizasyon uygulamaları ile elde edilen biyokömür ve hidrokömürlerin bazı toparak özellikleri üzerine etkileri.

5. Uluslararası katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Kırklareli

25. Yusuf Osman Donar, Ezgi Çağlar, Tuğrul Yumak, İbrahim Biroğul, Taner Gürsoy,Ali Sınağ. Synthesis and
characterization of nano-sized carbonaceous materials obtained via hydrothermal carbonization of
cellulose and waste biomasses. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara,
Turkey. 22 -25 June, 2015. (Poster Presentation)

24. Yusuf Osman Donar, Ezgi Çağlar, Tuğrul Yumak, Taner Gürsoy, İbrahim Biroğul,Ali Sınağ. Effect of
experimental conditions on the photocatalytic effect of TiO2 nanoparticles on the degradation of
methylene blue and phenol. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara,
Turkey. 22 -25 June, 2015. (Poster Presentation)

23. ÇAĞLAR Ezgi, DONAR Yusuf Osman, YUMAK Tuğrul, GÜRSOY Taner, BİROĞUL İbrahim, SINAĞ Ali.
Hidrotermal Karbonizasyon ile in situ C/TiO2 Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Uygulamaları. 5.
Fiziksel Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Konya. (Oral Presentation)


22. ÇAĞLAR Ezgi, DONAR Yusuf Osman, YUMAK Tuğrul, BİROĞUL İbrahim, GÜRSOY Taner, SINAĞ Ali.
Hidrotermal Karbonizasyon ile Karbon Temelli Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu. 5. Fiziksel Kimya
Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Konya. (Poster Presentation)

21. Ali SINAĞ, Yusuf Osman DONAR, Ezgi ÇAĞLAR, Tuğrul YUMAK. Hidrotermal Karbonizasyon ile Atık
Biyokütlelerden Karbon Temelli Malzeme Eldesi. 1. Ulusal Karbon Konferansı, 12-13 Mart 2015, İstanbul.
(Oral Presentation)

20. İşlek C, Akata I, Sınağ A. 2012. Kongo kırmızısının Ganoderma adspermum kullanılarak sulu ortamdan
uzaklaştırılması. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim, Denizli, Türkiye, s.55.

19. Kıvanç Aydıncak, Ali Sınağ, Tuğrul Yumak, Bekir Esen, Mustafa Karatok. Synthesis of carbon nano
spheres from waste biomass, glucose and lactose with hydrothermal carbonization. NanoTR VII. 27 June - 1
July 2011 İstanbul. (Oral Presentation)

18. Mustafa Karatok, Tuğrul Yumak, Bekir Esen, Ebru Dağdelen, Kıvanç Aydıncak, Ali Sınağ. Hydrothermal
synthesis and photocatalytic activity of tin oxide nano particles.NanoTR VII. 27 June - 1 July 2011 İstanbul.
(Oral Presentation)

17. Bekir Esen, Tuğrul Yumak, Ali Sınağ, Ebru Dağdelen, Kıvanç Aydıncak, Yusuf Osman Donar. Effect of
Surface Modifier on the Characteristics of Hydrothermally Synthesized Nano Tin Oxide Particles. NanoTR
VII. 27 June - 1 July 2011 İstanbul. (Poster Presentation)

16. Mihrican Muti Erdem, Arzum Erdem, Ayfer Caliskan, Ali Sınağ, Tugrul Yumak. Tin Oxide Nanoparticles
Modified Graphite Sensors for DNA Analysis. NanoTR VII. 27 June - 1 July 2011 İstanbul. (Poster
Presentation)

15. Şükran Şeker, Tuğrul Yumak, Ali Sınağ, Y. Murat Elçin. In Vitro Cytotoxicity of Metal Oxide Nanoparticles
on Mesenchymal Stem Cells. NanoTR VII. 27 June - 1 July 2011 İstanbul. (Poster Presentation)

14. Cemil İşlek, Ilgaz Akata, Ali Sınağ, Metilen Mavisinin Trametes Versicolor 8L.) Lloyd kullanılarak sulu
ortamdan uzaklaştırılması, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 ekim 2009, Nevşehir.

