PROF.DR. İBRAHİM TUNÇ SİPAHİ    
Adı : İBRAHİM TUNÇ
Soyadı : SİPAHİ
E-posta : tuncsipahi@gmail.com, sipahi@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ibrahim-tunc-sipahi
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1959.

İlköğretim:  Ankara Sarar İlkokulu

Orta Öğretim: Ankara Özel Yükseliş Koleji

Lisans:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 1980-1984.

Yüksek Lisans:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Tez konusu: 

"M.Ö. II. Binin İkinci Yarısında Orta Anadolu'da Süs Eşyası" 1986.

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Tez Konusu:

"M.Ö. II. Binde Orta Anadolu'da Madeni Kaplar" 1993.

Akademik Atanma ve Yükselmeler:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda:

"Araştırma Görevlisi"    1987

"Yardımcı Doçent"        1993

"Doçent"                        2001

"Profesör"                      2014

www.tuncsipahi.org


KATILDIĞI KAZI VE ARAŞTIRMALAR:

Niğde Pınarbaşı Höyük Kazısı                1982

Niğde Köşk Höyük Kazısı                       1983

Kayseri Kültepe Kazısı                            1984-2004

Tokat Maşathöyük Kazısı                        1984

Kayseri Karakuyu Hitit Barajı Kazısı       1988-89

 

YÜRÜTTÜĞÜ KAZI VE ARAŞTIRMALAR:

Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması   1996-2012

(Tayfun Yıldırım'la)

Hüseyindede Kazısı                                 1997-2003

(Tayfun Yıldırım'la) 

Fatmaören Kazısı                                     2003-2004

Boyalı Höyük Kazısı                                 2004-2008

Eskiyapar Kazısı                                       2010-

                              

KOMİSYON, KURUL VE İDARİ GÖREVLERİ VE DİĞER ÜYELİKLER:

A.Ü.,D.T.C.Fakültesi, Fakülte Kurulu Yrd.Doç.Temsilcisi (Tamamlandı)

A.Ü.,D.T.C.F., Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi  (Tamamlandı)

A.Ü., D.T.C.Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Üyesi (Tamamlandı)

A.Ü., D.T.C.F., Dekan Yardımcılığı 2013

A.Ü., Güzel Sanatlar Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2017-

Adana Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Üyesi

Eskişehir Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Üyesi 

Samsun Kültür Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu Üyesi

İstanbul Kültür Varlıklarını 6. Bölge Koruma Kurulu Üyesi 

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asli Üyesi

Hitit Üniversitesi Çorum Hitit Araştırmaları Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi


DERGİLERDE YAYIN KURULU, DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ:

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi

Anadolu/Anatolia Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

A.Ü., D.T.C.F. Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

TÜBA-AR Dergisi Danışma Kurulu Üyeliğili

Amisos Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın ve Danışma Kuruluğu

Üyeliği

Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Yayın ve Bilim Kurulu Üyeliği


SEMPOZYUM, TOPLANTI, KONFERANS, KONGRE, PANEL ÇALIŞTAY, WEBINAR:

1. 1997 - 2011 Yıllarında Çorum ve Çankırı, Çorum Yüzey Araştırmaları'nın sunumları (Tayfun Yıldırım ile birlikte)

2. 1997-2001 Yıllarında Hüseyindede Kazısı sunumları (Tayfun Yıldırım'la birlikte)

3. 2002-2009 Yıllarında Hüseyindede, Fatmaören ve Boyalı Höyük kazılarının sunumları

4. Çorum’un Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen “Hitit Paneli” nde konuşmacı.

5. “Hüseyindede’ den Hitit Tasvir Sanatı İçin Yeni Bir Sahne”  

V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri,  2005.” 

6. Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde "Tarih, Kültür, Turizm ve Basın" Konulu Panel,  Turgut Özal İş Merkezi Toplantı Salonu, 04.04.2006.

http://www.cgcd.org/haber_goster.asp?SID=13&ID=101

7. “Erken Hitit Çağında Hüseyindede ve Çevresi”

XV. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül 2006, Ankara 2006    

8. "Eski Yakındoğu’da Kültürel ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Yasa Kavramı”, "Eskiçağlarda Anadolu’da Hukuk" Paneli, Ankara Barosu, Hukuk Müzesi 2007.

9. “Anadolu Uygarlığından Zengin Bir Kesit: Hititler”

ODTÜ Mezunları Derneği,
16 Kasım 2007. 

10. "Çorum’un Batısında M.Ö. II. Bin Yerleşimleri"

11. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Anitta Otel Hattuşili Salonu, Çorum 29 Ağustos 2008. 

12. "2011 Yılı Eskiyapar Kazısı”

13. Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Çorum Müzesi, 26 Eylül 2011.

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/TR/dosya/1-283616/h/sempozyumprogram.pdf

13. “Hitit Kültür ve Sanatı”

Gaziantep Belediyesi, "Hattuşa Paneli" nde konuşmacı, 25 Mayıs 2012

www.haberler.com/gaziantep-te-hattusa-paneli-duzenlendi-3655900-haberi/

14. “Hitit Çağında Boyalı Höyük ve Eskiyapar”

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi. Çorum Müzesi, 23.Mart.2012

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/tr/dosya/1-284945/h/hitit 

15. "Tepebağ Höyüğü ve Kentsel SİT Alanı Sağlıklaştırması Çalıştayı" nda konuşmacı. Adana Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEP) Şube Müdürlüğü, Seyhan Oteli, Adana 24 Şubat 2012

http://www.kozan.bel.tr/?/haberler/baskanimiz-adana-da-kozan-i-anlatti

16. “2011 Yılı Eskiyapar Kazısı”

30 Mayıs 2012 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum

 http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

17. “2011 Yılı Çankırı ve Çorum illeri Yüzey Araştırması”, 

30 Mayıs  2012, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum

 http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

18. "2012 Yılı Kazılarının Işığında Eskiyapar", 

Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Toplantısı (2013), A.Ü., D.T.C.F. 2013.

19. “2012 Eskiyapar Kazısı”

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu

 27-31 Mayıs 2013,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 28.Mayıs.2013.

 http://www.ukaas.mu.edu.tr/belgeler/sem2013pr_tr.pdf

20. “Eskiyapar Kazıları”

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji A.B.Dalı.30.Nisan.2013.

 http://edebiyat.istanbul.edu.tr/protohistorya/?p=6692

21. "2013 Yılı Kazısının Işığında Eskiyapar Höyük Üzerinde Genel Bir Değerlendirme", 4. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 06 Aralık 2013, Çorum.

22. "Anadolu'da Gıdanın 3500 Yıllık Geçmişi",

 Çukurova Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu'nda Açılış Konferansı, 17.Nisan.2014, Adana.

23. "2013 Çalışmaları Işığında Eskiyapar Kazıları",

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (12-13 Mayıs 2014).

 24. "2013 Yılı Eskiyapar Kazısı",

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02-06 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep.

25. " Eskiyapar Kazıları ve Son Buluntuları"

 9. Hititoloji Kongresi, 1 - 5 Eylül 2014, Çorum Hitit Üniversitesi.

26. "Eskiyapar'dan Hitit Arkeolojisine Yeni Katkılar",

 XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-18 Eylül 2014, Ankara Ticaret Odası Congresium.

27. "2014 Yılı Buluntularının Işığında Eskiyapar", 5. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 28-29 Kasım 2014.

28. "Anadolu'nun İlk Siyasi Birliği: Hitit Devleti", (Panelde konuşmacı) Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çorum, Boğazkale, 05.12.2014.

29. "Son Dönem Kazılarının Işığında Eskiyapar", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Arkeoloji Kulübü, 15.Nisan.2015. 

30. "Hitit Çağında Çankırı ve Çevresi", 18 Mayıs Müzeler Günü, 2015, Çankırı.

31. "2014 Yılı Eskiyapar Kazısı", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs 2015, Erzurum.

32. "Yerel Krallıklardan Merkezi Devlet Yönetimine Geçiş Sürecinde Hitit Sanatı", I.Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Türk Tarih Kurumu, Muğla.

33. "Eskiyapar Buluntularının Işığında Eski Hitit Sanatı", 6. Çorum Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 18-19 Aralık 2015, Çorum.

34. "Eski Yakındoğu Kültürlerinde Sosyal ve Kültürel Açıdan Kadının Yeri ve Önemi", Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 08.Mart.2016, Ankara.

35. "Eskiyapar'ın Hitit Sanatına Katkıları", Osman Gazi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi,24 Mart 2016. 

36. "2015 Yılı Eskiyapar Kazısı",A.Ü., D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 20 Nisan 2016.

37. "Eski Hitit Krallık Sanatı'nın Oluşumu ve Gelişimi", Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 21 Nisan 2016, Ankara. 

38. "Eskiyapar 2015 Kazısı", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2016, Edirne.