13. Selen Gülbay, Burçin Uskan, Ali Sınağ, Mustafa Güllü ve Muammer Canel. Selülozun Yakın Kritik Su
Ekstraksiyonundan Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu. XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ/ 6-10 Ekim 2008
Magusa, Kıbrıs.

12. Burçin Uskan, Selen Gülbay, Ali Sınağ, Mustafa Güllü, Zarife Mısırlıoğlu ve Muammer Canel. Talaşın
Süperkritik Su Ekstraksiyonu. XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ/ 6-10 Ekim 2008 Magusa, Kıbrıs.

11. Ali SINAĞ, Burçin USKAN, Selen GÜLBAY. Hidrotermal Yöntemle Biyokütleden Değerli Kimyasalların
Eldesi. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul

10. Yakup Bozkurt, Ahmet Turan Tekeş, Ali Sınağ, Pınar Acar, Zarife Mısırlıoğlu, Muammer CANEL, Kömür ve
kokların gazlaştırılması 20. Ulusal Kimya Kongresi Kayseri. 4 – 8 Eylül 2006.

9. Ahmet Turan Tekeş, Pınar Acar, Zarife Mısırlıoğlu, Ali Sınağ, Muammer Canel. Yakıtların şişirilmesi ve
şişme Özelliklerinin İncelenmesi, 20. Ulusal Kimya Kongresi Kayseri, 4 – 8 Eylül 2006.

8. Tekes, A. T., Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Organik Çözücülerin Linyitlerin Çözünürlüğüne Etkisi
“14. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 168, Diyarbakır. 2000.

7. Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Göynük Bitümlü şistinin Kritiküstü Toluen Ekstraksiyonu “ 14.
Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı,167, Diyarbakır. 2000.

6. Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Bolu-Göynük Bitümlü şistinin Katran Veriminin Retortlama ve
Ekstraksiyon Yontemleriyle Tayini “ 13. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 482, Samsun. 1999.

5. Sınağ A., Sinek K., Mısırlıoğlu Z., Tekes, A. and Canel, M. “ Kokların su buharı ve CO2 ile gazlaştırılması“
12. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 517, Samsun. 1999.

4. Sinek K., Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Katı yakıtların iki ayrı yöntemle bulunan reaktifliklerinin
karşılaştırılması“ 12. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 736, Edirne. 1998.

3. Erincin D., Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Katı yakıtların CO2 Atmosferinde Gazlastırılması“ 11.
Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 303, Van, 1997.

2. Karabulut R., Sınağ A., Mısırlıoğlu Z. and Canel, M. “ Kok ve Aktif Kömürlerin Gazlaştırma Özelliklerinin
İncelenmesi“ 11. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 302. Van, 1997.

1. Sınağ A., Mısırlıoğlu Z., Gurel, O. and Canel, M.“ Aktif Komurun Oksidasyon Reaksiyonuna Bazı Inorganik
Tuzların Katalitik Etkisi“ 10. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 245, Bursa, 1994.


Burslar ve Ödüller

1. TÜBÌTAK BİDEB Yüksek Lisans Bursiyeri (Ekim 1993 - Haziran 1995)


2. DAAD Bursu (German Academic Exchange Service) (05 May 2001 - 31 July 2002) Int. Sem. - Universität Karlsruhe, Engler Bunte Institüt. Bereich Gas, Erdöl, Kohle. Karlsruhe - Germany


3. Forschungszentrum Karlsruhe (Karlsruhe Research Center) Bursu ITC _ CPV (Institüt für Technische Chemie) Karlsruhe - Germany (01.September 2002 - 31. July 2003)


4. DAAD Bursu (Reinvitation programm- 2007 - 3 Months in Karlsruhe Institute of Technology)


5. DAAD Bursu (Reinvitation programm- 2010 - 2 Months in Karlsruhe Institute of Technology)


6. PAGEV (Turkish Plastics Industry Association) ödülü (2008 yılı - en iyi Y.Lisans tezi)

7. TÜSİAV Veli Sarıtoprak Özel Ödülü (18.04.2019 ANKARA)


Güncel Araştırma Konuları


- Hidrotermal Karbonizasyon

- Atık Biyokütleden Değerli Kimyasalların Eldesi

- Termal Biyokütle Dönüşümü

- Fotokimya

- Nano Katalizör Sentezi ve Uygulamaları

- Biyosensör Uygulamaları için yeni malzeme sentezi