39. "Eskiyapar 2016 Kazısı", 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017 , Bursa.

40. "2016 Yılı Çalışmaları Işığında Eskiyapar Kazıları"A.Ü., D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmalar Toplantısı,  19-21 Nisan 2017, Ankara.

41. "Eskiyapar 2017 Yılı Kazısı", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2018, Çanakkale.

42. "2017 Yılı Eskiyapar Kazısı", A.Ü., D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, 4-7 Nisan 2018, Ankara.

43. "Eski Hitit Devletinden Hitit İmparatorluğa Geçiş Sürecinde Eskiyapar", XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Ankara.

44. "Eskiyapar 2018 Yılı Kazısı", 41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 7-21 Haziran 2019, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. 

45. "Çorum-Çankırı İlleri Yüzey Araştırmasının (1996-2011) Işığında Etik ve Bilimsel Değerlendirmeler"Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarı 2 Orta Anadolu – Karadeniz'de açılış oturumu konuşması. 05.Şubat.2021, Cuma 21:00. 

https://www.youtube.com/watch?v=6zxAIhhef-Q


YAYINLAR 


(Bilimsel Makaleler, Bildiriler, Kitap Bölümleri, Popüler nitelikte ve alanla ilgili yazılar; yıllara göre sıra numarasıyla verilmiştir.)

(1) Tunç Sipahi

Çorum Hitit Günleri Gezi Rehberi, 17-18 Temmuz 1993 Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 1994

(2) Tunç Sipahi,

“Kültepe’den Sepet Kulplu Madeni Bir Kap”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: XXXVII- Sayı 1-2, 711-718, 1995.

(3) Tunç Sipahi 

“Eski Tunç Çağında Orta Anadolu Bölgesi Madeni İğneleri”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: XXXVII- Sayı 1-2, 693-710, 1995.

(4) Tunç Sipahi Tayfun Yıldırım 

“1996 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları”,  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı II. Cilt, 19-40, 1998.

(5) İsmet Ediz- Önder İpek- Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ Yörüklü/ Hüseyindede Kurtarma Kazısı” T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 189-198, 1999.

(6) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 433-450, 1999. 

(7) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“1998 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırması”  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 31-40, 2000.

(8) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım- İsmet Ediz

“ 1998 Yılı Yörüklü/ Hüseyindede Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 349-358, 2000.

(9) Tunç Sipahi

“Babaköy Mezarlığından Bir Grup Yortan seramiği”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1999 Yıllığı, 93-110, 2000.

(10) Tunç Sipahi

“Eine althethitische Reliefvase vom Hüseyindede Tepesi” Istanbuler Mitteilungen, 63-65, 2000.

(11) Tunç Sipahi

“ New Evidence from Anatolia Regarding Bull-Leaping Scenes in the Art of the Aegean and the Near East ” Anatolica Annuaire International Pour Les Civilisations De’l asie Anterieure, No: XXVII, 107-125, 2001.

(12) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi

“Yörüklü/Hüseyindede Kazısı 1999: Mimari ve Küçük Buluntular”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı , 312-341, 2001.

(13) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 1999 Yılı Çorum Yöresi Yüzey Araştırması”  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 101-112, 2001.

(14) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

 “1999 Yılı Yörüklü/Hüseyindede Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 349-354, 2001.

 (15) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

 “ 2000 Yılı Hüseyindede Tepesi Kazıları”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 257-264, 2002.

 (16) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 2001 Yılı Yörüklü/Hüseyindede Tepesi Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 259-266, 2003.

(17) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“Archéologie anatolienne une nouvelle découverte hittite” ORIENT EXPRESS, Sayı:2, 36-39, 2003. 

(18) Tunç Sipahi

“ 2001 Yılı Çorum ve Çankırı Bölgeleri Yüzey Araştırması” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 275-284, 2003.

 (19) Tunç Sipahi

“ 2002 Yılı Hüseyindede Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt, 179-186, 2004.

 (20) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi

“2002 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 305-314, 2004.

 (21) Tunç Sipahi

“2003 Yılı Hüseyindede-Fatmaören Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 271-280, 2005.

 (22) Tunç Sipahi -Tayfun  Yıldırım

”2003 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 353-364-350,  2005.

 (23) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

 “Hüseyindede” Arkeo Atlas Yaşayan Geçmişin Dergisi, Sayı:3, 53, 2004.

 (24) Tunç Sipahi

  “Hüseyindede’ den Hitit Tasvir Sanatı İçin Yeni Bir Sahne”  V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri,  2005.

 (25) Tunç Sipahi, İsmet Ediz

"Eski Hitit Çağı'nda Boyalı Höyük ve Çevresi", Çorum Kültür Sanat 4, 2-6.

 (26) Tunç Sipahi

 “2004 Yılı Fatmaören Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 445-456, 2006.

 (27) Tunç Sipahi

“Yörüklü Hüseyindede Çevresinde Yeni Çalışmalar”, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı, 313-338, 2006.

 (28) Tunç Sipahi- İsmet Ediz 

“ 2005 Yılı Boyalı Höyük Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 481-492, 2007.

 (29) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 2005 Yılı Çorum, Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 335-350, 2007.

 (30) Tunç Sipahi

“2006 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 505-514, 2008.

 (31) Tunç Sipahi Tayfun Yıldırım

“2006 Yılı Çorum-Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”,  T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 277-298, 2008.

 (32) Tunç Sipahi

 “Hüseyindede Vazosu”, Aktüel Arkeoloji 7, 66-73, 2008.

 (33) Tunç Sipahi

“Eski Yakındoğu’da Kültürel ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Yasa Kavramı”, Eskiçağlarda Anadolu’da Hukuk 1, Ankara Barosu, Hukuk Müzesi, 38-49, 2008.

(34) Tunç Sipahi Tayfun Yıldırım

""Relief Vessel With Bull Leapers", Beyond Babylon Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C., Edt. J.Aruz, K.Benzel ve M.Evans, The Metropolitan Museum of Art New York, 133-134 (kat.), 2008.

 (35) Tunç Sipahi

“2007 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 177-188, 2009.

 (36) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi 

“2007 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 91-106, 2009.

 (37) B.Salih, T.Sipahi, E.Oybak Dönmez

“Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in North-central Turkey”, Journal of Ethnopharmalogy 124, 416-420, 2009.

 (38) Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“Hüseyindede”, Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, Tarih Öncesinden Demir Çağı’na,(Arkeoatlas 2001/01),  286-287, 2001.

(39) Tunç Sipahi

“Çorum’un Batısında Hitit’lere Ait Yeni Yerleşimler”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, II.Cilt,  725-736, 2010.

 (40) Tunç Sipahi

 “Erken Hitit Çağında Hüseyindede ve Çevresi”, XV. Türk Tarih Kongresi, 1. Cilt, 87-96, 2010.

 (41) Tunç Sipahi

“2008 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 2009) Denizli, 31/4, Ankara, 287-300, 2010.

 (42)  Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“2008 Yılı Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması”,  27.Araştırma Sonuçları Toplantısı 25-29 Mayıs 2009, 27/3, Ankara, 447-460, 2010.

 (43) Tunç Sipahi 

“Eskiyapar Kazıları”, 1. Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 79-92, 2011.

 (44) Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi

“Kabartma Vazolarında Müzik Tasvirleri”, Türkiye’de Müzik Kültürü, T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi yayını 401, Ankara, 99-108, 2011.

 (45) Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi

 “2009 Yılı Çankırı Çorum Yüzey Araştırması”, 28.Araştırma Sonuçları Toplantısı 25-29, 2010, 27/3, Ankara, 39-54, 2011.

 (46) Tunç Sipahi

“Yeniden Başlayan Eskiyapar Kazıları Üzerine Bir Değerlendirme”, (baş makale)  Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi 33, İstanbul, 1-7, 2012.

 (47) Tunç Sipahi 

“Eskiyapar, Anadolu’nun Tarımcı Toplumu”, Aktüel Arkeoloji 26, 102-103, 2012.

 (48) Tunç Sipahi

“Boyalı Höyük (2004-2008), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı, Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (DTCF, Arkeoloji Armağan), Ed. O.Bingöl vd., Ankara, 103-110, 2012.

 (49) Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“2010 Yılı Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları, 23-28 Mayıs 2011, Malatya, 29/3, Ankara, 201-214, 2012

 (50) Tunç Sipahi

“Eskiyapar (1945, 1968-1982, 1989-1992, 2010-), DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara,115-120, 2012.

 (51) Tunç Sipahi

“Fatmaören (2003-2004)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara, 121-126, 2012.

 (52) Tunç Sipahi (Derleyen)

“Karakuyu Hitit Barajı (1988-89)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara, 175-178, 2012.

 (53) Tayfun Yıldırım & Tunç Sipahi

“Hüseyindede Tepesi (1997-2003)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara, 157-164, 2012.

 (54) Tunç Sipahi

“Eskiyapar Kazısı, 2010”, Kazı Sonuçları Toplantısı,  23-28 Mayıs 2011, Malatya, 33/3, Ankara, 515-529, 2012.

 (55) Tunç Sipahi

"2011 Yılı Eskiyapar Kazısı”, 2 Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 45-62, 2013.

 (56) Tunç Sipahi

"Hitit Çağı'nda Eskiyapar", 3. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 61-74, 2013.

(57) Tunç Sipahi 

"Hitit Çağında Boyalı Höyük ve Eskiyapar", Çorum Kültür ve Sanat (Hitit Söyleşileri Özel Sayısı), 2013-14, 2013.

 (58) Tunç Sipahi

"Eskiyapar/Eskiyapar", Hititler/Hittites, YKY, 240-251, 2013.

 (59) Tunç Sipahi

"Boyalı Höyük ve Çevresi/Boyalı Höyük and Its Environs", Hititler/Hittites, YKY, 252-263, 2013.

 (60) Tunç Sipahi

"2013 Çalışmalarının Işığında Eskiyapar Kazıları", 4. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 45-58, Çorum, 2014.

 (61) Tunç Sipahi

"An addition to Hittite Relief-Vase Art: A "Bull-Headed Man" Design From Eskiyapar", Arkeoloji ve Sanat 145, 35-44, 2014.

 (62) Tunç Sipahi

"Son Yıllardaki Çalışmaların ve Buluntuların Işığında Eski Hitit Kabartmalı Vazoları Üzerine Değerlendirmeler", An Assesment On The Old Hittite Relief Vases In The Light Of Recent Researches And Materials", Anadolu/Anatolia 40, 21-43, 2014.

(63) Tunç Sipahi

"2014 Yılı Buluntularının Işığında Eskiyapar", 5. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 153-168, 2015.

(64) Tunç Sipahi

"Anadolu'da Gıda Kültürünün 3500 Yıllık Geçmişi", Gıda Mühendisliği Dergisi 41, 35-47, 2015.    

(65) M.Süel, A.Süel, Tunç Sipahi, M.Weeden

"Central East: Archaeology, Alacahöyük, Eskiyapar, Ortaköy, Maşathöyük", Hittite Landscape and Geography, Eds. M.Weeden, Lee Z.Ullmann, Brill, Leiden/Boston, 50-57, 2017.

(66) Tunç Sipahi

"Eskiyapar'dan Hitit Arkeolojisi'ne Yeni Katkılar", XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (I. Cilt), 1-14, 2018.

(67) Tunç Sipahi

"Boyalı Höyük'ten Bir Grup Hitit Ritonu", Ed. Fikri Kulakoğlu, Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi, Vasıf Şahoğlu, H. Levent Keskin, Uğur Silistreli Anı Kitabı: Anadolu Arkeolojisi Üzerine Yazılar, Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.3 (Anı Armağan Dizisi), 285-295, 2019.

(68) Tunç Sipahi

"Anadolu'dan Bir Kült Sahnesinin Akdeniz Kültür Coğrafyasındaki Yeri", Ed. Vasıf Şahoğlu, Müge Şevketoğlu, Yiğit Erbil, Kültürlerin Bağlantısı, Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakındoğu'da Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler, Anadolu/Anatolia Ek Dizi I.4, 205-226, 2019.

(69) Tunç Sipahi

"Eskiyapar 2017 Yılı Kazısı", 40. Kazı sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Ankara, 521-536, 2019

(70) Tunç Sipahi

"Hititlerde Dans-Müzik ve Günümüze Yansımaları", Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Cilt 1 Sayı: 1, Ankara, 71-98, 2019.

(71) Gonca Dardeniz, İ.Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

"An insight into Old Hittite metallurgy: alloying practices at Hüseyindede (Çorum, Turkey)", Anatolian Studies 69, 77-94, 2019.

(72) Tunç Sipahi

"Eskiyapar Kazısı ve Son Buluntuları", IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum 08-14 Eylül 2014, 2. Cilt, Çorum,  899-926, 2019.

(73) Tunç Sipahi

"Eskiyapar'dan Orta Hitit'e ait Bir Kabartmalı Vazo Parçası üzerine Yeni Gözlemler", Ed.Barış Gür- Semra Dalkılıç, Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam Jak Yakar'a Armağan, Ankara,  425-440, 2020.

(74) Tunç Sipahi

"Bir Eski Anadolu Kenti Eskiyapar", Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 78 (Ocak-Şubat 2021), 95-101, 2021.